Kategorie

Tertensif SR (Indapamidum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Tertensif SR?

Tertensif SR to lek moczopędny o przedłużonym uwalnianiu. Powoduje nieznaczne zwiększenie objętości wytwarzanego moczu. Ten lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

Podstawowe informacje

NazwaTertensif SR
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1,5 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
 • powidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

 • glicerol
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 108 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Moczopędnie

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka choroba nerek
 • ciężka choroba wątroby lub zaburzenie czynności mózgu wywołane chorobą wątroby
 • małe stężenie potasu we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z wątrobą
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • problemy z nerkami
 • planowane badanie oceniające czynność przytarczyc
 • reakcja uczuleniowa na światło

Substancja czynna może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):

 • czerwona, uwypuklająca się wysypka
 • reakcje alergiczne, głównie dotyczące skóry, u osób skłonnych do alergii i reakcji astmatycznych.

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • czerwone punkciki na skórze (plamica)
Możliwe interakcje z
 • litem
 • chlorpromazyną, tiorydazyną, amisulpirydem, sulpirydem, haloperydolem
 • chinidyną, hydrochinidyną, dyzopiramidem, amiodaronem, sotalolem, dofetylidem i ibutylidem 
 • beprydylem
 • cyzaprydem i dyfemanilem
 • antybiotykami, takimi jak erytromycyną w postaci dożylnej, pentamidyną, sparfloksacyną i moksyfloksacyną
 • halofantryną 
 • mizolastyną 
 • winkaminą w postaci dożylnej
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • amfoterycyną B w postaci dożylnej 
 • steroidami, takimi jak hydrokortyzon, prednizolon i tetrakozaktyd
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę jelit
 • baklofenen
 • lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, takimi jak digoksyna i digitoksyna
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, takimi jak amiloryd, spironolakton i triamteren
 • metforminą 
 • lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak imipramina i neuroleptyki
 • lekami zawierającymi wapń
 • allopurynolem
 • lekami obniżającymi naturalną odporność organizmu (cyklosporyną, takrolimusem)
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zmęczenie, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tertensif SR?

Lek Tertensif SR działa poprzez hamowanie resorpcji zwrotnej sodu w cewkach nerkowych warstwy korowej nerek, dzięki czemu zwiększa ilość wydalanego moczu i wykazuje działanie obniżające ciśnienie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy należy stosować lek Tertensif SR?

Lek Tertensif SR jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia).

Dawkowanie

Jak stosować lek Tertensif SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę, przyjmowana najlepiej rano. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie należy jej łamać ani żuć.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Tertensif SR może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku pod warunkiem, że nie występują u nich zaburzenia czynności nerek.

Dzieci i młodzież (w wieku do 18 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tertensif SR

W przypadku przyjęcia za dużej liczby tabletek należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bardzo duże dawki indapamidu mogą powodować nudności, wymioty, małe ciśnienie tętnicze, kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, dezorientację oraz zmiany ilości moczu wytwarzanego w nerkach.

Pominięcie zastosowania leku Tertensif SR

W przypadku pominięcia dawki leku następną dawkę należy przyjąć jak zazwyczaj. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tertensif SR 

Należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania preparatu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tertensif SR?

Leku Tertensif SR nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta występuje ciężka choroba nerek
 • u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub zaburzenie czynności mózgu wywołane chorobą wątroby, zwane encefalopatią wątrobową
 • u pacjenta występuje za małe stężenie potasu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka (obrzęk: skóry, kończyn lub twarzy, warg lub języka, obrzęk błony śluzowej gardła lub dróg oddechowych powodując duszność, lub trudność w połykaniu)
 • ciężkie reakcje skórne (wysypka skórna, zaczerwienienie skóry na całym ciele, silne swędzenie, pęcherze, łuszczenie się i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych lub inne reakcje alergiczne
 • zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie trzustki (silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców oraz bardzo złe samopoczucie)
 • choroba mózgu spowodowana przez schorzenie wątroby (encefalopatia wątrobowa)
 • zapalenie wątroby

Inne działania niepożądane

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):

 • czerwona, uwypuklająca się wysypka
 • reakcje alergiczne, głównie dotyczące skóry, u osób skłonnych do alergii i reakcji astmatycznych.

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • czerwone punkciki na skórze (plamica)

Rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1 000 pacjentów):

 • uczucie zmęczenia, ból głowy, mrowienie (parestezje), zawroty głowy
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, zaparcia)
 • suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmiany w składzie komórek krwi (łatwe tworzenie się siniaków oraz krwawienia z nosa),
 • leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych, co może powodować występowanie niewyjaśnionej gorączki, ból gardła lub inne objawy podobne jak w grypie)
 • niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych)
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • choroba nerek
 • nieprawidłowa czynność wątroby

Częstość nieznana:

 • omdlenie
 • w przypadku występowania tocznia rumieniowatego układowego (rodzaj kolagenozy) może nastąpić nasilenie się objawów
 • reakcje uczuleniowe na światło (zmiana wyglądu skóry) po ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA
 • krótkowzroczność
 • zamazane widzenie
 • zaburzenia widzenia
 • nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG
 • mogą pojawić się zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (badań krwi) i lekarz może zalecić badanie krwi

Mogą wystąpić następujące zmiany w wynikach badań laboratoryjnych:

 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego, substancji, która może powodować wystąpienie lub nasilenie dny moczanowej (bolesność stawu lub stawów, szczególnie stóp)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą
 • duże stężenia wapnia we krwi
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tertensif SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli u pacjenta:

 • występują problemy z wątrobą
 • występuje cukrzyca
 • występuje dna moczanowa
 • występują jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca lub problemy z nerkami
 • ma zostać przeprowadzone badanie oceniające czynność przytarczyc
 • występuje reakcja uczuleniowa na światło

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie terapii lekiem Tertensif SR lekarz może zlecić badania diagnostyczne w celu kontroli stężenia sodu, potasu i wapnia we krwi.

Substancja czynna leku może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tertensif SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR w czasie ciąży.

Tertensif SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Tertensif SR jednocześnie z:

 • litem (zwiększenie stężenia litu we krwi)
 • chlorpromazyną, tiorydazyną, amisulpirydem, sulpirydem, haloperydolem (stosowanymi w leczeniu schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych)
 • chinidyną, hydrochinidyną, dyzopiramidem, amiodaronem, sotalolem, dofetylidem, ibutylidem, preparatami naparstnicy (stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • beprydylem (stosowanym w leczeniu nadciśnienia i bólu w klatce piersiowej)
 • cyzaprydem i dyfemanilem (stosowanymi w leczeniu schorzeń układu pokarmowego)
 • antybiotykami, takimi jak erytromycyną w postaci dożylnej, pentamidyną, sparfloksacyną i moksyfloksacyną
 • halofantryną (stosowaną w leczeniu malarii)
 • mizolastyną (stosowaną w leczeniu reakcji alergicznych)
 • winkaminą w postaci dożylnej (stosowaną w celu zwiększenia przepływu krwi w mózgu)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), stosowanymi w celu uśmierzenia bólu oraz leczeniu stanów zapalnych, takimi jak ibuprofen, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX - 2), takimi jak celekoksyb oraz kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), stosowanymi w leczeniu nadciśnienia i zastoinowej niewydolności serca, takimi jak kaptopryl, enalapryl lub perindopryl
 • amfoterycyną B w postaci dożylnej (stosowaną w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • steroidami, takimi jak hydrokortyzon, prednizolon (stosowane w leczeniu astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • tetrakozaktydem (stosowany w diagnostyce niektórych schorzeń i leczeniu choroby Crohna)
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę jelit
 • baklofenem (lekiem rozkurczającym mięśnie)
 • allopurynolem (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, takimi jak digoksyna i digitoksyna
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, takimi jak amiloryd, spironolakton i triamteren
 • metforminą (stosowaną w leczeniu cukrzycy)
 • lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak imipramina i neuroleptyki (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • lekami zawierającymi wapń
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod (stosowane podczas badań diagnostycznych z zastosowaniem promieni Roentgena)
 • lekami obniżającymi naturalną odporność organizmu (lekami immunosupresyjnymi), takimi jak cyklosporyna i takrolimus

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tertensif SR a alkohol

Brak wystarczających danych. 

Tertensif SR a prowadzenie pojazdów

Lek Tertensif SR może powodować działania niepożądane, związane z obniżaniem się ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. Ze względu na te działania niepożądane, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednakże, przy prawidłowej kontroli ciśnienia krwi, wystąpienie tych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tertensif SR?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego