Poradnik
Prepidil (Dinoprostonum)

Prepidil (Dinoprostonum)

Prepidil zawiera substancję czynną o nazwie dinoproston. Substancja ta należy do grupy związków nazywanych prostaglandynami. Prostaglandyny stymulują skurcz narządów zawierających mięśnie gładkie i modulują odpowiedź tych organów na bodźce hormonalne.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPrepidil
Nazwa międzynarodowaDinoprostonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mcg/ 3g

PostaćŻel dopochwowy
Skład - substancja czynna

Dinoproston

Skład - substancje pomocnicze
 • koloidalny dwutlenek krzemu
 • trójoctan glicerolu
Dostępne opakowania

3 g

Działanie / właściwości

Przyspieszenie dojrzewania szyjki macicy

Zastosowanie

Wspomaganie indukcji porodu

Przeciwwskazania
 • jeśli pacjentka ma uczulenie na prostaglandyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjentki istnieją przeciwwskazania do stosowania leków nasilających skurcze macicy lub, u których niewskazane są przedłużające się skurcze macicy, na przykład w następujących przypadkach: ciąża mnoga, wielorództwo wysokiego stopnia, opóźnione wstawianie się główki, przebyte wcześniej operacje macicy, nagłe stany położnicze, położenie płodu inne niż główkowe, podejrzenie kliniczne wczesnego zagrożenia płodu na podstawie jego czynności serca, zakażenie dolnych dróg rodnych, niezdiagnozowane upławy i (lub) nieprawidłowe krwawienia w czasie ciąży, trudny i (lub) traumatyczny poród w wywiadzie,  czynna choroba serca, płuc, nerek lub wątroby, pęknięcie błon płodowych, łożysko przodujące
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek Prepidil powinien być stosowany wyłącznie w szpitalach i klinikach ze specjalistycznymi oddziałami ginekologicznymi i tylko wtedy, kiedy zapewniona jest 24 godzinna opieka medyczna
 • przed i w trakcie jego podawania konieczne jest staranne monitorowanie skurczów macicy, stanu płodu i cech szyjki (otwarcie, zmiękczenie i rozszerzenie), aby wykryć wszelkie niepożądane reakcje np. nadmierne napięcie, utrzymujące się skurcze macicy lub stan zagrożenia płodu
 • w przypadku stwierdzonej w przeszłości hipertonii macicy lub nadmiernej jej kurczliwości lekarz powinien zalecić ciągłe monitorowanie skurczów oraz stanu matki i płodu
 • należy zachować ostrożność w przypadku podawaniu leku Prepidil pacjentkom z zaburzeniami krążenia, wątroby lub nerek, czynną astmą lub astmą, jaskrą, padaczką, nadciśnieniem tętniczym lub pęknięciem błon płodowych w wywiadzie
 • w przypadku utrzymujących się silnych skurczów powinno być wzięte pod uwagę ryzyko pęknięcia macicy, gdyż następstwem pęknięcia macicy może być przedostanie się do krążenia kobiety ciężarnej zatorowego materiału tkankowego pochodzenia płodowego. Ze względu na obecność antygenów pochodzących od płodu w tym materiale tkankowym, u kobiety może dojść do reakcji anafilaktoidalnej
 • leczenie pacjentek z nadmiernym napięciem ściany macicy lub jej nadmierną kurczliwością, lub u których czynność serca płodu budzi niepokój powinno mieć na celu zachowanie dobrego stanu ogólnego płodu i matki
 • stosowanie Prepidilu może nasilić reakcję na oksytocynę. Żelu Prepidil nie należy nakładać powyżej ujścia wewnętrznego szyjki, ponieważ przy podaniu zewnątrz owodniowym obserwowano nadmierną stymulację macicy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Działania niepożądane u matki:

 • reakcje nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, reakcja rzekomo anafilaktyczna),
 • nieprawidłowe skurcze macicy (występujące ze zwiększoną częstością, ze zwiększonym napięciem i wydłużone w czasie) ze zmianą lub bez zmiany tętna płodu,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zatrzymanie akcji serca,
 • pęknięcie macicy,
 • nudności, wymioty i biegunka,
 • zator płucny/zator płynem owodniowym,
 • krótkie szmery wysłuchiwane nad płucami,
 • skurcz oskrzeli/astma,
 • duszność,
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej,
 • kaszel,
 • ból pleców,
 • odklejenie łożyska,
 • nagłe rozszerzenie szyjki macicy,
 • gorączka,
 • uczucie ciepła, ból, podrażnienie w obrębie pochwy,
 • wysypka.

Działania niepożądane u płodu/noworodka:

 • zagrożenie płodu/zaburzenia częstości akcji serca płodu w czasie lub następujące po leczeniu lekiem Prepidil,
 • poród przedwczesny,
 • poród martwego płodu,
 • ocena stanu noworodka po porodzie na mniej niż 7 punktów w skali Apgar,
 • kwasica u płodu
Możliwe interakcje z
 • oksytocyną - w przypadku podania następującego po sobie tych leków zaleca się ścisłą obserwację pacjentki. Zalecany odstęp czasu pomiędzy dożylnymi podaniami oksytocyny i stosowaniem leku Prepidil wynosi od 6 do 12 godzin
 • alkoholem - należy powiedzieć lekarzowi o ewentualnym spożyciu alkoholu
 • należy skonsultować z lekarzem możliwość równoczesnego stosowania leku Prepidil i innymi lekami
Ciąża

Leku Prepidil używa się jedynie w ciąży, w celu wspomagania indukcji porodu

Karmienie piersią

Lek Prepidil nie ma wskazań do stosowania w okresie karmienia piersią

Dzieci

Brak danych

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych

Działanie i właściwości

Jak działa Prepidil?

Prepidil przyspiesza dojrzewania szyjki macicy, dzięki czemu przyspiesza indukcję porodu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Prepidil?

Lek Prepidil stosuje się w celu wspomagania indukcji porodu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Prepidil?

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Prepidil przeznaczony jest wyłącznie do stosowania przez lekarza lub pod kontrolą lekarską. O dawce oraz częstości podawania decyduje lekarz. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. W celu prawidłowego podania leku, pacjentka powinna leżeć na wznak i mieć założony wziernik dopochwowy. Cała zawartość strzykawki (500 μg dinoprostonu = 3 g leku Prepidil) powinna zostać wstrzyknięta w sposób jałowy do kanału szyjki przy pomocy dołączonego do opakowania plastikowego cewnika. Leku Prepidil nie należy podawać powyżej ujścia wewnętrznego szyjki. Po podaniu żelu pacjentka powinna pozostać w pozycji leżącej przez co najmniej 15 minut, aby maksymalnie ograniczyć wypływanie żelu. Zawartość strzykawki może być stosowana tylko u jednej pacjentki. Nie należy próbować podawać małej ilości żelu pozostałego w plastikowym cewniku. Należy unikać kontaktu leku ze skórą i umyć ręce po zaaplikowaniu go. Po użyciu strzykawkę, plastikowy cewnik i wszelkie niewykorzystane części opakowania należy wyrzucić.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Prepidil?

Leku Prepidil nie należy stosować:

 • jeśli pacjentka ma uczulenie na prostaglandyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjentki istnieją przeciwwskazania do stosowania leków nasilających skurcze macicy lub, u których niewskazane są przedłużające się skurcze macicy, na przykład w następujących przypadkach: ciąża mnoga, wielorództwo wysokiego stopnia, opóźnione wstawianie się główki, przebyte wcześniej operacje macicy, nagłe stany położnicze, położenie płodu inne niż główkowe, podejrzenie kliniczne wczesnego zagrożenia płodu na podstawie jego czynności serca, zakażenie dolnych dróg rodnych, niezdiagnozowane upławy i (lub) nieprawidłowe krwawienia w czasie ciąży, trudny i (lub) traumatyczny poród w wywiadzie,  czynna choroba serca, płuc, nerek lub wątroby, pęknięcie błon płodowych, łożysko przodujące

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Prepidil może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Prepidil i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożadanych.

Działania niepożądane u matki:

 • reakcje nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, reakcja rzekomo anafilaktyczna),
 • nieprawidłowe skurcze macicy (występujące ze zwiększoną częstością, ze zwiększonym napięciem i wydłużone w czasie) ze zmianą lub bez zmiany tętna płodu,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zatrzymanie akcji serca,
 • pęknięcie macicy,
 • nudności, wymioty i biegunka,
 • zator płucny/zator płynem owodniowym,
 • krótkie szmery wysłuchiwane nad płucami,
 • skurcz oskrzeli/astma,
 • duszność,
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej,
 • kaszel,
 • ból pleców,
 • odklejenie łożyska,
 • nagłe rozszerzenie szyjki macicy,
 • gorączka,
 • uczucie ciepła, ból, podrażnienie w obrębie pochwy,
 • wysypka.

Działania niepożądane u płodu/noworodka:

 • zagrożenie płodu/zaburzenia częstości akcji serca płodu w czasie lub następujące po leczeniu lekiem Prepidil,
 • poród przedwczesny,
 • poród martwego płodu,
 • ocena stanu noworodka po porodzie na mniej niż 7 punktów w skali Apgar,
 • kwasica u płodu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • lek Prepidil powinien być stosowany wyłącznie w szpitalach i klinikach ze specjalistycznymi oddziałami ginekologicznymi i tylko wtedy, kiedy zapewniona jest 24 godzinna opieka medyczna
 • przed i w trakcie jego podawania konieczne jest staranne monitorowanie skurczów macicy, stanu płodu i cech szyjki (otwarcie, zmiękczenie i rozszerzenie), aby wykryć wszelkie niepożądane reakcje np. nadmierne napięcie, utrzymujące się skurcze macicy lub stan zagrożenia płodu
 • w przypadku stwierdzonej w przeszłości hipertonii macicy lub nadmiernej jej kurczliwości lekarz powinien zalecić ciągłe monitorowanie skurczów oraz stanu matki i płodu
 • należy zachować ostrożność w przypadku podawaniu leku Prepidil pacjentkom z zaburzeniami krążenia, wątroby lub nerek, czynną astmą lub astmą, jaskrą, padaczką, nadciśnieniem tętniczym lub pęknięciem błon płodowych w wywiadzie
 • w przypadku utrzymujących się silnych skurczów powinno być wzięte pod uwagę ryzyko pęknięcia macicy, gdyż następstwem pęknięcia macicy może być przedostanie się do krążenia kobiety ciężarnej zatorowego materiału tkankowego pochodzenia płodowego. Ze względu na obecność antygenów pochodzących od płodu w tym materiale tkankowym, u kobiety może dojść do reakcji anafilaktoidalnej
 • leczenie pacjentek z nadmiernym napięciem ściany macicy lub jej nadmierną kurczliwością, lub u których czynność serca płodu budzi niepokój powinno mieć na celu zachowanie dobrego stanu ogólnego płodu i matki
 • stosowanie Prepidilu może nasilić reakcję na oksytocynę. Żelu Prepidil nie należy nakładać powyżej ujścia wewnętrznego szyjki, ponieważ przy podaniu zewnątrz owodniowym obserwowano nadmierną stymulację macicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Prepidil a ciąża

Leku Prepidil używa się jedynie w ciąży, w celu wspomagania indukcji porodu.

Prepidil a karmienie piersią

Lek Prepidil nie ma wskazań do stosowania w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leków:

 • oksytocyną - w przypadku podania następującego po sobie tych leków zaleca się ścisłą obserwację pacjentki. Zalecany odstęp czasu pomiędzy dożylnymi podaniami oksytocyny i stosowaniem leku Prepidil wynosi od 6 do 12 godzin
 • alkoholem - należy powiedzieć lekarzowi o ewentualnym spożyciu alkoholu
 • należy skonsultować z lekarzem możliwość równoczesnego stosowania leku Prepidil i innymi lekami

Prepidil a alkohol

Brak danych.

Prepidil a prowadzenie pojazdów

Brak danych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Prepidil?

 • przechowywać w lodówce (2°C-8°C)
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Prepidil a ciąża
Prepidil a karmienie piersią
Interakcje
Prepidil a alkohol
Prepidil a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo