Poradnik
Voriconazol Polpharma (Voriconazolum)

Voriconazol Polpharma (Voriconazolum)

Lek Voriconazol Polpharma zawiera substancję czynną worykonazol o działaniu przeciwgrzybiczym. 

Lek Voriconazol Polpharma stosuje się w leczeniu:

 • inwazyjnej aspergilozy (rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Aspergillus)
 • kandydemii (inny rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Candida) u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii (pacjenci niemający zmniejszonej liczby białych krwinek)
 • ciężkich, inwazyjnych zakażeń grzybiczych, wywołanych przez grzyby z rodzaju Candida opornych na flukonazol
 • ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez grzyby z rodzaju Scedosporium i Fusarium
Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaVoriconazol Polpharma
Nazwa międzynarodowaVoriconazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

200 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Worykonazol

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki: 

 • laktoza jednowodna
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • kroskarmeloza sodowa
 • powidon K-25
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 3350
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane

 • 20 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze.

Zastosowanie
 • leczenie inwazyjnej aspergilozy
 • leczenie kandydemii u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii
 • leczenie ciężkich, inwazyjnych zakażeń grzybiczych, wywołanych przez grzyby z rodzaju Candida opornych na flukonazol
 • leczenie ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez grzyby z rodzaju Scedosporium i Fusarium
 • zapobieganie zakażeniom grzybiczym u pacjentów wysokiego ryzyka po przeszczepieniu szpiku kostnego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na worykonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • stosowanie z terfenadyną (stosowana w leczeniu alergii)
 • stosowanie z astemizolem (stosowanym w leczeniu alergii)
 • stosowanie z cyzaprydem (stosowanym w zaburzeniach żołądkowych)
 • stosowanie z pimozydem (stosowanym w psychiatrii)
 • stosowanie z chinidyną (stosowana w zaburzeniach rytmu serca)
 • stosowanie z ryfampicyną (stosowana w leczeniu gruźlicy)
 • stosowanie z efawirenzem (stosowanym w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg i większych raz na dobę
 • stosowanie z karbamazepiną (stosowana w leczeniu padaczki)
 • stosowanie z fenobarbitalem (stosowanym w bezsenności i leczeniu padaczki)
 • stosowanie z alkaloidami sporyszu (stosowanymi w migrenie)
 • stosowanie z syrolimusem (stosowanym w transplantologii)
 • stosowanie z rytonawirem (stosowanym w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg i większych dwa razy na dobę
 • stosowanie z zielem dziurawca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadwrażliwość na inne azole
 • choroba wątroby
 • kardiomiopatia
 • zaburzenia rytmu serca
 • wolna częstość czynności serca
 • zmiany w zapisie elektrokardiogramu (EKG)
 • ekspozycja na światło słoneczne podczas leczenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • zaburzenia widzenia (zmiany dotyczące widzenia, w tym nieostre widzenie, zmiany widzenia barwnego, nieprawidłowa nietolerancja światła, brak widzenia barw, zaburzenia oka, widzenie z poświatą, ślepota nocna, wrażenie drgania obrazu, widzenie iskier, aura wzrokowa, zmniejszenie ostrości widzenia, jasne widzenie, utrata części zwykłego pola widzenia, mroczki przed oczami)
 • gorączka
 • wysypka
 • nudności, wymioty, biegunka
 • ból głowy
 • obrzęk obwodowy
 • bóle brzucha
 • trudności w oddychaniu
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Częste:

 • zapalenie zatok, zapalenie dziąseł, dreszcze, osłabienie
 • mała liczba krwinek czerwonych, w tym o ciężkim przebiegu, (czasami związana z odpornością) i (lub) białych krwinek (czasami przebiegająca z gorączką), mała liczba komórek krwi nazywanych płytkami, które pomagają w krzepnięciu krwi
 • reakcja alergiczna lub nadmierna odpowiedź immunologiczna
 • małe stężenie cukru we krwi, małe stężenie potasu we krwi, małe stężenie sodu we krwi
 • niepokój, depresja, uczucie splątania, pobudzenie, bezsenność, omamy
 • drgawki, drżenie lub niekontrolowane ruchy mięśni, mrowienie lub nietypowe wrażenia czuciowe skóry, wzrost napięcia mięśniowego, senność, zawroty głowy
 • krwawienie w oku
 • zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia, niskie ciśnienie krwi, zapalenie żył (które może być związane z tworzeniem się zakrzepów)
 • trudności w oddychaniu o przebiegu ostrym, ból w klatce piersiowej, obrzęk twarzy (jamy ustnej, warg oraz wokół oczu), zatrzymanie płynu w płucach
 • zaparcia, niestrawność, zapalenie warg
 • żółtaczka, zapalenie wątroby i uszkodzenie wątroby
 • wysypki mogące prowadzić do ciężkiej postaci pęcherzy oraz złuszczania się skóry charakteryzującego się płaskim, czerwonym obszarem na skórze, pokrytym małymi zlewającymi się guzami, zaczerwienienie skóry
 • swędzenie
 • łysienie
 • ból pleców
 • niewydolność nerek, krew w moczu, zmiany w badaniach czynności nerek
Możliwe interakcje z
 • rytonawirem
 • ryfabutyną
 • fenytoiną
 • warfaryną i innymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. fenprokumon, acenokumarol, stosowane do zmniejszenia krzepliwości krwi)
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
 • pochodnymi sulfonylomocznika, np. tolbutamid, glipizyd i gliburyd (stosowane w cukrzycy)
 • statynami, np. atorwastatyna, symwastatyna (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu)
 • benzodiazepinami, np. midazolam, triazolam (stosowane w ciężkiej bezsenności i stresie)
 • omeprazolem (stosowany w leczeniu wrzodów)
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • alkaloidami barwinka (Vinca), np. winkrystyna i winblastyna (stosowane w leczeniu nowotworów)
 • indynawirem i innymi inhibitorami proteaz HIV (stosowane w leczeniu HIV)
 • nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz, delawirdyna, newirapina) (stosowane w leczeniu HIV)
 • metadonem (stosowany w leczeniu uzależnienia od heroiny)
 • alfentanylem, fentanylem
 • oksykodonem, hydrokodonem (stosowane w umiarkowanym lub silnym bólu)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, np. ibuprofen, diklofenak (stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych)
 • flukonazolem (stosowany w zakażeniach grzybiczych)
 • ewerolimusem
Ciąża

Nie wolno stosować leku Voriconazol Polpharma w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Voriconazol Polpharma w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Voriconazol Polpharma może wywoływać zaburzenia widzenia oraz nieprawidłową reakcję na światło. W takich przypadkach należy unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Voriconazol Polpharma?

Lek Voriconazole Polpharma zawiera substancję czynną worykonazol o działaniu przeciwgrzybiczym. Lek zabija grzyby wywołujące zakażenia lub hamuje ich wzrost.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Voriconazol Polpharma?

Lek Voriconazol Polpharma stosuje się w leczeniu:

 • inwazyjnej aspergilozy (rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Aspergillus)
 • kandydemii (inny rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Candida) u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii (pacjenci niemający zmniejszonej liczby białych krwinek)
 • ciężkich, inwazyjnych zakażeń grzybiczych, wywołanych przez grzyby z rodzaju Candida opornych na flukonazol
 • ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez grzyby z rodzaju Scedosporium i Fusarium

Lek Voriconazol Polpharma jest przeznaczony dla pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi.

Lek Voriconazol Polpharma stosuje się w zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u pacjentów wysokiego ryzyka po przeszczepieniu szpiku kostnego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Voriconazol Polpharma?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Pacjenci o masie ciała 40 kg i większej

Dawka nasycająca (pierwsze 24 godziny): 400 mg co 12 godzin (w ciągu pierwszych 24 godzin)
Dawka podtrzymująca (po pierwszych 24 godzinach): 200 mg dwa razy na dobę

Pacjenci o masie ciała poniżej 40 kg

Dawka nasycająca (pierwsze 24 godziny): 200 mg co 12 godzin (w ciągu pierwszych 24 godzin)
Dawka podtrzymująca (po pierwszych 24 godzinach): 100 mg dwa razy na dobę

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat i młodzież w wieku od 12 do 14 lat o masie ciała poniżej 50 kg

Dawka nasycająca (pierwsze 24 godziny): Leczenie zostanie rozpoczęte jako infuzja dożylna
Dawka podtrzymująca (po pierwszych 24 godzinach): 9 mg/kg dwa razy na dobę (maksymalna dawka 350 mg dwa razy na dobę)

Dzieci w wieku od 12 do 14 lat o masie ciała powyżej 50 kg oraz w wieku powyżej 14 lat

Dawka nasycająca (pierwsze 24 godziny): 400 mg co 12 godzin (w ciągu pierwszych 24 godzin)
Dawka podtrzymująca (po pierwszych 24 godzinach): 200 mg dwa razy na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Voriconazol Polpharma

W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecona należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

W wyniku zastosowania większej niż zalecana dawka leku Voriconazol Polpharma może wystąpić nietolerancja na światło.

Pominięcie zastosowania leku Voriconazol Polpharma

W razie nieprzyjęcia jednej dawki należy przyjąć następną dawkę o właściwej dla niej porze. Nie należy podwajać kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Voriconazol Polpharma

Wykazano, że regularne przyjmowanie leku Voriconazol Polpharma o ustalonej porze może znacząco wpływać na jego skuteczność. Nie należy przerywać leczenia za wcześnie, gdyż wiąże się to z ryzykiem niewyleczenia zakażenia. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Voriconazol Polpharma? 

Worykonazol jest przeciwwskazany u pacjentów:

 • uczulonych na worykonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • stosujących terfenadynę (stosowana w leczeniu alergii)
 • stosujących astemizol (stosowanym w leczeniu alergii)
 • stosujących cyzapryd (stosowanym w zaburzeniach żołądkowych)
 • stosujących pimozyd (stosowanym w psychiatrii)
 • stosujących chinidynę (stosowana w zaburzeniach rytmu serca)
 • stosujących ryfampicynę (stosowana w leczeniu gruźlicy)
 • stosujących efawirenz (stosowanym w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg i większych raz na dobę
 • stosujących karbamazepinę (stosowana w leczeniu padaczki)
 • stosujących fenobarbital (stosowanym w bezsenności i leczeniu padaczki)
 • stosujących alkaloidy sporyszu (stosowane w migrenie)
 • stosujących syrolimus (stosowanym w transplantologii)
 • stosujących rytonawir (stosowanym w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg i większych dwa razy na dobę
 • stosujących preparaty z zielem dziurawca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Voriconazol Polpharma może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Voriconazol Polpharma i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wysypka
 • żółtaczka, zmiany wyników badań krwi dotyczących czynności wątroby
 • zapalenie trzustki

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zaburzenia widzenia (zmiany dotyczące widzenia, w tym nieostre widzenie, zmiany widzenia barwnego, nieprawidłowa nietolerancja światła, brak widzenia barw, zaburzenia oka, widzenie z poświatą, ślepota nocna, wrażenie drgania obrazu, widzenie iskier, aura wzrokowa, zmniejszenie ostrości widzenia, jasne widzenie, utrata części zwykłego pola widzenia, mroczki przed oczami)
 • gorączka
 • wysypka
 • nudności, wymioty, biegunka
 • ból głowy
 • obrzęk obwodowy
 • bóle brzucha
 • trudności w oddychaniu
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): 

 • zapalenie zatok, zapalenie dziąseł, dreszcze, osłabienie
 • mała liczba niektórych rodzajów krwinek, w tym o ciężkim przebiegu, czerwonych (czasami związana z odpornością) i (lub) białych krwinek (czasami przebiegająca z gorączką), mała liczba komórek krwi nazywanych płytkami, które pomagają w krzepnięciu krwi
 • reakcja alergiczna lub nadmierna odpowiedź immunologiczna
 • małe stężenie cukru we krwi, małe stężenie potasu we krwi, małe stężenie sodu we krwi
 • niepokój, depresja, uczucie splątania, pobudzenie, bezsenność, omamy
 • drgawki, drżenie lub niekontrolowane ruchy mięśni, mrowienie lub nietypowe wrażenia czuciowe skóry, wzrost napięcia mięśniowego, senność, zawroty głowy
 • krwawienie w oku
 • zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia, niskie ciśnienie krwi, zapalenie żył (które może być związane z tworzeniem się zakrzepów)
 • trudności w oddychaniu o przebiegu ostrym, ból w klatce piersiowej, obrzęk twarzy (jamy ustnej, warg oraz wokół oczu), zatrzymanie płynu w płucach
 • zaparcia, niestrawność, zapalenie warg
 • żółtaczka, zapalenie wątroby i uszkodzenie wątroby
 • wysypki mogące prowadzić do ciężkiej postaci pęcherzy oraz złuszczania się skóry charakteryzującego się płaskim, czerwonym obszarem na skórze, pokrytym małymi zlewającymi się guzami, zaczerwienienie skóry
 • swędzenie
 • łysienie
 • ból pleców
 • niewydolność nerek, krew w moczu, zmiany w badaniach czynności nerek

Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • objawy grypopodobne, podrażnienie i zapalenie przewodu pokarmowego, zapalenie przewodu pokarmowego wywołujące biegunkę związaną z przyjmowaniem antybiotyku, zapalenie naczyń limfatycznych
 • zapalenie cienkiej tkanki wyściełającej wewnętrzną ściankę jamy brzusznej i obejmującej narządy w jamie brzusznej
 • powiększenie węzłów chłonnych, niewydolność szpiku kostnego, zwiększona liczba eozynofilów
 • zaburzenia czynności nadnerczy, niedoczynność gruczołu tarczycy
 • zaburzenia czynności mózgu, objawy jak w chorobie Parkinsona, uszkodzenia nerwów powodujące zdrętwienia, ból, mrowienie lub uczucie pieczenia rąk lub stóp
 • zaburzenia równowagi lub koordynacji
 • obrzęk mózgu
 • podwójne widzenie, ciężkie choroby oczu, w tym: zapalenie oczu i powiek, nieprawidłowe ruchy gałek ocznych, uszkodzenie nerwu wzrokowego skutkujące zaburzeniami widzenia, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego
 • zmniejszona wrażliwość na dotyk
 • zaburzenia smaku
 • niedosłuch, dzwonienie w uszach, zawroty głowy
 • zapalenie niektórych narządów wewnętrznych: trzustki i dwunastnicy
 • powiększenie wątroby, niewydolność wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa
 • zapalenie stawów, zapalenie żył pod skórą (które może być związane z tworzeniem się zakrzepów)
 • zapalenie nerek, białkomocz, uszkodzenie nerek
 • bardzo szybkie bicie serca lub pomijane uderzenia serca, czasami z nieprawidłowymi impulsami elektrycznymi
 • nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (EKG)
 • zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi
 • skórne reakcje alergiczne (czasami ciężkie)

Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • nadczynność gruczołu tarczycy
 • pogorszenie czynności mózgu, które jest ciężkim powikłaniem choroby wątroby
 • utrata większości włókien nerwu wzrokowego, zmętnieniem rogówki, mimowolny ruch gałek ocznych
 • wysypka pęcherzowa w wyniku nadwrażliwości na światło
 • zaburzenia rytmu serca lub przewodzenia
 • reakcja alergiczna zagrażająca życiu
 • zaburzenia krzepliwości krwi
 • skórne reakcje alergiczne (czasami ciężkie)
 • małe, suche, złuszczające się plamy skórne, czasami pogrubione z ostrymi wypustkami lub „rogami”

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • piegi i plamy barwnikowe
 • rak skóry
 • zapalenie tkanki otaczającej kość
 • czerwone, złuszczające się plamy lub pierścieniowate zmiany skórne, które mogą być objawem choroby autoimmunologicznej nazywanej toczniem rumieniowatym skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych stanów:

 • nadwrażliwość na inne azole
 • choroba wątroby, również w przeszłości
 • kardiomiopatia
 • zaburzenia rytmu serca
 • wolna częstość czynności serca
 • zmiany w zapisie elektrokardiogramu (EKG)
 • ekspozycja na światło słoneczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Voriconazol Polpharma a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Voriconazol Polpharma u kobiet w ciąży.

Voriconazol Polpharma a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Voriconazol Polpharma w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Lek Voriconaz Polpharma może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • rytonawirem (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)
 • ryfabutyną (stosowana w leczeniu gruźlicy) - zalecane monitorowanie parametrów krwi 
 • fenytoiną (stosowana w leczeniu padaczki) - zalecane monitorowanie stężenia fenytoiny we krwi
 • warfaryną i innymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. fenprokumon, acenokumarol, stosowane do zmniejszenia krzepliwości krwi)
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
 • pochodnymi sulfonylomocznika, np. tolbutamid, glipizyd i gliburyd (stosowane w cukrzycy)
 • statynami, np. atorwastatyna, symwastatyna (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu)
 • benzodiazepinami, np. midazolam, triazolam (stosowane w ciężkiej bezsenności i stresie)
 • omeprazolem (stosowany w leczeniu wrzodów)
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • alkaloidami barwinka (Vinca), np. winkrystyna i winblastyna (stosowane w leczeniu nowotworów)
 • indynawirem i innymi inhibitorami proteaz HIV (stosowane w leczeniu HIV)
 • nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz, delawirdyna, newirapina) (stosowane w leczeniu HIV)
 • metadonem (stosowany w leczeniu uzależnienia od heroiny)
 • alfentanylem, fentanylem
 • oksykodonem, hydrokodonem (stosowane w umiarkowanym lub silnym bólu)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, np. ibuprofen, diklofenak (stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych)
 • flukonazolem (stosowany w zakażeniach grzybiczych)
 • ewerolimusem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Voriconazol Polpharma a alkohol

Brak danych.

Voriconazol Polpharma a prowadzenie pojazdów

Lek Voriconazol Polpharma może wywoływać zaburzenia widzenia oraz nieprawidłową reakcję na światło. W takich przypadkach należy unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Voriconazol Polpharma? 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Voriconazol Polpharma a ciąża
Voriconazol Polpharma a karmienie piersią
Interakcje
Voriconazol Polpharma a alkohol
Voriconazol Polpharma a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo