Kategorie

Symformin XR (Metformini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Symformin XR?

Lek Symformin XR zawiera jako substancję czynną metforminę w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Zaliczana jest ona do grupy leków zwanych biguanidami. Stosowana jest w leczeniu cukrzycy.

Podstawowe informacje

NazwaSymformin XR
Nazwa międzynarodowaMetformini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 500 mg
 • 750 mg
 • 1000 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek metforminy

Skład - substancje pomocnicze
 • magnezu stearynian
 • krzemionka koloidalna, bezwodna
 • powidon K30
 • hypromeloza
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejszenie stężenia glukozy we krwi

Zastosowanie
 • leczenie cukrzycy typu 2
 • zapobieganie cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym
 • w zespole policystycznych jajników
Przeciwwskazania
 • uczulenie na metforminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • znacznie zmniejszoną czynność nerek
 • utrata nadmiernej ilości wody z organizmu
 • pacjent ma ciężkie zakażenie
 • ostra niewydolność serca lub niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, ciężkie zaburzenia krążenia lub trudności z oddychaniem
 • nadużywanie alkoholu
 • pacjent ma mniej niż 18 lat
 • niewyrównana cukrzyca (ciężka hiperglikemia)
 • nudności, wymioty, biegunka, nagłe zmniejszenie masy ciała
 • kwasica mleczanowa lub kwasica ketonowa
 • badanie radiologiczne lub badanie wymagające wstrzyknięcia do krwi środka kontrastowego zawierającego jod
 • duży zabieg chirurgiczny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej podczas stosowania leku
 • występowanie u pacjenta choroby, która prowadzi do odwodnienia organizmu
 • pacjent ma planowany zabieg chirurgiczny
 • podczas leczenia konieczna jest kontrola czynności nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • ból brzucha (ból w jamie brzusznej)
 • utrata apetytu

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia smaku
Możliwe interakcje z
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeciwzapalnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
 • lekami przeciwastmatycznymi
 • kortykosteroidami
 • werapamilem, ryfampicyną, cymetydyną, dolutegrawirem, ranolazyną, trymetoprimem, wandetanibem, izawukonazolem, kryzotynibem, olaparybą
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy
Ciąża

Lek nie jest zalecany do stosowania przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia hipoglikemii jeśli pacjent stosuje dodatkowo inne leki przeciwcukrzycowe. W takich sytuacjach należy zachować ostrożność i nie prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn jeśli występują takie objawy jak: osłabienie, zawroty głowy, zwiększone pocenie się, przyspieszoną czynność serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symformin XR?

Lek Symformin XR pomaga zmniejszyć stężenie glukozy we krwi do wartości jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symformin XR?

 • leczenie cukrzycy typu 2
 • zapobieganie cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym
 • w zespole policystycznych jajników

Dawkowanie

Jak stosować lek Symformin XR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady stosowania leku:

 • tabletki należy połykać w całości, popić szklanką wody
 • tabletek nie należy żuć ani kruszyć
 • tabletki należy przyjmować podczas wieczornego posiłku

Zwykle zalecana dawka:

Dzieci:

 • leku nie należy stosować u dzieci z powodu braku wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa

Dorośli:

 • leczenie należy rozpocząć od dawki 500 mg lub 750 mg podczas wieczornego posiłku
 • po 10-15 dniach dawka powinna być dopasowana przez lekarza na postawie danych dotyczących pomiarów stężenia glukozy wykonywanych przez pacjenta
 • maksymalna dawka dobowa to 2000 mg, przyjmowana raz na dobę podczas wieczornego posiłku

Pacjenci leczeni metforminą o natychmiastowym uwalnianiu powinni stosować równoważną dawkę metforminy o przedłużonym uwalnianiu.

W przypadku stosowania innego leku przeciwcukrzycowego doustnego lekarz powinien odstawić stosowany lek i zalecić stosowanie leku Symformin XR od dnia kolejnego.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek mogą na początku otrzymać mniejszą dawkę leku.

Pacjenci, u których jest stosowana dawka metforminy o natychmiastowym uwalnianiu większa niż 2000 mg, nie powinni być leczeni lekiem Symformin XR.

W monoterapii (stan przedcukrzycowy):

 • dawka zwykle stosowana to 1000 mg - 1500 mg raz na dobę podczas wieczornego posiłku
 • lekarz oceni czy leczenie należy kontynuować, na podstawie wyników poziomu cukru

Zespół policystycznych jajników

 • dawka zwykle stosowana to 1500 mg raz na dobę podczas wieczornego posiłku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symformin XR

W przypadku przedawkowania leku może wystąpić kwasica mleczanowa. Objawy kwasicy to:wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, ogólne złe samopoczucie, któremu towarzyszy silne zmęczenie i trudności w oddychaniu, obniżenie temperatury ciała i zwolnienie czynności serca.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast odstawić lek Symformin XR i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala, ponieważ kwasica mleczanowa może doprowadzić do śpiączki.

Pominięcie zastosowania leku Symformin XR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symformin XR?

Leku Symformin XR nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na metforminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w przypadku zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną czynność nerek
 • w przypadku nadmiernej utraty wody z organizmu (odwodnienie)
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie np. zapalenie płuc (infekcja płuc), oskrzeli (infekcja oskrzeli) lub nerek. Ciężkie zakażenia mogą prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co może grozić wystąpieniem kwasicy mleczanowej
 • w przypadku leczenia ostrej niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału mięśnia sercowego, ciężkich zaburzeń krążenia (np. wstrząs) lub trudności z oddychaniem
 • w przypadku nadużywania alkoholu
 • jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat
 • jeśli u pacjenta występuje niewyrównana cukrzyca, na przykład ciężka hiperglikemia (duże stężenie glukozy we krwi)
 • jeżeli u pacjenta trzeba wykonać badanie rentgenowskie lub tomografię z donaczyniowym zastosowaniem środka kontrastującego zawierającego jod

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symformin XR może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Symformin XR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem jeśli wystąpi ciężkie działanie niepożądane (może wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 10 000):

 • kwasica mleczanowa, która może doprowadzić do śpiączki

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby i zapalenie wątroby, mogą powodować żółtaczkę. Jeśli wystąpi zażółcenie oczu i (lub) skóry, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • ból brzucha (ból w jamie brzusznej)
 • utrata apetytu

Objawy te najczęściej występują na początku stosowania leku i zazwyczaj mijają samoistnie. W calu złagodzenia tych objawów lek należy przyjmować z posiłkiem lub bezpośrednio po nim. Jeśli dolegliwości nie ustąpią, należy odstawić lek i poinformować o tym lekarza.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia smaku

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • kwasica mleczanowa - bardzo rzadkie, ale poważne powikłanie
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub zapalenie wątroby (które może objawiać się zmęczeniem, utratą apetytu, zmniejszeniem masy ciała, a także z zażółceniem lub bez zażółcenia skóry i białkówek oczu). Jeśli takie objawy wystąpią, należy natychmiast odstawić Symformin XR i powiedzieć o tym lekarzowi
 • zaczerwienienie skóry (rumień)
 • swędzenie skóry lub swędząca wysypka (pokrzywka)
 • niskie stężenie witaminy B12 we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symformin XR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej - jest to bardzo rzadkie, ale bardzo ciężkie działanie niepożądane. Ryzyko kwasicy mleczanowej zwiększa się w przypadku niewyrównanej cukrzycy, ciężkiego zakażenia, długotrwałego głodzenia lub spożywania alkoholu, odwodnienia, zaburzeń czynności wątroby oraz wszelkich stanów chorobowych, w których jakaś część ciała jest niewystarczająco zaopatrywana w tlen (np. ostre ciężkie choroby serca).
 • jeśli pacjent jest odwodniony, należy zaprzestać stosowania leku Symformin XR  Znaczna utrata wody z organizmu może być spowodowana przez ciężkie wymioty, biegunkę, gorączkę, narażenie na wysoką temperaturę lub jeśli pacjent pije mniej płynów niż zwykle.
 • jeśli pacjent ma mieć duży zabieg chirurgiczny - nie można stosować leku Symformin XR podczas zabiegu i przez pewien czas po nim
 • stosowanie innych leków przeciwcukrzycowych - lek Symformin XR nie powoduje hipoglikemii, jednak w połączeniu z innymi lekami obniżającymi stężenie cukru we krwi może spowodować hipoglikemię. Wystąpią wówczas objawy takie jak: osłabienie, zawroty głowy, zwiększone pocenie się, przyśpieszona czynność serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją
 • kontrolowanie czynność nerek pacjenta przynajmniej raz na rok lub częściej, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszającą się czynność nerek
 • należy przestrzegać zaleceń dietetycznych podanych przez lekarza oraz jeść węglowodany regularnie w ciągu dnia
 • zdarza się, że otoczka tabletki jest widoczna w stolcu, jest to normalne w przypadku zażywania takiego rodzaju tabletek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symformin XR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, należy poinformować o tym lekarza, by mógł odpowiednio zmienić leczenie.

Lek nie jest zalecany u kobiet w ciąży lub planujących ciążę. W czasie ciąży leczenie cukrzycy wymaga stosowania insuliny.

Symformin XR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie jest zalecany dla pacjentek karmiących piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. 

Należy poinformować lekarza o stosowaniu:

 • leków zwiększających wytwarzanie moczu (leki moczopędne)
 • leków stosowanych w leczeniu bólu i stanu zapalnego (NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak ibuprofen, celekoksyb)
 • leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II)
 • agonistów receptora beta-2 adrenergicznego takie jak salbutamol lub terbutalina (stosowane w leczeniu astmy)
 • kortykosteroidów (stosowanych w leczeniu ciężkich stanów zapalnych skóry lub astmy)
 • leków, które mogą zmieniać stężenie leku Symformin XR we krwi, zwłaszcza jeżeli pacjent ma zmniejszoną czynność nerek (takie jak werapamil, ryfampicyna, cymetydyna, dolutegrawir, ranolazyna, trymetoprim, wandetanib, izawukonazol, kryzotynib, olaparyb)
 • innych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symformin XR a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Symformin XR a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia hipoglikemii jeśli pacjent stosuje dodatkowo inne leki przeciwcukrzycowe. W takich sytuacjach należy zachować ostrożność i nie prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn jeśli występują takie objawy jak: osłabienie, zawroty głowy, zwiększone pocenie się, przyspieszoną czynność serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symformin XR:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych ostrzeżeń dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego