Poradnik
Neurol SR (Alprazolamum)

Neurol SR (Alprazolamum)

Neurol SR zawiera substancję czynną alprazolam, należący do grupy zwanych benzodiazepinami, który działa przeciwlękowo i przeciwdepresyjnie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNeurol SR
Nazwa międzynarodowaAlprazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Alprazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza 2208/4000
 • hypromeloza 2208/100
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • indygotyna (E132) lak
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Działanie / właściwości
 • zmniejsza stany nadmiernego napięcia nerwowego
 • przeciwlękowe
 • uspakajające
 • przeciwdepresyjne
Zastosowanie
 • zaburzenia lękowego uogólnionego
 • zaburzenia lękowego z napadami lęku
 • zaburzenia lękowego w postaci fobii
 • zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jaskra z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe)
 • choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni (tak zwana miastenia)
 • ostra niewydolność oddechowa (nagłe trudności w oddychaniu)
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc z niewydolnością oddechową
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zespół bezdechu sennego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • długotrwałe leczenie może prowadzić do uzależnienia
 • zmniejszenie dawki lub nagłe przerwanie leczenia może doprowadzić do objawów odstawienie
 • depresja oraz zaburzenia lękowe
 • stosowanie innych leków przeciwlękowych i nasennych
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia czynności wątroby i nerek
 • jaskra
 • nadużywanie alkoholu oraz stosowanie środków odurzających
 • podeszły wiek
 • niepamięć na skutek stosowania leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej 1 na 10 osób):

 • senność
 • uspokojenie
 • ospałość
 • zmęczenia

Częste (u 1 na 10 osób):

 • pobudliwość
 • niepokój ruchowy
 • splątanie
 • zaburzenia koordynacji
 • zaburzenia pamięci
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia koncentracji
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • niewyraźna mowa
 • uczucie kręcenia się w głowie
 • niewyraźne widzenie, zaparcia
 • nudności
 • zmniejszenie apetytu
 • rozdrażnienie
 • osłabienie mięśni
Możliwe interakcje z
 • opioidami
 • lekami przewicpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami uspakajającymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • przeciwbólowymi lekami narkotycznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • alkoholem
 • lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego
 • fluoksetyną
 • propksyfenem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • sertraliną
 • diltiazemem
 • antybiotykami makrolidowymi
 • inhibitowami proteazy HIV
 • digostyną
 • teofiliną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Neurol SR?

Lek zmniejsza stany nadmiernego napięcia nerwowego, działa przeciwlękowo, w stanach niepokoju, przeciwdepresyjnie i wykazuje ogólne działanie uspakajające.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Neurol SR?

Lek Neurol SR stosuje się w:

 • zaburzeniach lękowych uogólnionych
 • zaburzeniach lękowych z napadami lęku
 • zaburzeniach lękowych w postaci fobii
 • zaburzeniach depresyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Neurol SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku:

 • leczenie powinno trwać jak najkrócej, przy czym pacjent powinien regularnie oceniać stan pacjenta
 • całkowity czas leczenia nie powinien przekraczać 8-12 tygodni
 • dawka leku jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta
 • w razie wystąpienia działań niepożądanych po podaniu dawki początkowej lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki

Leczenie zaburzeń lękowych

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka (0,5 mg) dwa razy dziennie (rano i wieczorem przed snem) lub dwie tabletki (1 mg) przed snem. Lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek (4 mg).

Leczenie zespołu lęku napadowego

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka (0,5 mg) lub dwie tabletki (1 mg) przed snem. Maksymalna dawka konieczna do ustąpienia objawów wynosi z reguły od 8 tabletek  (4 mg) do 16 tabletek (8 mg) na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecana początkowa dawka wynosi od 0,5 do 1 mg na dobę podawana w jednej lub dwóch dawkach. Lekarz może zwiększyć dawkę, jeśli jest dobrze tolerowana przez pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neurol SR

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • splątanie
 • senność, a nawet sen
 • letarg
 • duszność
 • silne osłabienie
 • niewyraźna mowa
 • chwiejny chód (zataczanie się)
 • osłabienie odruchów
 • bradykardia (spowolniona praca serca)
 • niezborność ruchów
 • hipotonia
 • niedociśnienie
 • depresja układu oddechowego
 • rzadko śpiączka
 • bardzo rzadko zgon

Odpowiednim sposobem postępowania jest płukanie żołądka, podanie węgla aktywnego oraz środków wymiotnych. Swoistą odtrutką (antidotum) jest flumazenil.

Pominiecie zastosowania leku Neurol SR

Jeżeli pacjent pominie dawkę, należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neurol SR

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. W razie nagłego przerwania stosowania, zwłaszcza dużych dawek leku, mogą wystąpić objawy odstawienia takie jak:

 • ból głowy
 • nerwowość
 • niepokój
 • narastające rozdrażnienie
 • splątanie

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Neurol?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jaskra z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe)
 • choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni (tak zwana miastenia)
 • ostra niewydolność oddechowa (nagłe trudności w oddychaniu)
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc z niewydolnością oddechową
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zespół bezdechu sennego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Neurol SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (u więcej 1 na 10 osób):

 • senność
 • uspokojenie
 • ospałość
 • zmęczenia

Częste (u 1 na 10 osób):

 • pobudliwość
 • niepokój ruchowy
 • splątanie
 • zaburzenia koordynacji
 • zaburzenia pamięci
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia koncentracji
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • niewyraźna mowa
 • uczucie kręcenia się w głowie
 • niewyraźne widzenie, zaparcia
 • nudności
 • zmniejszenie apetytu
 • rozdrażnienie
 • osłabienie mięśni

Niezbyt często (u 1 do 100 osób):

 • zapalenie skóry
 • chwiejny nastrój
 • utrata pamięci
 • złość
 • nieprzyjazne i agresywne odczucia lub zachowania
 • omamy
 • wściekłość
 • lęk
 • wzburzenie
 • bezsenność
 • zaburzenia myślenia
 • nerwowość
 • pobudzenie
 • zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi
 • zmiana masy ciała
 • dystonia
 • drżenia
 • zaburzenia układu trawiennego
 • wymioty
 • zaburzenia popędu płciowego
 • żółtaczka
 • zaburzenia czynności wątroby
 • osłabienie mięśni szkieletowych
 • nietrzymanie moczu
 • zatrzymanie moczu
 • zaburzenia seksualne
 • nieregularne miesiączkowanie
 • zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Rzadkie (u 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia krwi
 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • drgawki
 • trudności w oddawaniu moczu
 • reakcje alergiczne
 • ostra ogólnoustrojowa reakcja alergiczna
 • zaburzenia owulacji
 • powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn (ginekomastia)
 • reakcje paradoksalne
 • depersonalizacja (zmiany w postrzeganiu samego siebie)
 • paranoja (krańcowy, irracjonalny brak zaufania do innych ludzi)
 • jadłowstręt (utrata apetytu)

Bardzo rzadkie (u 1 na 10000 osób):

 • brak kontroli nad oddawaniem gazów lub stolca (mimowolne wypróżnienie)

Częstość nieznana:

 • uzależnienie
 • zespół odstawienia
 • zapalenie wątroby
 • obrzęk obwodowy
 • zjawisko „z odbicia” obrzęk tuż pod powierzchnią skóry, najczęściej wokół ust i oczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Sytuacje wymagające zachowania ostrożności podczas stosowania leku to:

 • depresja oraz zaburzenia lękowe
 • stosowanie innych leków przeciwlękowych i nasennych
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia czynności wątroby i nerek
 • jaskra
 • nadużywanie alkoholu oraz stosowanie środków odurzających
 • podeszły wiek
 • niepamięć na skutek stosowania leku

Ponadto:

 • długotrwałe leczenie może prowadzić do uzależnienia
 • zmniejszenie dawki lub nagłe przerwanie leczenia może doprowadzić do objawów odstawienia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Neurol SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli wskazania terapeutyczne i dawkowanie są ściśle przestrzegane można rozważyć stosowanie leku Neurol SR w dawce 0,5 mg. Jednak w ostatnim etapie ciąży, należy unikać stosowania dużych dawek i monitorować noworodka pod kątem wystąpienia niepożądanych działań, takich jak: zespół odstawienia lub zespołu wiotkiego dziecka.

Neurol SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Neurol SR podczas karmienia piersią. Benzodiazepiny w małych stężeniach przenikają do mleka ludzkiego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Neurol SR razem z:

 • opioidami, ponieważ działają depresyjnie na układ oddechowy, wiąże się to z ryzykiem nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki lub do śmierci
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami uspakajającymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • przeciwbólowymi lekami narkotycznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób żołądka
 • alkoholem
 • lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego
 • fluoksetyną
 • propksyfenem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • sertraliną
 • diltiazemem
 • antybiotykami makrolidowymi
 • inhibitorami proteazy HIV
 • digoksyną
 • teofiliną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Neurol SR a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Neurol SR.

Neurol SR a prowadzenie pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku Neurol SR. Lek powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Neurol SR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Neurol SR a ciąża
Neurol SR a karmienie piersią
Interakcje
Neurol SR a alkohol
Neurol SR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo