Poradnik
Propranolol WZF (Propranololi hydrochloridum)

Propranolol WZF (Propranololi hydrochloridum)

Lek Propranolol WZF zawiera substancję czynną chlorowodorek propranololu, należąca do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Wykazuje działanie osłabiające siłę skurczu serca i obniżające ciśnienie krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPropranolol WZF
Nazwa międzynarodowaPropranololi hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki:

 • 10 mg
 • 40 mg

Roztwór do wstrzykiwań:

 • 1 mg/ ml
PostaćTabletki, Roztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek propranololu

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • sacharoza
 • skrobia ziemniaczana
 • talk
 • stearynian magnezu
 • powidon K-25

Roztwór do wstrzykiwań:

 • kwas cytrynowy bezwodny (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • tabletki: 50 tabletek
 • roztwór do wstrzykiwań: 10 ampułek po 1 ml
Działanie / właściwości
 • obniżające ciśnienie krwi
 • inotropowe ujemne (osłabiające siłę skurczu serca)
Zastosowanie

Tabletki:

 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa (choroba wieńcowa) poza tzw. postacią naczynioskurczową (Prinzmetala)
 • profilaktyka zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową
 • profilaktyka powtórnemu zawałowi serca
 • zaburzenia rytmu serca (zwanych nadkomorowymi i komorowymi)
 • profilaktyka migreny
 • drżenie samoistne
 • zmniejszenie lęku (któremu towarzyszą np.: przyspieszona akcja serca, podwyższone ciśnienie krwi, pocenie się, zaczerwienienie twarzy)
 • zapobieganie krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z tzw. nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku
 • wspomagające leczenie nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego (ciężkie zaburzenia wielonarządowe, powikłania nadczynności tarczycy)
 • choroby mięśnia sercowego zwanej kardiomiopatią przerostową
 • postępowanie okołooperacyjne w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (guz znajdujący się w gruczołach położonych na nerkach) w skojarzeniu z lekiem z grupy α-adrenolityków

 

Roztwór do wstrzykiwań:

Ostre stany (wymagające natychmiastowego leczenia): 

 • zaburzenia rytmu serca
 • przełom tarczycowy
Przeciwwskazania
 • astma oskrzelowa z występującym stanem skurczowym oskrzeli
 • uczulenie na propranolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • bardzo spowolniona czynność serca (bradykardią)
 • wstrząs pochodzenia sercowego (wstrząs kardiogenny)
 • niekontrolowana niewydolność serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • kwasica metaboliczna
 • niedożywienie (długotrwałe głodzenie)
 • ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego
 • poważne zaburzenia rytmu serca
 • dławica Prinzmetala
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • guz chromochłonny nieleczony
 • ryzyko hipoglikemii
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca, zaburzenia pracy serca
 • guz chromochłonny i jednoczesne stosowanie leków z grupy leków zwanej α-adrenolitykami (np. prazosyna)
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • uczulenie na leki zaliczane do grupy beta-adrenolityków
 • zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby
 • podeszły wiek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia snu
 • koszmary nocne
 • zwolnienie czynności serca 
 • ziębnięcie i sinienie kończyn, głównie palców
 • uczucie zmęczenia (przemijające)
Możliwe interakcje z
 • antagonistami kanału wapniowego
 • dyzopiramidem, chinidyną, propafenonem
 • digoksyną
 • lidokainą
 • adrenaliną
 • ibuprofenem i indometacyną
 • ergotaminą i dihydroergotaminą
 • chloropromazyną i tiorydazyną
 • cymetydyną
 • ryfampicyną
 • teofiliną
 • warfaryną
 • hydralazyną
 • klonidyną
 • alkoholem
Ciąża

Lek Propranolol WZF można stosować u kobiet ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Propranolol WZF.

Dzieci

Lek Propranolol WZF może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek Propranolol WZF wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Propranolol WZF?

Działanie leku Propranolol WZF polega na blokowaniu receptorów beta w organizmie człowieka.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Propranolol WZF?

Lek Propranolol WZF (tabletki) stosowany jest w:

 • leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • leczeniu dławicy piersiowej (choroba wieńcowa) poza postacią naczynioskurczową (Prinzmetala)
 • prewencji pierwotnej i wtórnej zawału mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową
 • nadkomorowych i komorowych zaburzeniach rytmu serca
 • profilaktyce migreny
 • leczeniu drżenia samoistnego
 • zmniejszeniu lęku z przyspieszoną akcją serca, podwyższonym ciśnieniem krwi, poceniem się, zaczerwienieniem twarzy
 • profilaktyce krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku
 • leczeniu wspomagającym nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego (ciężkie zaburzenia wielonarządowe występujące jako powikłanie nadczynności tarczycy)
 • leczeniu choroby mięśnia sercowego - kardiomiopatii przerostowej
 • postępowaniu okołooperacyjnym guza chromochłonnego nadnerczy (guz znajdujący się w gruczołach położonych na nerkach) łącznie z lekiem z grupy α-adrenolityków

Lek Propranolol WZF (roztwór do wstrzykiwań) stosowany jest w ostrych stanach:

 • zaburzeń rytmu serca
 • przełomu tarczycowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Propranolol WZF?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Propranolol WZF Roztwór do wstrzykiwań

Lek przeznaczony do podawania dożylnego.

Dorośli

 • początkowo dawka 1 mg (1 ml) podana dożylnie w ciągu 1 minuty
 • dawkę można powtarzać co 2 minuty do uzyskania poprawy lub do momentu osiągnięcia dawki maksymalnej 10 mg u pacjentów przytomnych, lub do dawki maksymalnej 5 mg u pacjentów poddanych znieczuleniu

Propranolol WZF tabletki

 • lek należy stosować doustnie
 • dawkę leku ustala lekarz, indywidualnie, zależnie od stanu i reakcji pacjenta na lek
 • pacjenci w podeszłym wieku powinni zaczynać terapię najmniejszą dawką

Dorośli
Nadciśnienie tętnicze:

 • dawka początkowa wynosi 80 mg dwa razy na dobę
 • może być zwiększana w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta na lek
 • dawka docelowa wynosi od 160 mg do 320 mg na dobę
 • jeżeli konieczne jest dalsze zmniejszenie ciśnienia tętniczego, lekarz może zalecić zastosowanie dodatkowo innych leków

Leczenie dławicy piersiowej, profilaktyka migreny, leczenie drżenia samoistnego:

 • dawka początkowa wynosi 40 mg dwa lub trzy razy na dobę
 • może być zwiększana o taką samą dawkę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta na lek
 • docelowo zwykle stosuje się: w migrenie i drżeniu samoistnym: od 80 mg do 160 mg na dobę, w dławicy piersiowej: od 120 mg do 240 mg na dobę

Zmniejszenie lęku sytuacyjnego i uogólnionego:

 • ostry lęk sytuacyjny: 40 mg na dobę
 • lęk uogólniony, wymagający przewlekłego leczenia: zazwyczaj 40 mg dwa razy na dobę
 • dawkę można zwiększyć do 40 mg trzy razy na dobę
 • leczenie powinno być kontynuowane w zależności od reakcji pacjenta na lek
 • po 6-12 miesiącach stosowania leku, pacjent powinien zgłosić się do lekarza na wizytę kontrolną

Zaburzenia rytmu serca (zwane nadkomorowymi i komorowymi), leczenie choroby mięśnia sercowego zwanej kardiomiopatią przerostową, leczenie wspomagające w przypadku nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego:

 • zalecana dawka to 10 mg do 40 mg trzy razy na dobę

Zapobieganie zawałowi serca u pacjentów z chorobą wieńcową oraz zapobieganie powtórnemu zawałowi serca:

 • leczenie należy rozpocząć między 5 a 21 dniem od wystąpienia zawału serca
 • dawka początkowa wynosi 40 mg cztery razy na dobę przez 2 do 3 dni
 • żeby ułatwić pacjentowi przyjmowanie całkowitej dawki leku, można podawać dwa razy na dobę po 80 mg

Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku:

 • początkowo 40 mg dwa razy na dobę
 • następnie można zwiększyć dawkę do 80 mg dwa razy na dobę w zależności od uzyskanego zwolnienia częstości rytmu serca
 • dawka maksymalna wynosi 160 mg dwa razy na dobę

Postępowanie okołooperacyjne w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (łącznie z α-adrenolitykiem):

Propranolol WZF należy stosować tylko łącznie z α-adrenolitykiem.

 • przed zabiegiem chirurgicznym: 60 mg na dobę przez 3 dni
 • nieoperacyjne, złośliwe guzy: 30 mg na dobę

Dzieci

 • lek Propranolol WZF może być stosowany u dzieci w leczeniu arytmii (zaburzeń rytmu serca)
 • dawka zostanie dostosowana indywidualnie w zależności od wieku dziecka oraz masy ciała

Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi
U pacjentów z planowanymi zabiegami chirurgicznymi należy zaprzestać stosowania leku przynajmniej na 24 godziny przed zabiegiem, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propranolol WZF:

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić objawy takie jak:

 • zwolnienie czynności serca
 • znaczne obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie)
 • ostra niewydolność serca
 • skurcz oskrzeli (kłopoty z oddychaniem, duszność)

W przypadku wystąpienia tych objawów należy udać się do lekarza lub najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Propranolol WZF:

 • w przypadku pominięcia dawki leku Propranolol WZF należy ją przyjąć jak najszybciej
 • jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według ustalonego schematu
 • nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Propranolol WZF:

 • nie należy nagle przerywać stosowania leku Propranolol WZF bez porozumienia z lekarzem
 • lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawek oraz określi czas odstawiania leku (zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek leku przez 7 do 14 dni)

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Propranolol WZF należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lek Propranolol WZF?

Leku Propranolol WZF nie powinno się stosować jeśli występują:

 • uczulenie na propranolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • astma oskrzelowa z występującym stanem skurczowym oskrzeli
 • bradykardia - bardzo spowolniona czynność serca
 • wstrząs kardiogenny (wstrząs pochodzenia sercowego) objawiający się: zimną, pokrytą potem bladą skórą, spadkiem ciśnienia krwi, szybkim i słabym tętnem, szybkim, spłycającym się oddechem, zmniejszeniem objętości wydalanego moczu
 • niekontrolowana niewydolność serca (nieleczona lub nieskutecznie leczona)
 • niskie ciśnienie krwi
 • kwasica metaboliczna
 • niedożywienie
 • ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy stopnia II lub III)
 • dławica Prinzmetala
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • nieleczony guz chromochłonny
 • ryzyko hipoglikemii np. u pacjentów z niedożywieniem, cukrzycą, przewlekłym schorzeniem wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Propranolol WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia snu
 • koszmary nocne
 • zwolnienie czynności serca
 • ziębnięcie i sinienie kończyn, głównie palców
 • uczucie zmęczenia (przemijające)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

Zaburzenia czynności układu pokarmowego:

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • omamy
 • psychozy
 • zmiany nastroju
 • zawroty głowy
 • parestezje (mrowienie, kłucie, palenie)
 • zaburzenia widzenia
 • suchość oczu
 • nasilenie niewydolności serca
 • nasilenie bloku serca
 • nagłe obniżenie ciśnienia krwi z omdleniem
 • u pacjentów predysponowanych zaostrzenie chromania przestankowego (objawy: ból w mięśniach łydek występujący po wysiłku)
 • skurcz oskrzeli (napady duszności, świszczący oddech, kaszel) u pacjentów z astmą oskrzelową lub dolegliwościami astmatycznymi
 • łysienie
 • plamica (wybroczyny na skórze)
 • łuszczycopodobne reakcje skórne
 • nasilenie objawów łuszczycy (wyniosłe grudki barwy czerwonobrunatnej, pokrytej srebrzystymi łuskami)
 • wysypka

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • osłabienie mięśni przypominające miastenię lub nasilenie miastenii (pojedyncze przypadki)
 • zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) - nie wyjaśniono klinicznego znaczenia tego zjawiska

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (zwłaszcza u dzieci, pacjentów w podeszłym wieku
 • poddawanych hemodializom, leczonych przeciwcukrzycowo, długotrwale głodzonych, z przewlekłą chorobą wątroby)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia)
 • uczucie oszołomienia
 • drgawki związane ze zmniejszeniem stężenia glukozy we krwi

Przy nasileniu działań niepożądanych należy poinformować lekarza.
Może być konieczne przerwanie stosowania leku (które powinno odbywać się stopniowo), o czym zadecyduje lekarz.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Propranolol WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, lub pielęgniarką.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta stwierdzono:

 • zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy stopnia I)
 • guza chromochłonnego a pacjent stosuje leki z grupy zwanej α-adrenolitykami
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • cukrzycę - lek Propranolol WZF może maskować objawy obniżonego stężenia glukozy we krwi, u osób, które nie chorują na cukrzycę, zmniejszać stężenie glukozy we krwi
 • nadczynność tarczycy – lek może maskować objawy nadczynności tarczycy
 • uczulenie na leki z grupy beta-adrenolityków, ponieważ mogą wystąpić nasilone reakcje alergiczne na lek
 • zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, szczególnie marskość wątroby lub nadciśnienie zwane wrotnym - u pacjentów z tej grupy może dojść do pogorszenia czynności wątroby i spowolnienia czynności serca

Pacjenci w podeszłym wieku powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leku.

Propranolol WZF może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, oznaczania bilirubiny oraz amin katecholowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Propranolol WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Propranolol WZF można stosować w okresie ciąży tylko w sytuacjach, gdy lekarz uzna, że jest to konieczne.

Stosowanie leku Propranolol WZF w czasie ciąży może zwiększyć ryzyko wystąpienia:

 • poronień lub przedwczesnego porodu
 • obniżonego stężenia glukozy we krwi
 • zwolnienia czynności serca płodu lub noworodka
 • powikłań sercowo-płucnych u noworodków po urodzeniu

Propranolol WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Substancja czynna leku Propranolol WZF przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza gdy pacjent stosuje leki z grupy antagonistów kanału wapniowego, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej takich jak:

 • werapamil
 • diltiazem
 • nifedypina
 • nisoldypina
 • nikardypina
 • isradypina
 • lacydypina

Jednoczesne przyjmowanie tych leków z lekiem Propranolol WZF może spowodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia, zwolnienie czynności serca i niewydolność serca.

Należy zwrócić uwagę lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca: dyzopiramid, chinidyna, propafenon
 • lek nasercowy - digoksynę
 • lek stosowany do znieczuleń oraz w zaburzeniach rytmu serca - lidokainę (przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Propranolol WZF); stosowanie propranololu podczas dożylnego podawania lidokainy może powodować zwiększenie jej stężenia w osoczu krwi
 • lek pobudzający pracę serca - adrenalinę, która może zmniejszyć działanie leku Propranolol WZF; po podaniu leku Propranolol WZF dożylnie może wystąpić skurcz naczyń, nadciśnienie tętnicze i bradykardia
 • lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy - cymetydynę i lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi - hydralazynę, mogą one zwiększać stężenie propranololu w osoczu krwi
 • leki przeciwzapalne i przeciwbólowe: ibuprofen i indometacynę, mogą zmniejszać działanie hipotensyjne propranololu
 • leki stosowane w migrenie: ergotaminę i dihydroergotaminę oraz inne leki o podobnym działaniu, mogą spowodować skurcz naczyń krwionośnych
 • leki stosowane w schorzeniach psychicznych: chloropromazynę i tiorydazynę, stosowane razem z propranololem mogą wywołać zwiększenie stężenia obu substancji w osoczu i doprowadzić do nasilenia działania przeciwpsychotycznego i nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego
 • klonidynę, przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Propranolol WZF może wystąpić tzw. nadciśnienie z odbicia podczas odstawiania klonidyny (wzrost ciśnienia i tachykardia po odstawieniu)
 • antybiotyk - ryfampicynę
 • lek przeciwastmatyczny - teofilinę
 • lek przeciwzakrzepowy - warfarynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Propranolol WZF a alkohol

Spożywanie alkoholu podczas przyjmowania leku Propranolol WZF może zmniejszać skuteczność leku.

Propranolol WZF a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek Propranolol WZF wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednak mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia, jeśli wystąpią należy zrezygnować z prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Propranolol WZF?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy chronić przed światłem i wilgocią (tabletki)
 • lek należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem (ampułki- roztwór do wstrzykiwań)

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Propranolol WZF a ciąża
Propranolol WZF a karmienie piersią
Interakcje
Propranolol WZF a alkohol
Propranolol WZF a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo