Poradnik
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
tydzień francuskich marek
Tetraspan (Preparat złożony)

Tetraspan (Preparat złożony)

Lek Tetraspan jest roztworem do infuzji podawanym przez rurkę do żyły.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTetraspan
Nazwa międzynarodowaPreparat złożony
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 60 mg/ ml
 • 100 mg/ ml
PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna
 • hydroksyetyloskrobia (HES)
 • chlorek sodu
 • chlorek potasu
 • dwuwodny chlorek wapnia
 • sześciowodny chlorek magnezu
 • trójwodny octan sodu
 • kwas L-jabłkowy
Skład - substancje pomocnicze
 • wodorotlenek sodu (do dostosowania pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 10 butelek po 500 ml
 • 20 worków po 250 ml
 • 20 worków po 500 ml
Działanie / właściwości

Lek osoczozastępczy

Zastosowanie

Przywracania objętości krwi w wyniku jej utraty, gdy stosowanie produktów nazywanych krystaloidami nie jest wystarczające.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkie uogólnione zakażenia (sepsa)
 • oparzenia
 • niewydolność nerek lub dializy
 • ciężka choroba wątroby
 • krwawienie w mózgu (krwawienie wewnątrzczaszkowe lub mózgu)
 • stan krytyczny (np. u osób przebywających na Oddziale Intensywnej Terapii)
 • zbyt dużo płynów ogólnoustrojowych lub stan przewodnienia
 • płyn w płucach (obrzęk płuc)
 • stan odwodnienia
 • znaczny wzrost stężenia potasu, sodu lub chlorków we krwi
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • ciężka niewydolność serca
 • ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi
 • stan po przeszczepie narządu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności serca i zaburzenia krążenia
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • zaburzenia czynności nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • infuzja hydroksyetyloskrobi powoduje podwyższenie poziomu enzymu alfa-amylazy w osoczu, co może zostać nieprawidłowo zinterpretowane jako dowód na występowanie zaburzenia trzustki
Możliwe interakcje z
 • aminoglikozydami (leki z grupy antybiotyków)
 • lekami, które mogą powodować zatrzymanie potasu lub sodu
 • lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca (np. preparaty z naparstnicy, digoksyna)
Ciąża

Leku Tetraspan nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem dla nienarodzonego dziecka, szczególnie jeśli pacjentka jest w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Leku Tetraspan nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Nie wiadomo czy hydroksyetyloskrobia przenika do mleka matki. Dlatego też lekarz poda ten roztwór tylko wtedy, jeśli uzna, że jest to konieczne i podejmie decyzję, czy na pewien czas przerwać karmienie piersią.

Dzieci

Leku Tetraspan nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Tetraspan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tetraspan?

Lek Tetraspan to koloidalny środek zastępujący osocze, zawierający hydroksyetyloskrobię (HES) w zrównoważonym roztworze elektrolitów. Preparat Tetraspan jest płynem izoonkotycznym, tzn. wewnątrznaczyniowy wzrost objętości osocza jest równy objętości podawanego płynu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tetraspan?

Lek Tetraspan jest lekiem osoczozastępczym, który jest stosowany do przywracania objętości krwi w wyniku jej utraty, gdy stosowanie produktów nazywanych krystaloidami nie jest wystarczające.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tetraspan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tetraspan jest podawany pacjentowi dożylnie przez kroplówkę (infuzja dożylna).

Lekarz zastosuje możliwie najmniejszą skuteczną dawkę i ograniczy czas infuzji leku Tetraspan maksymalnie do 24 godzin.

Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych wynosi 30 ml/ kg m.c. (co odpowiada 1,8 g hydroksyetyloskrobi na kg mc.).

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci w szczególnym stanie

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, z problemami płuc, serca lub układu krążenia dawka leku zostanie dostosowana do indywidualnego stanu pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeśli pacjent otrzymał większą niż zalecana dawka leku Tetraspan, może doznać przeciążenia układ krążenia, które może wywierać wpływ na funkcjonowanie serca i płuc. Jeśli to nastąpi, lekarz natychmiast przerwie infuzję leku Tetraspan i wdroży niezbędne leczenie

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Tetraspan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tetraspan?

Nie należy stosować leku Tetraspan, jeśli u pacjenta występuje:

 • uczulonie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkie uogólnione zakażenia (sepsa)
 • oparzenia
 • niewydolność nerek lub dializy
 • ciężka choroba wątroby
 • krwawienie w mózgu (krwawienie wewnątrzczaszkowe lub mózgu)
 • stan krytyczny (np. u osób przebywających na Oddziale Intensywnej Terapii)
 • zbyt dużo płynów ogólnoustrojowych lub stan przewodnienia
 • płyn w płucach (obrzęk płuc)
 • stan odwodnienia
 • znaczny wzrost stężenia potasu, sodu lub chlorków we krwi
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • ciężka niewydolność serca
 • ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi
 • stan po przeszczepie narządu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tetraspan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać podawanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zmniejszona ilość czerwonych krwinek i zmniejszone stężenie białka we krwi w związku z rozcieńczeniem

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • rozcieńczenie czynników krzepnięcia krwi (składniki krwi, które są odpowiedzialne za krzepnięcie krwi)

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne mogą wystąpić niezależnie od dawki: jeśli wystąpi reakcja alergiczna, w szczególności reakcja anafilaktyczna/rzekomoanafilaktyczna, w tym także:
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła
  • trudności w przełykaniu
  • pokrzywka
  • trudności z oddychaniem

Częstość nieznana:

 • uszkodzenie nerek
 • uszkodzenie wątroby

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • infuzja hydroksyetyloskrobi powoduje podwyższenie poziomu enzymu alfa-amylazy w osoczu, co może zostać nieprawidłowo zinterpretowane jako dowód na występowanie zaburzenia trzustki

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • u pacjentów przyjmujących wielokrotne infuzje leku Tetraspan przez kilka dni, po leczeniu może wystąpić świąd, który może pojawić się nawet kilka tygodni po zakończeniu leczenia; świąd może utrzymywać się przez kilka miesięcy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Tetraspan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności serca i zaburzenia krążenia
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • zaburzenia czynności nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tetraspan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Tetraspan nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem dla nienarodzonego dziecka, szczególnie jeśli pacjentka jest w pierwszym trymestrze ciąży.

Tetraspan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Tetraspan nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Nie wiadomo czy hydroksyetyloskrobia przenika do mleka matki. Dlatego też lekarz poda ten roztwór tylko wtedy, jeśli uzna, że jest to konieczne i podejmie decyzję, czy na pewien czas przerwać karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • aminoglikozydy (leki z grupy antybiotyków)
 • leki, które mogą powodować zatrzymanie potasu lub sodu
 • leki stosowane w leczeniu niewydolności serca (np. preparaty z naparstnicy, digoksyna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tetraspan a alkohol

Brak danych.

Tetraspan a prowadzenie pojazdów

Lek Tetraspan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tetraspan?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem, nie zamrażać

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tetraspan a ciąża
Tetraspan a karmienie piersią
Interakcje
Tetraspan a alkohol
Tetraspan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki