Poradnik
Prestarium (Perindoprilum argininum)

Prestarium (Perindoprilum argininum)

Lek Prestarium zaliczany jest do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę. Stosowany jest między innymi w nadciśnieniu tętniczym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPrestarium
Nazwa międzynarodowaPerindoprilum argininum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Peryndopryl z argininą

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
 • maltodekstryna
 • hydrofobowa krzemionka koloidalna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • glicerol
 • hypromeloza
 • kompleks miedziowy chlorofiliny
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych (dawka 5 mg i 10 mg)
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Zastosowanie
 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • w leczeniu niewydolności serca
 • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych, takich jak zawał serca u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • wcześniejsze leczenia inhibitorem ACE doprowadziły do obrzęku naczynioruchowego zarówno u pacjenta jak u innego członka rodziny
 • ciąża powyżej 3 miesiąca
 • cukrzyca
 • zaburzenia czynności nerek leczone lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • dializoterapia lub filtracja krwi inną metodą
 • zaburzenia nerek, które powodują, że dostarczenie krwi do nerek jest zmniejszone (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • stosowanie leku złożonego, który zawiera sakubitryl i walsartan, stosowanym w leczeniu niewydolności serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stenoza aorty (zwężenie głównego naczynia krwionośnego prowadzącego z serca)
 • kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia serca)
 • zwężenie tętnic nerkowych (tętnice zaopatrujące nerki w krew)
 • inne choroby serca
 • choroby wątroby
 • choroby nerek lub jeżeli pacjent jest poddawany dializie
 • zwiększone stężenie hormonu, nazywanego aldosteronem, we krwi (pierwotny aldosteronizm)
 • kolagenoza (chorobę tkanki łącznej), taka jak toczeń układowy czy twardzina
 • cukrzyca
 • dieta ubogosolna lub zamienniki soli zawierające potas
 • znieczulenie i/lub zabieg chirurgiczny
 • zabieg aferezy LDL (usuwanie cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia)
 • leczenie odczulające w celu zmniejszenia działania alergicznego na użądlenie pszczół i os
 • biegunka albo wymioty lub odwodnienie
 • nietolerancja pewnych cukrów
 • stosowanie sartanów (walsartan, telmisartan, irbesartan) lub aliskirenu
 • u osób rasy czarnej istnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego a lek ten może być mniej skuteczny
 • stosowanie racekadotrylu (stosowany w leczeniu biegunki)
 • stosowanie syrolimusu, ewerolimusu, temsyrolimusu lub innych leków należące do grupy leków zwanych inhibitorami 3 mTOR (stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów)
 • stosowanie sakubitrylu (dostępny w leku złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan), stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • uczucie mrowienia
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (wrażenie słyszenia dźwięków)
 • kaszel
 • duszność
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność lub trudności z trawieniem, biegunka, zaparcie)
 • reakcje alergiczne (takie jak wysypki, świąd)
 • kurcze mięśni
 • uczucie osłabienia
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (antagonista receptora angiotensyny II (ARB), aliskiren)
 • lekami moczopędnymi (leki zwiększające ilość wytwarzanego w nerkach moczu)
 • lekami oszczędzającymi potas (np. triamteren, amiloryd), preparatami potasu lub zamiennikami soli zawierające potas
 • lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu w organizmie (takie jak heparyna i kotrimoksazol, znany także jako lek złożony zawierający trimetoprim i sulfametoksazol)
 • lekami oszczędzającymi potas stosowane w leczeniu niewydolności serca: eplerenon i spironolakton w dawkach od 12,5 mg do 50 mg na dobę
 • litem stosowanymi w manii lub depresji
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen)
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina lub metformina)
 • baklofenem (stosowany w leczeniu sztywności mięśni w chorobach takich jak stwardnienie rozsiane)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, lęk, schizofrenia itd. (np. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne)
 • lekami immunosupresyjnymi (zmniejszające reakcje obronne organizmu) stosowane w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych lub stosowane po przeszczepach (np. cyklosporyna, takrolimus)
 • trimetoprimem (stosowany w leczeniu zakażeń)
 • estramustyną (stosowana w leczeniu raka)
 • lekami, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl) lub w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR)
 • lekami złożonymi, które zawierają sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca)
 • allopurynolem (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • prokainamidami (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, w tym azotany
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy (np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina)
 • solami złota, szczególnie podawane dożylnie (stosowane w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów)
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Prestarium?

Lek Prestarium powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu praca serca polegająca na pompowaniu krwi jest ułatwiona.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Prestarium?

Lek Prestarium znajduje zastosowanie w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • leczeniu niewydolności serca
 • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych, takich jak zawał serca u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową

Dawkowanie

Jak stosować lek Prestarium?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekrzem lub farmaceutą.

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 5 mg raz na dobę. Po miesiącu leczenia w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg podawaną raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa w leczeniu nadciśnienia tętniczego wynosi 10 mg raz na dobę.

U pacjentów w wieku 65 lat lub starszych zazwyczaj początkowa dawka to 2,5 mg raz na dobę. Po miesiącu leczenia dawkę można zwiększyć do 5 mg raz na dobę, a natępnie w razie konieczności do 10 mg raz na dobę.

Niewydolność serca

Zazwyczaj początkowa dawka wynosi 2,5 mg raz na dobę. Po dwóch tygodniach leczenia dawka może być zwiększona do 5 mg raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 5 mg na dobę.

Stabilna choroba wieńcowa

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę. Po dwóch tygodniach leczenia dawka może być zwiększona do 10 mg podawana raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 10 mg raz na dobę.

U pacjentów w wieku 65 lat lub starszych zazwyczaj początkowa dawka to 2,5 mg raz na dobę. Po tygodniu leczenia dawka może być zwiększona do 5 mg raz na dobę, po kolejnycj tygodniu do 10 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prestarium

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy przedawkowania to obniżene ciśnienie tętnicze, które może spowodować zawroty głowy i omdlenia. W takiej sytuacji pomocne jest ułożenie pacjenta z uniesionymi nogami.

Pominiecie zastosowania leku Prestarium

Jeżeli pacjent pominie dawkę, należy jak najszybciej przyjąć lek, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy zwiększać następnej dawki leku ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Prestarium

Leczenie jest długo trwałe dlatego nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Prestarium?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • wcześniejsze leczenia inhibitorem ACE doprowadziły do obrzęku naczynioruchowego zarówno u pacjent jak u innego członka rodziny
 • ciąża powyżej 3 miesiąca
 • cukrzyca
 • zaburzenia czynności nerek leczone lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • dializoterapia lub filtracja krwi inną metodą
 • zaburzenia nerek, które powodują, że dostarczenie krwi do nerek jest zmniejszone (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • stosowanie leku złożonego, który zawiera sakubitryl i walsartan, stosowanym w leczeniu niewydolności serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Prestarium może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać przyjmowanie tego leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, co może być poważne:

 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy
 • silne zawroty głowy lub omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym
 • niezwykle szybkie lub nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) lub zawał serca
 • osłabienie siły mięśni rąk lub nóg, lub trudności z mówieniem, co może być objawem udaru
 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców oraz bardzo złe samopoczucie
 • zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka), co może być objawem zapalenia wątroby
 • wysypka, często rozpoczynająca się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach

Inne objawy niepożądane:

Częste (u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • uczucie mrowienia
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (wrażenie słyszenia dźwięków)
 • kaszel
 • duszność
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność lub trudności z trawieniem, biegunka, zaparcie)
 • reakcje alergiczne (takie jak wysypki, świąd)
 • kurcze mięśni

Niezbyt częste (u 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • suchość w ustach
 • nasilone swędzenie lub ciężkie wysypki
 • tworzenie się skupisk pęcherzy na skórze
 • zaburzenia czynności nerek
 • impotencja
 • pocenie się
 • zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj krwinek białych)
 • senność
 • omdlenie
 • kołatanie serca
 • częstoskurcz
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • reakcja nadwrażliwości na światło (zwiększona wrażliwość skóry na słońce)
 • ból stawów
 • ból mięśni
 • ból w klatce piersiowej
 • złe samopoczucie
 • obrzęk obwodowy
 • gorączka
 • upadki
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: duże stężenie potasu we krwi, przemijające po przerwaniu leczenia, małe stężenie sodu, hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi) w przypadku pacjentów z cukrzycą, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Rzadkie (u 1 na 1000 pacjentów):

 • nasilenie łuszczycy
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, duże stężenie bilirubiny w surowicy

Bardzo rzadkie (u 1 na 10000 pacjentów):

 • dezorientacja
 • eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki typ zapalenia płuc)
 • zapalenie błony śluzowej nosa (obrzęk lub wyciek z nosa)
 • ostra niewydolność nerek
 • zmiany obrazu krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych i krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby płytek krwi

Jeśli podczas stosowania leku Prestarium wystąpią objawy, takie jak poniższe opisane, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem:

 • zagęszczenie moczu (ciemna barwa moczu)
 • nudności lub wymioty
 • kurcze mięśni
 • dezorientacja i drgawki, co może być spowodowane niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Prestarium należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Prestarium należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów:

 • z stenozę aorty (zwężenie głównego naczynia krwionośnego prowadzącego z serca)
 • z kardiomiopatią przerostową (choroba mięśnia serca)
 • z zwężeniem tętnic nerkowych (tętnice zaopatrujące nerki w krew)
 • z innymi chorobami serca
 • z chorobami wątroby
 • z chorobami nerek lub jeżeli pacjent jest poddawany dializie
 • z zwiększonym stężeniem hormonu, nazywanego aldosteronem, we krwi (pierwotny aldosteronizm)
 • z kolagenozą (chorobę tkanki łącznej), taka jak toczeń układowy czy twardzina
 • z cukrzycą
 • stosujących dietą ubogosolną lub zamienniki soli zawierające potas
 • poddawanych znieczuleniu i/lub zabiegą chirurgicznym
 • poddawanych zabiegowi aferezy LDL (usuwanie cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia)
 • poddawanych leczeniu odczulającemu w celu zmniejszenia działania alergicznego na użądlenie pszczół i os
 • u których ostatnio wystąpiła biegunka albo wymioty lub odwodnienie
 • z nietolerancją pewnych cukrów
 • stosujacych sartany (walsartan, telmisartan, irbesartan) lub aliskiren
 • rasy czarnej istnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego a lek ten może być mniej skuteczny
 • stosujących racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki)
 • stosujących syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus lub inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami 3 mTOR (stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów)
 • stosujących sakubitryl (dostępny w leku złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan), stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Prestarium a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić sie lekarza lub farmacuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Prestarium we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może mieć bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka, jeżeli jest stosowany w tym okresie ciąży.

Prestarium a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Prestarium jest przeciwwskazany do stosowania w czasie karmienia piersią i lekarz może przepisać inny lek, jeżeli pacjentka chce karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powienien przyjmować leku Prestarium razem z:

 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (antagonista receptora angiotensyny II (ARB), aliskiren)
 • lekami moczopędnymi (leki zwiększające ilość wytwarzanego w nerkach moczu)
 • lekami oszczędzającymi potas (np. triamteren, amiloryd), preparatami potasu lub zamiennikami soli zawierające potas
 • lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu w organizmie (takie jak heparyna i kotrimoksazol, znany także jako lek złożony zawierający trimetoprim i sulfametoksazol)
 • lekami oszczędzającymi potas stosowane w leczeniu niewydolności serca: eplerenon i spironolakton w dawkach od 12,5 mg do 50 mg na dobę
 • litem stosowanymi w manii lub depresji
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen)
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina lub metformina)
 • baklofenem (stosowany w leczeniu sztywności mięśni w chorobach takich jak stwardnienie rozsiane)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, lęk, schizofrenia itd. (np. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne)
 • lekami immunosupresyjne (zmniejszające reakcje obronne organizmu) stosowane w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych lub stosowane po przeszczepach (np. cyklosporyna, takrolimus)
 • trimetoprimem (stosowany w leczeniu zakażeń)
 • estramustyną (stosowana w leczeniu raka)
 • lekami, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl) lub w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR)
 • lekami złożonymi, które zawierają sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca)
 • allopurynolem (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • prokainamidami (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, w tym azotany
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy (np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina)
 • solami złota, szczególnie podawane dożylnie (stosowane w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów)

Prestarium a alkohol

Brak informacji.

Prestarium a prowadzenie pojazdów

Lek Prestarium zwykle nie wpływa na czujność, ale u pewnych pacejntów mogą wystąpić bóle głowy lub osłabienie związane z niskim ciśnieniem tętniczym. W takiej sytuacji zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Prestarium?

Lek Prestarium należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w pojemniku szczelnie zamkniętym, aby chronić przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Prestarium a ciąża
Prestarium a karmienie piersią
Interakcje
Prestarium a alkohol
Prestarium a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki