Poradnik
Stepcil (Cilostazolum)

Stepcil (Cilostazolum)

Lek Stepcil jest stosowany w leczeniu chromania przestankowego - bólu nóg typu skurczowego w wyniku niedostatecznego dopływu krwi do nóg. Substancja czynna, cylostazol, wykazuje działanie antyagregacyjne i rozkurczające niektóre naczynia krwionośne.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaStepcil
Nazwa międzynarodowaCilostazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Cylostazol

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karmeloza wapniowa
 • hypromeloza 5/6 cP
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 56 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości
 • rozszerzające niektóre naczynia krwionośne
 • antyagregacyjne
Zastosowanie

Chromanie przestankowe

Przeciwwskazania
 • uczulenie na cylostazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • niewydolność serca
 • uporczywy bólu w klatce piersiowej w stanie spoczynku
 • przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy zawał lub operacja serca
 • utrata przytomności w wyniku choroby serca lub innego ciężkiego zaburzenia rytmu serca
 • aktywny wrzód żołądka
 • udar przebyty w ciągu ostatniego pół roku
 • problemy z oczami u pacjentów z cukrzycą
 • niekontrolowane zaburzenia ciśnienia krwi
 • ciężkie choroby nerek
 • ciężkie lub umiarkowane choroby wątroby
 • ciąża
 • jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu lub innego połączenia dwóch lub więcej leków mogących zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężkie zaburzenia serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia ciśnienia krwi
 • zabiegi chirurgiczne lub stomatologiczne
 • wystąpienie zwiększonej tendencji do krwawień lub powstawania siniaków podczas stosowania leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • nieprawidłowe stolce
 • biegunka

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszona akcja serca
 • kołatanie serca
 • ból w klatce piersiowej
 • zawroty głowy
 • ból gardła 
 • nieżyt nosa
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • nudności lub wymioty
 • utrata apetytu
 • zbyt intensywne odbijanie się lub oddawanie gazów
 • obrzęki okolicy kostek, stóp oraz twarzy
 • wysypka lub zmiany w wyglądzie skóry
 • świąd
 • plamiste wybroczyny na skórze
 • ogólne osłabienie
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w leczeniu bólu i stanów zapalnych mięśni oraz stawów
 • kwasem acetylosalicylowym
 • klopidogrelem
 • lekami przeciwzakrzepowymi np. warfaryną, dabigatranem, rywaroksabanem, apiksabanem, heparynami drobnocząsteczkowymi
 • erytromycyną, klarytromycyną lub ryfampicyną
 • ketokonazolem
 • lekami przeciwwirusowymi z grupy inhibitorów proteaz
 • omeprazolem
 • cyzaprydem
 • diltiazemem
 • statynami
 • halofantryną
 • pimozydem
 • alkaloidami sporyszu np. ergotaminą, dihydroergotaminą
 • lekami przeciwpadaczkowymi: karbamazepiną lub fenytoiną
 • zielem dziurawca
 • lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym
Ciąża

Leku nie wolno stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w okresie kamienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia zawrotów głowy po przyjęciu leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Stepcil?

Lek Stepcil zawiera substancję czynną - cylostazol - należący do tzw. inhibitorów fosfodiesterazy typu 3. W wyniku blokowania tego enzymu dochodzi do:

 • rozszerzenia niektórych naczyń krwionośnych
 • zmniejszenia aktywności krzepnięcia płytek krwi wewnątrz naczyń krwionośnych

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Stepcil?
Lek Stepcil jest stosowany jako lek drugiego rzutu w leczeniu chromania przestankowego - jest to ból typu skurczowego w kończynach dolnych występujący podczas chodzenia w wyniku niedostatecznego dopływu krwi do nóg. Stepcil umożliwia zwiększenie odległości, jaką pacjent jest w stanie przejść bez wystąpienia bólu. Lek jest wskazany wyłącznie w przypadku, gdy zmiana stylu życia obejmująca np. zaprzestanie palenia i zwiększenie aktywności fizycznej oraz inne metody okazały się niewystarczające. Podczas stosowania leku niezbędne jest utrzymywanie u pacjentów wprowadzonych modyfikacji stylu życia u pacjentów.

Dawkowanie

Jak stosować lek Stepcil?

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecenia dotyczące stosowania leku Stepcil:

 • zwykle stosowana dawka leku to 1 tabletka dwa razy na dobę tzn. jedna tabletka rano i jedna wieczorem 30 minut przed posiłkiem
 • lekarz może zmniejszyć dawkę u pacjentów, którzy przyjmują jednocześnie inne leki, które mogą mieć wpływ na działanie leku Stepcil
 • korzyści ze stosowania leku mogą być odczuwalne w ciągu 4 - 12 tygodni leczenia
 • po 3 miesiącach stosowania lekarz oceni skuteczność leczenia

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Stepcil

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego zabierając ze sobą opakowanie leku. Objawami przedawkowania leku są: silny ból głowy, biegunka, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca.

Pominięcie zastosowania leku Stepcil

Należy odczekać do czasu, gdy powinna zostać przyjęta kolejna tabletka, zażyć ją i powrócić do zaleconego schematu dawkowania. Nie wolno stosować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Stepcil

Nie należy odstawiać leku bez konsultacji z lekarzem, chyba że wystąpią działania niepożądane wymagające natychmiastowej pomocy medycznej. Przerwanie leczenia może spowodować nawrót lub nasilenie bólu w nogach.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Stepcil?

Leku Stepcil nie należy przyjmować w przypadku:

 • uczulenia na cylostazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • niewydolności serca
 • uporczywego bólu w klatce piersiowej w stanie spoczynku
 • przebycia w ciągu ostatnich 6 miesięcy zawału lub operacji serca
 • utraty przytomności w wyniku choroby serca lub innego ciężkiego zaburzenia rytmu serca, które wystąpiły aktualnie lub w przeszłości
 • stwierdzenia stanów, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień lub siniaków takich jak: aktywny wrzód żołądka, udar przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy, problemy z oczami u diabetyków, niedostatecznie kontrolowane ciśnienie tętnicze
 • ciężkiej choroby nerek
 • ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby
 • ciąży
 • jednoczesnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu lub innego połączenia dwóch lub więcej leków mogących zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Stepcil może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Stepcil i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcje uczuleniowe
 • udar
 • zawał mięśnia sercowego
 • zaburzenia serca, które powodują zadyszkę lub obrzęki w okolicach kostek
 • występujące po raz pierwszy lub zaostrzenie istniejącego zaburzenia rytmu serca
 • krwawienia
 • skłonność do występowania siniaków
 • pęcherze na skórze, ustach, oczach oraz narządach płciowych
 • zażółcenie skóry oraz białkówek oczu

Inne działania niepożądane leku Stepcil:

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • nieprawidłowe stolce
 • biegunka

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszona akcja serca
 • kołatanie serca
 • ból w klatce piersiowej
 • zawroty głowy
 • ból gardła - wymaga natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem
 • nieżyt nosa
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • nudności lub wymioty
 • utrata apetytu
 • zbyt intensywne odbijanie się lub oddawanie gazów
 • obrzęki okolicy kostek, stóp oraz twarzy
 • wysypka lub zmiany w wyglądzie skóry
 • świąd
 • plamiste wybroczyny na skórze
 • ogólne osłabienie

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zawał serca
 • nieregularne bicie serca, które występuje po raz pierwszy lub zaostrzenie istniejących dolegliwości
 • zaburzenia serca powodujące zadyszkę lub obrzęki w okolicach kostek
 • zapalenie płuc
 • kaszel
 • dreszcze
 • nieoczekiwane krwawienia
 • skłonność do krwawień np. krwotok z nosa, obecność krwi w plwocinie lub moczu (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)
 • zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą
 • omdlenia
 • niepokój
 • trudności w zasypianiu
 • koszmary senne
 • reakcje uczuleniowe
 • bóle lub pobolewania
 • zwiększony poziom cukru we krwi i cukrzyca
 • ból brzucha w wyniku zapalenia żołądka
 • złe samopoczucie
 • zwiększone ryzyko krwawień do wnętrz gałki ocznej u diabetyków

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • skłonność do krwawień trwających dłużej niż zwykle
 • zwiększenie liczby płytek krwi
 • zaburzenia czynności nerek

Częstość nieznana:

 • zmiany ciśnienia krwi
 • zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi
 • trudności w oddychaniu
 • trudności w poruszaniu
 • gorączka - wymaga natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem
 • uderzenia gorąca
 • wyprysk oraz wysypki skórne
 • zmniejszona wrażliwość skóry na bodźce
 • zapalenie spojówek
 • szumy (dzwonienie) w uszach
 • zaburzenia wątroby (w tym zapalenie wątroby)
 • zmiany wyników badań laboratoryjnych moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza w przypadku, gdy pacjent choruje na:

 • ciężkie zaburzenia serca lub zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia ciśnienia krwi

Podczas stosowania leku Stepcil należy:

 • poinformować o tym fakcie lekarza, jeżeli konieczne będzie wykonanie operacji lub  zabiegu stomatologicznego
 • odstawić lek i poinformować o tym lekarza, jeżeli wystąpi zwiększona skłonność do powstawania siniaków lub krwawień

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Stepcil a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Stepcil w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Stepcil a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy cylostazol przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku Stepcil w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu:

 • leków stosowanych w leczeniu bólu i stanów zapalnych mięśni oraz stawów
 • kwasu acetylosalicylowego 
 • klopidogrelu
 • leków przeciwzakrzepowych np. warfaryny, dabigatranu, rywaroksabanu, apiksabanu oraz heparyn drobnocząsteczkowych

ponieważ lekarz może uznać za konieczne wykonanie rutynowych badań krwi.

Niżej wymienione leki stosowane razem z lekiem Stepcil mogą wzajemnie zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub zmniejszać swoją skuteczność:

 • antybiotyki np. erytromycyna, klarytromycyna lub ryfampicyna
 • ketokonazol
 • leki przeciwwirusowe z grupy inhibitorów proteaz
 • omeprazol 
 • cyzapryd 
 • diltiazem 
 • lowastatyna, symwastatyna, atorwastatyna
 • halofantryna 
 • pimozyd 
 • alkaloidy sporyszu stosowane np. w migrenie np. ergotamina, dihydroergotamina
 • leki przeciwpadaczkowe: karbamazepina lub fenytoina
 • ziele dziurawca

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza o stosowaniu leków przeciwnadciśnieniowych, ponieważ lek Stepcil może wykazywać dodatkowe działanie obniżające ciśnienie krwi. Dotyczy to:

 • leków moczopędnych np. hydrochlorotiazydu, furosemidu
 • leków blokujących kanały wapniowe np. werapamilu, amolodypiny
 • inhibitorów ACE np. kaptoprylu, lizynoprylu
 • leków blokujących receptory angiotensyny II np. walsartanu, kandesartanu
 • leków beta - adrenolitycznych np. karwedilolu, labetalolu

Stepcil z jedzeniem i piciem

Lek Stepcil należy przyjmować 30 minut przed posiłkiem, popijając wodą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Stepcil a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Stepcil a prowadzenie pojazdów

Jeżeli po przyjęciu leku Stepcil wystąpią zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy o tym fakcie poinformować lekarza lub farmaceutę.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Stepcil?

Lek Stepcil należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stepcil a ciąża
Stepcil a karmienie piersią
Interakcje
Stepcil a alkohol
Stepcil a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo