Poradnik
projekt opalanie
Nitromint (Glyceroli trinitras)

Nitromint (Glyceroli trinitras)

Nitromint jest lekiem w postaci aerozolu podjęzykowego zawierającym substancję czynną triazotan glicerolu. Jego działanie polega na rozszerzeniu żył i tętnic obwodowych. Stosowany jest głownie w celu zmniejszenia bólu dławicy piersiowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNitromint
Nazwa międzynarodowaGlyceroli trinitras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,4 mg/ dawkę

PostaćAerozol podjęzykowy, Roztwór
Skład - substancja czynna

Triazotan glicerolu (Nitrogliceryna)

Skład - substancje pomocnicze
 • etanol
 • glikol propylenowy
Dostępne opakowania

11 g (200 dawek)

Działanie / właściwości
 • rozszerzenie żył i tętnic obwodowych
 • poprawia wydolność serca i tolerancję wysiłku
 • zmniejszenie ostrego napadu dławicy piersiowej
 • zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen
Zastosowanie
 • ostre napady dławicy piersiowej
 • zapobieganie napadom dławicy piersiowej
 • wspomaganie leczenia w nagłych przypadkach niewydolności lewokomorowej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na nitroglicerynę, inne azotany lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • dławica piersiowa spowodowana kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji
 • choroby, które mogą zwiększać ciśnienie krwi w głowie
 • stosowanie leku zawierającego riocyguat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wstrząs lub omdlenia
 • wady zastawkowe serca
 • tamponada osierdzia
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • nagły spadek ciśnienia tętniczego związanego ze zmianą pozycji ciała
 • hipotonia
 • wstrząs kardiogenny
 • choroba naczyń mózgowych
 • choroba płuc lub choroba serca związana z chorobą płuc
 • zawał mięśnia sercowego
 • migrena
 • jaskra z zamkniętym kątem przesączania
 • ciężka niedokrwistość
 • choroba wątroby, choroba alkoholowa, padaczka, uraz mózgu lub inna choroba ośrodkowego układu nerwowego 
 • podeszły wiek
 • niewydolność serca
 • choroba wieńcowa
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • senność
 • szybkie bicie serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • spadek ciśnienia tętniczego przy wstawaniu lub siadaniu
 • osłabienie
Możliwe interakcje z
 • sildenafilem, wardenafilem i tadalafilem
 • riocyguatem
 • lekami o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze
 • neuroleptykami
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji
 • sapropteryną
 • dihydroergotaminą
 • heparyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • amifostyną
 • kwasem acetylosalicylowym
 • disulfiramem
 • innymi lekami podjęzykowymi stosowanymi równocześnie z lekiem Nitromint w celu zmniejszenia napadu dławicy piersiowej
 • azotanami organicznymi (wcześniej stosowanymi)
Ciąża

Nie stosować leku Nitromint u kobiet w ciąży, chyba że zaleci tak lekarz.

Karmienie piersią

Wszystkie decyzje o stosowaniu leku Nitromint u kobiet karmiących piersią podejmuje lekarz.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Nitromint u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Nitromint może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nitromint?

Lek Nitromint jako substancję czynną zawiera nitroglicerynę. Wykazuje on działanie rozszerzające żyły i tętnice obwodowe przez co zmniejsza obciążenie wstępne i następcze serca, pracę serca, zapotrzebowanie na tlen, poprawia krążenie wieńcowe i zaopatrzenie niedokrwionego mięśnia sercowego w tlen. Poprawia wydolność serca i tolerancję wysiłku.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Nitromint?

Lek Nitromint należy stosować:

 • w ostrych napadach dławicy piersiowej
 • w celu zapobiegania napadom dławicy piersiowej
 • w wspomaganiu leczenia w nagłych przypadkach niewydolności lewokomorowej

Dawkowanie

Jak stosować lek Nitromint?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować według wskazówek lekarza. Przyciśnięcie zaworu napełniającego powoduje uwolnienie jednej odmierzonej dawki aerozolu.

Napad dławicy piersiowej

 • rozpylić pod język 1 dawkę (rozpylenie)
 • jeśli objawy nie ustąpią, dawkę tę (1 rozpylenie) można powtarzać w odstępach czasu co 5 minut, do podania łącznie 3 dawek (rozpyleń aerozolu)
 • jeśli objawy nie ustąpią po 3 dawkach (rozpyleniach), pacjent powinien wezwać pogotowie ratunkowe
 • brak efektu może wskazywać na wczesny zawał serca

W celu zapobiegania napadowi dławicy piersiowej

 • zastosować 1 dawkę (rozpylenie aerozolu) przed wysiłkiem, który może wywoływać u pacjenta napady dławicy

Osoby w podeszłym wieku

 • spadek ciśnienia tętniczego i omdlenie mogą stanowić szczególny problem w przypadku stosowania azotanów u osób w podeszłym wieku.
 • podczas przyjmowania leku Nitromint należy usiąść, jeśli tylko jest to możliwe

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitromint:

Należy natychmiast wezwać lekarza, jeśli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana i ma objawy przedawkowania (ból głowy, hipotonia, przyspieszone bicie serca, zawroty głowy, uderzenia gorąca, wymioty, biegunka, łapanie powietrza lub szybkie oddychanie).

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Nitromint należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nitromint?

Leku Nitromint nie należy stosować jeśli pacjent:

 • jest uczulony na nitroglicerynę, inne azotany lub którykolwiek z pozostałych składników leku (jeśli u pacjenta wcześniej występował obrzęk twarzy, kończyn, warg, jamy ustnej, języka, głośni i(lub) krtani przy stosowaniu któregokolwiek preparatu zawierającego azotany)
 • ma dławicę piersiową spowodowaną kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu (nieprawidłowe powiększenie serca)
 • stosuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji (sildenafil, wardenafil i tadalafil), jednoczesne stosowanie tych leków może doprowadzić do ciężkiego, zagrażającego życiu obniżenia ciśnienia tętniczego
 • cierpi na chorobę, w przebiegu której może dojść do zwiększenia ciśnienia w głowie (np. uraz głowy, udar mózgu)
 • stosuje lek zawierający riocyguat stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w tętnicach płucnych (nadciśnienia płucnego), ponieważ jednoczesne stosowanie może doprowadzić do spadku ciśnienia krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • senność
 • szybkie bicie serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • spadek ciśnienia tętniczego przy wstawaniu lub siadaniu
 • osłabienie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • omdlenie
 • nasilenie objawów dławicy piersiowej (zwiększenie bólu w klatce piersiowej)
 • wolne bicie serca
 • sinica (niebieskie lub fioletowe zabarwienie skóry lub błon śluzowych z powodu małej zawartości tlenu w tkankach położonych tuż pod powierzchnią skóry)
 • zaczerwienienie twarzy
 • zapaść krążeniowa (sporadycznie z wolną czynnością serca i utratą świadomości)
 • nudności
 • wymioty

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • methemoglobinemia (zwiększone stężenie methemoglobiny we krwi)
 • niepokój ruchowy
 • zmniejszony dopływ tlenu do mózgu
 • zgaga
 • nieprzyjemny oddech
 • zaburzenia oddychania
 • zapalenie skóry
 • wysypka skórna

Częstość nieznana:

 • mogą wystąpić objawy alergiczne
 • kołatanie serca (odczuwanie mocnego bicia serca)
 • podanie leku może spowodować łagodne, przejściowe uczucie pieczenia w ustach

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nitromint należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Szczególna ostrożność i staranna kontrola lekarska mogą być konieczne jeśli pacjent ma:

 • wstrząs (ciężka postać niewydolności krążenia) lub omdlenia (zapaść)
 • niektóre przypadki wad zastawkowych serca (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej)
 • tamponadę osierdzia (gromadzenie się płynu w worku otaczającym serce)
 • zaciskające zapalenie osierdzia (zapalenie gładkiej błony otaczającej serce)
 • problemy z powodu nagłego spadku ciśnienia tętniczego związanego ze zmianą pozycji ciała (siadanie lub wstawanie)
 • znaczną hipotonię (niskie ciśnienie tętnicze z ciśnieniem skurczowym poniżej 90 mmHg)
 • chorobę, w przebiegu której serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości utlenowanej krwi do pozostałych tkanek organizmu (wstrząs kardiogenny)
 • chorobę naczyń krwionośnych dostarczających krew do mózgu (choroba naczyń mózgowych)
 • chorobę płuc lub chorobę serca związaną z chorobą płuc
 • przebyty niedawno atak serca (zawał mięśnia sercowego)
 • migrenę
 • jaskrę z zamkniętym kątem przesączania (rodzaj zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego)
 • ciężką niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek lub zmniejszenie ilości hemoglobiny we krwi)
 • chorobę wątroby, chorobę alkoholową, padaczkę, uraz mózgu lub inną chorobę ośrodkowego układu nerwowego (aerozol zawiera niewielkie ilości alkoholu i może być szkodliwy dla pacjentów z powyższymi zaburzeniami)
 • podeszły wiek, ponieważ ryzyko spadku ciśnienia krwi lub omdlenia jest wtedy większe
 • w czasie leczenia objawy niewydolności serca (trudności w oddychaniu, obrzęki podudzi) należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
 • chorobę wieńcową, a ból w klatce piersiowej występuje częściej lub w innych niż zwykle sytuacjach, trwa dłużej i nie ustępują po typowym leczeniu -  należy wówczas wezwać lekarza

Inne uwagi:

 • jeśli objawy nie ustąpią po podaniu w sumie 3 dawek (rozpyleń), należy wezwać pogotowie ratunkowe
 • brak efektu działania leku może wskazywać na wczesny zawał serca. W takim przypadku należy wezwać pogotowie ratunkowe
 • nie wolno używać aerozolu w pobliżu otwartego ognia i w czasie palenia tytoniu
 • przed wykonaniem badań krwi lub moczu należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Nitromint

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nitromint a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Leku Nitromint nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to niezbędne. W takim przypadku lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka przed zaleceniem leku.

Nitromint a karmienie piersią

Wszystkie decyzje o stosowaniu leku Nitromint u kobiet karmiących piersią podejmuje lekarz.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nigdy nie stosować leku Nitromint z:

 • sildenafilem, wardenafilem i tadalafilem - stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu (może to zwiększać zmniejszające ciśnienie krwi działanie leku Nitromint)
 • riocyguatem - stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w tętnicach płucnych (nadciśnienie płucne), ponieważ może to spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego

Stosowanie jednocześnie z niżej wymienionymi lekami jest uzależnione od decyzji lekarza prowadzącego:

 • leki o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze, takie jak leki wazodylatacyjne i inne leki przeciwnadciśnieniowe
 • neuroleptyki stosowane w leczeniu chorób psychicznych
 • leki stosowane w leczeniu depresji (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)
 • sapropteryna (stosowana w leczeniu fenyloketonurii) i N-acetylocysteina (suplement aminokwasowy) Każdy z tych leków może zwiększać ciśnienie tętnicze, osłabiając działanie leku Nitromint.
 • dihydroergotamina - stosowana w leczeniu migreny lub do pobudzania skurczów macicy (nitromint może nasilać działanie tego leku)
 • heparyna - stosowana w celu rozrzedzenia krwi (skuteczność heparyny może się zmniejszyć)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne z wyjątkiem kwasu acetylosalicylowego - stosowane w leczeniu ostrego lub przewlekłego bólu i zapalenia
 • amifostyna - stosowana w leczeniu nowotworów (może zwiększać ciśnienie tętnicze, osłabiając działanie leku Nitromint)
 • kwas acetylosalicylowy (może nasilać obniżające ciśnienie działanie triazotanu glicerolu; wykazano również addycyjne hamowanie czynności płytek krwi)
 • disulfiram - nie ma danych dotyczących możliwej interakcji pomiędzy disulfiramem i lekiem Nitromint zawierającym niewielką ilość etanolu. Ponieważ nie można wykluczyć takiej interakcji, z tego powodu należy uwzględnić taki fakt w razie jednoczesnego stosowania obu leków
 • inne leki podjęzykowe stosowane równocześnie z lekiem Nitromint w celu zmniejszenia napadu dławicy piersiowej
 • wcześniejsze stosowanie leków zawierających azotany organiczne (np. diazotan izosorbidu, monoazotan izosorbidu) mogą wymagać większych dawek triazotanu glicerolu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nitromint a alkohol

Nie można stosować leku Nitromint razem z alkoholem ze względu na możliwość wystąpienia objawów niepożądanych w większym nasileniu niż zwykle.

Nitromint a prowadzenie pojazdów

Lek Nitromint może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W pierwszej fazie leczenia mogą występować zawroty głowy oraz omdlenie. Z tego powodu należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nitromint?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nitromint a ciąża
Nitromint a karmienie piersią
Interakcje
Nitromint a alkohol
Nitromint a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki