Kategorie

Servenon (Escitalopramum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Servenon?

Lek Servenon zawiera substancję czynną escytalopram, która należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Podstawowe informacje

NazwaServenon
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Escytalopram

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
Zastosowanie
 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • napady lęku z agorafobią lub bez niej
 • fobia społeczna
 • zaburzenia obsesyjno-komplusyjne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zażywanie leków należących do grupy inhibitorów Monoaminooksydazy (MAO)
 • zażywanie linezolidu (antybiotyku)
 • występowanie zaburzeń rytmu serca obecnie lub w przeszłości
 • zażywanie leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub które mogą wpływać na rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • obniżone stężenie sodu we krwi
 • skłonności do krwawień lub siniaków
 • zaburzenia krzepnięcia krwi w przeszłości
 • leczenie elektrowstrząsami
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia pracy serca lub ostatnio przebyty zawał serca
 • niskie tętno spoczynkowe i (lub) niedobór sodu wynikające z przedłużającej się biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy w czasie wstawania
 • zaburzenia oka nawet jeśli występowały w przeszłości, jak np. jaskra
 • ciąża
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zatkany nos lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO): fenelzyną, iproniazydem, izokarboksazydem, nialamidem, tranylcyprominą
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO-A): moklobemidem
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO-B): selegiliną
 • linezolidem (antybiotyk)
 • litem i tryptofanem
 • imipraminą i dezypraminą
 • sumatryptanem i podobnymi lekami oraz tramadolem
 • cymetydyną, omeprazolem
 • flukonazolem
 • fluwoksaminą
 • tyklopidyną
 • preparatami ziołowymi zawierającymi dziurawiec zwyczajny
 • kwasem acetylosalicylowym i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • warfaryną, dipirydamolem i fenprokumonem
 • meflochiną, bupropionem oraz tramadolem
 • neuroleptykami oraz lekami przeciwdepresyjnymi
 • flekainidem, propafenonem i metoprololem, klomipraminą i nortryptyliną oraz rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem
 • lekami wywołującymi hipokaliemię lub hipomagnezemię
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub lekami mogącymi wpływać na pracę serca
 • lekami przeciwpsychotyczne
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi
Ciąża

Nie należy stosować leku Servenon w czasie ciąży, dopóki lekarz nie oceni ryzyka i korzyści ze stosowania tego leku.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Servenon w czasie karmienia piersią, dopóki lekarz nie oceni ryzyka i korzyści ze stosowania tego leku.

Dzieci

Leku Servenon nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Servenon może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Servenon?

Lek Servenon zawiera substancję czynną escytalopram, która należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Escytalopram działa na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Servenon?

Lek Servenon stosuje się w leczeniu:

 • depresji (dużych epizodów)
 • zaburzeń lękowych z napadami lęku, z agorafobią lub bez agorafobii
 • fobii społecznej (lęku przed kontaktami z ludźmi)
 • zaburzeń lękowych uogólnionych
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Servenon?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Depresja:

 • zalecana dawka to 10 mg raz na dobę
 • maksymalna dawka to 20 mg na dobę

Zaburzenie lękowe z napadami lęku:

 • dawka początkowa to 5 mg raz na dobę
 • następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę
 • maksymalna dawka dobowa to 20 mg

Fobia społeczna:

 • zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę
 • następnie może ona zostać zmniejszona do 5 mg raz na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta na lek

Zaburzenia lękowe uogólnione:

 • zazwyczaj zalecana dawka to 10 mg raz na dobę
 • może ona zostać zwiększona do maksymalnie 20 mg na dobę

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:

 • zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę
 • może ona być zwiększana do maksymalnie 20 mg na dobę

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

 • zalecana dawka początkowa leku to 5 mg, przyjmowana w pojedynczej dawce dobowej
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę

Poprawa może nastąpić po upływie kilku tygodni leczenia. Nie wolno zmieniać dawkowania i przerywać stosowania leku bez zasięgnięcia porady lekarza, gdyż objawy mogą powrócić. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Servenon

W przypadku zażycia większej niż przepisana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Objawami przedawkowania są:

 • zawroty głowy
 • drżenia
 • pobudzenie
 • drgawki
 • śpiączkę
 • nudności
 • wymioty
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

Pominięcie zastosowania leku Servenon

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę, a kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Servenon

Nie należy przerywać stosowania leku, dopóki nie zaleci tego lekarz. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku przez okres kilku tygodni. Po nagłym przerwaniu stosowania leku Servenon pacjent może odczuwać objawy odstawienia, takie jak:

 • zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi)
 • uczucie mrowienia
 • uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie porażenia prądem elektrycznym, również w głowie
 • zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność)
 • uczucie niepokoju
 • ból głowy
 • mdłości (nudności)
 • pocenie się (w tym poty nocne)
 • niepokój psychoruchowy lub pobudzenie
 • drżenia
 • uczucie dezorientacji
 • chwiejność emocjonalną lub drażliwość
 • biegunkę (luźne stolce)
 • zaburzenia widzenia
 • trzepotanie serca lub kołatanie serca (palpitacje)

Objawy te są częste, a ryzyko ich wystąpienia większe, gdy lek Servenon był stosowany przez długi czas i w dużych dawkach lub gdy dawkę zbyt szybko zmniejszono. U większości pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni. U niektórych pacjentów mogą być jednak bardziej nasilone lub utrzymywać się dłużej (2 - 3 miesiące lub dłużej). W razie wystąpienia ciężkich objawów odstawienia po przerwaniu stosowania leku Servenon należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić powtórne rozpoczęcie przyjmowania leku i wolniejsze jego odstawianie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Servenon?

Nie należy stosować leku Servenon w przypadku:

 • uczulenia na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zażywania leków należących do grupy inhibitorów Monoaminooksydazy (MAO)
 • zażywania linezolidu (antybiotyku)
 • występowania zaburzeń rytmu serca obecnie lub w przeszłości
 • zażywania leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub które mogą wpływać na rytm serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Servenon może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Servenon i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • nieprawidłowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy, trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna)
 • zespół serotoninowy (wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie, drżenie i nagłe skurcze mięśni)

Częstość nieznana:

 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawkowe
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby lub zapalenia wątroby
 • przyspieszone, nieregularne bicie serca, omdlenia (stan zagrażający życiu zwany torsade de pointes)
 • myśli o samookaleczeniu i samobójcze
 • ciężki krwotok z pochwy, występujący krótko po porodzie (krwotok poporodowy)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zatkany nos lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, dezorientacja
 • zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenie
 • rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • wypadanie włosów
 • obfite krwawienie miesiączkowe
 • zmniejszenie masy ciała
 • szybkie bicia serca
 • obrzęki rąk i nóg
 • krwawienie z nosa

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • agresja
 • depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości)
 • omamy
 • wolne bicie serca

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem mięśni lub splątaniem)
 • zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego (niedociśnienie ortostatyczne)
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi)
 • zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • bolesny, utrzymujący się wzwód prącia (priapizm)
 • krwawienia, w tym wybroczyny w skórze i błonach śluzowych
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego - wazopresyny)
 • mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią
 • mania
 • zwiększone ryzyko złamań kości
 • zaburzenia rytmu serca

Ponadto znane są działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania jak escytalopram, są to:

 • niepokój psychoruchowy (akatyzja)
 • utrata apetytu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Servenon należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Stosując lek Servenon należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • obniżone stężenie sodu we krwi
 • skłonności do krwawień lub siniaków
 • zaburzenia krzepnięcia krwi w przeszłości
 • leczenie elektrowstrząsami
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia pracy serca lub ostatnio przebyty zawał serca
 • niskie tętno spoczynkowe i (lub) niedobór sodu wynikające z przedłużającej się biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy w czasie wstawania
 • zaburzenia oka nawet jeśli występowały w przeszłości, jak np. jaskra
 • ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Servenon a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Servenon w czasie ciąży, dopóki lekarz nie oceni ryzyka i korzyści ze stosowania tego leku.

Jeżeli pacjentka stosuje lek Servenon w III trymestrze ciąży u noworodka mogą wystąpić następujące objawy:

 • trudności w oddychaniu
 • przyspieszony oddech
 • sina skóra
 • drgawki
 • wahania ciepłoty ciała
 • trudności z przyjmowaniem pokarmu
 • wymioty
 • małe stężenie glukozy we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • nasilone odruchy
 • drżenia
 • drżączka
 • drażliwość
 • letarg
 • ciągły płacz
 • senność i trudności z zasypianiem

Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jeżeli pacjentka stosuje lek Servenon w ciąży, nie może nagle zaprzestać jego zażywania.

Servenon a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przypuszcza się, że escytalopram przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku Servenon w czasie karmienia piersią, dopóki lekarz nie oceni ryzyka i korzyści ze stosowania tego leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność stosując lek Servenon łącznie z:

 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO): fenelzyną, iproniazydem, izokarboksazydem, nialamidem, tranylcyprominą
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO-A): moklobemidem
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO-B): selegiliną
 • linezolidem (antybiotyk)
 • litem i tryptofanem
 • imipraminą i dezypraminą 
 • sumatryptanem i podobnymi lekami oraz tramadolem
 • cymetydyną, omeprazolem
 • flukonazolem
 • fluwoksaminą
 • tyklopidyną
 • preparatami ziołowymi zawierającymi dziurawiec zwyczajny
 • kwasem acetylosalicylowym i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • warfaryną, dipirydamolem i fenprokumonem
 • meflochiną, bupropionem oraz tramadolem
 • neuroleptykami oraz lekami przeciwdepresyjnymi
 • flekainidem, propafenonem i metoprololem, klomipraminą i nortryptyliną oraz rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem
 • lekami wywołującymi hipokaliemię lub hipomagnezemię

Nie należy stosować leku Servenon, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub leki mogące wpływać na pracę serca
 • leki przeciwpsychotyczne
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • niektóre leki przeciwbakteryjne
 • niektóre leki przeciwhistaminowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Servenon a alkohol

Podczas przyjmowania leku Servenon nie zaleca się spożywania alkoholu.

Servenon a prowadzenie pojazdów

Ze względu na możliwe działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie sprawdzi jak reaguje na lek Servenon.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Servenon?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego