Poradnik
Visine Comfort 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 15 ml
Visine Comfort 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 15 ml - zdjęcie produktu
Visine Comfort 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 15 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Visine Comfort 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 15 ml - miniaturka 2 zdjęcia produktu
Visine Comfort 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 15 ml - miniaturka 3 zdjęcia produktu
McNeil , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Visine Comfort 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 15 ml

29,99 zł
199,93 zł za 100 mililitrów
Dostępny, wysyłka w 2-5 dni roboczych
Kurier
Punkt odbioru

Opis produktu

Lek Visine® Comfort 0,5 mg/ml to krople do oczu w postaci przejrzystego, bezbarwnego lub lekko żółtego roztworu zamkniętego w buteleczce o pojemności 15 ml, wyposażonej w kroplomierz i zamknięcie zabezpieczające przed dostępem dzieci. Preparat należy do grupy leków stosowany w okulistyce w celu redukcji przekrwienia.

Preparat Visine® Comfort doraźnie łagodzi przekrwienie oka w przebiegu niezakaźnych podrażnień oka, które spowodowane są przez dym, kurz, światło, chlorowaną wodę lub towarzyszą alergicznemu zapaleniu spojówek. Produkt leczniczy może być stosowany u dorosłych, młodzież i dzieci powyżej 6 lat. Zastosowanie leku u dzieci w wieku 2-6 lat musi być poprzedzone konsultacją z personelem medycznym.

Jak działa lek Visine® Comfort?

Lek Visine® Comfort łagodzi zaczerwienie i podrażnienie oczu. Jego substancją czynną jest tertryzolina chlorowodorku należąca do grupy imidazolinowych leków zmniejszających przekrwienie. Po miejscowym zastosowaniu na błonę śluzową spojówek wywiera tymczasowe działanie zwężające na małe naczynia krwionośne. Zmniejsza w ten sposób rozszerzenie naczyń oraz obrzęk spojówki.

Lek Visine® Comfort należy stosować przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów — nie dłużej niż 5 kolejnych dni. Jeżeli objawy nie ulegną złagodzeniu lub nasilą się w ciągu 48 godzin, należy skonsultować się z lekarzem i przerwać jego stosowanie. 

Wskazania

Krople do oczu Visine® Comfort 0,5 mg/ml — dla kogo i kiedy stosować?

Lek Visine® Comfort 0,5 mg/ml krople do oczu stosuje się u osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 lat (u dzieci w wieku 2-6 lat wyłącznie po konsultacji lekarskiej) w doraźnym leczeniu:

 • przekrwienia oka w przebiegu niezakaźnych podrażnień oka spowodowanych przez np.
  • kurz, 
  • dym,
  • wiatr, 
  • chlorowaną wodę,
  • światło,
  • alergiczne zapalenie spojówek. 

Skład

1 ml zawiera:

 • substancję czynną: 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku,
 • substancje pomocnicze: glicerol, hypromeloza, makrogol 400, kwas borowy, disodu fosforan, sodu cytrynian, potasu chlorek, magnezu chlorek sześciowodny, sodu (S)-mleczan, roztwór, glicyna, kwas askorbowy, dekstroza jednowodna, polikwaternium 42, roztwór, woda oczyszczona.

 

Działanie

Zmniejszające przekrwienie.

Dawkowanie

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież, dorośli: 1-2 krople do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę.
 • Dzieci w wieku 2-6 lat: jeżeli nie wskazano inaczej zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka (oczu) 2-3 razy na dobę. Lek może być stosowany wyłącznie po konsultacji lekarskiej. 

Lek Visine® Comfort — jak zakraplać oczy?

Sposób podawania

 • Lek Visine® Comfort jest przeznaczony do stosowania do oka. 
 • Przed pierwszym otwarciem należy zdjąć osłonkę zabezpieczającą z szyki butelki.
 • W celu otwarcia zakrętki zabezpieczającej przed dostępem dzieci należy ją nacisnąć  i odwrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 • Po otwarciu butelkę należy odwrócić do góry dnem, a następnie nieznacznie odchylić głowę do tyłu.
 • Delikatnie ściskając butelkę, należy odmierzyć 1-2 krople do worka spojówkowego.
 • Nigdy nie należy dotykać oka końcówką butelki. Końcówka butelki nie powinna stykać się z innymi przedmiotami niż zakrętka.
 • Po zakropleniu oka (oczu) należy delikatnie mrugać przez kilka sekund, a by ułatwić równomierne rozprowadzenie kropli.
 • Należy zamknąć butelkę, obracając zakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.  Nie należy dotykać końcówki butelki. 

Lek należy stosować przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów, nie dłużej niż 5 kolejnych dni. Należy zachować ostrożność przy wielokrotnym użyciu, ponieważ długotrwałe (nawet w przypadku krótkich przerw wynoszących kilka dni) lub nadmierne stosowanie może prowadzić do przewlekłego obrzęku i/lub zaniku spojówek. Nieprzerwane stosowanie może spowodować nasilenie zaczerwienienia oka. Jeśli objawy nie ulegną złagodzeniu w ciągu 2 dni, zaczerwienienie zwiększy się lub będzie się utrzymywało, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na chlorowodorek tetryzoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Jaskra z wąskim kątem przesączania.
 • Wiek poniżej 2 lat.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Podczas stosowania leku Visine® Comfort może nastąpić rozszerzenie źrenic.

Rzadko (występujące nie częściej niż u 1 na 1000 osób)

 • rozszerzenie źrenicy.

Bardzo rzadko (występujące nie częściej niż u 1 na 10 000 osób)

 • suchość spojówek z zamknięciem punktów łzowych po długotrwałym stosowaniu tetryzoliny,
 • łzawienie oczu po długotrwałym stosowaniu tetryzoliny.

Często (występujące nie częściej niż u 1 na 10 osób)

 • podrażnienie oka (ból, kłucie, pieczenie)
 • pogorszenie ostrości wzroku,
 • przekrwienie z odbicia,
 • uczucie pieczenia błon śluzowych,
 • suchość błon śluzowych.

Częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych)

 • zwiększone łzawienie,
 • pieczenie oczu lub wokół oczu, zaczerwienienie, podrażnienie, obrzęk, ból, swędzenie

Interakcje

 • Przed zastosowaniem leku Visine® Comfort należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, zwłaszcza o innych lekach okulistycznych.
 • Należy unikać jednoczesnego stosowanie leku Visine® Comfort z lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi inhibitorami monoaminooksydazy lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ może to doprowadzić do zwiększenia ciśnienia tętnicze krwi.
 • Nie należy stosować leku Visine® Comfort z innymi lekami Visine® i/lub lekami zawierającymi tetryzoliny chlorowodorek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Visine® Comfort należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występują poniższe objawy. Nadal może istnieć możliwość stosowania produktu leczniczego, ale należy najpierw omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występują:
  • ciężkie choroby układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, guz chromochłonny nadnercza),
  • zaburzenia metaboliczne (np. cukrzyca, nadczynność tarczycy, zaburzenia tworzenia się czerwonego barwnika krwi),
  • łagodny przerost gruczołu krokowego,
  • suche zapalenie błony śluzowej nosa,
  • zespół suchego oka,
  • jaskra.
 • Należy zachować ostrożność przy wielokrotnym użyciu leku Visine® Comfort, gdyż długotrwałe (nawet z krótkimi, kilkudniowymi przerwami) lub nadmierne stosowanie może prowadzić do przewlekłego obrzęku i/lub zaniku spojówek. 
 • Zbyt długie stosowanie leku (dłużej niż przez 3-5 kolejnych dni) lub stosowanie większej dawki niż zalecana może spowodować zwiększenie zaczerwienienia oczu lub wystąpienie objawów ze strony nosa.
 • Należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem:
  • Jeżeli objawy nie ulegną złagodzeniu w ciągu 2 dni, zaczerwienienie zwiększy się lub będzie się utrzymywało, wystąpią zmiany widzenia lub ból oka. 
  • W przypadku podrażnienia lub zaczerwienienia z powodu zakażenia, obecności ciała obcego w oku bądź chemicznego uszkodzenia rogówki.
  • W przypadku wystąpienia bólu głowy, utraty wzroku, zaburzenia widzenia (np. widzenie podwójne lub ruchome plamki), silnego ostrego lub jednostronnego zaczerwienienia oczu albo bólu przy ekspozycji na światło. Objawy te mogą oznaczać, że u pacjenta występuje poważna choroba oczu, w przypadku której preparat Visine® Comfort nie będzie skuteczny.
 • Lek Visine® Comfortzawiera 7,5 µg fosforanów w każdej kropli. U pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki), fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach, z powodu gromadzenia się wapnia, spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki.
 • Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w razie przypadkowego połknięcia leku lub podejrzenia połknięcia leku przez dzieci.
 • Lek Visine® Comfort krople do oczu należy wyrzucić po upływie 6 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.
 • Nie należy stosować leku Visine® Comfort po upływie terminu ważności umieszczonego na etykiecie i pudełku. 
 • Nie należy stosować leku w przypadku zmętnienia lub zmiany barwy roztworu.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
 • Końcówka butelki nie powinna stykać się z przedmiotami innymi niż zakrętka. Nidy nie dotykaj oka końcówką butelki i nigdy nie dotykaj końcówki butelki.

Stosowanie u osób noszących soczewki kontaktowe

 • Zasadniczo w przypadku chorób oczu nie można nosić soczewek kontaktowych.
 • W razie noszenia soczewek kontaktowych należy wyjąć je przed zastosowaniem leku. Soczewki można założyć ponownie po upływie 15 minut od zakroplenia preparatu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

 • U dzieci w wieku 2-6 lat lek Visine® Comfort można stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym.
 • Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
 • Dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny stosować lek wyłącznie z pomocą osoby dorosłej.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Visine® Comfort.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Może wystąpić rozszerzenie źrenicy i niewyraźne widzenie po zastosowaniu leku. Wówczas nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn od czasu powrotu widzenia do normy.

Podmiot odpowiedzialny

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght
Dublin 24, Irlandia

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
31,55 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
12,19 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
17,55 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
27,10 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
11,09 zł
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml
19,09 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
23,65 zł
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek
24,81 zł
No-Spa Max 80 mg, 20 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
No-Spa Max 80 mg, 20 tabletek
16,68 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
9,93 zł
Stoperan 2 mg, 18 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Stoperan 2 mg, 18 kapsułek
12,08 zł
Sanprobi IBS, 20 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Sanprobi IBS, 20 kapsułek
25,65 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo