Poradnik
baby week
zestawy vichy
tato to twój dzień
Symescital (Escitalopramum)

Symescital (Escitalopramum)

Lek Symescital zawiera substancję czynną escytalopram należący do leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI. Lek jest stosowany m.in. w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSymescital
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Escytalopram (w postaci szczawianu)

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • talk
 • hypromeloza 5 cP
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
Zastosowanie
 • depresja
 • zaburzenia lękowe z napadami lęku
 • fobia społeczna
 • uogólnione zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przyjmowanie leków z grupy tzw. inhibitorów monoaminooksydazy (MAO): selegiliny, moklobemidu, linezolidu
 • wrodzony nieprawidłowy rytm serca
 • nieprawidłowy epizod rytmu serca wykazany w EKG (wydłużony odstęp QT)
 • stosowanie leków przeciwarytmicznych lub leków wpływających na rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • drgawki, padaczka
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • cukrzyca
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • skłonność do krwawień
 • leczenie elektrowstrząsami
 • choroba niedokrwienna serca
 • problem z sercem
 • przebyty niedawno zawał serca
 • wolna czynność serca w spoczynku
 • obniżone stężenie elektrolitów z powodu przedłużającej się biegunki, wymiotów lub stosowania diuretyków
 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • zasłabnięcia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania
 • problemy z oczami, takie jak niektóre rodzaje jaskry
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy
 • nieprawidłowe sny
 • trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka
 • zaparcia
 • wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • ból mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudność w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub mającymi wpływ na rytm pracy serca
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
 • odwracalnie selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO - A)
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO - B)
 • linezolidem
 • litem
 • imipraminą i dezypraminą
 • sumatryptanem
 • tramadolem
 • cymetydyną, lanzoprazolem, fluwoksaminą, tyklopidyną
 • dziurawcem zwyczajnym
 • kwasem acetylosalicylowym 
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • warfaryną, dipyrydamolem, fenprokumonem
 • meflochiną
 • neuroleptykami
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • flekainidem, propafenonem, metoprololem
 • rysperydonem, tiorydazyną, haloperydolem
 • lekami obniżającymi stężenie potasu lub magnezu
Ciąża

W okresie ciąży nie należy stosować leku Symescital bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Jeśli pacjentka stosuje lek i zajdzie w ciążę nie powinna nagle przerywać leczenia a natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Symescital u kobiet w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Symescital nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Symescital może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symescital?

Lek Symescital zawiera substancję czynną escytalopram, która należy do leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). Mechanizm działania leku polega na zwiększaniu stężenia serotoniny w mózgu, czego efektem jest działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symescital?

Lek Symescital stosowany jest w leczeniu:

 • dużych epizodów depresji
 • zaburzeń lękowych z napadami lęku (lęku panicznego) z agorafobią lub bez agorafobii
 • społecznego zaburzenia lękowego tzw. fobii społecznej
 • uogólnionych zaburzeń lekowych
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Symescital?

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Depresja:

 • zwykle stosuje się dawkę 10 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększać dawkę do dawki maksymalnej wynoszącej 20 mg na dobę

Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny):

 • zalecana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień, którą zwiększa się następnie do 10 mg na dobę
 • lekarz może zwiększać dawkę do dawki maksymalnej wynoszącej 20 mg na dobę

Fobia społeczna:

 • zalecana początkowa dawka leku to 10 mg raz na dobę
 • lekarz, w zależności od reakcji pacjenta może zwiększyć dawkę do dawki maksymalnej wynoszącej 20 mg na dobę lub zmniejszyć ją do dawki 5 mg na dobę

Zaburzenie lękowe uogólnione:

 • zwykle stosowana dawka leku to 10 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do dawki maksymalnej wynoszącej 20 mg na dobę

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne:

 • zwykle stosowana dawka leku to 10 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do dawki maksymalnej wynoszącej 20 mg na dobę

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

 • zalecana dawka początkowa leku to 5 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę

Zasady przyjmowania leku:

 • lek należy przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków
 • należy tabletkę połknąć popijając wodą
 • nie należy jej rozgryzać ze względu na gorzki smak
 • w razie konieczności można ją podzielić na pół

Czas trwania leczenia:

 • pacjent może odczuwać poprawę dopiero po kilku tygodniach leczenia
 • nie wolno zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem
 • leczenie powinno trwać tak długo jak to zaleci lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symescital:

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala, nawet jeśli pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Objawami przedawkowania są m.in. zawroty głowy, drżenie, pobudzenie, drgawki, śpiączka, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Pominięcie zastosowania leku Symescital:

W przypadku pominięcia dawki i przypomnienia sobie o tym fakcie przed pójściem spać należy niezwłocznie przyjąć pominiętą dawką, a kolejną dawkę przyjąć następnego dnia o zwykłej porze. Jeśli jednak pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, należy zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Symescital:

Nie należy przerywać stosowania leku, o ile nie zaleci tego lekarz. W przypadku rezygnowania z terapii lekiem Symescital zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez okres kilku tygodni.

W przypadku nagłego odstawienia leku mogą u pacjenta wystąpić tzw. objawy z odstawienia, które obejmują:

 • zawroty głowy
 • uczucie mrowienia, kłucia, pieczenia lub wrażenia porażenia prądem elektrycznym
 • zaburzenia snu
 • lęk
 • bóle głowy
 • nudności
 • nadmierna potliwość
 • uczucie niepokoju lub pobudzenia
 • drżenia
 • uczucie splątania i dezorientacji
 • chwiejność emocjonalna lub drażliwość
 • biegunka
 • zaburzenia widzenia
 • kołatanie serca

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Symescital należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symescital?

Leku Symescital nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przyjmowania leków należących do grupy zwanej inhibitorami MAO, w tym selegilinę (lek stosowany w chorobie Parkinsona), moklobemid (lek przeciwdepresyjny) oraz linezolid (antybiotyk)
 • przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • stosowania leków, które mogą wpływać na rytm serca (szczególnie leki wydłużające odcinek QT)
 • występowania wrodzonych wad serca objawiających się nieprawidłowym rytmem serca
 • wystąpienia epizodu nieprawidłowego rytmu serca, widocznego w EKG

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symescital może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Symescital i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • nieprawidłowe krwawienia (w tym również krwawienia do przewodu pokarmowego)

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy
 • trudności w oddychaniu lub z połykaniem
 • wysoka gorączka, pobudzenie, dezorientacja, drżenia i gwałtowne skurcze mięśni - są to objawy, które mogą świadczyć o rzadkim zaburzeniu zwanym zespołem serotoninowym

Częstość nieznana:

 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawek
 • żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu (żółtaczka) - mogą świadczyć o zaburzeniach czynności wątroby
 • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia - mogą wskazywać na stan zagrożenia życia Torsade de Pointes

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy
 • nieprawidłowe sny
 • trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka
 • zaparcia
 • wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • ból mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudność w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • zgrzytanie zębami
 • pobudzenie, nerwowość
 • napady lęku, stan splatania
 • zaburzenia smaku
 • wypadanie włosów
 • obfite miesiączkowanie
 • obrzęk kończyn górnych lub dolnych
 • nieregularne miesiączki
 • zmniejszenie masy ciała
 • krwawienie z nosa

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • agresja
 • depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości, osoba czuje, że nie jest sobą)
 • omamy
 • wolne bicia serca

Częstość nieznana:

 • myślach i zachowaniach samobójczych
 • zmniejszeniu stężenia sodu we krwi (objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem mięśni lub splątaniem)
 • zawrotach głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego (niedociśnienie ortostatyczne)
 • nieprawidłowych wynikach prób czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi)
 • zaburzeniach ruchowych (mimowolne ruchy mięśni)
 • bolesnym wzwodzie prącia (priapizm)
 • krwawieniach, w tym wybroczynach w skórze i błonach śluzowych oraz zmniejszeniu liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • nagle występującym obrzęku skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • zwiększeniu ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego - wazopresyny)
 • mlekotoku u kobiet, które nie karmią piersią
 • manii
 • u pacjentów przyjmujących leki z tej grupy obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia złamań kości
 • zmianie rytmu serca (zwanej „wydłużeniem odstępu QT” widocznym w EKG, badaniu oceniającym pracę serca)

Działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania jak escytalopram (substancja czynna leku Symescital). Są to:

 • niepokój psychoruchowy (akatyzja)
 • jadłowstręt

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symescital należy poinformować swojego lekarza, jeżeli pacjenta dotyczą poniższe zaburzenia lub choroby, gdyż może okazać się konieczne ich uwzględnienie i modyfikacja kuracji:

 • padaczka -  należy przerwać leczenie jeżeli u pacjenta wystąpią drgawki lub zwiększy się częstość występowania napadów drgawkowych
 • zaburzenia wątroby lub nerek
 • cukrzyca - konieczna może okazać się zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych i (lub) insuliny
 • obniżone stężenia sodu we krwi
 • zwiększona skłonność do krwawień lub powstawania siniaków
 • leczenie za pomocą elektrowstrząsów
 • choroba niedokrwienna serca
 • aktualnie występujące lub w wywiadzie choroby serca, w tym niedawno przebyty zawał serca
 • niskie tętno spoczynkowe i (lub) niedobory elektrolitów w wyniku np. biegunki, wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • wystąpienie u pacjenta nieregularnego bicia serca, omdlenia zapaści lub zawroty głowy w pozycji stojącej - może to wskazywać na nieprawidłową pracę serca
 • choroby oczu występujące aktualnie lub w wywiadzie np. jaskra
 • u niektórych pacjentów cierpiących na zaburzenia dwubiegunowe (maniakalno - depresyjne) może wystąpić faza manii (cechuje się niezwykłymi, szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym uczuciem szczęścia, nadmierną aktywnością fizyczną) - należy wówczas skontaktować się z lekarzem
 • jeżeli w ciągu pierwszych tygodni stosowania leku wystąpią takie objawy jak: niepokój ruchowy, niemożność siedzenia lub stania w bezruchu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem lub udać się do szpitala (czynnikami sprzyjającymi występowaniu takich myśli są: młody wiek oraz myśli samobójcze lub o samookaleczeniu się w przeszłości)
 • nie zaleca się stosować leku u pacjentów poniżej 18 lat, ponieważ w tej grupie wiekowej istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (szczególnie prób samobójczych, myśli samobójczych, wrogości)

 Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symescital a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka stosuje lek Symescital w ostatnich 3 miesiącach ciąży powinna zdawać sobie sprawę, że może to spowodować u noworodka objawy takie jak:

 • trudności w oddychaniu
 • sina skóra
 • drgawki
 • wahania ciepłoty ciała
 • trudności w ssaniu
 • wymioty
 • małe stężenie glukozy we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • wzmożone odruchy
 • drżenia, drżączka, drażliwość
 • letarg
 • ciągły płacz
 • senność i trudność w zasypianiu

Jeśli u noworodka wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W okresie ciąży nie należy nagle przerywać stosowania leku Symescital. Przyjmowanie leku Symescital pod koniec ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Objawia się ono przyspieszonym oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają się zazwyczaj w pierwszej dobie po porodzie.

Symescital a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Symescital u kobiet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceute jakie leki na receptę, leki bez recepty lub preparaty ziołowe pacjent przyjmuje.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek z następujących leków:

 • nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (MAO) zawierające takie substancje czynne, jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina - jeśli pacjent przyjmował któryś z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem zażywania leku Symescital, a po zakończeniu stosowania leku Symescital należy zaczekać 7 dni, zanim przyjmie się którykolwiek z tych leków
 • odwracalne, selektywne inhibitory monoaminooksydazy A (MAO-A) zawierające moklobemid (stosowany w leczeniu depresji)
 • nieodwracalne inhibitory monoaminooksydazy B (MAO-B) zawierające selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona). Leki te zwiększają ryzyko działań niepożądanych
 • antybiotyk linezolid
 • lit (stosowany w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i tryptofan
 • imipraminę i dezypraminę (stosowane w leczeniu depresji)
 • sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol (stosowany w silnych bólach) mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych
 • cymetydynę i omeprazol (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), fluwoksaminę (lek przeciwdepresyjny) oraz tyklopidynę (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru) - leki te mogą spowodować zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi
 • dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – lek ziołowy stosowany w depresji
 • kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki stosowane przeciwbólowo lub w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi) - mogą one zwiększać skłonność do krwawień
 • warfarynę, dipyrydamol i fenprokumon (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi), lekarz może zlecić badanie czasu krzepnięcia krwi na początku i po przerwaniu stosowania leku Symescital w celu ustalenia, czy dawka leku przeciwzakrzepowego jest wciąż odpowiednio dobrana
 • meflochinę (stosowana w leczeniu malarii), bupropion (stosowany w leczeniu depresji) oraz tramadol (stosowany w silnych bólach) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego
 • neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy), ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego, oraz leki przeciwdepresyjne
 • flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w chorobach układu krążenia) klomipraminę i nortryptylinę (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydon, tiorydazynę i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne) - może być wymagana zmiana dawkowania leku Symescital
 • leki, które mogą zmniejszyć poziom potasu lub magnezu we krwi tj. leki moczopędne, ponieważ stan ten zwiększa ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca

Nie należy stosować leku Symescital jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub mogące mieć wpływ na rytm serca, takie jak:

 • przeciwarytmiczne klasy IA i III
 • leki przeciwpsychotyczne (pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • leki przeciw drobnoustrojom (sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna i.v., petamidyna)
 • leki przeciwmalaryczne (halofantryna)
 • niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, hydroksyzyna, mizolastyna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symescital a alkohol

Nie jest zalecane stosowanie alkoholu łącznie z lekiem Symescital, chociaż nie jest spodziewana interakcja leku z alkoholem.

Symescital a prowadzenie pojazdów

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna swojej reakcji organizmu na lek Symescital.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symescital?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Symescital a ciąża
Symescital a karmienie piersią
Interakcje
Symescital a alkohol
Symescital a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki