Poradnik
Propofol-Lipuro (Propofolum)

Propofol-Lipuro (Propofolum)

Lek Propofol-Lipuro zawiera substancję czynną propofol o działaniu ogólnie znieczulającym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPropofol-Lipuro
Nazwa międzynarodowaPropofolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg/ ml (0,5%)
 • 10 mg/ ml (1%)
 • 20 mg/ ml (2%)
PostaćEmulsja do wstrzykiwań/ do infuzji
Skład - substancja czynna

Propofol

Skład - substancje pomocnicze
 • oczyszczony olej sojowy
 • triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
 • lecytyna z jaja kurzego
 • glicerol
 • oleinian sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 5 ampułek o pojemności 20 ml (lek o stężeniu 0,5% 1%, 2%)
 • 10 fiolek o pojemności 50 ml (lek o stężeniu 1% i 2%)
 • 10 fiolek o pojemności 100 ml (lek o stężeniu 1%)
Działanie / właściwości

Znieczulenie ogólne

Zastosowanie
 • wprowadzenie do znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci powyżej 1. miesiąca życia
 • sedacja u pacjentów powyżej 16. roku życia na oddziałach intensywnej terapii podczas oddychania kontrolowanego 
 • sedacja w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, pojedynczo lub w skojarzeniu z innym środkiem do miejscowej, lub regionalnej anestezji
Przeciwwskazania
 • uczulenie na propofol, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie u pacjentów poniżej 16. roku życia jako środek uspokajający w trakcie intensywnej opieki medycznej
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężki uraz głowy
 • choroba mitochondrialna
 • choroba, w wyniku której organizm nie przetwarza właściwie tłuszczu
 • inne problemy zdrowotne, które wymagają większej ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych
 • objętość krwi krążącej jest zbyt mała (hipowolemia)
 • u pacjentów bardzo osłabionych (wyniszczonych) lub mających problemy z sercem, nerkami lub wątrobą
 • wysokie ciśnienie śródczaszkowe
 • trudności z oddychaniem
 • padaczka
 • u pacjentów poddawanych zabiegom, w których trakcie ruchy spontaniczne są szczególnie niepożądane, np. chirurgia oka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niskie ciśnienie krwi, które w rzadkich przypadkach może wymagać wlewu płynów i zmniejszenia szybkości podawania propofolu
 • zbyt wolne bicie serca, które w rzadkich przypadkach może być poważne
Możliwe interakcje z
 • antybiotykami zawierającymi ryfampicynę
Ciąża

Lek nie powinien być podawany kobietom w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. 

Karmienie piersią

Należy przerwać karmienie piersią i nie podawać dzieciom pokarmu zebranego w ciągu 24 godzin od zakończenia stosowania leku.

Dzieci

Nie zaleca się podawania leku Propofol-Lipuro:

 • dawki 5 mg/ ml - noworodkom
 • dawki 10 mg/ ml - noworodkom oraz pacjentom poniżej 16. roku życia jako środek uspokajający podczas intensywnej opieki medycznej
 • dawki 20 mg/ ml -  u dzieci w wieku poniżej 3 lat oraz pacjentom poniżej 16. roku życia jako środek uspokajający podczas intensywnej opieki medycznej
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Po zastosowaniu leku nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Propofol-Lipuro?

Lek Propofol-Lipuro należy do grupy leków nazywanych środkami do znieczulenia ogólnego. Środki do znieczulenia ogólnego stosowane są do wprowadzenia do znieczulenia (wywołania snu) w celu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub innej procedury. Środki te mogą być również stosowane w celu sedacji (zmniejszanie poziomu świadomości pacjenta bez całkowitego usypiania).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Propofol-Lipuro?

Lek Propofol-Lipuro stosuje się w następujących sytuacjach:

 • wprowadzenie do znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci powyżej 1. miesiąca życia
 • sedacja u pacjentów powyżej 16. roku życia na oddziałach intensywnej terapii podczas oddychania kontrolowanego 
 • sedacja w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, pojedynczo lub w skojarzeniu z innym środkiem do miejscowej, lub regionalnej anestezji

Dawkowanie

Jak stosować lek Propofol-Lipuro?

Propofol-Lipuro może być podawany tylko przez anestezjologa lub lekarza wyspecjalizowanego w intensywnej opiece medycznej albo pod ich bezpośrednim nadzorem, w szpitalu lub na odpowiednim oddziale terapeutycznym.

Ogólne zasady stosowania:

 • podawana dawka będzie różnić się w zależności od wieku, masy ciała i stanu fizycznego pacjenta
 • lekarz poda właściwą dawkę do rozpoczęcia znieczulenia lub do uzyskania pożądanego poziomu uspokojenia uważnie obserwując jednocześnie reakcję pacjenta i jego parametry życiowe (tętno, ciśnienie krwi, oddech, itd.)
 • lekarz zadecyduje o czasie podawania leku
 • lek będzie zwykle podawany we wstrzyknięciu, jeśli będzie używany do rozpoczęcia znieczulenia ogólnego
 • jeśli lek Propofol-Lipuro jest stosowany jako lek uspokajający, będzie zwykle podawany powoli w sposób ciągły przy użyciu odpowiedniego aparatu
 • w przypadku podawania we wlewie lek będzie uprzednio rozcieńczony
 • lek Propofol-Lipuro zostanie podany przez wstrzyknięcie lub infuzję dożylną przez igłę, lub niewielki wenflon umieszczony w jednej z żył pacjenta
 • podczas wykonywania wstrzyknięcia lub infuzji krążenie i oddech pacjenta będą stale kontrolowane

Propofol-Lipuro 5 mg/ ml można podawać maksymalnie przez 1 godzinę.

Propofol-Lipuro 10 mg/ ml i 20 mg/ ml można podawać maksymalnie przez 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Wystąpienie przedawkowania jest mało prawdopodobne, ponieważ podawana dawka jest bardzo dokładnie kontrolowana. Niemniej, jeśli przypadkowo dojdzie do przedawkowania leku, może to doprowadzić do zaburzenia czynności serca, krążenia i oddychania. W takim przypadku lekarz natychmiast wdroży konieczne leczenie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Propofol-Lipuro?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na propofol, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie u pacjentów poniżej 16. roku życia jako środek uspokajający w trakcie intensywnej opieki medycznej

 Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Propofol-Lipuro może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpią poniższe działania niepożądane, należy natychmiast wezwać lekarza.

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niskie ciśnienie krwi, które w rzadkich przypadkach może wymagać wlewu płynów i zmniejszenia szybkości podawania propofolu
 • zbyt wolne bicie serca, które w rzadkich przypadkach może być poważne

Rzadkie (u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • drgawki przypominające padaczkę

Bardzo rzadkie (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, języka lub gardła, świszczący oddech, zaczerwienienie skóry i niskie ciśnienie krwi
 • opisano przypadki utraty przytomności po operacjach - z tego względu pacjent będzie dokładnie kontrolowany w okresie wybudzania
 • woda w płucach (obrzęk płuc) po podaniu propofolu
 • zapalenie trzustki

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • rozpad mięśni
 • kumulacja substancji kwaśnych we krwi
 • nieprawidłowo duże stężenie potasu
 • duże stężenie tłuszczów we krwi
 • nieprawidłowości w elektrokardiogramie (EKG typu Brugadów)
 • powiększenie wątroby
 • nieregularne bicie serca
 • niewydolność nerek i niewydolność serca („zespół popropofolowy”)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Propofol-Lipuro należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przed zastosowaniem leku Propofol-Lipuro należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • ciężkiego urazu głowy
 • choroby mitochondrialnej
 • choroby, w wyniku której organizm nie przetwarza właściwie tłuszczu
 • innych problemów zdrowotnych, które wymagają większej ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych
 • zbyt małej objętość krwi krążącej (hipowolemia)
 • pacjentów bardzo osłabionych (wyniszczonych) lub mających problemy z sercem, nerkami lub wątrobą
 • wysokiego ciśnienia śródczaszkowego
 • trudności z oddychaniem
 • padaczki
 • pacjentów poddawanych zabiegom, w których trakcie ruchy spontaniczne są szczególnie niepożądane, np. chirurgia oka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Propofol-Lipuro a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Propofol-Lipuro nie powinien być podawany kobietom w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Propofol-Lipuro a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety karmiące piersią powinny przerwać karmienie w czasie stosowania leku Propofol-Lipuro. Pokarmu zebranego w czasie 24 godzin po ukończeniu stosowania leku nie wolno podawać dzieciom.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje lub są mu podawane jednocześnie antybiotyki zawierające ryfampicynę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Propofol-Lipuro a alkohol

Lekarz udzieli pacjentowi porad dotyczących spożycia alkoholu przed i po zastosowaniu leku Propofol-Lipuro.

Propofol-Lipuro a prowadzenie pojazdów

Po zastosowaniu leku Propofol-Lipuro nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Propofol-Lipuro?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • nie zamrażać
 • po otwarciu lek należy zużyć natychmiast

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Propofol-Lipuro a ciąża
Propofol-Lipuro a karmienie piersią
Interakcje
Propofol-Lipuro a alkohol
Propofol-Lipuro a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo