Poradnik
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
tydzień francuskich marek
Oculobrim (Brymonidyny winian)

Oculobrim (Brymonidyny winian)

Co to jest Oculobrim?

Lek Oculobrim zawiera substancję czynną o nazwie brymonidyny winian.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOculobrim
Nazwa międzynarodowaBrymonidyny winian
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2 mg/ ml

PostaćKrople do oczu
Skład - substancja czynna

Brymonidyny winian

Skład - substancje pomocnicze
 • benzalkoniowy chlorek
 • alkohol poliwinylowy
 • sodu cytrynian
 • sodu chlorek
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • woda oczyszczona
 • kwas solny
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania
 • 1 x 5ml
 • 3 x 5ml
Działanie / właściwości

Zmniejsza ciśnienie w gałce ocznej

Zastosowanie
 • jaskra z otwartym kątem przesączania
 • nadciśnienie wewnątrzgałkowe
Przeciwwskazania
 • uczulenie na brymonidynę
 • uczulenie na substancje pomocnicze
 • w wieku do 2 lat
 • stosowanie leków przeciwdepresyjnych
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie stosować w wieku od 2 do 12 lat bez konsultacji z lekarzem
 • depresja
 • upośledzenie psychiczne
 • problemy z sercem
 • zmniejszenie dopływu krwi do mózgu
 • zaburzenie dopływu krwi do kończyn
 • zaburzenie ciśnienia krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • podrażnienie oka (zaczerwienienie, pieczenie, kłucie, uczucie obecności ciała obcego w oku, swędzenie, pęcherzyki lub białe plamki na rogówce, tzn.przeźroczystej warstwie na powierzchni oka)
 • nieostre widzenie
 • reakcja alergiczna w oku

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • zmęczenie/senność
 • miejscowe podrażnienia (zapalenia i obrzęk powieki, obrzęk przeźroczystej warstwy pokrywającej powierzchnię oka, lepkie oczy, ból i łzawienie)
 • nadwrażliwość na światło
 • nadżerki i przebarwienia powierzchni oka
 • suchość oka
 • zbielenie rogówki
 • zaburzenia widzenia
 • stan zapalny rogówki
 • zawroty głowy
 • objawy podobne do przeziębienia
 • objawy dotyczące żołądka i niestrawność
 • nieprawidłowy smak
 • ogólne osłabienie
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwbólowymi, uspokajającymi, opioidami, barbituranami
 • lekami znieczulającymi
 • lekami nasercowymi lub obniżającymi ciśnienie krwi
 • chlorpomazyną, metylofenidatem czy rezerpiną
 • izoprenaliną lub prazosyną
 • inhibiotorami monoaminooksydazy (MAO) i innymi lekami przeciwdepresyjnymi
Ciąża

Lek Oculobrim może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy zachować ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oculobrim?

Substancja czynna zawarta w leku Oculobrim zmniejsza ciśnienie w gałce ocznej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oculobrim?

Lek Oculobrom stosuje się w celu zmniejszenie ciśnienia w gałce ocznej. Może być stosowany jako pojedynczy lek, jeżeli krople do oczu z betaadrenolitykami są przeciwwskazane, lub jednocześnie z innymi kroplami do oczu, jeżeli pojedynczy lek nie wystarcza do obniżenia zwiększonego ciśnienia w oku, w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnienia wenątrzgałkowego.

Dawkowanie

Jak stosuje się lek Oculobrim?

Lek Oculobrim należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

Zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka lub oczu dwa razy na dobę co 12 godzin.

Przed zakropleniem leku do oczu należy zawsze umyć ręce. Jeśli oprócz leku Oculobrim stosowane są inne krople, należy odczekać 15 minut przed zakropleniem kolejnego leku.

W celu prawidłowego zakroplenia leku należy:

 • odchylić głowę do tyłu i spojrzeć w górę
 • delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę, aż powstanie niewielka kieszonka
 • trzymając oko z podanym lekiem zamknięte, docisnąć palcem wewnętrzny kącik oka (miejsce, gdzie oko styka się z nosem) i przytrzymać go przez minutę
 • unikać dotykania końcówką zakraplacza oka, jak i czegokolwiek innego. Bezpośrednio po użyciu założyć zakrętkę z powrotem i dokręcić ją

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oculobrim

Dorośli

Działania niepożądane obserwowane u pacjentów, którzy zakropili większą liczbę kropli niż przepisana przez lekarza, są takie jak znane działania niepożądane leku Oculobrim. U dorosłych, którzy przypadkowo połknęli lek Oculobrim, doszło do obniżenia ciśnienia krwi. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Zgłoszono występowanie poważnych działań niepożądanych u dzieci, które przypadkowo połknęły lek Oculobrim. Zaobserwowano senność, wiotkość, obniżenie temperatury ciała, bladość i problemy z oddychaniem. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli, młodzież i dzieci

W razie przypadkowego połknięcia lub zastosowania większej niż zalecana dawki leku Oculobrim należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominiecie zastosowania leku Oculobrim

W razie pominięcia zastosowania dawki należy ją zastosować zaraz po przypomnieniu sobie. Jeśli jednak zbliża się godzina przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i wrócić do normalnego harmonogramu stosowania leku.

Nie należy zakraplać podwójnej ilości kropli w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oculobrim

Skuteczne działanie leku Oculobrim wymaga codziennego jego stosowania. Nie należy przerywać stosowania leku Oculobrim, dopóki nie zaleci tego lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oculobrim?

Nie należy stosować leku Oculobrim, jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na brymonidynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • u niemowląt i małych dzieci do 2 lat
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub inne leki przeciwdepresyjne
 • jeśli pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oculobrim może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować lekarza lub najbliższym oddziałem ratunkowym jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych działań niepożądanych:

 • omdlenia
 • miejscowe podrażnienia (zapalenia i obrzęk powieki, obrzęk przeźroczystej warstwy pokrywającej powierzchnię oka, lepkie oczy, ból i łzawienie)
 • podrażnienie oka (zaczerwienienie, pieczenie, kłucie, uczucie obecności ciała obcego w oku, swędzenie, mieszki włosowe lub białe plamy na warstwie przeźroczystej pokrywającej powierzchnię oka)
 • zapalenie w oku
 • reakcja alergiczna w oku
 • kołatanie serca lub zmiana tętna
 • duszność
 • ogólne reakcje alergiczne
 • reakcje skórne, w tym zaczerwienienie, obrzęk twarzy, swędzenie, wysypka i poszerzenie naczyń krwionośnych

Bardzo często (mogą wystąpić więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • podrażnienie oka (zaczerwienienie, pieczenie, kłucie, uczucie obecności ciała obcego w oku, swędzenie, pęcherzyki lub białe plamki na rogówce, tzn.przeźroczystej warstwie na powierzchni oka)
 • nieostre widzenie
 • reakcja alergiczna w oku
 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • zmęczenie/senność

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • miejscowe podrażnienia (zapalenia i obrzęk powieki, obrzęk przeźroczystej warstwy pokrywającej powierzchnię oka, lepkie oczy, ból i łzawienie)
 • nadwrażliwość na światło
 • nadżerki i przebarwienia powierzchni oka
 • suchość oka
 • zbielenie rogówki
 • zaburzenia widzenia
 • stan zapalny rogówki
 • zawroty głowy
 • objawy podobne do przeziębienia
 • objawy dotyczące żołądka i niestrawność
 • nieprawidłowy smak
 • ogólne osłabienie

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

 • depresja
 • kołatanie lub zmiana rytmu serca
 • suchość nosa
 • ogólne reakcje alergiczne

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

 • duszność

Bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów)

 • stan zapalny oka
 • zwężenie źrenicy
 • bezsenność
 • omdlenie
 • wysokie ciśnienie krwi
 • niskie ciśnienie krwi

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • swędzenie powiek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oculobrim należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • w razie stosowania u dziecka w wieku od 2 do 12 lat, ponieważ lek nie jest zalecany do stosowania w tej grupie wiekowej
 • jeśli pacjent ma lub miał depresję, upośledzenie psychiczne, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, problemy z sercem, zaburzenia dopływu krwi do kończyn lub zaburzenia ciśnienia krwi
 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości problemy z nerkami, lub wątrobą

W kroplach Oculobrim zawarty jest środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka oraz odbarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać stosowania miękkich soczewek kontaktowych lub zdjąć je przed wkropieniem kropli Oculobrim i odczekać 15 minut po wkropieniu przed ich ponownym założeniem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Oculobrim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko przed zastosowaniem tego leku powinna skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach brymonidyny winian nie powodował działania teratogennego.

Lek Oculobrim może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu

Oculobrim a karmienie piersią

Jeśli kobieta karmi piersią przed zastosowaniem tego leku, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent regularnie spożywa alkohol lub przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • leki przeciwbólowe, uspokajające, opioidy, barbiturany
 • leki znieczulające
 • leki nasercowe lub obniżające ciśnienie krwi
 • leki, które mogą wpływać na metabolizm, takie jak chlorpomazyna, metylofenidat czy rezerpina
 • leki działające na ten sam receptor, co lek Oculobrim, na przykład izoprenalina lub prazosyna
 • inhibiotory monoaminooksydazy (MAO) i inne leki przeciwdepresyjne
 • leki stosowane w związku z jakąkolwiek chorobą, nawet niezwiązaną z zaburzeniami oka, na jakie cierpi pacjent
 • lub w razie zmiany dawki aktualnie przyjmowanych leków

Leki te mogą wpłynąć na leczenie kroplami Oculobrim.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Oculobrim a alkohol

Należy zgłosić lekarzowi, jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu, ponieważ może to wpłynąć na działanie leku.

Oculobrim a prowadzenie pojazdów

Lek Oculobrim może spowodować nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia. Zaburzenia takie mogą wydawać się silniejsze w nocy lub przy słabym oświetleniu. U niektórych pacjentów lek może spowodować senność i uczucie zmęczenia.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oculobrim?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie stosować po upływie terminu ważności
 • wyrzucić buteleczkę po 28 dniach od otwarcia leku, nawet jeśli zostały w niej jeszcze krople

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Oculobrim a ciąża
Oculobrim a karmienie piersią
Interakcje
Oculobrim a alkohol
Oculobrim a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki