Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
NuvaRing (Etonogestrelum + Ethinylestradiolum)

NuvaRing (Etonogestrelum + Ethinylestradiolum)

Lek NuvaRing to środek antykoncepcyjny stosowany w celu zapobiegania ciąży. To dopochwowy system terapeutyczny, z którego uwalniają się dwa hormony płciowe: etonogestrel i etynyloestradiol.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNuvaRing
Nazwa międzynarodowaEtonogestrelum + Ethinylestradiolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(0,120 mg + 0,015 mg)/ 24 h

PostaćSystem terapeutyczny dopochwowy
Skład - substancja czynna
 • etonogestrel
 • etynylestradiol
Skład - substancje pomocnicze
 • kopolimery octanu etylenu i winylu (28% i 9% octanu winylu) - to rodzaj tworzywa sztucznego, które nie rozpuszcza się w organizmie
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 1 system oraz aplikator
 • 3 systemy oraz aplikatory
Działanie / właściwości

Antykoncepcyjne

Zastosowanie

Zapobieganie ciąży

Przeciwwskazania
 • uczulenie na etonogestrel, etynylestradiol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna lub przebyta
 • zakrzepica żył głębokich
 • zatorowość płucna
 • dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowe
 • rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem
 • występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
 • tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne lub objawy prodromalne
 • choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie
 • potwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
 • migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
 • wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka: cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze
 • ciężka dyslipoproteinemia
 • zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości, jeśli współwystępuje z ciężką hipertriglicerydemią
 • ciężka choroba wątroby obecnie lub w przeszłości- parametry czynności wątroby muszą powrócić do normy
 • występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych)
 • obecność lub podejrzenie złośliwych nowotworów narządów rodnych lub piersi zależnych od hormonów płciowych
 • krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • rak piersi występujący obecnie lub w przeszłości u członków najbliższej rodziny
 • padaczka
 • choroby wątroby np. żółtaczka lub chorobę pęcherzyka żółciowego np. kamica żółciowa
 • chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit)
 • toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny)
 • zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek)
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek
 • podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby
 • zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas
 • bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi
 • zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych)
 • żylaki
 • choroby, które wystąpiły po raz pierwszy lub nasiliły się w okresie ciąży lub poprzedniego stosowania hormonów płciowych np. utrata słuchu, porfiria, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, dziedziczny obrzęk naczynioruchowy- dlatego należy zwrócić się niezwłocznie do lekarza w przypadku, gdy wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak obrzęk twarzy, języka, i (lub) gardła i (lub) kłopotów z połykaniem lub wystąpienia pokrzywki wraz z utrudnionym oddychaniem
 • występuje ostuda obecnie lub w przeszłości, czyli plamy barwnikowe barwy żółtawobrązowej, tak zwane “plamy ciążowe”, zwłaszcza na twarzy- dlatego należy unikać zbyt silnego nasłonecznienia i promieniowania ultrafioletowego
 • zaburzenia, które utrudniają stosowanie leku NuvaRing, np. częste zaparcia, wypadanie szyjki macicy lub ból w czasie stosunku
 • nagła, częsta potrzeba oddawania moczu z uczuciem pieczenia i (lub) bólu oraz jeśli pacjentka nie może zlokalizować systemu terapeutycznego dopochwowego wewnątrz pochwy- objawy te mogą wskazywać na przypadkowe umieszczenie systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing w pęcherzu moczowym
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha
 • nudności
 • zakażenia pochwy przez drożdżaki
 • dyskomfort spowodowany obecnością systemu w pochwie
 • świąd narządów płciowych
 • upławy
 • bóle głowy lub migrenowe bóle głowy
 • nastrój depresyjny
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • ból piersi
 • ból miednicy
 • bolesne miesiączki
 • trądzik
 • wzrost masy ciała
 • wypadnięcie systemu
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat)
 • lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (np. boceprewir, telaprewir)
 • lekami stosowanymi w leczeniu innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina)
 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan)
 • lekami stosowanymi w leczeniu nastrojów depresyjnych zawierającymi w swoim składzie ziele dziurawca zwyczajnego
 • cyklosporyną
 • lamotryginą
Ciąża

Lek NuvaRing nie jest wskazany do stosowania w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lek NuvaRing nie jest zalecany podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie badano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku NuvaRing u młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek NuvaRing nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek NuvaRing?

Lek NuvaRing zawiera żeńskie hormony płciowe, które blokują owulację poprzez supresję osi podwzgórze - przysadka mózgowa - jajnik, wywołują zmiany w strukturze błony śluzowej macicy uniemożliwiających implantację blastocysty, zmiany właściwości fizykochemicznych śluzu szyjkowego powodujących jego nieprzenikliwość dla plemników. Ponadto mogą też zmieniać aktywności perystaltyczną jajowodów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek NuvaRing?

Lek NuvaRing stosuje się jako środek antykoncepcyjny u kobiet w wieku rozrodczym. Bezpieczeństwo jego stosowania i skuteczność leku NuvaRing oceniono w grupie kobiet w wieku od 18 do 40 lat.

Dawkowanie

Jak stosować lek NuvaRing?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku w postaci systemu terapeutycznego dopochwowego:

 • system terapeutyczny dopochwowy powinien być założony we właściwym dniu cyklu miesiączkowego
 • regularnie sprawdzać, czy system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing znajduje się w pochwie (na przykład przed i po stosunku płciowym), aby mieć pewność ochrony antykoncepcyjnej
 • po trzech tygodniach należy usunąć NuvaRing- powinno się to zrobić  tego samego dnia tygodnia, w którym został założony i najlepiej o tej samej godzinie
 • w tym czasie zwykle pojawia się krwawienie z odstawienia- zaczyna się ono najczęściej po 2-3 dniach od jego usunięcia
 • kolejny system terapeutyczny należy założyć dokładnie po tygodniu przerwy (tego samego dnia tygodnia co zwykle i mniej więcej o tej samej godzinie), nawet jeśli krwawienie jeszcze trwa
 • skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona, jeżeli opóźnienie założenia nowego systemu wynosi niż 3 godziny

W poprzednim cyklu nie stosowano hormonalnego środka antykoncepcyjnego:

 • system dopochwowy NuvaRing założyć pierwszego dnia naturalnego cyklu (tj. pierwszego dnia miesiączki)- działa on od momentu założenia
 • nie istnieje potrzeba stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcji
 • stosowanie leku NuvaRing można rozpocząc także między 2. a 5. dniem miesiączki, w takim jednak przypadku, w ciągu pierwszych 7 dni stosowania leku NuvaRing należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji
 • zalecenie to dotyczy tylko stosowania leku NuvaRing po raz pierwszy

W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne:

 • stosowanie leku NuvaRing należy rozpocząć najpóźniej w dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu obecnie przyjmowanego leku
 • gdy obecnie przyjmowany lek posiada również tabletki nie zawierające substancji czynnej tzw. placebo, należy rozpocząć stosowanie leku NuvaRing najpóźniej następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki nie zawierającej substancji czynnych
 • nie należy wydłużać przerwy w stosowaniu dotychczasowych tabletek poza zalecany okres
 • gdy dotychczas pacjentka stosowała tabletki regularnie, ma pewność, że nie jest w ciąży, ich stosowanie może zakończyć w dowolnym dniu i od razu rozpocząć stosowanie leku NuvaRing

W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała system transdermalny (plaster):

 • stosowanie leku NuvaRing rozpocząć należy najpóźniej w dniu następującym po przerwie w stosowaniu systemu transdermalnego
 • nie wydłużać przerwy w stosowaniu systemu transdermalnego poza zalecany okres
 • gdy dotychczas pacjentka stosowała system transdermalny regularnie i ma pewność, że nie jest w ciąży, stosowanie systemu transdermalnego może zakończyć w dowolnym dniu i od razu rozpocząć stosowanie leku NuvaRing

W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała minitabletkę (antykoncepcję zawierającą wyłącznie progestagen):

 • stosowanie minitabletki może zostaćprzerwane w dowolnym dniu i następnego dnia o tej samej porze, o której przyjmowano minitabletkę, rozpocząć stosowanie leku NuvaRing
 • przez pierwszych 7 dni stosowania leku NuvaRing powinno się zastosować dodatkową metodę antykoncepcji

W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała iniekcje lub implant, lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen:

 • stosowanie leku NuvaRing należy rozpocząć w dniu następnej zaplanowanej iniekcji lub w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen
 • przez pierwszych 7 dni stosowania leku NuvaRing należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji

Po urodzeniu dziecka:

 • lekarz może zalecić stosowanie leku NuvaRing dopiero po wystąpieniu pierwszej miesiączki
 • można rozpocząć stosowanie leku NuvaRing wcześniej- o tym zadecyduje lekarz
 • w przypadku karmienia piersią i chęci stosowania leku NuvaRing, należy to najpierw uzgodnić z lekarzem

Po poronieniu:

 • lek Nuvaring stosuje się w tym przypadku zgodnie z zaleceniami lekarza

Postępowanie w razie przypadkowego wypadnięcia systemu z pochwy:

 • system dopochwowy NuvaRing może wypaść z pochwy, np. jeśli został niewłaściwie założony, w czasie usuwania tamponu, podczas stosunku, w przypadku zaparcia lub wypadania macicy
 • należy zatem regularnie sprawdzać, czy system znajduje się w pochwie (na przykład przed i po stosunku płciowym)

Postępowanie, gdy system znajdował się przez pewien czas poza pochwą:

System NuvaRing może nadal zabezpieczać przed zajściem w ciążę, ale zależy to od tego, jak długo znajdował się poza pochwą. Jeśli system znajdował się poza pochwą przez:

 • czas krótszy niż 3 godziny, pacjentka nadal jest zabezpieczona przed zajściem w ciążę
 • system terapeutyczny dopochwowy należy dokładnie umyć  w zimnej lub letniej, nigdy w gorącej wodzie i jak najszybciej założyć system terapeutyczny dopochwowy z powrotem, ale tylko w przypadku, jeśli system znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny
 • czas dłuższy niż 3 godziny w pierwszym lub drugim tygodniu stosowania, to skuteczność antykoncepcyjna mogła się zmniejszyć
 • system terapeutyczny dopochwowy należy umyć w zimnej lub letniej, nigdy w gorącej wodzie i jak najszybciej założyć system terapeutyczny dopochwowy i pozostawić go bez przerwy, co najmniej przez 7 dni
 • gdy w ciągu tych 7 dni może dojść do stosunku płciowego, należy użyć dodatkowo prezerwatywy dla mężczyzn; gdy pacjentka jest w pierwszym tygodniu cyklu i w czasie ostatnich siedmiu dni miała stosunek, istnieje prawdopodobieństwo, że jest w ciąży- należy skontaktować się z lekarzem
 • czas dłuższy niż 3 godziny w trzecim tygodniu stosowania, to skuteczność antykoncepcyjna mogła się zmniejszyć
 • system terapeutyczny dopochwowy należy usunąć i wybrać jedno z dwóch rozwiązań: albo jak najszybciej założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy albo nie zakładać nowego systemu terapeutycznego dopochwowego ponownie i poczekać do wystąpienia krwawienia z odstawienia, wówczas dopiero założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy nie później niż 7 dni od czasu usunięcia lub wypadnięcia poprzedniego

Taki sposób postępowania można wybrać tylko wtedy, gdy system NuvaRing był stosowany w sposób nieprzerwany przez ostatnie 7 dni. Jeżeli pacjentka nie potrafi określić okresu czasu, to może nie być chroniona przed zajściem w ciążę. Dlatego też przed założeniem nowego systemu terapeutycznego dopochwowego powinna wykonać test ciążowy i skonsultować się z lekarzem.

Postępowanie w razie uszkodzenia systemu terapeutycznego dopochwowego:

 • bardzo rzadkozdarza się, że system NuvaRing może ulec uszkodzeniu
 • zdarzały się przypadki uszkodzenia ściany pochwy jako następstwo uszkodzenia systemu terapeutycznego dopochwowego
 • gdy pacjentka zauważy, że system NuvaRing jest uszkodzony, powinna usunąć go i jak najszybciej założyć nowy
 • przez kolejnych 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji
 • gdy miał miejsce stosunek, zanim pacjentka zauważyła jego uszkodzenie, należy skontaktować się z lekarzem

Postępowanie w przypadku założenia więcej niż jednego systemu terapeutycznego dopochwowego:

 • brak doniesień o ciężkich szkodliwych działaniach związanych z przedawkowaniem hormonów zawartych w leku NuvaRing
 • gdy przypadkowo doszło do założenia więcej niż jednego systemu terapeutycznego dopochwowego mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych
 • dodatkowy system terapeutyczny dopochwowy powinien zostać usunięty, a pacjentka powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią

Postępowanie, gdy po tygodniowej przerwie pacjentka zapomniała założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy:

 • gdy przerwa w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego była dłuższa niż 7 dni, należy jak najszybciej założyć nowy system
 • gdy w czasie następnych 7 dni będzie miał miejsce stosunek, to należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji
 • gdy jednak stosunek miał miejsce w czasie przerwy w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego, istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę- w tym przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • im dłuższa jest  przerwa w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego, tym prawdopodobieństwo ciąży większe

Postępowanie, gdy pacjentka zapomniała usunąć system terapeutyczny dopochwowy na czas:

 • gdy system pozostawał w pochwie dłużej niż 3 tygodnie, ale nie dłużej niż 4 tygodnie, pacjentka nadal jest zabezpieczona przed zajściem w ciążę
 • system terapeutyczny dopochwowy powinien zostać usunięty na okres jednego tygodnia, a następnie założony powinien być nowy
 • gdy pacjentka stosowała system terapeutyczny dopochwowy dłużej niż przez 4 tygodnie, istnieje prawdopodobieństwo ciąży
 • dlatego przed założeniem nowego systemu terapeutycznego dopochwowego powinna skontaktować się z lekarzem

Postępowanie w razie braku krwawienia:

 • gdy pacjentka stosowała system NuvaRing zgodnie z instrukcją, a krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w terminie i pacjentka w tym czasie nie stosowała innych leków, prawdopodobieństwo ciąży jest bardzo małe; powinna kontynuować stosowanie leku NuvaRing
 • gdy jednak krwawienie z odstawienia nie wystąpi w dwóch kolejnych cyklach, istnieje prawdopodobieństwo ciąży
 • wówczas jak najszybciej należy skontaktować się z lekarzem
 • nie powinno się zakładać nowego systemu NuvaRing, dopóki ciąża nie zostanie wykluczona
 • gdy pacjentka stosowała NuvaRing niezgodnie z instrukcją- to jeśli krwawienie z odstawienia nie wystąpi w czasie pierwszej przerwy w stosowaniu leku NuvaRing, to pacjentka może być w ciąży
 • przed rozpoczęciem stosowania nowego leku NuvaRing wymagana jest konsultacja z lekarzem

Postępowanie w razie nieoczekiwanego krwawienia:

 • w czasie stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego Nuvaring może wystąpić nieoczekiwane krwawienie śródcykliczne
 • wówczas należy system terapeutyczny pozostawić w pochwie i stosować go jak dotychczas
 • gdy nieregularne krwawienia się nasilają lub powtarzają, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem

Postępowanie w razie zmiany dnia występowania krwawienia:

 • gdy system terapeutyczny NuvaRing jest stosowany zgodnie z zaleceniami, miesiączki (krwawienia z odstawienia) będą się zaczynać w czasie tygodniowej przerwy w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego
 • gdy pacjentka chciałaby, by krwawienie z odstawienia zaczynało się w innym dniu, może skrócić przerwę w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego, ale nigdy wydłużyć
 • gdy znacznie skróci się przerwę w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego do 3 dni lub krócej, w tym czasie krwawienie z odstawienia może nie wystąpić wcale
 • w czasie stosowania kolejnego systemu terapeutycznego dopochwowego może wystąpić plamienie (pojedyncze krople lub plamy krwi) lub krwawienie śródcykliczne

Postępowanie w razie chęci opóźnienia wystąpienia krwawienia:

 • nie jest to zalecane, ale można opóźnić wystąpienie miesiączki (krwawienia z odstawienia), zakładając nowy system terapeutyczny dopochwowy bezpośrednio po usunięciu poprzedniego, bez okresu przerwy w jego stosowaniu
 • kolejny system terapeutyczny dopochwowy można stosować nie dłużej niż przez 3 tygodnie
 • w czasie stosowania nowego systemu terapeutycznego dopochwowego może wystąpić plamienie (pojedyncze krople lub plamy krwi) lub krwawienie śródcykliczne
 • celem wywołania krwawienia z odstawienia, system terapeutyczny dopochwowy należy usunąć
 • zaleca się jednak regularną tygodniową przerwę między kolejnymi systemami

Postępowanie, gdy pacjentka chce przerwać stosowanie leku NuvaRing:

 • przerwanie stosowanie leku NuvaRing może nastąpić w dowolnym momencie
 • gdy pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna zapytać lekarza o inne metody antykoncepcji
 • gdy pacjentka odstawi lek NuvaRing, ponieważ chce zajść w ciążę, powinna zaczekać do pierwszej miesiączki i dopiero po niej zacząć starania o zajście w ciążę- będzie to przydatne w określeniu daty porodu

Jak założyć system terapeutyczny dopochwowy NuvaRing?

 • zawsze należy sprawdzić termin ważności
 • dokładnie umyć ręce przed założeniem systemu
 • wybrać najwygodniejszą pozycję do założenia
 • system wyjąć NuvaRing z saszetki
 • trzymając system kciukiem i palcem wskazującym, należy ścisnąć go i włożyć do pochwy, można też pomóc sobie dołączonym aplikatorem
 • delikatnie zmienić umiejscowienie systemu NuvaRing (np. wepchnąć system lekko w głąb pochwy) do momentu, w którym pacjentka poczuje się wygodnie- samo umiejscowienie systemu w pochwie nie ma znaczenia dla jego działania antykoncepcyjnego
 • po upływie okresu trzech tygodni system należy usunąć z pochwy- można to zrobić, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg systemu lub chwytając go palcem wskazującym i środkowym i pociągając go

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku NuvaRing należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku NuvaRing?

Leku NuvaRing nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na etonogestrel, etynylestradiol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • występowania lub podwyższonego ryzyka występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 • żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - czynnej lub przebytej
 • zakrzepicy żył głębokich
 • zatorowości płucnej
 • dziedzicznej lub nabytej predyspozycji do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowe
 • rozległego zabiegu operacyjnego związanego z długotrwałym unieruchomieniem
 • występowania lub podwyższonego ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
 • tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych - czynne lub objawy prodromalne
 • choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie
 • potwierdzonej dziedzicznej lub nabytej skłonności do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
 • migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
 • wysokiego ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka np. cukrzycy z powikłaniami naczyniowymi
 • ciężkiego nadciśnienia tętniczego
 • ciężkiej dyslipoproteinemii
 • zapalenia trzustki obecnie lub w przeszłości, jeśli współwystępuje z ciężką hipertriglicerydemią
 • ciężkiej choroby wątroby obecnie lub w przeszłości- parametry czynności wątroby muszą powrócić do normy
 • występowania obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych)
 • obecność lub podejrzenie złośliwych nowotworów narządów rodnych lub piersi zależnych od hormonów płciowych
 • krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek NuvaRing może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Gdy u pacjentki występuje nadwrażliwość na składniki leku NuvaRing, która objawia się jako obrzęk naczynioruchowy i (lub) reakcja anafilaktyczna obejmując twarz, usta, język, gardło, pojawić się też mogą kłopoty z połykaniem, wystąpić też może pokrzywka wraz z utrudnionym oddychaniem- we wszystkich tych przypadkach należy usunąć NuvaRing i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha, mdłości (nudności)
 • zakażenia pochwy przez drożdżaki
 • dyskomfort spowodowany obecnością systemu w pochwie
 • świąd narządów płciowych
 • upławy
 • bóle głowy lub migrenowe bóle głowy
 • nastrój depresyjny
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • ból piersi
 • ból miednicy
 • bolesne miesiączki
 • trądzik
 • wzrost masy ciała
 • wypadnięcie systemu

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia
 • zawroty głowy
 • wzdęcia
 • wymioty
 • biegunka lub zaparcia
 • uczucie zmęczenia
 • złe samopoczucie lub pobudliwość
 • zmiany nastroju lub jego nagła zmiana
 • obrzęki
 • infekcje pęcherza moczowego lub dróg moczowych
 • problemy lub ból podczas oddawania moczu
 • wzmożone parcie na mocz lub potrzeba oddawania moczu
 • częste oddawanie moczu
 • dyskomfort w czasie stosunku, w tym ból, krwawienie, niedogodności związane z obecnością systemu, odczuwane przez mężczyznę
 • wzrost ciśnienia tętniczego
 • zwiększenie apetytu
 • bóle pleców
 • kurcze mięśni
 • ból kończyn dolnych lub górnych
 • zmniejszenie wrażliwości skóry
 • bolesność lub powiększenie piersi
 • dysplazja włóknisto-torbielowata piersi- torbiele te mogą powodować puchnięcie lub ból piersi
 • zapalenie szyjki macicy
 • polipy szyjki macicy
 • wywinięcie ujścia zewnętrznego szyjki macicy
 • zmiany w krwawieniu miesiączkowym (np. obfite, długie, nieregularne lub całkowity brak miesiączki)
 • dyskomfort w obrębie miednicy
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego
 • skurcz macicy
 • grzybicze lub bakteryjne infekcje pochwy
 • uczucie palenia
 • nieprzyjemna woń
 • ból
 • dyskomfort czy suchość pochwy lub sromu
 • wypadanie włosów
 • wyprysk
 • świąd
 • wysypka
 • uderzenia gorąca

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy: w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich), w płucach (np. zatorowość płucna), zawał serca, udar, miniudar lub przejściowe objawy udaru (przemijający napad niedokrwienny), zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i jelicie, nerkach lub oku
 • wypływanie wydzieliny z piersi

Częstość nieznana:

 • ostuda, czyli plamy barwnikowe barwy żółtawobrązowej na skórze, zwłaszcza na twarzy
 • dolegliwości prącia partnera- podrażnienie, wysypka, świąd
 • brak możliwości usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego bez pomocy lekarza np. z powodu przylgnięcia systemu terapeutycznego dopochwowego do ściany pochwy
 • uszkodzenie ściany pochwy związane z uszkodzeniem systemu terapeutycznego dopochwowego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku NuvaRing należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • rak piersi występujący obecnie lub w przeszłości u członków najbliższej rodziny
 • padaczka
 • choroby wątroby np. żółtaczka lub chorobę pęcherzyka żółciowego np. kamica żółciowa
 • chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit)
 • toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny)
 • zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek)
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek
 • podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby
 • zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas
 • bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi
 • zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych)
 • żylaki
 • choroby, które wystąpiły po raz pierwszy lub nasiliły się w okresie ciąży lub poprzedniego stosowania hormonów płciowych np. utrata słuchu, porfiria, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, dziedziczny obrzęk naczynioruchowy- dlatego należy zwrócić się niezwłocznie do lekarza w przypadku, gdy wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak obrzęk twarzy, języka, i (lub) gardła i (lub) kłopotów z połykaniem lub wystąpienia pokrzywki wraz z utrudnionym oddychaniem
 • występuje ostuda obecnie lub w przeszłości, czyli plamy barwnikowe barwy żółtawobrązowej, tak zwane “plamy ciążowe”, zwłaszcza na twarzy- dlatego należy unikać zbyt silnego nasłonecznienia i promieniowania ultrafioletowego
 • zaburzenia, które utrudniają stosowanie leku NuvaRing, np. częste zaparcia, wypadanie szyjki macicy lub ból w czasie stosunku
 • nagła, częsta potrzeba oddawania moczu z uczuciem pieczenia i (lub) bólu oraz jeśli pacjentka nie może zlokalizować systemu terapeutycznego dopochwowego wewnątrz pochwy- objawy te mogą wskazywać na przypadkowe umieszczenie systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing w pęcherzu moczowym

Zakrzepy krwi:

System terapeutyczny dopochwowy NuvaRing to złożony hormonalny środek antykoncepcyjny, którego stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń krzepnięcia krwi. Zakrzepy krwi mogą powstać w żyłach i w tętnicach. Powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi nie zawsze jest całkowity, a skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne. 

Rozpoznanie zakrzepów krwi- charakterystyczne objawy:

 • obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie gdy towarzyszy temu
 • ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia
 • zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze
 • zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie
 • nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu
 • nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią
 • ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu
 • ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca
 • silny ból w żołądku
 • natychmiastowa utrata widzenia
 • bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia
 • ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ociężałość
 • uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka
 • uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia
 • uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka
 • pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy
 • skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu
 • nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała
 • nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia
 • nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach
 • nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji
 • nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny
 • utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek

Zakrzepy krwi w żyłach:

 • gdy zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich
 • gdy dojdzie do przemieszczenia zakrzepu z nogi do płuc, może to spowodować zatorowość płucną
 • w bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko- mówimy wówczas o zakrzepicy żył siatkówki

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

 • ryzyko jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy
 • ryzyko może być także większe, gdy wznowiono stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

 • ryzyko zależy od naturalnej predyspozycji do  wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a także rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach:

 • ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi, które jest związane ze stosowaniem systemu terapeutycznego dopochwowego NuvaRing jest niewielkie
 • są jednak czynniki, które mogą to ryzyko zwiększyć: duża nadwaga (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/ m2), obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat) w rodzinie, operacja chirurgiczna i unieruchomienie przez dłuższy czasu, wiek (szczególnie powyżej 35 lat), poród w okresie ostatnich kilku tygodni
 • podróż samolotem trwająca powyżej 4 godzin może także zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka

Zakrzepy krwi w tętnicy:

 • zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach:

 • wiek
 • palenie papierosów
 • nadwaga
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • gdy w najbliższej rodzinie stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia)
 • wysoki poziom tłuszczów we krwi- cholesterolu lub trójglicerydów
 • migreny, a szczególnie migreny z aurą
 • chore serce z uszkodzeniami zastawki, zaburzeń rytmu serca- migotanie przedsionków
 • cukrzyca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

NuvaRing a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku NuvaRing w ciąży. Jeżeli w okresie stosowania leku NuvaRing pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie usunąć system terapeutyczny dopochwowy i skontaktować się z lekarzem.

NuvaRing a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku NuvaRing w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Nuvaring w osoczu krwi, przez co mogą zmniejszać jego skuteczność antykoncepcyjną lub też powodować nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to:

 • leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat)
 • leków stosowanych w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna)
 • leków stosowanych  w leczeniu zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz)
 • leków stosowanych  w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (np. boceprewir, telaprewir)
 • leków stosowanych  w leczeniu innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina)
 • leków stosowanych  w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan)
 • leków stosowanych  w leczeniu nastrojów depresyjnych zawierającymi w swoim składzie ziele dziurawca zwyczajnego
 • cyklosporyny
 • lamotryginy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

NuvaRing a alkohol

Brak danych.

NuvaRing a prowadzenie pojazdów

Lek NuvaRing nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek NuvaRing?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
NuvaRing a ciąża
NuvaRing a karmienie piersią
Interakcje
NuvaRing a alkohol
NuvaRing a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki