Poradnik
Orgalutran (Ganirelixum)

Orgalutran (Ganirelixum)

Orgalutran zawiera substancję czynną ganireliks i należy do grupy leków zwanych „antagonistami hormonu uwalniającego gonadotropinę”, który antagonizuje działanie naturalnego hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOrgalutran
Nazwa międzynarodowaGanirelixum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,25 mg/ 0,5 ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Ganireliks

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas octowy
 • mannitol
 • wodorotlenek sodu i kwas octowy do uzyskania odpowiedniego pH
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 ampułkostrzykawka po 0,5 ml
 • 5 ampułkostrzykawek po 0,5 ml
Działanie / właściwości

Antagonista hormonu uwalniającego gonadotropinę GnRH

Zastosowanie

Wspomaganie rozrodu, w tym zapłodnienie w warunkach in vitro

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ganireliks lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • nadwrażliwość na hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) lub na analog GnRH
 • umiarkowana lub ciężka choroba nerek lub wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • po podaniu pierwszej dawki zgłaszano przypadki wystąpienia reakcji alergicznej
 • osłona igły zawiera alergizujący lateks
 • w trakcie lub po stymulacji hormonalnej jajników może wystąpić zespół hiperstymulacji jajników
 • częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych czy też ciąż mnogich może być nieco wyższa niż po naturalnym zapłodnieniu
 • u kobiet z uszkodzonymi jajowodami występuje nieznacznie zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (nie częściej niż u 1 kobiety na 10):

 • miejscowe reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie z obrzękiem lub bez; ustępują w ciągu 4 godzin po podaniu
Możliwe interakcje z

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża

Nie stosować leku Orgalutran w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie stosować leku Orgalutran w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek przeznaczony dla dorosłych kobiet. Stosowanie leku Orgalutran u dzieci i młodzieży nie jest właściwe.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Orgalutran?

Orgalutran hamuje działanie GnRH (naturalnego hormonu uwalniającego gonadotropinę) co powoduje zahamowanie uwalniania hormonów, przede wszystkim hormonu luteinizującego LH. GnRH reguluje uwalnianie gonadotropin - hormonu luteinizującego (LH) i rekombinowanej ludzkiej folikulotropiny (FSH). Hormon luteinizujący LH jest konieczny do uwolnienia dojrzałych komórek jajowych z pęcherzyków znajdujących się w jajnikach (owulacja).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Orgalutran?

Lek stosowany jest w celach zwiększenia szansy na zapłodnienie oraz w programach wspomaganego rozrodu. Orgalutran stosowany jest w celu zapobieżenia przedwczesnemu wzrostowi stężenia hormonu luteinizującego (LH), który może spowodować zbyt wczesne uwolnienie komórki jajowej. Te właściwości leku wykorzystuje się w programach wspomaganego rozrodu, w tym zapłodnienia w warunkach in vitro oraz innych metodach, kiedy to z rzadka owulacja może wystąpić zbyt wcześnie powodując znaczące zmniejszenie szansy na ciążę.

Dawkowanie

Jak stosować lek Orgalutran?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Orgalutran podawany jest podskórnie, najlepiej w udo. Leku nie należy mieszać z innymi lekami.

Nie należy stosować, gdy roztwór zawiera cząstki stałe lub nie jest klarowny.

Orgalutran stosowany jest jako element leczenia w programach wspomaganego rozrodu, również zapłodnienia w warunkach in vitro:

Stymulacja jajników folikulotropiną (FSH) lub koryfolitropiną alfa może rozpocząć się w 2 lub 3 dniu krwawienia miesiączkowego. Orgalutran (0,25 mg) należy wstrzykiwać pod skórę raz dziennie, rozpoczynając 5 lub 6 dnia stymulacji. W oparciu o odpowiedź na leczenie ze strony jajników, lekarz może zadecydować o rozpoczęciu podawania leku w innym dniu. Orgalutran i FSH powinny być podawane mniej więcej w tym samym czasie. Codzienne podawanie leku należy kontynuować aż do dnia, w którym występuje wystarczająca liczba pęcherzyków o właściwych wymiarach. Czas pomiędzy dwoma wstrzyknięciami leku Orgalutran, jak również czas pomiędzy ostatnim wstrzyknięciem leku Orgalutran a wstrzyknięciem hCG nie powinien przekraczać 30 godzin, ponieważ w przeciwnym wypadku może wystąpić przedwczesna owulacja.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orgalutran:

Należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Orgalutran:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą dawkę leku. Jeżeli od właściwego czasu przyjęcia zapomnianej dawki upłynęło więcej niż 6 godzin (tak, że czas pomiędzy dwoma wstrzyknięciami jest dłuższy niż 30 godzin) należy jak najszybciej przyjąć dawkę leku i skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Orgalutran:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, nie należy przerywać stosowania leku Orgalutran, ponieważ może to wpłynąć na wynik leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Orgalutran?

Leku Orgalutran nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na ganireliks lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • nadwrażliwości na hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) lub na analog GnRH
 • umiarkowanej lub ciężkiej choroby nerek lub wątroby
 • ciąży lub karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Orgalutran może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (nie częściej niż u 1 kobiety na 10):

 • miejscowe reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie z obrzękiem lub bez; reakcje miejscowe zazwyczaj ustępują w ciągu 4 godzin po podaniu

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 kobiety na 100):

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 kobiety na 10 000):

 • obserwowano prawdopodobne reakcje alergiczne o większym nasileniu, już po podaniu pierwszej dawki leku
 • w jednym przypadku po podaniu pierwszej dawki leku wystąpiło nasilenie istniejącej uprzednio wysypki (wyprysku)

Istnieją doniesienia o występowaniu działań niepożądanych związanych z kontrolowaną hiperstymulacją jajników (ból brzucha, zespół hiperstymulacji jajników), ciąży pozamacicznej oraz poronieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Orgalutran należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

 • zgłaszano przypadki reakcji alergicznej już po podaniu pierwszej dawki leku.
 • osłona igły zawiera gumę naturalną (lateks), która może wywoływać reakcje alergiczne.
 • w trakcie lub po stymulacji hormonalnej jajników może wystąpić zespół hiperstymulacji jajników.
 • po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych czy też ciąż mnogich może być nieco wyższa niż po naturalnym zapłodnieniu.
 • u kobiet z uszkodzonymi jajowodami występuje nieznacznie zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Orgalutran a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Orgalutran należy stosować podczas kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu. Nie stosować leku Orgalutran w okresie ciąży.

Orgalutran a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Orgalutran w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia interakcji produktu Orgalutran z innymi powszechnie stosowanymi lekami, również z produktami leczniczymi o działaniu uwalniającym histaminę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Orgalutran a alkohol

Nie ma wyraźnych przeciwwskazań dotyczących spożywania alkoholu podczas terapii lekiem. 

Orgalutran a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Orgalutran?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie zamrażać
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Orgalutran a ciąża
Orgalutran a karmienie piersią
Interakcje
Orgalutran a alkohol
Orgalutran a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo