Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Sumigra (Sumatriptanum)

Sumigra (Sumatriptanum)

Lek Sumigra zawiera substancję czynną sumatryptan, należący do grupy leków nazywanych tryptanami. Lek jest wskazany do łagodzenia ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSumigra
Nazwa międzynarodowaSumatriptanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bursztynian sumatryptanu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

Sumigra 50 mg:

 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • skrobia rozpuszczalna
 • mannitol
 • aspartam
 • polisorbat 80
 • talk
 • barwnik różowy PB 54700 [tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172)]

Sumigra 100 mg:

 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • skrobia rozpuszczalna
 • mannitol
 • aspartam
 • polisorbat 80
 • talk
 • barwnik żółty PB 52748 [tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172)].
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki
 • 6 tabletek
 • 12 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwmigrenowe

Zastosowanie

Leczenie ostrego migrenowego bólu głowy z aurą lub bez aury

Przeciwwskazania
 • uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • choroby serca
 • przebyty zawał mięśnia sercowego
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • przebyty udar mózgu
 • podwyższone ciśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • stosowanie obecnie lub w niedalekiej przeszłości ergotaminy, pochodnych ergotaminy, innych tryptanów, agonistów receptorów 5-hydroksytryptaminowych 5HT1 lub inhibitorów monoaminooksydazy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • palenie tytoniu lub stosowanie nikotynowej terapii zastępczej
 • mężczyzna w wieku powyżej 40 lat
 • kobieta, która przeszła już menopauzę
 • zaburzenia czynności serca
 • napady drgawkowe
 • choroby wątroby lub nerek
 • uczulenie na leki z grupy sulfonamidów
 • zbyt częste stosowanie leku Sumigra
 • ból lub ucisk w klatce piersiowej po zastosowaniu leku Sumigra
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, senność
 • zaburzenia czucia, w tym mrowienie i zmniejszona wrażliwość
 • czasowe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, występujące wkrótce po zastosowaniu leku
 • uderzenia gorąca
 • duszność
 • nudności lub wymioty (występujące u niektórych pacjentów, ale nie ustalono, czy mają związek ze stosowaniem sumatryptanu, czy z samą migreną)
 • odczucie ciężkości (zazwyczaj przemijające, ale może być nasilone i obejmować każdą część ciała, w tym klatkę piersiową i gardło)
 • ból jednego lub więcej mięśni
 • ból, odczucie gorąca lub zimna, rozpierania lub ściskania (zazwyczaj przemijające, ale może być nasilone i obejmować każdą część ciała, w tym klatkę piersiową i gardło)
 • odczucie osłabienia, zmęczenia (oba objawy mają na ogół nasilenie lekkie lub umiarkowane i przemijają)
Możliwe interakcje z
 • ergotaminą
 • innymi tryptanami albo lekami zwanymi agonistami receptora 5HT
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny oraz inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
 • zielem dziurawca zwyczajnego 
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Sumigra u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić dziecka piersią w ciągu 12 godzin od przyjęcia leku

Dzieci

Lek Sumigra nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Migrena lub stosowanie leku Sumigra może powodować senność. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sumigra?

Lek Sumigra zmniejsza rozszerzenie tych naczyń, co pomaga złagodzić ból głowy i inne objawy towarzyszące napadowi migreny, takie jak nudności lub wymioty, a także nadwrażliwość na światło i dźwięk.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sumigra?

Lek Sumigra stosuje się do łagodzenia ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury.

Dawkowanie

Jak stosować lek Sumigra?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy powinno się przyjąć lek?

 • tabletkę należy przyjąć, jak tylko zbliża się migrena, można również przyjąć w dowolnym momencie napadu migreny
 • lek nie jest przeznaczony do stosowania, aby zapobiec napadom

Dawkowanie:

Dorośli w wieku od 18 do 65 lat:

 • zalecana dawka to 50 mg
 • niektórzy pacjenci mogą potrzebować dawki 100 mg

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Sumigra u osób powyżej 65 lat.

Powrót objawów migreny:

 • w ciągu kolejnych 24 godziny można przyjąć kolejną dawkę leku, jednak musi upłynąć co najmniej 2 godziny od ostatniej dawki
 • nie można przekraczać dawki 300 mg na dobę

Jeśli pierwsza tabletka okazała się nieskuteczna:

 • nie należy stosować kolejnej dawki leku w ciągu tego samego napadu
 • lekami, które dodatkowo można przyjąć są paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen

Pacjenci z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby

 • u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby, lekarz może zalecić stosowanie małych dawek leku 25 mg - 50 mg

Sposób stosowania leku:

 • tabletki połknąć bez rozgryzania
 • tabletki należy popić wodą
 • dawkę 50 mg można podzielić na równe dawki

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sumigra

Nie należy przyjmować więcej 300 me leku w ciągu doby. Jeśli pacjent przyjął więcej niż 300 mg w ciągu doby, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sumigra?

Leku Sumigra nie należy stosować:

 • w przypadku uczulenia na sumatryptan lub którykolwiek składnik leku
 • jeśli pacjent w przeszłości przebył zawał mięśnia sercowego
 • w przypadku występowania u pacjenta chorób serca jak zwężenie tętnic wieńcowych (choroba niedokrwienna serca) lub bóle w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • w przypadku gdy pacjent w przeszłości przeszedł udar mózgu lub miał objawy przypominające udar
 • jeśli u pacjenta występuje znacząco podwyższone ciśnienie krwi
 • w przypadku występowania u pacjenta zaburzenia krążenia obwodowego powodującego zaburzenia krążenia krwi w nogach i ból podczas chodzenia
 • w przypadku występowania u pacjenta ciężkich zaburzeń czynności wątroby
 • jeśli aktualnie pacjent przyjmuje leki zawierające ergotaminę lub jej pochodne ergotaminy (np. metyzergid)
 • w przypadku gdy pacjent przyjmuje leki należące do grupy tryptanów lub leki należące do agonistów receptorów 5-hydroksytryptaminowych 5HT1 (np. naratryptan, ryzatryptan, zolmitryptan)
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 2 tygodni leki przeciwdepresyjne należące do grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sumigra może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Sumigra i natychmiast zgłosić się do lekarza:

 • objawy uczulenia, które obejmują wysypkę, pokrzywkę (swędząca wysypka), świszczący oddech, obrzęk powiek, twarzy lub warg, zapaść.

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, senność
 • zaburzenia czucia, w tym mrowienie i zmniejszona wrażliwość
 • czasowe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, występujące wkrótce po zastosowaniu leku
 • uderzenia gorąca
 • duszność
 • nudności lub wymioty (występujące u niektórych pacjentów, ale nie ustalono, czy mają związek ze stosowaniem sumatryptanu, czy z samą migreną)
 • odczucie ciężkości (zazwyczaj przemijające, ale może być nasilone i obejmować każdą część ciała, w tym klatkę piersiową i gardło)
 • ból jednego lub więcej mięśni
 • ból, odczucie gorąca lub zimna, rozpierania lub ściskania (zazwyczaj przemijające, ale może być nasilone i obejmować każdą część ciała, w tym klatkę piersiową i gardło)
 • odczucie osłabienia, zmęczenia (oba objawy mają na ogół nasilenie lekkie lub umiarkowane i przemijają)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić do 1 na 10 000 pacjentów):

 • wpływ na wyniki badań krwi oceniających czynność wątroby

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości o różnej ciężkości, od skórnych reakcji nadwrażliwości (takich jak pokrzywka) do reakcji anafilaktycznych
 • napady drgawek (choć niektóre z nich występowały u pacjentów z drgawkami występującymi w przeszłości lub z zaburzeniami sprzyjającymi ich wystąpieniu. Istnieją również doniesienia o wystąpieniu drgawek u osób bez takich czynników predysponujących)
 • drżenie, skurcze mięśni prowadzące do nieprawidłowej postawy i złej kontroli ruchów
 • drżenie oczu, zmniejszenie pola widzenia
 • migotanie w oczach, podwójne widzenie, osłabienie widzenia, utrata widzenia (również przypadki trwałych zmian, chociaż zaburzenia widzenia mogą być spowodowane samym napadem migreny)
 • zwolnienie czynności serca (bradykardia), przyspieszenie czynności serca (tachykardia), kołatanie serca, zaburzenia rytmu, przemijające zaburzenia krążenia, skurcz naczyń wieńcowych, odczucie ucisku w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego
 • nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia krążenia w kończynach (np. w palcach, tzw. zespół Raynauda)
 • zapalenie części jelita grubego na skutek zaburzeń krążenia krwi
 • biegunka
 • sztywność szyi
 • ból jednego lub więcej stawów 6 FI/H/0348/001-002/II/033
 • nietypowe odczuwanie lęku, często z jego
 • nadmierne pocenie się

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Sumigra należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent jest osobą nałogowo palącą tytoń lub stosuje nikotynową terapię zastępczą
 • pacjent jest mężczyzną w wieku powyżej 40 lat
 • pacjent jest kobietą, która przeszła już menopauzę
 • przy zaburzeniach czynności serca
 • jeśli u pacjenta występują napady drgawkowe
 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby lub nerek
 • jeśli pacjent jest uczulony na leki z grupy sulfonamidów
 • jeśli pacjent często stosuje lek Sumigra (może to nasilić ból głowy)
 • jeśli pacjent czuje ból lub ucisk w klatce piersiowej po zastosowaniu leku Sumigra

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sumigra a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Sumigra u kobiet w okresie ciąży. Lekarz podejmie decyzję o możliwości stosowania leku w ciąży.

Sumigra a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić dziecka piersią w ciągu 12 godzin od przyjęcia leku, ściągnięty w tym czasie pokarm należy wylać.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed zastosowaniem leku Sumigra należy poradzić się lekarza w przypadku stosowania przez pacjenta:

 • zawierających ergotaminę lub metysergid - nie należy stosować jednocześnie sumatryptanu z tymi lekami (po zażyciu tych leków należy odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem leku Sumigra, a po zażyciu leku Sumigra należy odczekać co najmniej 6 godzin przed zastosowaniem leków zawierających w swoim składzie ergotaminę)
 • leków zaliczanych do grupy tryptanów lub grupy agonistów receptorów 5HT1 np. naratryptanu, ryzatryptanu, zolmitryptanu - nie należy przyjmować jednocześnie leku Sumigra z tymi lekami (po zażyciu tych leków należy odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem leku Sumigra, a po zażyciu leku Sumigra należy odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem jakichkolwiek tryptanów lub agonistów receptorów 5HT1)
 • leków zaliczanych do grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) - nie należy stosować leku Sumigra przez dwa tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania inhibitorów MAO
 • należących do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takich jak fluoksetyna, paroksetyna, fluwoksamina, sertralina oraz należących do grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) takich jak wenlafaksyna - jednoczesne stosowanie tych leków w połączeniu z lekiem Sumigra może prowadzić do zespołu serotoninowego (zespół serotoninowy to połączenie objawów obejmujących: niepokój ruchowy, stany splątania, omamy, potliwość, nasilone odruchy, skurcze mięśni, przyspieszona czynność serca, dreszcze i drżenia - w przypadku wystąpienia takich symptomów należy natychmiast powiadomić lekarza)
 • ziele dziurawca (Hypericum perforatum) - jednoczesne stosowanie go z lekiem Sumigra może prowadzić do częstszego występowania działań niepożądanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sumigra a alkohol

Brak danych.

Sumigra a prowadzenie pojazdów

Migrena lub stosowanie leku Sumigra może powodować senność. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sumigra?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Sumigra a ciąża
Sumigra a karmienie piersią
Interakcje
Sumigra a alkohol
Sumigra a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki