Kategorie

Symglic (Glimepiridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Symglic?

Symglic jest doustnym lekiem zmniejszającym stężenie glukozy (cukru) we krwi. Zawiera glimepiryd, który należy do grupy leków nazywanych pochodnymi sulfonylomocznika.

Podstawowe informacje

NazwaSymglic
Nazwa międzynarodowaGlimepiridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mg
 • 2 mg
 • 3 mg
 • 4 mg
 • 6 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Glimepiryd

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K30
 • stearynian magnezu
 • tlenek żelaza czerwony (dawka 1 mg)
 • tlenek żelaza żółty (dawka 2 mg, 3 mg)
 • indygotyna (dawka 2 mg, 4 mg)
 • żółcień pomarańczowa (dawka 6 mg)
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Obniżenie poziomu cukru we krwi.

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na glimepiryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na inne leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika lub sulfonamidy
 • cukrzyca insulinozależna
 • kwasica ketonowa
 • śpiączka cukrzycowa
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • uraz, zakażenie przebiegające z gorączką, operacja lub inna sytuacja stresująca
 • wiek poniżej 18 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • mniejsze niż prawidłowe stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia)
 • zmniejszenie liczby komórek krwi, takich jak:
  • płytki krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub sińców (małopłytkowość)
  • białe krwinki, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń (leukopenia, granulocytopenia, agranulocytoza)
  • czerwone krwinki, co może powodować bladość skóry i osłabienie lub brak tchu (erytropenia, niedokrwistość hemolityczna)
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi
 • lekami stosowanymi w zakażeniu drób moczowych
 • lekami stosowanymi w leczeniu infekcji bakteryjnych, grzybiczych
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • sterydami anabolicznymi
 • lekami stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej u mężczyzn
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwcholesterolowymi
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • lekami stosowanymi do redukcji masy ciała
 • pentoksyfiliną
 • lekami przeciwalergicznymi
 • sympatykolitykami
 • lekami zawierającymi żeńskie hormony płciowe
 • diuretykami tiazydowymi
 • lekami stymulującymi tarczycę
 • glikokortykosteroidami
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami wpływającymi na rytm pracy serca
 • kwasem nikotynowym
 • lekami przeczyszczającymi
 • fenytoiną
 • barbituranami
 • acetazolamidem
 • diazoksydem
 • glukagonem
 • lekami stosowanymi w leczeniu wrzodów żołądka
 • β-blokerami, klonidyną, guanetydyną i rezerpiną
 • pochodnymi kumaryny
Ciąża

Lek Symglic nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek Symglic nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosować leku Symglic u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ze względu na ograniczone dane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Symglic może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symglic?

Lek Symglic zmniejsza stężenie cukru we krwi. Zawarty w leku glimepiryd stymuluje wydzielanie insuliny z komórek trzustki.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symglic?

Lek Symglic jest stosowany do leczenia cukrzycy typu 2, gdy za pomocą diety, ćwiczeń fizycznych i zmniejszenia masy ciała nie można wyrównać stężenia glukozy we krwi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Symglic?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek należy przyjmować doustnie, tuż przed lub w trakcie pierwszego posiłku dnia (zazwyczaj śniadanie) lub innego głównego posiłku
 • jeśli stosuje się lek Symglic, należy przestrzegać zalecanej diety
 • tabletkę należy połykać bez rozgryzania lub żucia, popijając płynem

Dawkowanie

 • dawka leku Symglic ustalana jest przez lekarza i zależy od stanu zdrowia pacjenta oraz wyników badań stężenia glukozy we krwi i moczu
 • dawka początkowa to jedna tabletka leku Symglic - 1 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę po 1-2 tygodniach terapii, jeśli zachodzi taka potrzeba
 • maksymalna zalecana dawka to 6 mg leku Symglic na dobę
 • lekarz może zalecić równoczesne stosowanie glimepirydu z metforminą lub glimepirydu z insuliną - w takim przypadku lekarz zaleci odpowiednie, indywidualnie określone dawki glimepirydu, metforminy oraz insuliny
 • w przypadku zmiany masy ciała, trybu życia lub gdy pacjent jest pod wpływem stresu, należy poinformować o tym lekarza, by mógł on dostosować dawkę leku, jeśli zajdzie taka potrzeba

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Symglic:

 • zastosowanie zbyt dużej liczby tabletek Symglic lub przyjęcie dodatkowej dawki jest niebezpieczne dla pacjenta, ponieważ istnieje ryzyko hipoglikemii - w takim przypadku należy natychmiast spożyć wystarczającą ilość cukru (np. małe kostki cukru, słodki sok, posłodzoną herbatę) i poinformować jak najszybciej lekarza
 • leczenie hipoglikemii u dzieci, u których doszło do przypadkowego przyjęcia leku, ilość podanego im cukru musi być kontrolowana, aby uniknąć ryzyka hiperglikemii
 • osobom nieprzytomnym nie wolno podawać pożywienia i napojów
 • w razie długotrwałej hipoglikemii bardzo ważne jest, aby pacjent znajdował się pod kontrolą lekarza do czasu, aż nie minie zagrożenie - może być konieczne przyjęcie pacjenta do szpitala
 • ciężkie przypadki hipoglikemii z utratą przytomności i ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi wymagają szybkiej pomocy lekarskiej, najczęściej w szpitalu - należy upewnić się, że w pobliżu znajduje się zawsze uprzedzona wcześniej osoba, która wezwie lekarza na wypadek zagrożenia

Pominięcie zastosowania leku Symglic:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Symglic:

Po przerwaniu stosowania leku osiągnięte zmniejszenie stężenia glukozy we krwi nie będzie utrzymane i choroba może się nasilić. Należy stosować Symglic tak długo, jak zalecił lekarz.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Symglic należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symglic?

Leku Symglic nie należy stosować, jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na glimepiryd lub inne leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika (leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi, np. glibenklamid) lub sulfonamidów (leki stosowane w przypadku zakażeń bakteryjnych, np. sulfametoksazol) lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • choruje na cukrzycę insulinozależną (cukrzyca typu 1)
 • ma kwasicę ketonową (powikłanie cukrzycy powodujące zwiększenie stężenia kwasu w organizmie; mogą wówczas wystąpić następujące objawy: zmęczenie, nudności, częste oddawanie moczu i sztywnienie mięśni)
 • ma śpiączkę cukrzycową
 • choruje na ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • choruje na ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symglic może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza jeśli podczas stosowania leku Symglic wystąpią następujące objawy:

 • reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką), które mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z dusznością, spadkiem ciśnienia krwi, a nawet wstrząsem
 • zaburzenia czynności wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby
 • alergia (nadwrażliwość) skóry, objawiająca się świądem, wysypką, pokrzywką, nadwrażliwością na światło - pewne łagodne reakcje alergiczne mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z utrudnionym połykaniem i oddychaniem, obrzmieniem warg, gardła lub języka
 • ciężka hipoglikemia, utrata przytomności, napady drgawek lub śpiączka

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • mniejsze niż prawidłowe stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia)
 • zmniejszenie liczby komórek krwi, takich jak:
  • płytki krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub sińców (małopłytkowość)
  • białe krwinki, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń (leukopenia, granulocytopenia, agranulocytoza)
  • czerwone krwinki, co może powodować bladość skóry i osłabienie lub brak tchu (erytropenia, niedokrwistość hemolityczna)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką), które mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z dusznością, spadkiem ciśnienia krwi, a nawet wstrząsem
 • zaburzona czynność wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • wzdęcia
 • ból brzucha
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Częstość nieznana:

 • alergia (nadwrażliwość) skóry ze świądem, wysypką, pokrzywką - pewne łagodne reakcje alergiczne mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z utrudnionym połykaniem i oddychaniem, obrzmieniem warg, gardła lub języka
 • mogą wystąpić reakcje alergiczne na leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika, sulfonamidy, lub leki pokrewne
 • zaburzenia widzenia, szczególnie na początku leczenia - jest to spowodowane zmianami stężenia glukozy we krwi i objawy te powinny szybko ustąpić
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (w badaniach krwi)
 • pojawienie się ciężkiego, niespodziewanego krwawienia lub wybroczyn pod skórą

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Symglic, jeśli:

 • u pacjenta wystąpił uraz, operacja, zakażenie przebiegające z gorączką lub inna sytuacja związana ze stresem; należy poinformować o tym lekarza, ponieważ niezbędna może być tymczasowa zmiana leczenia
 • u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • wiek pacjenta jest poniżej 18 lat, w tej grupie wiekowej nie powinno się stosować leku

Stosowanie produktu leczniczego Symglic może prowadzić do hipoglikemii.

Czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu hipoglikemii są:

 • niedożywienie, nieregularne posiłki lub pomijanie posiłków
 • zmiana diety
 • przyjęcie większej dawki leku Symglic niż to konieczne
 • zaburzenia czynności nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • pewne szczególne schorzenia wywołane zaburzeniami hormonalnymi (np. zaburzenia czynności tarczycy oraz przedniego płata przysadki mózgowej lub niewydolność kory nadnerczy)
 • spożywanie alkoholu, szczególnie z jednoczesnym pomijaniem posiłków
 • przyjmowanie pewnych leków
 • wykonanie większego niż zwykle wysiłku fizycznego, jeśli posiłek był niedostatecznie obfity lub pożywienie zawierało mniejszą niż zwykle ilość węglowodanów

W warunkach stresu (np. wypadki, zabiegi chirurgiczne, zakażenia przebiegające z gorączką itp.) może być wskazana czasowa zmiana leczenia na insulinę.

Leczenie pochodnymi sulfonylomocznika pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) może prowadzić do anemii hemolitycznej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symglic a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Symglic nie należy stosować w okresie ciąży.

Symglic a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Symglic nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Poniższe leki mogą zwiększać wpływ leku Symglic na stężenie glukozy we krwi, co może prowadzić do wystąpienia hipoglikemii (małe stężenie cukru we krwi):

 • inne leki w leczeniu cukrzycy (np. insulina lub metformina)
 • leki stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych (fenylbutazon, azopropazon, oksyfenbutazon, leki o działaniu podobnym do kwasu acetylosalicylowego)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych (w tym niektóre sulfonamidy o przedłużonym działaniu)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, antybiotyki chinolonowe, klarytromycyna)
 • leki przeciwwzakrzepowe (pochodne kumaryny, np. warfaryna)
 • leki wspomagające rozbudowę masy mięśni (sterydy anaboliczne)
 • leki stosowane w terapii uzupełniającej męskie hormony płciowe
 • leki stosowane w leczeniu depresji (fluoksetyna, inhibitory MAO)
 • leki zmniejszające duże stężenie cholesterolu (fibraty)
 • leki obniżające wysokie ciśnienie krwi (inhibitory ACE)
 • leki przeciwarytmiczne stosowane w zapobieganiu zaburzeniom rytmu serca (dyzopiramid)
 • leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurinol, probenecyd, sulfinpirazon)
 • leki stosowane w leczeniu raka (cyklofosfamidy, ifosfamidy, trofosfamidy)
 • leki stosowane do zmniejszenia masy ciała (fenfluramina)
 • leki stosowane w celu zwiększenia krążenia, podawane dożylnie w dużej dawce (pentoksyfilina)
 • leki stosowane w leczeniu alergii nosa, np. kataru siennego (trytokwalina)
 • leki nazywane sympatykolitykami stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności serca lub objawach choroby prostaty

Poniższe leki mogą zmniejszać wpływ leku Symglic na stężenie glukozy we krwi, co może prowadzić do wystąpienia hiperglikemii (duże stężenie cukru we krwi):

 • leki zawierające żeńskie hormony płciowe (estrogeny, progestageny)
 • leki wspomagające wytwarzanie moczu (diuretyki), saluretyki
 • leki stymulujące tarczycę (np. lewotyroksyna)
 • leki stosowane w leczeniu alergii i stanów zapalnych (glikokortykoidy)
 • leki stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń psychicznych (chlorpromazyna i pochodne fenotiazyny)
 • leki stosowane w przyspieszonej akcji serca, w leczeniu astmy lub przekrwienia błony śluzowej nosa, kaszlu i przeziębieniu, do zmniejszania masy ciała lub stosowane w nagłych przypadkach zagrożenia życia (adrenalina i sympatykomimetyki)
 • leki stosowane w leczeniu dużego stężenia cholesterolu (kwas nikotynowy i jego pochodne)
 • leki stosowane w leczeniu zaparć używane długotrwale (środki przeczyszczające)
 • leki stosowane w leczeniu napadów padaczki (fenytoina)
 • leki stosowane w leczeniu nerwowości i zaburzeń snu (barbiturany)
 • leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia w oku (acetazolamid)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i obniżonego stężenia cukru we krwi (diazoksyd)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń, gruźlicy (ryfampicyna)
 • leki stosowane w leczeniu groźnego dla życia bardzo małego stężenia cukru we krwi (glukagon)

Poniższe leki mogą zwiększać lub zmniejszać wpływ leku Symglic na stężenie glukozy we krwi:

 • leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka (nazywane antagonistami receptora H2)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub niewydolności serca, np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, klonidyna i rezerpina - leki te mogą również osłabiać objawy hipoglikemii, dlatego podczas ich stosowania należy zachować ostrożność

Symglic może zwiększać lub zmniejszać działanie następujących leków:

 • leki hamujące tworzenie się zakrzepów (pochodne kumaryny, np. warfaryna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symglic a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Symglic, może on wpłynąć w sposób nieprzewidywalny na działanie leku.

Symglic a prowadzenie pojazdów

Pacjenci, przyjmujący lek Symglic powinni poradzić się lekarza czy mogą prowadzić pojazd lub obsługiwać maszyny, jeśli:

 • często występuje u nich hipoglikemia
 • objawy ostrzegawcze hipoglikemii są osłabione lub nie występują

Zdolność do koncentracji lub szybkiej reakcji może być zaburzona z powodu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia) lub zwiększenia stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia). Należy mieć na uwadze to, że można wtedy stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych (np. podczas prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn).

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symglic?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego