Poradnik
Ondansetron Bluefish (Ondansetronum)

Ondansetron Bluefish (Ondansetronum)

Lek Ondansetron Bluefish  zawiera substancję czynną o nazwie ondansetron w postaci tabletki, która ulega szybkiemu rozpuszczeniu po położeniu na języku, należącą do leków przeciwwymiotnych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOndansetron Bluefish
Nazwa międzynarodowaOndansetronum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 4 mg
 • 8 mg
PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Skład - substancja czynna

Ondansetron

Skład - substancje pomocnicze
 • aspartam (E 951)
 • krospowidon typu B
 • stearynian magnezu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • pharmaburst TM C1 (zawierający mannitol (E 421), sorbitol (E 420), krospowidon (typu A) i krzemionka koloidalna uwodniona)
 • aromat truskawkowy
 • stearylofumaran sodu
Dostępne opakowania
 • 6 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwwymiotne

Zastosowanie
 • leczenie nudności i wymiotów wywoływanych przez chemioterapię u dzieci i u dorosłych
 • zapobieganie nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym u dzieci i u dorosłych
 • leczenie nudności i wymiotów wywoływanych przez radioterapię u dorosłych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jesli pacjent stosuje lek apomorfinę (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wątroby
 • pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę
 • pacjentka karmi piersią
 • ciężkie zaparcie lub blokada jelita
 • dzieci w wieku poniżej 2 lat lub o całkowitej powierzchni ciała poniżej 0,6 m2
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 osób):

 • zaparcie
 • uczucie gorąca lub uderzenia krwi do głowy
Możliwe interakcje z
 • fenytoiną i karbamazepiną
 • ryfampicyną
 • tramadolem
Ciąża

Leku nie należy stosować podczas ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie wolno stosować leku Ondansetron Bluefish u dzieci o całkowitej powierzchni ciała poniżej 0,6 m2.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ondansetron Bluefish nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ondansetron Bluefish?

Lek Ondansetron Bluefish hamuje powstawanie odruchu wymiotnego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ondansetron Bluefish ?

Lek Ondansetron Bluefish stosuje się w:

 • leczeniu nudności i wymiotów wywoływanych przez chemioterapię u dzieci i u dorosłych
 • zapobieganiu nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym u dzieci i u dorosłych
 • leczeniu nudności i wymiotów wywoływanych przez radioterapię u dorosłych

Dawkowanie

Jak stosować lek Ondansetron Bluefish?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Po rozpoczęciu leczenia:

 • działanie leku powinno nastąpić po 1-2 godzinach od przyjęcia leku
 • jeśli w ciągu godziny od przyjęcia leku wystąpią nudności, należy ponownie przyjąć dawkę leku
 • jeśli nudności wystąpić poźniej niż po godzinie, nie należy ponownie zażywać leku
 • jeśli mimo przyjęcia leku dalej występują nodności, należy poinformowaco  tym lekarza

 Dorośli:

 • zalecana dawka doustna to 8 mg przyjmowane na godzinę lub 2 godziny przed chemioterapią lub radioterapią, a następnie 8 mg doustnie co 12 godzin przez 5 dni
 • pierwsza dawka może być podana w postaci wstrzyknięcia

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • dawkowanie jest takie samo jak u dorosłych

Stosowanie u dzieci (w wieku 2 lat i powyżej) i młodzieży (< 18 lat):

 • dawka jest dobierana w zależności od powierzchni ciała
 • lek nie może być stosowany u dzieci o całkowitej powierzchni ciała poniżej 0,6 m2

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy i młodzież

 • dawka zazwyczaj stosowana to 4 mg dwa razy na dobę
 • lek może być stosowany przez 5 dni

Leczenie i zapobieganie nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego

Dorośli:

 • zalecana dawka doustna to 16 mg ondansetronu godzinę przed operacją lub 8 mg godzinę przez znieczuleniem, a następnie dwie dawki po 8 mg co 8 godzin
 • podanie pierwszej dawki może się odbyć w postaci wstrzyknięcia

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • doświadczenie dotyczące stosowania leku w tej grupie jest ograniczone
 • lek jest dobrze tolerowany przez pacjentów w grupie wiekowej powyżej 65 lat

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

 • nie należy stosować dawki większej niż 8 mg ondansetronu na dobę

Pacjenci z wolnym metabolizmem sparteiny i debryzochiny

Nie jest wymagana zmiana dawki i częstości podawania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ondansetron Bluefish

Jeśli pacjent dorosły lub dziecko zażyje większą niż zalecana dawkę leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala, zabrając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Ondansetron Bluefish

Jeśli pacjent pominął dawkę, ma nudności lub wymioty:

 • należy przyjąć lek możliwie jak najszybciej
 • następnie należy przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza)
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Jeśli pacjent pominął dawkę ale nie ma nudności:

 • należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza)

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ondansetron Bluefish?

Leku Ondansetron Bluefish nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynna lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • stosowania leku z apomorfiną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ondansetron Bluefish może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ondansetron Bluefish i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nagły świszczący oddech i ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej
 • obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka
 • wysypka skórna – czerwone plamy lub pokrzywka (guzki na skórze) w jakimkolwiek miejscu na ciele
 • zapaść

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 osób):

 • zaparcie
 • uczucie gorąca lub uderzenia krwi do głowy

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 osób):

 • zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej z lub bez obniżenia odcinka ST, wolna czynność serca
 • bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • obserwowano drgawki, zaburzenia ruchowe, w tym objawy ze strony układu pozapiramidowego, jak reakcje dystoniczne, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych i zaburzenia ruchów dowolnych bez istotnego, trwałego wpływu na stan kliniczny pacjenta
 • czkawka
 • obniżenie ciśnienia tętniczego

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 osób):

 • reakcje natychmiastowej nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu, w tym reakcje anafilaktyczne
 • zawroty głowy w trakcie podawania dożylnego, którym w większości przypadków można zapobiec lub spowodować ich ustąpienie poprzez wydłużenie czasu wlewu
 • przemijające zaburzenia widzenia (np. zamazane widzenie) podczas podawania dożylnego

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 000 osób):

 • przemijająca utrata wzroku, przede wszystkim podczas podawania dożylnego

Esencja zapachowa, truskawkowa zawiera dwutlenek siarki (E220), który może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ondansetron Bluefish należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • choroba wątroby
 • pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę
 • pacjentka karmi piersią
 • ciężkie zaparcie lub blokada jelita
 • dzieci w wieku poniżej 2 lat lub o całkowitej powierzchni ciała poniżej 0,6 m2

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ondansetron Bluefish a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ondansetron Bluefish podczas pierwszego trymestru ciąży, ponieważ lek Ondansetron Bluefish może nieznacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia rozszczepu wargi i /lub podniebienia.

Ondansetron Bluefish a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ondansetron Bluefish nie należy stosować podczas karmienia piersią, ponieważ prawdopodobnie niewielkie ilości ondansetronu przenikają do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, gdy pacjent stosuje takie leki jak:

 • fenytoina i karbamazepina
 • ryfampicyna
 • tramadol

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ondansetron Bluefish a alkohol

Brak danych.

Ondansetron Bluefish a prowadzenie pojazdów

Lek Ondansetron Bluefish nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ondansetron Bluefish?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30˚C
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ondansetron Bluefish a ciąża
Ondansetron Bluefish a karmienie piersią
Interakcje
Ondansetron Bluefish a alkohol
Ondansetron Bluefish a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo