Poradnik
projekt opalanie
Theospirex (Theophyllinum)

Theospirex (Theophyllinum)

Lek Theospirex w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji zawiera substancję czynną z grupy metyloksantyn - teofilinę. Stosowany jest w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTheospirex
Nazwa międzynarodowaTheophyllinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań i infuzji
Skład - substancja czynna

Teofilina

Skład - substancje pomocnicze
 • woda do wstrzykiwań
 • glicyna
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania

5 ampułek o pojemności 10 ml

Działanie / właściwości
 • rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli, oskrzelików i naczyń krwionośnych
 • zwiększające częstość i siłę skurczu mięśnia sercowego
 • zwiększające wydalanie moczu
Zastosowanie
 • astma oskrzelowa
 • stan astmatyczny
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na teofilinę, pochodne teofiliny lub inne pochodne ksantyny, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • świeży zawał mięśnia sercowego
 • wstrząs lub zapaść
 • ostre zaburzenia rytmu serca
 • ciężka choroba wątroby
 • padaczka
 • obrzęk płuc
 • skłonność do drgawek
 • wiek poniżej 6. miesiąca życia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadciśnienie tętnicze
 • niestabilna dławica piersiowa
 • skłonność do zaburzeń rytmu serca
 • przerostowa kardiomiopatia ze zwężeniem drogi odpływu
 • nadczynność tarczycy
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • zaburzenie czynności nerek i wątroby
 • porfiria
 • niewydolność serca
 • serce płucne
 • jaskra
 • cukrzyca
 • długo utrzymująca się gorączka
 • zakażenia wirusowe
 • podeszły wiek pacjenta
 • okres szczepień
 • jednoczesne przyjmowanie leków spowalniających metabolizm teofiliny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego
 • nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, biegunka, brak apetytu, jadłowstręt
 • krwawe wymioty
 • nasilenie istniejącego refluksu żołądkowo-przełykowego w nocy z powodu rozkurczu zwieracza przełyku
 • pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego
 • bóle głowy
 • drażliwość, niepokój, bezsenność
 • zawroty głowy
 • wzmożenie odruchów, drżenie kończyn, napady drgawek
 • zaburzenia rytmu serca, przyspieszona czynność serca
 • skurcze dodatkowe i komorowe zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca
 • przyspieszenie oddechu
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • zwiększone wydalanie moczu związane z działaniem moczopędnym teofiliny
 • różnego stopnia białkomocz, zwiększenie liczby erytrocytów w moczu
 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)
 • zwiększenie stężenia glukozy w surowicy krwi
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy
 • zmiany stężenia elektrolitów we krwi
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi
Możliwe interakcje z
 • innymi preparatami zawierającymi ksantyny i ich pochodne
 • efedryną
 • salbutamolem, formoterolem
 • kofeiną
 • litem
 • glikozydami naparstnicy
 • lekami β-adrenolitycznymi
 • adenozyną
 • benzodiazepinami
 • pankuronium
 • lekami moczopędnymi
 • ketaminą
 • halotanem
 • niektórymi antybiotykami
 • cymetydyną
 • allopurynolem
 • disulfiramem
 • estrogenami
 • fluwoksaminą
 • interferonem α
 • izoniazydem
 • metotreksatem
 • meksyletyną i propafenonem
 • propranololem
 • rofekoksybem
 • werapamilem, diltiazemem
 • tyklopidyną
 • wiloksazyną
 • aminoglutetymidem
 • karbamazepiną
 • izoprenaliną
 • fenobarbitalem
 • prymidonem
 • ryfampicyną
 • fenytoiną
 • sukralfatem
 • sulfinpirazonem
 • zielem dziurawca zwyczajnego
 • alkoholem
Ciąża

Teofiliny (substancji czynnej leku Theospirex) nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Theospirex u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku Theospirex nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Theospirex może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Theospirex?

Lek Theospirex:

 • rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli, oskrzelików i naczyń krwionośnych
 • hamuje uwalnianie mediatorów z komórek biorących udział w reakcjach zapalnych
 • zwiększa częstość i siłę skurczu mięśnia sercowego oraz wydalanie moczu

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Theospirex?

Lek Theospirex stosowany jest w leczeniu ostrych i ciężkich skurczów oskrzeli w przewlekłych chorobach dróg oddechowych:

 • astmie oskrzelowej
 • stanie astmatycznym
 • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Teofiliny (substancji czynnej leku Theospirex) nie należy stosować jako leku pierwszego wyboru w leczeniu astmy u dzieci.

Dawkowanie

Jak stosować lek Theospirex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Sposób stosowania

 • lek przeznaczony do podania dożylnego
 • po przeprowadzeniu iniekcji lub infuzji pacjent powinien przez krótki czas pozostawać w spoczynku, pod nadzorem

Dawkowanie 

 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta
 • leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy

Czas trwania leczenia

 • czas trwania leczenia określa lekarz w zależności od rodzaju, stopnia nasilenia i przebiegu choroby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

 • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala
 • w przypadku objawów zagrażających życiu należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe

Pominięcie zastosowania leku

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku

 • w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Theospirex?

Leku Theospirex nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na teofilinę, pochodne teofiliny lub inne pochodne ksantyny, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ze stwierdzonym świeżym zawałem mięśnia sercowego
 • ze wstrząsem lub zapaścią
 • z ostrymi zaburzeniami rytmu serca
 • z ciężką chorobą wątroby
 • z obrzękiem płuc
 • ze skłonnościami do drgawek
 • z padaczką

Leku Theospirex nie należy również stosować u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Theospirex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): 

 • podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego
 • nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, biegunka, brak apetytu, jadłowstręt
 • krwawe wymioty
 • nasilenie istniejącego refluksu żołądkowo-przełykowego w nocy z powodu rozkurczu zwieracza przełyku
 • pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego
 • bóle głowy
 • drażliwość, niepokój, bezsenność
 • zawroty głowy
 • wzmożenie odruchów, drżenie kończyn, napady drgawek
 • zaburzenia rytmu serca, przyspieszona czynność serca
 • skurcze dodatkowe i komorowe zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca
 • przyspieszenie oddechu
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • zwiększone wydalanie moczu związane z działaniem moczopędnym teofiliny
 • różnego stopnia białkomocz, zwiększenie liczby erytrocytów w moczu
 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)
 • zwiększenie stężenia glukozy w surowicy krwi
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy
 • zmiany stężenia elektrolitów we krwi
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości - pokrzywka, uogólniony świąd
 • obrzęk naczynioruchowy - reakcje alergiczne, takie jak reakcje skórne i nagły obrzęk skóry i błon śluzowych (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu lub swędzenie i wysypka

Objawy niepożądane mogą być bardziej nasilone u osób z nadwrażliwością na teofilinę lub w przypadku przedawkowania (stężenie teofiliny w osoczu większe niż 20 mg/ l).

Gdy stężenie teofiliny w osoczu jest większe niż 25 mg/ l mogą wystąpić objawy działania toksycznego:

 • nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • komorowe zaburzenia rytmu 
 • ciężkie objawy ze strony układu pokarmowego (w tym krwawienia z przewodu pokarmowego)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Theospirex należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli u pacjenta występuje:

 • nadciśnienie tętnicze
 • niestabilna dławica piersiowa
 • skłonność do zaburzeń rytmu serca (w tym także zaburzeń rytmu serca z szybką czynnością serca)
 • przerostowa kardiomiopatia ze zwężeniem drogi odpływu (choroba mięśnia sercowego)
 • nadczynność tarczycy
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • zaburzenie czynności nerek i wątroby
 • porfiria
 • niewydolność serca
 • serce płucne
 • jaskra
 • cukrzyca
 • długo utrzymująca się gorączka - gorączka zmniejsza szybkość wydalania teofiliny z organizmu, w przypadku ostrej choroby przebiegającej z gorączką konieczne może być zmniejszenie dawki leku w celu uniknięcia zatrucia
 • zakażenie wirusowe
 • jednoczesne stosowanie leków spowalniających metabolizm teofiliny (w tym także w okresie bezpośrednio po ich odstawieniu)

Lek Theospirex należy stosować ostrożnie w okresie szczepień oraz u osób w podeszłym wieku.

Theospirex w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych zawiera sód

 • każda ampułka po 10 ml zawiera 1,19 mmol (albo 27,31 mg) sodu
 • należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Theospirex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Teofiliny (substancji czynnej leku Theospirex) nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży (zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach), jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W drugim i trzecim trymestrze ciąży teofilinę można stosować tylko wtedy, kiedy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Teofilina przenika przez barierę łożyskową i może wywoływać działania niepożądane u płodu.

Theospirex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Theospirex u kobiet w okresie karmienia piersią. Teofilina (substancja czynna leku Theospirex) przenika do mleka matki i może powodować działania niepożądane u karmionych niemowląt.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Theospirex nie należy stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi ksantyny i ich pochodne.

Stosowanie leku Theospirex z niektórymi lekami może zmieniać działanie tych leków oraz zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należą do nich:

 • efedryna - teofilina nasila działanie efedryny
 • sympatykomimetyki (salbutamol, formoterol) stosowane w leczeniu stanów skurczowych oskrzeli - teofilina nasila ich działanie
 • kofeina i podobne substancje - teofilina nasila ich działanie
 • sole litu stosowane w leczeniu manii lub depresji - teofilina zwiększa wydalanie nerkowe soli litu, zmniejsza ich wchłanianie i stężenie we krwi
 • glikozydy naparstnicy (leki pobudzające pracę serca) - poprzez dodatni wpływ na siłę i czas skurczu mięśnia sercowego teofilina może nasilać działanie glikozydów naparstnicy i prowadzić do zaburzeń przewodnictwa w mięśniu sercowym
 • leki β-adrenolityczne (stosowane m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego), adenozyna (stosowana w zaburzeniach rytmu serca), benzodiazepiny (leki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym) i pankuronium (lek stosowany podczas znieczulenia ogólnego w celu ułatwienia intubacji i zwiotczenia mięśni szkieletowych w trakcie zabiegów chirurgicznych) - teofilina może osłabić działanie tych leków
 • leki moczopędne - teofilina nasila ich działanie

Leki, które mogą nasilać działanie leku Theospirex i zwiększać ryzyko wystąpienia jego działań niepożądanych (w takich przypadkach lekarz może zalecić zmniejszenie dawki teofiliny):

 • cymetydyna (stosowana w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
 • allopurynol (zmniejszający zawartość kwasu moczowego we krwi i moczu hamujący tworzenie kamieni szczawianowych w drogach moczowych, zapobiegający odkładaniu się złogów moczanów w mięśniach i nerkach)
 • antybiotyki fluorochinolowe (enoksacyna, lomefloksacyna, cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna) - zaleca się częste kontrolowanie stężenia teofiliny u pacjentów stosujących tego typu antybiotyki
 • antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna)
 • disulfiram (stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu)
 • estrogeny (leki hormonalne stosowane m.in. w hormonalnej terapii zastępczej)
 • fluwoksamina (lek przeciwdepresyjny z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • interferon α (stosowany w leczeniu nowotworów)
 • izoniazyd (stosowany w zapobieganiu i leczeniu gruźlicy)
 • metotreksat (stosowany w leczeniu nowotworów)
 • meksyletyna i propafenon (stosowane w zaburzeniach rytmu serca)
 • rofekoksyb (stosowany w leczeniu bólu w schorzeniach reumatycznych)
 • propranolol (stosowany m.in. w nadciśnieniu tętniczym)
 • tyklopidyna (lek hamujący agregację płytek krwi i uwalnianie płytkowych czynników krzepnięcia, zapobiega tworzeniu się zakrzepów tętniczych)
 • leki blokujące kanał wapniowy (werapamil, diltiazem)
 • wiloksazyna (lek przeciwdepresyjny)

Leki, które mogą osłabiać działanie leku Theospirex i zmniejszać jego skuteczność (lekarz może zalecić zwiększenie dawki teofiliny, jeśli jest podawana jednocześnie z którymkolwiek z tych leków):

 • aminoglutetimid (stosowany w leczeniu niektórych nowotworów prostaty)
 • karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki)
 • izoprenalina (stosowana w astmie oskrzelowej)
 • fenobarbital (lek przeciwpadaczkowy)
 • fenytoina (lek o działaniu przeciwdrgawkowym)
 • prymidon (lek przeciwpadaczkowy)
 • ryfampicyna (stosowana w gruźlicy)
 • sukralfat (stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
 • sulfinpirazon (zwiększający wydalanie kwasu moczowego z moczem, stosowany w dnie moczanowej)
 • leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)

Środki znieczulające

 • u pacjentów otrzymujących lek Theospirex jednocześnie z ketaminą (szybko działającym środkiem znieczulającym) może dojść do obniżenia progu drgawkowego
 • zastosowanie halotanu (środka stosowanego do znieczulenia ogólnego) u pacjentów leczonych teofiliną może spowodować ciężkie zaburzenia rytmu serca

Mniejsze stężenie teofiliny we krwi występuje u palaczy tytoniu.

Theospirex z jedzeniem i piciem

 • dieta uboga w węglowodany (cukry) i bogata w białka, odżywianie pozajelitowe oraz spożywanie grillowanego mięsa wołowego w dużych ilościach zmniejsza ilość teofiliny w organizmie i osłabia jej działanie
 • dieta bogata w węglowodany i uboga w białka może prowadzić do zwiększenia ilości teofiliny w organizmie, nasilenia jej działania i wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Theospirex a alkohol

Alkohol powoduje zwiększenie stężenia teofiliny we krwi, dlatego podczas stosowania leku Theospirex nie należy spożywać napojów zawierających alkohol.

Theospirex a prowadzenie pojazdów

Teofilina (substancja czynna leku Theospirex) może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność, ze względu na możliwość wystąpienia senności oraz zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać Theospirex?

Lek Theospirex należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Theospirex a ciąża
Theospirex a karmienie piersią
Interakcje
Theospirex a alkohol
Theospirex a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki