Poradnik
projekt opalanie
Ramipril Genoptim (Ramiprilum)

Ramipril Genoptim (Ramiprilum)

Ramipril Genoptim zawiera substancję czynną - ramipryl, która należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE). W wyniku działania leku dochodzi do rozkurczu naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi przez naczynia oraz zmniejsza obciążenie mięśnia sercowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRamipril Genoptim
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
 • żelowana skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • wodorowęglan sodu
 • kroskarmeloza sodowa
 • żółty tlenek żelaza (E172) - dawka 2,5 mg
 • czerwony tlenek żelaza (E172) - dawka 5 mg
 • stearylofumaran sodu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek (dawka 5 mg)
 • 10 tabletek (dawka 5 mg)
 • 14 tabletek (dawka 5 mg)
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletek (dawka 5 mg)
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek (dawka 5 mg i 10 mg)
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 500 tabletek
Działanie / właściwości
 • zmniejszanie wytwarzania przez organizm substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie
Zastosowanie
 • w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (u pacjentów z cukrzycą lub bez cukrzycy)
 • w leczeniu serca, jeśli nie pompuje krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)
 • w leczeniu po zawale serca powikłanym niewydolnością serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym
 • dializoterapia lub filtracja krwi innego typu
 • choroba nerki, w której dopływ krwi do nerki jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • drugi i trzeci trymestr ciąży (również nie zaleca się stosowania leku Ramipril Genoptim w pierwszych trzech miesiącach)
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek przy jednoczesnym stosowaniu leku obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca, wątroby lub nerek
 • utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia, stosowania diety z małą ilością sodu, długotrwałego przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) lub dializoterapii)
 • planowane leczenie zmniejszające uczulenie na jad pszczół lub os (odczulanie)
 • planowane podanie znieczulenia w przypadku zabiegu operacyjnego lub stomatologicznego
 • duże stężenie potasu we krwi (stwierdzane na podstawie badań krwi)
 • stosowanie leków lub zaburzenia, które mogą powodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • stosowanie leków nazywanymi inhibitorami mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, syrolimus) lub wildagliptyny, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna)
 • kolagenoza (choroba tkanki łącznej), taka jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy
 • ciąża, podejrzenie lub planowanie ciąży
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, takich jak:
  • antagonista receptora angiotensyny II (AIIRA), nazywany również sartanem, na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
  • aliskiren
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania z pozycji leżącej
 • suchy, drażniący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypki skórne, w tym z uniesionymi wykwitami
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych
Możliwe interakcje z
 • antagonistą receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskirenem
 • lekami stosowanymi przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna lub aspiryna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takimi jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • lekami zapobiegającymi odrzucenie narządów po przeszczepieniu, takimi jak cyklosporyna
 • lekami moczopędnymi (diuretyki), takimi jak furosemid
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi, takimi jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu, trimetoprim oraz trimetoprim w skojarzeniu z sulfametoksazolem (stosowane w leczeniu zakażeń) i heparyna (lek zmniejszający krzepnięcie krwi)
 • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak prednizolon
 • allopurynolem (stosowanym w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
 • prokainamidem (stosowanym w zaburzeniach rytmu serca)
 • temsyrolimusem (stosowanym w leczeniu nowotworów złośliwych)
 • syrolimusem, ewerolimusem (stosowanym, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu)
 • wildagliptyną (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2)
 • racekadotrylem (stosowanym w leczeniu ostrej biegunki)
 • lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy i insulina
 • litem (stosowanym w chorobach psychicznych)
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety będące w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia nie jest zalecane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może powodować zawroty głowy zwłaszcza na początku leczenia lub przy zwiększaniu dawki. W przypadku wystąpienia takiego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ramipril Genoptim?

Lek Ramipril Genoptim:

 • zmniejsza wytwarzanie przez organizm substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze
 • zmniejsza napięcie i rozszerza naczynia krwionośne
 • ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ramipril Genoptim?

Lek Ramipril Genoptim stosowany jest:

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (u pacjentów z cukrzycą lub bez cukrzycy)
 • w leczeniu serca, jeśli nie pompuje krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)
 • w leczeniu po zawale serca powikłanym niewydolnością serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Ramipril Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

Leczenie nadciśnienia tętniczego

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz będzie dostosowywać dawkę, aż do uzyskania pożądanych wartości ciśnienia tętniczego
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (diuretyki), lekarz może zalecić ich odstawienie lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ramipril Genoptim

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz może następnie zadecydować o zwiększeniu dawki
 • zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca to 10 mg raz na dobę

Zmniejszenie ryzyka lub opóźnienie pogorszenia czynności nerek

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku
 • zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca to 5 mg lub 10 mg raz na dobę

Leczenie niewydolności serca

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę
 • lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę
 • zaleca się przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych

Leczenie po zawale serca

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg do 2,5 mg dwa razy na dobę
 • lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku
 • zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca to 10 mg na dobę
 • zaleca się przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zastosuje mniejszą dawkę początkową, którą będzie powoli zwiększać.

Zasady przyjmowania leku:

 • lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze
 • tabletkę należy połknąć w całości, popijając ją wodą
 • tabletek nie należy rozkruszać ani żuć

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub skontaktować się z najbliższym oddziałem ratunkowym. Najlepiej dotrzeć do szpitala w towarzystwie drugiej osoby lub zadzwonić po karetkę pogotowia, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki następną należy przyjąć o wyznaczonej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ramipril Genoptim?

Nie należy stosować leku Ramipril Genoptim, jeżeli u pacjenta występuje:

 • uczulenie na ramipryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym
 • dializoterapia lub filtracja krwi innego typu
 • choroba nerki, w której dopływ krwi do nerki jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • drugi i trzeci trymestr ciąży (również nie zaleca się stosowania leku Ramipril Genoptim w pierwszych trzech miesiącach)
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek przy jednoczesnym stosowaniu leku obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ramipril Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ramipril Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie, lub oddychanie oraz świąd i wysypka - mogą to być objawy ciężkiej reakcji uczuleniowej (alergicznej) na lek Ramipril Genoptim
 • ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub odwarstwienie skóry (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy)

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi:

 • przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub cięższe choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu
 • duszność lub kaszel
 • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, zmęczenie, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry
 • silny ból w nadbrzuszu, który może promieniować do pleców
 • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

Inne działania niepożądane:

Częste (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania z pozycji leżącej
 • suchy, drażniący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypki skórne, w tym z uniesionymi wykwitami
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych

Niezbyt częste (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • świąd skóry i nietypowe odczucia na skórze, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezja)
 • utrata lub zaburzenia smaku
 • zaburzenia snu
 • depresja, lęk, nerwowość lub niepokój
 • niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy
 • obrzęk jelit nazywany obrzękiem naczynioruchowym jelit, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka
 • zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zwiększone wydalanie moczu
 • nasilone pocenie się
 • utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja)
 • przyspieszona lub nieregularna czynność serca
 • obrzęki rąk i nóg − mogą być objawem zatrzymania wody w organizmie
 • nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy
 • niewyraźne widzenie
 • ból stawów
 • gorączka
 • impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
 • zwiększenie liczby pewnych krwinek białych (eozynofilia), stwierdzane w badaniach krwi
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek, stwierdzane w badaniach krwi

Rzadkie (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie „rozedrgania” lub dezorientacja
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • ciężkie, płatowe złuszczanie się skóry, swędząca grudkowa wysypka
 • choroby paznokci (np. poluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)
 • wysypka skórna lub siniaczenie
 • plamy na skórze i ziębnięcie kończyn
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu i szum uszny
 • osłabienie
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi lub stężenia hemoglobiny, stwierdzane w badaniach krwi

Bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • nadwrażliwość na światło słoneczne

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia koncentracji
 • obrzęk błony śluzowej jamy ustnej
 • zmniejszenie liczby krwinek, stwierdzane w badaniach krwi
 • zmniejszenie stężenia sodu, stwierdzane w badaniach krwi
 • stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania ADH (wazopresyna, hormon antydiuretyczny)
 • zmiana koloru palców rąk i stóp po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia i ból pod wpływem ciepła (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spowolnienie lub zaburzenia reakcji
 • uczucie pieczenia
 • zaburzenia węchu
 • wypadanie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril Genoptim należy omówić to z lekarzem, jeżeli:

 • stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek
 • niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia, stosowania diety z małą ilością sodu, długotrwałego przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) lub dializoterapii)
 • planowane jest leczenie zmniejszające uczulenie na jad pszczół lub os (odczulanie)
 • planowane jest podanie znieczulenia w przypadku zabiegu operacyjnego lub stomatologicznego. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Ramipril Genoptim na dzień przed zabiegiem - należy skonsultować się z lekarzem
 • pacjent ma duże stężenie potasu we krwi (stwierdzane na podstawie badań krwi)
 • pacjent przyjmuje leki lub ma zaburzenia, które mogą powodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi - lekarz może zalecić regularne badania krwi, zwłaszcza w celu oznaczania stężenia sodu we krwi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku
 • pacjent przyjmuje leki nazywane inhibitorami mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, syrolimus) lub wildagliptynę, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna)
 • stwierdzono kolagenozę (choroba tkanki łącznej), taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy
 • pacjentka jest w ciąży, podejrzewa lub planuje ciążę
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, takie jak:
  • antagonista receptora angiotensyny II (AIIRA), nazywany również sartanem, na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
  • aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramipril Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ramipril Genoptim w czasie pierwszych 12. tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży, ponieważ stosowany w tym czasie może wyrządzić znaczną szkodę dziecku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ramipril Genoptim, należy natychmiast poinformować lekarza. Przed zajściem w ciążę zaleca się zmianę leczenia na inne, odpowiednie do stosowania podczas ciąży.

Ramipril Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ramipril Genoptim u matek karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące zmniejszyć skuteczność działania leku Ramipril Genoptim:

 • leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna lub aspiryna)
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina

Obserwowano wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych leku Ramipril Genoptim, gdy stosowane są jednocześnie:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna lub aspiryna)
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • leki zapobiegające odrzuceniu narządów po przeszczepieniu, takie jak cyklosporyna
 • leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid
 • leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu, trimetoprim oraz trimetoprim w skojarzeniu z sulfametoksazolem (stosowane w leczeniu zakażeń) i heparyna (lek zmniejszający krzepnięcie krwi)
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon
 • allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
 • prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • temsyrolimus (stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych)
 • syrolimus, ewerolimus (stosowane, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu)
 • wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2)
 • racekadotryl (stosowany w leczeniu ostrej biegunki)

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku Ramipril Genoptim:

 • leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy i insulina, gdyż Ramipril Genoptim może zmniejszać stężenie glukozy we krwi
 • lit (stosowany w chorobach psychicznych), gdyż lek Ramipril Genoptim może zwiększać stężenie litu we krwi

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę lub zastosować inne środki ostrożności:

 • jeśli pacjent przyjmuje aliskiren lub antagonistę receptora angiotensyny II

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramipril Genoptim a alkohol

Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Ramipril Genoptim może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ramipril Genoptim należy omówić to z lekarzem, ponieważ leki obniżające ciśnienie i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.

Ramipril Genoptim a prowadzenie pojazdów

Lek może powodować zawroty głowy zwłaszcza na początku leczenia lub przy zwiększaniu dawki. W przypadku wystąpienia takiego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ramipril Genoptim?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ramipril Genoptim a ciąża
Ramipril Genoptim a karmienie piersią
Interakcje
Ramipril Genoptim a alkohol
Ramipril Genoptim a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki