Kategorie

Spamilan (Buspironi hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Spamilan?

Spamilan jest lekiem o działaniu przeciwlękowym. Stosowany jest w celu zmniejszenia zaburzeń lękowych przebiegających z depresją lub bez depresji.

Podstawowe informacje

NazwaSpamilan
Nazwa międzynarodowaBuspironi hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek buspironu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania

60 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwlękowe

Zastosowanie
 • krótkotrwałe leczenie zaburzeń lękowych
 • łagodzenie objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji
Przeciwwskazania
 • uczulenie na buspiron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • padaczka
 • ciężka niewydolność nerek
 • występuje albo kiedykolwiek występowała ciężka choroba wątroby
 • ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub przeciwpsychotycznymi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jaskra
 • miastenia
 • uzależnienie od leków lub narkotyków
 • zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek
 • przyjmowanie leków z grupy benzodiazepin
 • choroby współistniejące
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • uczucie omdlewania
 • bóle głowy
 • senność

Często (mogą występować z częstością do 1 na 10 pacjentów):

 • nerwowość
 • bezsenność
 • zaburzenia koncentracji
 • depresja
 • stan splątania
 • zaburzenia snu
 • złość
 • parestezje (drętwienie lub mrowienie)
 • nieostre widzenie
 • zaburzenia koordynacji ruchów
 • drżenie
 • szum w uszach (dzwonienie w uszach)
 • szybsze bicie serca
 • ból w klatce piersiowej
 • nudności
 • ból brzucha
 • suchość w ustach
 • biegunka
 • zaparcia
 • wymioty
 • zimne poty
 • wysypka
 • ból mięśni, ścięgien, więzadeł i kości
 • zmęczenie (męczliwość)
Możliwe interakcje z
 • moklobemidem
 • selegiliną
 • erytromycyną
 • itrakonazolem
 • linezolidem
 • ryfampicyną
 • diltiazemem
 • werapamilem
 • cytalopramem
 • escytalopramem
 • fluoksetyną
 • fluwoksaminą
 • paroksetyną
 • sertraliną
 • nefazodonem
 • trazodonem
 • preparatami dziurawca
 • L-tryptofanem
 • haloperydolem
 • litem
 • digoksyną
 • cymetydyną
 • tramadolem
 • tryptanami
 • baklofenem
 • lofeksydyną
 • nabilonem
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • diazepamem
 • warfaryną
 • fenobarbitalem 
 • fenytoiną,
 • karbamazepiną
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Spamilan w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Spamilan w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Spamilan u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Spamilan?

Lek Spamilan zawiera substancję czynną buspiron, która wykazuje działanie przeciwlękowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Spamilan?

Lek Spamilan wskazany jest do stosowania w:

 • krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych
 • łagodzeniu objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji

Dawkowanie

Jak stosować lek Spamilan?

Ten lek należy zawsze stosować według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

 • zalecana dawka początkowa to 5 mg 2 lub 3 razy na dobę i można ją zwiększać co 2-3 dni
 • zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych
 • maksymalna dawka dobowa to 60 mg w dawkach podzielonych

Pacjenci z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

 • u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Spamilan

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania są:

 • nudności lub wymioty
 • bóle głowy, zawroty głowy
 • senność
 • dzwonienie lub brzęczenie w uszach
 • niepokój ruchowy
 • zwężenie źrenic
 • zaburzenia żołądka
 • wolne bicie serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • drgawki i objawy pozapiramidowe (trudności w mówieniu lub połykaniu, utrata równowagi
 • maskowata twarz
 • chód z pociąganiem nogami
 • sztywność rąk i nóg, drżenie rąk i palców)

Pominięcie zastosowania leku Spamilan

W razie pominięcia zastosowania dawki należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować pominiętej dawki, jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy pominąć nieprzyjętą dawkę i kontynuować stosowanie leku według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Spamilan

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia, nawet jeśli nie zauważy się żadnej poprawy stanu zdrowia. Przed zaprzestaniem przyjmowania leku należy porozmawiać z lekarzem i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Spamilan?

Leku Spamilan nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na buspiron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent jest chory na padaczkę
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
 • u pacjenta występuje albo kiedykolwiek występowała ciężka choroba wątroby
 • pacjent jest w stanie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub przeciwpsychotycznymi (leki stosowane w leczeniu pewnych chorób psychicznych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia niżej wymienionych, ciężkich działań niepożądanych należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala:

 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
 • trudności w oddychaniu lub przełykaniu
 • omdlenie
 • swędząca wysypka skórna

Należy przerwać przyjmowanie leku Spamilan i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), np. fluoksetynę lub paroksetynę, i ma: zespół serotoninowy (uczucie splątania, niepokój ruchowy, poty, drżenia, dreszcze, omamy (widzenie lub słyszenie nieistniejących rzeczy), nagłe skurcze mięśni lub szybkie bicie serca).

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • uczucie omdlewania
 • bóle głowy
 • senność

Często (mogą występować z częstością do 1 na 10 pacjentów):

 • nerwowość
 • bezsenność
 • zaburzenia koncentracji
 • depresja
 • stan splątania
 • zaburzenia snu
 • złość
 • parestezje (drętwienie lub mrowienie)
 • nieostre widzenie
 • zaburzenia koordynacji ruchów
 • drżenie
 • szum w uszach (dzwonienie w uszach)
 • szybsze bicie serca
 • ból w klatce piersiowej
 • nudności
 • ból brzucha
 • suchość w ustach
 • biegunka
 • zaparcia
 • wymioty
 • zimne poty
 • wysypka
 • ból mięśni, ścięgien, więzadeł i kości
 • zmęczenie (męczliwość)

Rzadko (mogą występować z częstością do 1 na 1000 pacjentów):

 • wybroczyny (siniaki)
 • pokrzywka

Bardzo rzadko (mogą występować z częstością do 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia psychiczne
 • halucynacje
 • depersonalizacja (poczucie obcości samego siebie)
 • chwiejność afektu
 • drgawki
 • widzenie tunelowe
 • zaburzenia pozapiramidowe (trudności w mówieniu lub połykaniu, utrata równowagi, maskowata twarz, chód z pociąganiem nogami, sztywność rąk i nóg, drżenie rąk lub palców)
 • sztywność mięśni z objawem koła zębatego (ruchy przerywane)
 • dyskinezy (ruchy mimowolne)
 • dystonia (skurcze mięśni szyi, ramion i ciała wpływające na postawę)
 • omdlewanie lub omdlenia
 • utrata pamięci
 • ataksja (trudności w kontrolowaniu ruchów)
 • parkinsonizm (drżenie, sztywność i pociąganie nogami)
 • akatyzja (niemożność spokojnego siedzenia lub stania)
 • zespół niespokojnych nóg
 • niepokój ruchowy
 • niemożność całkowitego lub częściowego opróżnienia pęcherza
 • nadmierne wytwarzanie mleka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Spamilan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli:

 • u pacjenta występuje jaskra
 • u pacjenta występuje miastenia (choroba cechująca się osłabieniem mięśni, trudnościami żucia lub niewyraźną mową)
 • pacjent jest uzależniony od leków lub narkotyków
 • pacjent ma zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek
 • pacjent przyjmował wcześniej lek z grupy benzodiazepin, np. nitrazepam lub temazepam, lub inny często stosowany lek uspokajający albo nasenny
 • pacjent ma inne chorby współistniejące, o których lekarz nie wie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Spamilan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Spamilan w czasie ciąży.

Spamilan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza, lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Spamilan w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

 • inhibitory monoaminooksydazy - moklobemid i selegilina (stosowane w depresji)
 • erytromycyna, itrakonazol, linezolid i ryfampicyna (stosowane w leczeniu infekcji)
 • antagoniści wapnia, jak diltiazem i werapamil (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego)
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, jak cytalopram, escytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina (stosowane w depresji i zaburzeniach lękowych)
 • nefazodon, trazodon, preparaty dziurawca, L-tryptofan (stosowane w depresji)
 • haloperydol i lit (stosowane w chorobach psychicznych)
 • digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca)
 • leki zmniejszające wydzielanie soku żołądkowego zawierające cymetydynę (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi)
 • tramadol (lek przeciwbólowy)
 • tryptany, np. sumatryptan (stosowane w leczeniu migreny)
 • baklofen (stosowany w zwiększonym napięciu mięśni)
 • lofeksydyna (stosowana w leczeniu zespołu odstawiennego)
 • nabilon (stosowany w leczeniu nudności i wymiotów)
 • leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu reakcji alergicznych)
 • diazepam (stosowany w leczeniu lęku)
 • warfaryna (lek rozrzedzający krew)
 • fenobarbital, fenytoina, karbamazepina (leki na padaczkę)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Spamilan a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas przyjmowania leku Spamilan.

Spamilan a prowadzenie pojazdów

Lek Spamilan ma umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Może spowodować senność lub zawroty głowy, dlatego ważne jest, aby pacjent, zanim zacznie prowadzić pojazd lub obsługiwać maszyny upewnił się, że takie objawy nie występują.

Ze względu na możliwość wystąpienia na początku leczenia przemijających działań niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu upewnienia się, że lek nie ma niepożądanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Spamilan?

 • lek Spamilan przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego