Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Prestilol (Bisoprololi fumaras + Perindoprilum argininum)

Prestilol (Bisoprololi fumaras + Perindoprilum argininum)

Lek Prestilol to zawiera dwie substancje czynne: bisoprolol i peryndopryl. Preparat stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPrestilol
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras + Perindoprilum argininum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg + 5 mg
 • 5 mg + 10 mg
 • 10 mg + 5 mg
 • 10 mg + 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fumaran bisoprololu + Peryndopryl z argininą

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna PH 102
 • węglan wapnia
 • żelowana skrobia kukurydziana
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • kroskarmeloza sodowa
 • glicerol
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwnadciśnieniowe
 • wspierające pracę serca
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • stabilna choroba wieńcowa
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na bisoprolol, peryndopryl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niewydolność serca, która nagle się zaostrza i /lub wymaga leczenia szpitalnego
 • wstrząs kardiogenny (ciężki stan serca powodujący bardzo małe ciśnienie tętnicze)
 • choroba serca (blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorego węzła zatokowego)
 • wolna częstość akcji serca
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze
 • ciężka astma lub ciężka przewlekła choroba płuc
 • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach (takie jak zespół Raynauda)
 • nieleczony guz chromochłonny, rzadki guz nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • obrzęk naczynioruchowy wywołany wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • cukrzyca i zaburzenia czynności nerek u pacjenta leczonego lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • dializoterapia lub filtracja krwi inną metodą
 • zaburzenia nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • stosowanie leku złożonego, który zawiera sakubitryl i walsartan
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca
 • zaburzenia nerek (w tym przeszczep nerek i dializa)
 • zaburzenia wątroby
 • zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej (zwężenie głównego naczynia krwionośnego prowadzącego z serca)
 • kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia serca)
 • zwężenie tętnic nerkowych (tętnice zaopatrujące nerki w krew)
 • nieprawidłowe zwiększone stężenie hormonu, nazywanego aldosteronem, we krwi (pierwotny aldosteronizm)
 • niewydolność serca lub jakiekolwiek inne choroby serca, takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej podczas spoczynku (dławica Prinzmetala)
 • kolagenoza (choroba tkanki łącznej), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina skóry
 • dieta o małej zawartości soli lub stosowanie zamienników soli kuchennej zawierających potas
 • biegunka lub wymioty
 • odwodnienie
 • zabieg aferezy LDL (usuwanie cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia)
 • odczulanie w celu zmniejszenia reakcji alergicznej na użądlenie pszczół i os
 • stosowanie ścisłej diety
 • planowane znieczulenie lub zabieg chirurgiczny
 • zaburzenia krążenia w kończynach
 • astma lub przewlekła choroba płuc
 • łuszczyca
 • guz nadnerczy (guz chromochłonny)
 • zaburzenia tarczycy (Prestilol może maskować objawy nadczynności tarczycy)
 • obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna objawiająca się: obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, trudnościami w połykaniu lub oddychaniu)
 • pacjenci rasy czarnej - istnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • stosowanie sartanów (walsartan, telmisartan, irbesartan) lub aliskirenu
 • stosowanie racekadotrylu (stosowany w leczeniu biegunki), syrolimusu, ewerolimusu, temsyrolimusu lub innych leków należących do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR (stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu)
 • stosowanie sakubitrylu (dostępny w leku złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan) - stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wolne bicie serca

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zaburzenia smaku
 • mrowienie
 • drętwienie rąk lub stóp
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (wrażenie słyszenia dźwięków)
 • uczucie ziębnięcia rąk lub stóp
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • niestrawność lub trudności z trawieniem
 • biegunka
 • zaparcie
 • reakcje alergiczne, takie jak wysypki, świąd
 • bolesne skurcze mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • znużenie
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w kontrolowaniu ciśnienia tętniczego lub w chorobach serca (takimi jak amiodaron, amlodypina, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, lidokaina, metylodopa, moksonidyna, prokainamid, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil)
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (np. antagonista receptora angiotensyny II (ARB) - aliskiren)
 • lekami moczopędnymi (leki zwiększające ilość wytwarzanego w nerkach moczu)
 • lekami oszczędzającymi potas (np. triamteren, amiloryd), preparatami potasu lub zamiennikami soli zawierające potas
 • lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu w organizmie (takimi jak heparyna i kotrimoksazol, znany także jako lek złożony zawierający trimetoprim i sulfametoksazol)
 • lekami oszczędzającymi potas stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, takimi jak eplerenon i spironolakton w dawkach od 12,5 mg do 50 mg na dobę
 • lekami sympatykomimetycznymi stosowanych w leczeniu wstrząsu (adrenalina, noradrenalina, dobutamina, izoprenalina, efedryna)
 • estramustyną stosowaną w leczeniu raka
 • lekami, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl)
 • lekami, które stosuje się w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR)
 • lekami złożony zawierający sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca)
 • litem stosowanym w leczeniu manii lub depresji
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, takimi jak imipramina, amitryptylina, inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO, oprócz inhibitorów MAO-B)
 • lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii (leki przeciwpsychotyczne)
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki (fenytoina, barbiturany, takie jak fenobarbital)
 • lekami znieczulającymi stosowanymi w zabiegach chirurgicznych
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, takimi jak azotany (leki powodujące, że naczynia krwionośne stają się szersze)
 • trimetoprimem stosowanym w leczeniu zakażeń
 • lekami immunosupresyjnymi (zmniejszające reakcje obronne organizmu), takie jak cyklosporyna, takrolimus
 • allopurynolem stosowanym w leczeniu dny moczanowej
 • lekami parasympatykomimetycznymi stosowanymi w leczeniu stanów, takich jak choroba Alzheimera lub jaskra
 • podawanymi miejscowo beta-adrenolitykami, stosowanymi w leczeniu jaskry (zwiększonego ciśnienia w oku)
 • meflochiną stosowaną w zapobieganiu lub leczeniu malarii
 • baklofenem stosowanym w leczeniu sztywności mięśni w takich chorobach, jak stwardnienie rozsiane
 • solami złota, szczególnie podawanymi dożylnie (stosowanymi w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, takimi jak insulina, metformina, linagliptyna, saksagliptyna, sitagliptyna, wildagliptyna
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takimi jak ibuprofen, diklofenak lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego
Ciąża

Stosowanie leku w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Lek Prestilol nie jest zalecany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub osłabienie związane z niskim ciśnieniem tętniczym, zwłaszcza na początku leczenia lub po zmianie leku albo skojarzeniu z alkoholem. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Prestilol?

Lek Prestilol zawiera dwie substancje czynne w jednej tabletce: bisoprolol i peryndopryl.

Bisoprolol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Beta-adrenolityki zwalniają częstość akcji serca i powodują, że staje się ono bardziej efektywne w pompowaniu krwi do całego organizmu. Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitor ACE). Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Prestilol?

Lek Prestilol znajduje zastosowanie w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • zmniejszaniu ryzyka zdarzeń sercowych, takich jak zawał serca, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (stanem, w którym zaopatrzenie serca w krew jest zmniejszone lub zablokowane) oraz pacjentów po przebytym zawale serca i/lub zabiegu operacyjnym mającym poprawić zaopatrzenie serca w krew przez rozszerzenie naczyń krwionośnych, które ją dostarczają

Dawkowanie

Jak stosować lek Prestilol?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka dobowa to 1 tabletka w odpowiednio dobranej przez lekarza dawce.

Tabletkę należy zażywać rano, przed posiłkiem, popijając wodą.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Jeżeli pacjent ma umiarkowane zaburzenia czynności nerek, lekarz może zalecić niższą dawkę leku. Jeżeli pacjent ma cieżką niewydolność nerek, nie zaleca się stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prestilol

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Objawy przedawkowania to:

 • obniżenie ciśnienia tętniczego, co może spowodować zawroty głowy lub omdlenie
 • duże trudności z oddychaniem
 • drżenie (z powodu zmniejszonego stężenia cukru we krwi)
 • zwolniona częstość akcji serca

Pominiecie zastosowania leku

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy zwiększać następnej dawki leku, ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku lub zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować znaczne pogorszenie czynności serca. Nie należy przerywać terapii zwłaszcza u pacjentów z chorobą wieńcową.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Prestilol?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na bisoprolol, peryndopryl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niewydolność serca, która nagle się zaostrza i /lub wymaga leczenia szpitalnego
 • wstrząs kardiogenny (ciężki stan serca powodujący bardzo małe ciśnienie tętnicze)
 • choroba serca (blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorego węzła zatokowego)
 • wolna częstość akcji serca
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze
 • ciężka astma lub ciężka przewlekła choroba płuc
 • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach (takie jak zespół Raynauda)
 • nieleczony guz chromochłonny, rzadki guz nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • obrzęk naczynioruchowy wywołany wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • cukrzyca i zaburzenia czynności nerek u pacjenta leczonego lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • dializoterapia lub filtracja krwi inną metodą
 • zaburzenia nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • stosowanie leku złożonego, który zawiera sakubitryl i walsartan

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Prestilol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Prestilol i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • silne zawroty głowy lub omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym
 • nasilenie niewydolności serca powodujące znaczną duszność i/lub zatrzymanie płynów w organizmie

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • niezwykle szybkie lub nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) lub zawał serca
 • osłabienie siły mięśni rąk lub nóg, lub trudności z mówieniem, co może być objawem udaru
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból brzucha, promieniujący do pleców oraz bardzo złe samopoczucie
 • zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka), co może być objawem zapalenia wątroby
 • wysypka często rozpoczynająca się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach (rumień wielopostaciowy)

Inne objawy niepożądane.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wolne bicie serca

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zaburzenia smaku
 • mrowienie
 • drętwienie rąk lub stóp
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (wrażenie słyszenia dźwięków)
 • uczucie ziębnięcia rąk lub stóp
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • niestrawność lub trudności z trawieniem
 • biegunka
 • zaparcie
 • reakcje alergiczne, takie jak wysypki, świąd
 • bolesne skurcze mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • znużenie

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilony świąd lub ciężkie wysypki
 • tworzenie się skupisk pęcherzy na skórze
 • zwiększona wrażliwość skóry na światło (reakcja nadwrażliwości na światło)
 • pocenie
 • choroby nerek
 • impotencja
 • zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj krwinek białych)
 • senność
 • omdlenie
 • kołatanie serca
 • częstoskurcz
 • nieregularna częstość akcji serca (zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego)
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • zawroty głowy podczas wstawania
 • osłabienie mięśni
 • ból stawów
 • ból mięśni
 • ból w klatce piersiowej
 • złe samopoczucie
 • obrzęki obwodowe
 • gorączka
 • upadki
 • zmienione wyniki badań laboratoryjnych: duże stężenie potasu we krwi, przemijające po przerwaniu leczenia, małe stężenie sodu, hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi) w przypadku pacjentów z cukrzycą, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • koszmary senne, omamy
 • zmniejszone wydzielanie łez (suchość oczu)
 • problemy ze słuchem
 • zaburzenia wzwodu
 • zapalenie wątroby, mogące powodować zażółcenie skóry lub białkówek oczu
 • katar alergiczny, kichanie
 • reakcje przypominające alergię: świąd, uderzenia gorąca, wysypka
 • nasilenie łuszczycy
 • zmienione wyniki badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, duże stężenie bilirubiny w surowicy, nieprawidłowe stężenie tłuszczów we krwi

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • dezorientacja
 • podrażnienie i zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek)
 • eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc)
 • zapalenie trzustki (które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców)
 • wypadanie włosów
 • wystąpienie lub nasilenie łuszczycy, wysypki łuszczycopodobnej
 • ostra niewydolność nerek
 • zmiany obrazu krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych i krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby płytek krwi

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • zasinienie, drętwienie i ból palców dłoni lub stóp (objaw Raynauda)

Po zastosowaniu inhibitorów ACE może wystąpić zagęszczenie moczu (ciemna barwa moczu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, dezorientacja i drgawki, co może być spowodowane niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego. Jeśli wystąpią takie objawy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Prestilol należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują: 

 • cukrzyca
 • zaburzenia nerek (w tym przeszczep nerek i dializa)
 • zaburzenia wątroby
 • zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej (zwężenie głównego naczynia krwionośnego prowadzącego z serca)
 • kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia serca)
 • zwężenie tętnic nerkowych (tętnice zaopatrujące nerki w krew)
 • nieprawidłowe zwiększone stężenie hormonu, nazywanego aldosteronem, we krwi (pierwotny aldosteronizm)
 • niewydolność serca lub jakiekolwiek inne choroby serca, takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej podczas spoczynku (dławica Prinzmetala)
 • kolagenoza (choroba tkanki łącznej), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina skóry
 • dieta o małej zawartości soli lub stosowanie zamienników soli kuchennej zawierających potas
 • biegunka lub wymioty
 • odwodnienie
 • zabieg aferezy LDL (usuwanie cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia)
 • odczulanie w celu zmniejszenia reakcji alergicznej na użądlenie pszczół i os
 • stosowanie ścisłej diety
 • planowane znieczulenie lub zabieg chirurgiczny
 • zaburzenia krążenia w kończynach
 • astma lub przewlekła choroba płuc
 • łuszczyca
 • guz nadnerczy (guz chromochłonny)
 • zaburzenia tarczycy (Prestilol może maskować objawy nadczynności tarczycy)
 • obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna objawiająca się: obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, trudnościami w połykaniu lub oddychaniu)
 • pacjenci rasy czarnej - istnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • stosowanie sartanów (walsartan, telmisartan, irbesartan) lub aliskirenu
 • stosowanie racekadotrylu (stosowany w leczeniu biegunki), syrolimusu, ewerolimusu, temsyrolimusu lub innych leków należących do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR (stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu)
 • stosowanie sakubitrylu (dostępny w leku złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan) - stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Prestilol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Prestilol we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może mieć bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka.

Prestilol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Prestilol jest przeciwwskazany do stosowania w czasie karmienia piersią. Lekarz może przepisać inny lek, jeżeli pacjentka chce karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność, w przypadku stosowania leku Prestilol jednocześnie z:

 • lekami stosowanymi w kontrolowaniu ciśnienia tętniczego lub w chorobach serca (takimi jak amiodaron, amlodypina, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, lidokaina, metylodopa, moksonidyna, prokainamid, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil)
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (np. antagonista receptora angiotensyny II (ARB) - aliskiren)
 • lekami moczopędnymi (leki zwiększające ilość wytwarzanego w nerkach moczu)
 • lekami oszczędzającymi potas (np. triamteren, amiloryd), preparatami potasu lub zamiennikami soli zawierające potas
 • lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu w organizmie (takimi jak heparyna i kotrimoksazol, znany także jako lek złożony zawierający trimetoprim i sulfametoksazol)
 • lekami oszczędzającymi potas stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, takimi jak eplerenon i spironolakton w dawkach od 12,5 mg do 50 mg na dobę
 • lekami sympatykomimetycznymi stosowanych w leczeniu wstrząsu (adrenalina, noradrenalina, dobutamina, izoprenalina, efedryna)
 • estramustyną stosowaną w leczeniu raka
 • lekami, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl)
 • lekami, które stosuje się w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR)
 • lekami złożony zawierający sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca)
 • litem stosowanym w leczeniu manii lub depresji
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, takimi jak imipramina, amitryptylina, inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO, oprócz inhibitorów MAO-B)
 • lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii (leki przeciwpsychotyczne)
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki (fenytoina, barbiturany, takie jak fenobarbital)
 • lekami znieczulającymi stosowanymi w zabiegach chirurgicznych
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, takimi jak azotany (leki powodujące, że naczynia krwionośne stają się szersze)
 • trimetoprimem stosowanym w leczeniu zakażeń
 • lekami immunosupresyjnymi (zmniejszające reakcje obronne organizmu), takie jak cyklosporyna, takrolimus
 • allopurynolem stosowanym w leczeniu dny moczanowej
 • lekami parasympatykomimetycznymi stosowanymi w leczeniu stanów, takich jak choroba Alzheimera lub jaskra
 • podawanymi miejscowo beta-adrenolitykami, stosowanymi w leczeniu jaskry (zwiększonego ciśnienia w oku)
 • meflochiną stosowaną w zapobieganiu lub leczeniu malarii
 • baklofenem stosowanym w leczeniu sztywności mięśni w takich chorobach, jak stwardnienie rozsiane
 • solami złota, szczególnie podawanymi dożylnie (stosowanymi w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, takimi jak insulina, metformina, linagliptyna, saksagliptyna, sitagliptyna, wildagliptyna
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takimi jak ibuprofen, diklofenak lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Prestilol a alkohol

Podczas leczenia nie należy pić alkoholu, ponieważ mogą wystąpić:

 • zawroty głowy
 • osłabienie związane z niskim ciśnieniem

Prestilol a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub osłabienie związane z niskim ciśnieniem tętniczym, zwłaszcza na początku leczenia lub po zmianie leku albo skojarzeniu z alkoholem. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Prestilol?

 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Prestilol a ciąża
Prestilol a karmienie piersią
Interakcje
Prestilol a alkohol
Prestilol a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki