Poradnik
Sertraline Aurovitas (Sertralinum)

Sertraline Aurovitas (Sertralinum)

Sertraline Aurovitas to lek, który zawiera substancję czynną sertralinę. Należy ona do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowana jest w leczeniu depresji i/lub zaburzeń lękowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSertraline Aurovitas
Nazwa międzynarodowaSertralinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Sertralina

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • hydroksypropyloceluloza
 • wodorofosforan wapnia dwuwodny
 • stearynian wapnia
 • dwutlenek tytanu
 • hypromeloza
 • makrogol
 • polisorbat
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • przeciwdepresyjne
Zastosowanie
 • dorośli:
  • depresja oraz zapobieganie jej nawrotom
  • zespół lęku społecznego
  • zespół lęku pourazowego (PTSD)
  • lęk napadowy
 • dorośli oraz dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat:
  • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na sertralinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie lub przyjmowanie w przeszłości leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy lub leków do nich podobnych. Trzeba zachować odpowiedni odstęp między ich stosowaniem a przyjmowaniem sertraliny
 • stosowanie pimozydu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka lub napady drgawkowe występujące w wywiadzie
 • występowanie w przeszłości choroby maniakalno - depresyjnej lub schizofrenii
 • występowanie obecnie lub w przeszłości myśli o samookaleczaniu się lub o popełnieniu samobójstwa
 • zespół serotoninowy
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • u osób w podeszłym wieku ryzyko zmniejszenia stężenia sodu we krwi może być większe
 • choroba wątroby - lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku
 • cukrzyca - lek może wpływać na zmianę stężenia glukozy we krwi
 • zaburzenia krwotoczne lub stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi lub takich, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień
 • lek Sertraline Aurovitas może być stosowany wyłącznie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi
 • stosowana terapia elektrowstrząsami
 • choroby oczu, takie jak konkretny rodzaj jaskry
 • zaburzenia w zapisie EKG (wydłużony odstęp QT).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęstszym działaniem niepożądanym są nudności. Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i często przemijają w miarę kontynuowania leczenia.

Bardzo często występujące działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia wytrysku
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy
 • biegunka
 • zmęczenie

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Możliwe interakcje z
 • lekami będącymi inhibitorami monoaminooksydazy, np. moklobemid (leczenie depresji), selegilina (leczenie choroby Parkinsona) oraz z antybiotykami (linezolid), a także błękitem metylenowym (leczenie dużego stężenia methemoglobiny we krwi)
 • pimozydem - lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak psychozy

oraz z innymi lekami (patrz poniżej).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje miećdziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z wyjątkiem pacjentów z chorobą obsesyjno - kompulsyjną.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy poczekać z wykonywaniem tych czynności do momentu, gdy będzie wiadomo jaki wpływ wywiera lek Sertraline Aurovitas na pacjenta.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sertraline Aurovitas?

Sertraline Aurovitas to lek, który zawiera substancję czynną sertralinę. Należy ona do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowana jest w leczeniu depresji, zapobieganiu jej nawrotom, zespołu lęku społecznego, pourazowego (PTSD), a także lęku napadowego i zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sertraline Aurovitas?

 • u dorosłych:
  • depresja oraz zapobieganie jej nawrotom
  • zespół lęku społecznego
  • zespół lęku pourazowego (PTSD)
  • lęk napadowy
 • u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat:
  • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne

Dawkowanie

Jak stosować lek Sertraline Aurovitas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Depresja i zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne:

50 mg na dobę.

Dawkę dobową można zwiększać stopniowo (przez okres kilku tygodni) o 50 mg, w odstępach co najmniej jednego tygodnia.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 mg na dobę.

Lęk napadowy, zespół lęku społecznego i zespół lęku pourazowego:

rozpoczynać od dawki 25 mg/dobę, zwiększając ją do 50 mg/dobę po upływie tygodnia. Dawkę dobową można następnie stopniowo zwiększać o 50 mg w ciągu kilku tygodni. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne

Lek Sertraline Aurovitas może być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat tylko z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Zalecana dawka początkowa to 25 mg na dobę.

Po tygodniu lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 50 mg na dobę.

Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Młodzież w wieku od 13 do 17 lat:

Zalecana dawka początkowa to 50 mg na dobę.

Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni poinformować o nich lekarza prowadzącego, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami.

Tabletki Sertraline Aurovitas można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Lek należy przyjmować raz na dobę, rano lub wieczorem.

To lekarz informuje pacjenta, jak długo powinien przyjmować lek. Okres leczenia zależy od rodzaju choroby i od reakcji pacjenta. Poprawa może nastąpić dopiero po kilku tygodniach. Leczenie depresji powinno zazwyczaj trwać przez 6 miesięcy od czasu poprawy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sertraline Aurovitas

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości leku Sertraline Aurovitas, należy koniecznie zawiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku niezależnie od tego, czy znajduje się w nim lek, czy nie.

Objawy przedawkowania u dorosłych to:

 • senność
 • nudności, wymioty
 • przyspieszenie akcji serca
 • drżenie
 • pobudzenie
 • zawroty głowy
 • utrata przytomności (rzadko)

Pominięcie przyjęcia leku Sertraline Aurovitas

W przypadku pominięcia przyjęcia leku, nie należy przyjmować pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną tabletkę o właściwej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sertraline Aurovitas

Leku Sertraline Aurovitas nie należy odstawiać bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Lekarz

powinien stopniowo zmniejszać dawkę leku Sertraline Aurovitas przez okres kilku tygodni, aż do przerwania jego stosowania. Nagłe odstawienie leku może powodować działania niepożądane takie jak:

 • zawroty głowy
 • drętwienia
 • zaburzenia snu
 • pobudzenie lub lęk
 • bóle głowy
 • nudności, wymioty
 • drżenie mięśniowe

Jeżeli podczas odstawiania leku Sertraline Aurovitas wystąpią jakiekolwiek z wymienionych działań niepożądanych bądź inne działania niepożądane, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sertraline Aurovitas?

Leku Sertraline Aurovitas nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na sertralinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • gdy pacjent stosuje lub stosował w przeszłości leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, np. selegilinę, moklobemid lub leki podobne do inhibitorów MAO, np. linezolid. W przypadku zakończenia leczenia sertraliną, należy odczekać minimum tydzień przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem MAO. Z kolei po zakończeniu leczenia inhibitorem MAO należy odczekać minimum 2 tygodnie zanim rozpocznie się leczenie sertraliną.
 • gdy pacjent przyjmuje pimozyd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak psychoza)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sertraline Aurovitas może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszym działaniem niepożądanym są nudności. Działania niepożądane zależą odzastosowanej dawki i często przemijają w miarę kontynuowania leczenia.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli po przyjęciu tego leku u pacjenta wystąpiąjakiekolwiek z poniższych objawów, ponieważ mogą one być ciężkie:

 • jeśli u pacjenta rozwinie się ciężka wysypka skórna, która spowoduje utworzenie się pęcherzy (rumień wielopostaciowy). Mogą one pojawiać się w jamie ustnej i na języku. Mogą to być objawy stanu zwanego zespołem Stevensa - Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka. W takim przypadku lekarz przerwie leczenie
 • reakcja alergiczna lub alergia, z objawami takimi jak:
  • swędząca wysypka skórna
  • problemy w oddychaniu
  • świszczący oddech
  • obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • jeśli u pacjenta wystąpią:
  • pobudzenie
  • splątanie
  • biegunka
  • wysoka temperatura ciała
  • wysokie ciśnienie tętnicze
  • nasilone pocenie się
  • przyspieszenie rytmu serca

Są to objawy zespołu serotoninowego. Rzadko może on wystąpić, gdy pacjent przyjmuje pewne leki w tym samym czasie, co lek Sertraline Aurovitas. Wówczas lekarz może przerwać leczenie stosowane u pacjenta

 • jeśli u pacjenta wystąpi zażółcenie skóry i oczu, co może oznaczać uszkodzenie wątroby
 • jeśli u pacjenta pojawią się objawy depresji z myślami o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa
 • jeśli pacjent zacznie odczuwać niepokój ruchowy i nie będzie mógł siedzieć lub stać w bezruchu podczas leczenia lekiem Sertraline Aurovitas
 • gdy u pacjenta wystąpi napad drgawek
 • gdy u pacjenta występują epizody maniakalne

Po wprowadzeniu do obrotu obserwowano w badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów:

Bardzo często występujące działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia wytrysku
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy
 • biegunka
 • zmęczenie

Często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 pacjentów):

 • ból gardła, jadłowstręt, zwiększone łaknienie
 • depresja, pobudzenie nerwowe, niepokój, zmniejszenie zainteresowania seksem, nerwowość, lęk
 • dziwne samopoczucie, koszmary senne, zgrzytanie zębami
 • drętwienia i mrowienia, drżenia mięśniowe, zwiększone napięcie mięśni, zaburzenia smaku, brak koncentracji,
 • zaburzenia widzenia
 • dzwonienie w uszach
 • kołatanie serca
 • uderzenia gorąca
 • ziewanie
 • zaburzenia żołądkowe, zaparcia, ból brzucha, wymioty, oddawanie gazów
 • zwiększone pocenie, wysypka skórna
 • ból stawów, ból mięśni, zaburzenia wzwodu
 • złe samopoczucie

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 100 pacjentów):

 • przeziębienie, katar
 • nadwrażliwość
 • zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy
 • omamy, agresja, euforia, zobojętnienie, zaburzenia myślenia
 • drgawki, bezwolne skurcze mięśniowe, zaburzenia koordynacji, zwiększona ruchliwość
 • niepamięć, osłabienie czucia, zaburzenia mowy, zawroty głowy podczas wstawania, omdlenia
 • migrena, powiększenie źrenic
 • bóle uszu, przyspieszenie rytmu serca, wysokie ciśnienie tętnicze, nagłe zaczerwienienie skóry
 • trudności w oddychaniu, sapanie, krótki oddech, krwawienie z nosa
 • zapalenie przełyku, trudności z połykaniem, hemoroidy, zwiększone wydzielanie śliny, zaburzenia języka, odbijanie
 • obrzęk oczu, purpurowe plamki na skórze, obrzęk twarzy, wypadanie włosów, zimne poty
 • sucha skóra, pokrzywka, świąd
 • choroba zwyrodnieniowa stawów, osłabienie mięśniowe, bóle pleców, tiki mięśniowe
 • oddawanie moczu w nocy, niezdolność do oddawania moczu, zwiększenie wydalania moczu, zwiększenie częstości oddawania moczu, problemy z oddawaniem moczu, nietrzymanie moczu
 • krwawienia z pochwy, zaburzenia seksualne, zaburzenia seksualne u kobiet, nieregularne miesiączkowanie
 • obrzęk nóg, dreszcze, gorączka, osłabienie, zwiększone pragnienie
 • zwiększone stężenie enzymów wątrobowych, zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia jelitowe, zakażenie uszu, choroba nowotworowa, obrzęk gruczołów, wysokie stężenie cholesterolu, niskie stężenie glukozy we krwi,
 • fizyczne objawy spowodowane stresem lub emocjami, uzależnienie lekowe, zaburzenia psychotyczne, paranoja, myśli samobójcze, lunatykowanie, przedwczesny wytrysk
 • ciężkie reakcje alergiczne
 • śpiączka, nieprawidłowe ruchy, trudności z poruszaniem się, zwiększenie wrażliwości czuciowej, zaburzenia czucia
 • jaskra, problemy z łzawieniem, mroczki przed oczami, podwójne widzenie, światłowstręt, krew w oku
 • problemy związane z utrzymaniem prawidłowego stężenia cukru we krwi (cukrzyca)
 • zawał serca, spowolnienie rytmu serca, problemy z sercem, pogorszenie krążenia krwi w obrębie kończyn górnych i dolnych, skurcz krtani, przyspieszenie oddychania, spowolnienie oddychania, trudności z mówieniem, czkawka,
 • krwawy stolec, bolesność w jamie ustnej, owrzodzenie języka, problemy z zębami, problem z językiem, owrzodzenie jamy ustnej, zaburzenia wątroby
 • zaburzenia skórne z tworzeniem się pęcherzy, wysypka skóry owłosionej, nieprawidłowa struktura włosa i zapach skóry, zaburzenia kości
 • zmniejszone oddawanie moczu, opóźnienie oddawania moczu, obecność krwi w moczu
 • nadmierne krwawienie z pochwy, suchość pochwy, bolący czerwony penis i napletek, upławy, długotrwały wzwód prącia, wyciek z brodawek sutkowych
 • przepuklina, zmniejszenie tolerancji lekowej, trudności z chodzeniem, nieprawidłowe wyniki badania nasienia, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, urazy, zwiotczenie naczyń krwionośnych
 • w trakcie leczenia sertraliną lub krótko po jego zakończeniu zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych

Po wprowadzeniu sertraliny do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane:

 • zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi, zaburzenia endokrynologiczne, obniżenie stężenia soli we krwi, zwiększenie stężenia cukru we krwi
 • koszmary senne, zachowania samobójcze
 • zaburzenia ruchów mięśniowych (takie jak zwiększona aktywność ruchowa, zwiększone napięcie mięśniowe, trudności z chodzeniem oraz sztywność, skurcze i mimowolne ruchy mięśni), nagły silny ból głowy (który może być objawem ciężkiego stanu zwanego zespołem przejściowego skurczu naczyń mózgowych)
 • zaburzenia widzenia, źrenice nierównej wielkości, zaburzenia krwotoczne (w tym krwawienia z przewodu pokarmowego), włóknienie tkanki płucnej (choroba śródmiąższowa płuc), zapalenie trzustki, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, żółta skóra i oczy (żółtaczka)
 • obrzęk skórny, reakcja skórna na słońce, skurcze mięśniowe, powiększenie piersi, problemy z krzepnięciem krwi, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, moczenie nocne, uczucie pustki w głowie, omdlenia lub dyskomfort w klatce piersiowej, które mogą być objawami zmian w elektrycznej aktywności serca (widocznych na elektrokardiogramie) lub nieprawidłowego rytmu serca

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży działania niepożądane były zazwyczaj  podobne do występujących u dorosłych. Najczęściej występującymi działaniaminiepożądanymi były bóle głowy, bezsenność, biegunka i nudności.

Objawy występujące po przerwaniu stosowania

Po nagłym przerwaniu stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy, drętwienie, zaburzenia snu, pobudzenie, lęk, bóle głowy, nudności, wymioty i dreszcze.

U pacjentów przyjmujących tego rodzaju leki zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sertraline Aurovitas należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • padaczka lub napady drgawkowe występujące w wywiadzie. W przypadku wystąpienia drgawek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • występowanie w przeszłości choroby maniakalno - depresyjnej (dwubiegunowej) lub schizofrenii. W razie wystąpienia epizodu maniakalnego należy koniecznie skontaktować się z lekarzem
 • występowanie obecnie lub w przeszłości myśli o samookaleczaniu się lub o popełnieniu samobójstwa
 • zespół serotoninowy. Rzadko może wystąpić u pacjentów, którzy przyjmowali pewne leki w tym samym czasie, co sertralinę. Lekarz powinien powiedzieć pacjentowi, czy w przeszłości występował u niego zespół serotoninowy
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi, ponieważ może ono wystąpić także w wyniku stosowania leku Sertraline Aurovitas. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ponieważ mogą one także zmieniać stężenie sodu we krwi
 • u osób w podeszłym wieku ryzyko zmniejszenia stężenia sodu we krwi może być większe
 • choroba wątroby - lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku
 • cukrzyca - lek może wpływać na zmianę stężenia glukozy we krwi, dlatego może być konieczne dokonanie zmian w dawkowaniu leków przeciwcukrzycowych.
 • zaburzenia krwotoczne lub stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, np. kwasu acetylosalicylowego lub warfaryny lub takich, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień
 • lek Sertraline Aurovitas może być stosowany wyłącznie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi
 • stosowana terapia elektrowstrząsami
 • choroby oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększenie ciśnienia w oku)
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia w zapisie EKG (wydłużony odstęp QT)

Niepokój psychoruchowy/akatyzja:

Istnieje ryzyko wystąpienia stanu charakteryzującego się niepokojem ruchowym i przymusem wykonywania ruchów. Występuje on na ogół w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Należy skontaktować się jednak z lekarzem w przypadku zwiększania dawki leku, ponieważ może być to szkodliwe u pacjentów, u których występują takie objawy.

Objawy z odstawienia:

Ryzyko wystąpienia objawów z odstawienia zależy od długości leczenia, dawki leku i szybkości zmniejszania tej dawki. Objawy te wykazują zwykle słabe lub umiarkowane nasilenie, ale u niektórych pacjentów mogą być one ciężkie. Pojawiają się zazwyczaj w ciągu pierwszych dni po zakończeniu leczenia. Zazwyczaj ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, ale u niektórych pacjentów mogą trwać dłużej (nawet przez 2–3 miesiące lub dłużej). W przypadku decyzji o przerwaniu leczenia sertraliną zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku w ciągu kilku tygodni lub miesięcy oraz skonsultowanie z lekarzem sposobu zakończenia leczenia.

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja i/lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu się lub popełnieniu samobójstwa. Takie zachowania czasem nasilają się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeśli:

 • u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć do samookaleczenia;
 • pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych pokazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych, a także poproszenie ich o przeczytanie ulotki tego leku. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, gdy zauważą, że objawy depresji lub lęku nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Dzieci i młodzież

Zasadniczo sertraliny nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniem obsesyjno - kompulsyjnym. U pacjentów w wieku poniżej 18. roku życia podczas stosowania leków z omawianej grupy, stwierdza się zwiększoną możliwość wystąpienia:

 • prób samobójczych
 • myśli o popełnieniu samobójstwa (myśli samobójcze)
 • wrogości (głównie zachowania agresywne, buntownicze i złość)

Jednak lekarz może zdecydować o przepisaniu leku Sertraline Aurovitas pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, jeśli będzie to w interesie pacjenta. Jeśli lekarz przepisze lek Sertraline Aurovitas pacjentowi w wieku poniżej 18. roku życia i opiekun dziecka będzie chciał to przedyskutować, należy się skontaktować z lekarzem. Jeśli podczas stosowania leku Sertraline Aurovitas pojawi się lub nasili którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy powiadomić lekarza. Dodatkowo, nie potwierdzono bezpieczeństwa długotrwałego przyjmowania leku Sertraline Aurovitas pod względem jego wpływu na wzrost, dojrzewanie, uczenie się (funkcje poznawcze) oraz zachowanie w tej grupie wiekowej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sertraline Aurovitas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje miećdziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie potwierdzono definitywnie bezpieczeństwa stosowania leku Sertraline Aurovitas u kobiet w ciąży. Lek można stosować u kobiet w ciąży tylko, gdy według lekarza korzyści ze stosowania leku są większe niż ryzyko dla rozwijającego się płodu. Kobiety w wiekurozrodczym przyjmujące Sertraline Aurovitas powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji, np. tabletki antykoncepcyjne.

Należy się upewnić, czy położna i/lub lekarz wiedzą, że pacjentka przyjmuje lek Sertraline Aurovitas.

Stosowanie leków takich jak Sertraline Aurovitas podczas ciąży, szczególnie w ostatnim trymestrze, może zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków, w której dziecko oddycha szybciej i sinieje. Objawy te pojawiają się zazwyczaj w pierwszej dobie życia. Jeśli u dziecka wystąpiły takie objawy, należy koniecznie skontaktować się z położną lub lekarzem.

U noworodka mogą wystąpić także działania niepożądane, które zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie:

 • trudności w oddychaniu
 • zasinienie skóry, zbyt gorąca lub zimna skóra
 • sine usta
 • wymioty lub niemożność prawidłowego ssania
 • dziecko jest bardzo zmęczone, nie może zasnąć lub jest płaczliwe
 • mięśnie dziecka są sztywne lub zwiotczałe
 • u dziecka występuje drżenie, jakby było zdenerwowane lub drgawki
 • wzmożenie odruchów
 • drażliwość
 • małe stężenie cukru we krwi

Jeśli u dziecka wystąpiły wymienione objawy lub matka ma wątpliwości odnośnie stanu zdrowia dziecka, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem lub położną.

Sertraline Aurovitas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieją badania świadczące o przenikaniu sertraliny do mleka matki. Lek można stosować u kobiet w okresie karmienia piersią tylko jeśli według lekarza korzyści ze stosowania leku przeważają ryzyko zagrożeń dla dziecka.

Interakcje

Stosowanie leku Sertraline Aurovitas jednocześnie z poniższymi lekami może powodować ciężkie działania niepożądane:

 • leki będące inhibitorami monoaminooksydazy, np. moklobemid (leczenie depresji), selegilina (leczenie choroby Parkinsona) oraz antybiotyk linezolid, a także błękit metylenowy (leczenie dużego stężenia methemoglobiny we krwi). Nie należy stosować leku Sertraline Aurovitas jednocześnie z tymi lekami.
 • pimozyd - lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak psychozy. Nie należy stosować leku Sertraline Aurovitas jednocześnie z pimozydem

Przed zażyciem leku Sertraline Aurovitas należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych poniżej leków:

 • leki roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego. Działanie dziurawca zwyczajnego może utrzymywać się przez okres 1–2 tygodni
 • preparaty zawierające aminokwas – tryptofan
 • leki stosowane w leczeniu silnego bólu, np. tramadol
 • leki stosowane w znieczuleniu lub w leczeniu bólu przewlekłego jak fentanyl
 • leki stosowane w leczeniu migreny, np. sumatryptan
 • leki zmniejszające krzepnięcie krwi (warfaryna)
 • leki stosowane w leczeniu bólu/zapalenia stawów (niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy)
 • leki uspokajające (diazepam)
 • leki moczopędne, czyli diuretyki
 • leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina, fenobarbital, karbamazepina)
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (tolbutamid)
 • leki stosowane w leczeniu nadmiernego wydzielania kwasu żołądkowego, zgagi i choroby wrzodowej (cymetydyna, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol)
 • leki stosowane w leczeniu manii i depresji (lit)
 • inne leki stosowane w leczeniu depresji, np. amitryptylina, nortryptylina, nefazodon, fluoksetyna, fluwoksamina
 • leki stosowane w leczeniu schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych, np. perfenazyna, lewomepromazyna i olanzapina
 • leki stosowane w nadciśnieniu, leczeniu bólu w klatce piersiowej lub regulowaniu częstości i rytmu serca, np. werapamil, diltiazem, flekainid, propafenon
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, np. ryfampicyna, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, np. ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, flukonazol
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby typu C (inhibitory proteazy takie jak rytonawir, telaprewir)
 • leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów po operacji lub chemioterapii (aprepitant).
 • leki zwiększające ryzyko zmian w elektrycznej aktywności serca, np. leki przeciwpsychotyczne i antybiotyki)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sertraline Aurovitas z jedzeniem i piciem

Lek Sertraline Aurovitas w postaci tabletek powlekanych można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich.

Nie należy stosować leku Sertraline Aurovitas razem z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to spowodować zwiększenie stężenia sertraliny w organizmie.

Sertraline Aurovitas a alkohol

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Sertraline Aurovitas a prowadzenie pojazdów

Leki zmieniające sposób myślenia i zachowanie, takie jak Sertraline Aurovitas, mogą wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy poczekać z wykonywaniem tych czynności do momentu, gdy będzie wiadomo jaki wpływ wywiera lek Sertraline Aurovitas na pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sertraline Aurovitas?

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie wyjmować tabletek z blistra aż do chwili, gdy pacjent jest gotowy do przyjęcia leku.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Sertraline Aurovitas a ciąża
Sertraline Aurovitas a karmienie piersią
Interakcje
Sertraline Aurovitas a alkohol
Sertraline Aurovitas a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki