Poradnik
Trajenta (Linagliptinum)

Trajenta (Linagliptinum)

Lek Trajenta ma w swoim składzie substancję czynną linagliptynę. Należy ona do grupy leków zwanych „doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi”. Grupa ta ma zastosowanie w leczeniu zbyt wysokiego stężenia cukru we krwi. Lek stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2. u dorosłych w sytuacji, gdy choroby nie można odpowiednio kontrolować przy użyciu jednego doustnego leku przeciwcukrzycowego, takiego jak metformina lub pochodne sulfonylomocznika albo samej diety oraz ćwiczeń fizycznych. Lek Trajenta może być stosowany razem z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak metformina, pochodne sulfonylomocznika, empagliflozyna lub z insuliną. Monoterapię tym lekiem stosuje się w przypadku, gdy pacjent nie może stosować metforminy lub ma zaburzenia czynności nerek.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTrajenta
Nazwa międzynarodowaLinagliptinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

 5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Linagliptyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • mannitol
 • skrobia preżelowana (kukurydziana)
 • skrobia kukurydziana
 • kopowidon
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk
 • makrogol (6000)
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletki
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie stosować u pacjentów z cukrzycą typu 1.
 • nie stosować w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej
 • ryzyko hipoglikemii podczas stosowania linagliptyny w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika
 • nie stosować u pacjentów z zapaleniem trzustki w wywiadzie
 • w przypadku podejrzenia pemfigoidu pęcherzowego należy przerwać leczenie
 • wiek poniżej 18 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często występujące działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

 • hipoglikemia (w połączeniu z metforminą lub pochodną sulfonylomocznika)

Często występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększona aktywność lipazy
Możliwe interakcje z
 • ryfampicyną 
 • karbamazepiną
 • fenobarbitalem
 • fenytoiną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Trajenta w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Trajenta podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Trajenta u osób poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać o ryzyku wystąpienia hipoglikemii, zwłaszcza podczas jednoczesnego podawania z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Trajenta?

Lek Trajenta zawiera linagliptynę, która w sposób zależny od glukozy zwiększa wydzielanie insuliny i zmniejsza wydzielanie glukagonu, przez co pozwala na ogólną poprawę parametrów glukozy. Wspomaga to organizm w zmniejszaniu ilości cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Trajenta?

Lek Trajenta jest wskazany do leczenia dorosłych z cukrzycą typu 2. jako uzupełnienie diety oraz aktywności fizycznej w celu poprawy kontroli glikemii:

 • w monoterapii, kiedy pacjent nie może przyjmować metforminy lub jest ona przeciwwskazana z powodu zaburzeń czynnościowych nerek
 • w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insuliną, jeśli nie zapewniają one odpowiedniej kontroli glikemii

Dawkowanie

Jak stosować lek Trajenta?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka dobowa linagliptyny wynosi 5 mg. Tabletki można zażywać niezależnie od posiłków o dowolnej, lecz stałej porze dnia.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Nie jest konieczne modyfikowanie dawki dla pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku zaburzeń wątroby nie jest konieczne modyfikowanie dawki, ale brakuje doświadczeń klinicznych dotyczących takich pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania dawki, ale w przypadku pacjentów w wieku powyżej 80 lat należy zachować ostrożność.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W sytuacji przyjęcia większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej, nie należy stosować dwóch dawek tego samego dnia
 • w przypadku przypomnienia sobie o pominiętej dawce należy ją niezwłocznie przyjąć. Jeżeli jednak zbliża się pora dawki kolejnej, nie należy przyjmować tej pominiętej

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem. Istnieje ryzyko, że po odstawieniu leku może podwyższyć się stężenie cukru we krwi. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Trajenta?

Leku Trajenta nie należy stosować, jeżeli pacjent jest uczulony na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Trajenta może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Trajenta i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • drżenie
 • pocenie się
 • niepokój
 • niewyraźne widzenie
 • mrowienie warg
 • bladość
 • zmiany nastroju
 • splątanie

Powyższe objawy mogą oznaczać niski poziom cukru we krwi - hipoglikemię. Hipoglikemia występuje bardzo często i jest znanym działaniem niepożądanym wynikającym z połączenia leku Trajenta z metforminą i pochodną sulfonylomocznika.

U niektórych pacjentów może zdarzyć się zapalenie trzustki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku Trajenta i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych świadczących o zapaleniu trzustki:

 • silny i uporczywy ból brzucha w okolicy żołądka, który może promieniować do pleców
 • mdłości i wymioty

U niektórych pacjentów występują reakcje alergiczne w trakcie monoterapii lekiem Trajenta, które mogą być ciężkie:

 • świszczący oddech i duszność
 • wysypka (niezbyt często)
 • pokrzywka (rzadko, występuje u nie więcej niż 1 na 1000 osób)
 • obrzęk twarzy, warg, języka i gardła mogące powodować trudności z oddychaniem lub przełykaniem (częstość występowania - rzadko)

Jeżeli u pacjenta pojawią się jakiekolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku Trajenta i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz może przepisać lek stosowany w leczeniu reakcji alergicznej oraz zdecydować o zmianie leku.

Inne działania niepożądane:

Stosowanie leku Trajenta w monoterapii:

 • często: zwiększenie aktywności lipazy we krwi
 • niezbyt często: zapalenie nosa lub gardła, kaszel, reakcje alergiczne
 • rzadko: zwiększenie aktywności amylazy we krwi

Połączenie leku Trajenta z metforminą:

 • często: zwiększenie aktywności lipazy we krwi
 • niezbyt często: zapalenie nosa lub gardła, kaszel, zwiększenie aktywności amylazy we krwi, reakcje alergiczne

Połączenie leku Trajenta z insuliną:

 • często: zwiększenie aktywności lipazy we krwi
 • niezbyt często: zapalenie nosa lub gardła, reakcje alergiczne, kaszel, zapalenie trzustki, zaparcia
 • częstość nieznana: zwiększenie aktywności amylazy we krwi

Połączenie leku Trajenta z metforminą i pochodną sulfonylomocznika:

 • często: zwiększenie aktywności lipazy we krwi
 • niezbyt często: reakcje alergiczne, zwiększenie aktywności amylazy we krwi
 • częstość nieznana: zapalenie nosa lub gardła, kaszel

Połączenie leku Trajenta z metforminą i empagliflozyną:

 • często: zwiększenie aktywności lipazy we krwi
 • niezbyt często: zwiększenie aktywności amylazy we krwi
 • częstość nieznana: zapalenie nosa lub gardła i reakcje alergiczne oraz kaszel

Inne działania niepożądane leku Trajenta:

 • częstość nieznana: powstawanie pęcherzy na skórze zwane pemfigoidem pęcherzowym

Działania niepożądane zostały podane z częstością występowania określaną jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) lub częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Trajenta należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w sytuacji, gdy:

 • u pacjenta występuje cukrzyca typu 1. (leku Trajenta nie należy stosować w leczeniu tego schorzenia)
 • pacjent ma cukrzycową kwasicę ketonową (leku Trajenta nie należy stosować w leczeniu tego schorzenia)
 • pacjent przyjmuje lek przeciwcukrzycowy nazywany pochodną sulfonylomocznika - lekarz może zalecić obniżenie dawki pochodnej sulfonylomocznika w tym połączeniu, by uniknąć zbyt mocnego zmniejszenia stężenia cukru we krwi
 • u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna na którykolwiek z innych leków, stosowanych wcześniej w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi
 • u pacjenta rozpoznano kiedykolwiek chorobę trzustki - w przypadku wystąpienia objawów ostrego zapalenia trzustki, takich jak ciężki i uporczywy ból brzucha, należy skontaktować się z lekarzem
 • pojawią się pęcherze na skórze - może to być objaw choroby zwanej pemfigoid pęcherzowy (lekarz może zalecić pacjentowi odstawienie leku Trajenta)
 • pojawią się cukrzycowe zmiany na skórze - należy przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji skóry i stóp, przekazanych przez specjalistów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Trajenta a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie jest wiadome, czy lek Trajenta jest szkodliwy dla płodu, dlatego zaleca się unikanie przyjmowania leku Trajenta podczas ciąży.

Trajenta a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono, czy lek przenika do mleka matki. Lekarz powinien ustalić, czy przerwać karmienie piersią, czy stosowanie leku Trajenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu:

 • karbamazepiny, fenobarbitalu lub fenytoiny - stosuje się je w leczeniu padaczki lub przewlekłego bólu
 • ryfampicyny - antybiotyku stosowanego w leczeniu zakażeń, takich jak gruźlica

Należy pamiętać o tym, że połączenie leku Trajenta z insuliną, metforminą i pochodnymi sulfonylomocznika wymaga zachowania ostrożności i kontrolowania poziomu cukru we krwi w celu uniknięcia hipoglikemii.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Trajenta a alkohol

Brak danych.

Trajenta a prowadzenie pojazdów

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać o ryzyku wystąpienia hipoglikemii, zwłaszcza podczas jednoczesnego podawania z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Trajenta?

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Trajenta a ciąża
Trajenta a karmienie piersią
Interakcje
Trajenta a alkohol
Trajenta a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo