Poradnik
Oxycardil (Diltiazemi hydrochloridum)

Oxycardil (Diltiazemi hydrochloridum)

Lek Oxycardil zawiera substancję czynną diltiazem, pochodną benzotiazepiny. Należy ona do grupy leków określanych mianem blokerów kanałów wapniowych (antagoniści jonów wapnia). 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOxycardil
Nazwa międzynarodowaDiltiazemi hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 60 mg
 • 120 mg
 • 180 mg
 • 240 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu, Tabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek diltiazemu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • dyspersja poliakrylanu 30%
 • uwodorniony olej rycynowy 
 • uwodniony wodorotlenek glinu 
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • sacharoza
 • glicerol 85%
 • dwutlenek tytanu
 • polisorbat 80
Dostępne opakowania

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu (dawka 120 mg, 180 mg, 240 mg)

 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Tabletki powlekane (dawka 60 mg)

 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • lek blokuje kanały wapniowe
 • zmniejsza napięcie mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych 
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza opór naczyniowy
 • zmniejsza częstotliwość rytmu serca i siłę jego skurczu
 • wydłuża czas przewodzenia pomiędzy przedsionkiem a komorą serca
Zastosowanie
 • choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej, dusznicy bolesnej niestabilnej, dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala)
 • nadciśnienie tętnicze
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub inne składniki tego leku
 • zespół chorego węzła zatokowego bez wszczepionego rozrusznika serca
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia bez wszczepionego rozrusznika
 • ciężka bradykardia
 • niewydolność lewej komory serca z zastojem płucnym
 • stosowanie dantrolenu we wlewie dożylnym
 • stosowanie iwabradyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności lewej komory serca
 • bradykardia
 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia
 • konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego
 • podeszły wiek pacjenta
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • u pacjentów z podwyższonym ryzykiem niedrożności jelit
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów):

 • obrzęk obwodowy

Często (mogą wystąpić mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • blok przedsionkowo - komorowy (I, II lub III stopnia, możliwy blok odnogi pęczka Hisa)
 • kołatanie serca
 • nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy
 • zaparcia
 • niestrawność
 • ból żołądka
 • nudności
 • rumień
 • złe samopoczucie
Możliwe interakcje z
 • litem
 • pochodnymi azotanów
 • teofiliną
 • lekami blokującymi receptory alfa - adrenergiczne
 • amiodaronem
 • digoksyną
 • lekami blokującymi receptory beta - adrenergiczne
 • innymi lekami o działaniu przeciwarytmicznym
 • karbamazepiną
 • ryfamipcyną
 • cymetydyną i ranitydyną
 • cyklosporyną
 • kolchicyną
 • lekami zmniejszającymi aktywność układu odpornościowego
Ciąża

Lek ten jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek ten jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Brak informacji o bezpieczeństwie i skuteczności stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn - jednak brak badań w tym kierunku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxycardil?

Lek Oxycardil zawiera diltiazem, który blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni pozakomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i komórek mięśnia sercowego. Zablokowanie przez diltiazem kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie tętnic. Prowadzi to do zmniejszenia ciśnienia tętniczego i zmniejszenia oporu naczyniowego, co odciąża serce. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxycardil?

Lek Oxycardil stosuje się w następujących przypadkach:

 • chorobie niedokrwiennej serca przebiegającej pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej, dusznicy bolesnej niestabilnej lub dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (dławica Prinzmetala)
 • nadciśnieniu tętniczym

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxycardil?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki powlekane 60 mg:

Choroba niedokrwienna serca:

 • trzy razy na dobę 1 tabletka leku Oxycardil 60 mg
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 360 mg
 • zaleca się sprawdzanie, co 2- 3 miesiące, czy możliwe jest zmniejszenie dawki leku w przypadku długotrwałego leczenia z zadowalającym efektem klinicznym

Nadciśnienie tętnicze:

 • trzy razy na dobę 1 tabletka leku Oxycardil 60 mg
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 360 mg
 • można rozważyć możliwość zmniejszenia dawki leku, gdy efekt przeciwnadciśnieniowy jest zadowalający

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg, 180 mg, 240 mg:

Schemat dawkowania przeznaczony dla osób dorosłych

Choroba niedokrwienna serca:

 • zwykle stosuje się 180 - 360 mg diltiazemu chlorowodorku na dobę w 1 lub 2 dawkach podzielonych
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 360 mg
 • zaleca się sprawdzanie, co 2 - 3 miesiące, czy możliwe jest zmniejszenie dawki leku w przypadku długotrwałego leczenia z zadowalającym efektem klinicznym

Nadciśnienie tętnicze:

 • zwykle stosuje się 120 - 360 mg diltiazemu chlorowodorku na dobę w 1 lub 2 dawkach podzielonych w zależności od indywidualnego stanu pacjenta
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 360 mg
 • można rozważyć możliwość zmniejszenia dawki leku, gdy efekt przeciwnadciśnieniowy jest zadowalający

Stosowanie leku Oxycardil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

 • lek może być stosowany wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas zmiany (zwiększenia) dawki
 • należy regularnie oceniać wydolność wątroby i nerek

Stosowanie leku Oxycardil u pacjentów w podeszłym wieku:

 • lek może być stosowany wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas zmiany (zwiększenia) dawki
 • leczenie rozpoczyna się od dawki 60 mg (tabletki powlekane, które mogą być stosowane 2 - 3 razy na dobę)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxycardil:

 • przedawkowanie leku Oxycardil może prowadzić do ciężkiej hipotonii, czyli niedociśnienia tętniczego, bradykardii (zmniejszenia częstości pracy serca), niewydolności serca lub bloku przedsionkowo - komorowego, nawet do zatrzymania krążenia
 • w przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Oxycardil, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • w zależności od występujących objawów lekarz zastosuje odpowiednie leczenie

Pominięcie zastosowania leku Oxycardil:

 • jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek Oxycardil, powinien przyjąć go, tak szybko jak to możliwe
 • jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej, która została pominięta

Przerwanie stosowania leku Oxycardil:

 • jeśli terapia lekiem Oxycardil ma zostać przerwana, to lek należy odstawiać powoli, zmniejszając kolejne przyjmowane dawki - dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Czas trwania leczenia:

 • lek Oxycardil przeznczony jest do leczenia długotrwałego
 • przerwanie leczenia lub zmiana schematu jego dawkowania powinny odbywać się wyłącznie pod nadzorem lekarza

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxycardil?

Leku Oxycardil nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub inne składniki tego leku
 • zespołu chorego węzła zatokowego u tych pacjentów, którzy nie mają wszczepionego rozrusznika serca
 • chorych bez wszczepionego rozrusznika serca z blokiem przedsionkowo - komorowym II lub III stopnia
 • ciężkiej bradykardii, kiedy to serce wykonuje mniej niż 40 uderzeń na minutę
 • niewydolności lewej komory serca z zastojem płucnym
 • gdy pacjent jednocześnie stosuje dantrolen we wlewie dożylnym
 • gdy pacjent jednocześnie stosuje iwabradynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxycardil może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk obwodowy

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • blok przedsionkowo - komorowy (I, II lub III stopnia, możliwy blok odnogi pęczka Hisa)
 • kołatanie serca
 • nagłe zaczerwienienie, głównie twarzy
 • zaparcia
 • niestrawność
 • ból żołądka
 • nudności
 • złe samopoczucie

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • nerwowość
 • bezsenność
 • bradykardia, czyli zmniejszona częstość akcji serca
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • wymioty
 • biegunka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, LDH, fosfatazy zasadowej)

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • pokrzywka

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • małopłytkowość
 • zmiany nastroju - może pojawić się depresja
 • objawy pozapiramidowe
 • mioklonie (zrywania mięśniowe)
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • zastoinowa niewydolność serca
 • zapalenie naczyń, w tym leukocytoklastyczne zapalenie naczyń
 • rozrost dziąseł
 • zapalenie wątroby
 • ginekomastia
 • nadwrażliwość na światło (w tym liszajowate rogowacenie skóry narażonej na działanie słońca)
 • obrzęk naczynioruchowy
 • wysypka
 • ostra uogólniona wysypka krostkowa
 • rumień wielopostaciowy w tym zespół Stevensa - Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • pocenie się
 • złuszczające zapalenie skóry
 • rzadko rumień złuszczający z lub bez gorączki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Oxycardil należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku, gdy:

 • u pacjenta wystąpiły zaburzenia czynności lewej komory serca, bradykardia lub blok przedsionkowo - komorowy I stopnia 
 • zajdzie konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego - może bowiem dojść do nasilenia zaburzeń kurczliwości, przewodzenia i automatyzmu mięśnia sercowego
 • pacjent jest w podeszłym wieku
 • u pacjenta zdiagnozowano niewydolność nerek lub wątroby 
 • u pacjenta występuje duże ryzyko niedrożności jelit - lek Oxycardil hamuje bowiem ruchliwość przewodu pokarmowego

Lek Oxycardil zawiera laktozę i sacharozę, dlatego pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Oxycardil może wiązać się z występowaniem zmian nastroju, w tym depresji.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxycardil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Oxycardil jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Oxycardil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Oxycardil jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Oxycardil z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • litu - może dojść do nasilenia neurotoksycznego działania litu
 • pochodnych azotanów - może dojść do nasilenia działania hipotensyjnego i wzrostu ryzyka omdlenia, jako następstwo działania rozszerzającego naczynia krwionośne
 • teofiliny - może to powodować zwiększenie stężenia teofiliny we krwi
 • leków blokujących receptory alfa - adrenergiczne - może dojść do wywołania lub nasilenia niedociśnienia, a to wymaga ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi
 • leków blokujących receptory beta - adrenergiczne - może to powodować zaburzenia rytmu serca (wyraźna bradykardia, blok zatokowy), zaburzenia przewodzenia zatokowo - przedsionkowego i przedsionkowo - komorowego oraz niewydolność serca
 • amiodaronu - wzrost ryzyka bradykardii
 • digoksyny - wzrost ryzyka bradykardii
 • innych leków o działaniu przeciwarytmicznym - to dodatkowe ryzyko nasilenia działań niepożądanych ze strony serca
 • karbamazepiny - może dojść do wzrostu stężenia karbamazepiny we krwi
 • ryfampicyny - może to powodować ryzyko zmniejszenia stężenia diltiazemu w osoczu
 • cymetydyny i ranitydyny - mogą powodować zwiększenie stężenia diltiazemu w osoczu
 • cyklosporyny - w przypadku skojarzonego leczenia zaleca się zmniejszanie dawki cyklosporyny, monitorowanie funkcji nerek, kontrolowanie stężenia cyklosporyny we krwi i dostosowanie dawki
 • kolchicyny - może to powodować zwiększenie stężenia kolchicyny we krwi
 • leków zmniejszających aktywność układu odpornościowego, tj. syrolimus, temsyrolimus, ewerolimus

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxycardil a alkohol

Brak danych.

Oxycardil a prowadzenie pojazdów

Ponieważ lek Oxycardil często wywołuje zawroty głowy i złe samopoczucie, dlatego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn może być zaburzona. Brak jest jednak badań w tym kierunku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oxycardil?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25º C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Oxycardil a ciąża
Oxycardil a karmienie piersią
Interakcje
Oxycardil a alkohol
Oxycardil a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo