Poradnik
Xanderla LA (Goserelinum)

Xanderla LA (Goserelinum)

Lek Xanderla LA zawiera goserelinę, czyli syntetyczny dekapeptyd, będący analogiem gonadoliberyny (GnRH) – hormonu podwzgórza uwalnianego fizjologicznie w sposób pulsacyjny i powodującego zwiększenie stężenia LH oraz FSH we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaXanderla LA
Nazwa międzynarodowaGoserelinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10,8 mg

PostaćImplant podskórny
Skład - substancja czynna

Goserelina

Skład - substancje pomocnicze
 • polimer DL-laktydu, kopolimer DL-laktydu i glikolidu (75:25)
Dostępne opakowania
 • 1 ampułko-strzykawki w tekturowym pudełku
 • 2 ampułko-strzykawki w tekturowym pudełku
 • 3 ampułko-strzykawki w tekturowym pudełku
Działanie / właściwości
 • zmniejsza wytwarzanie testosteronu
Zastosowanie
 • leczenie raka gruczołu krokowego z przerzutami
 • leczenie miejscowe zaawansowanego raka gruczołu krokowego jako metoda alternatywna do kastracji chirurgicznej, gdy leczenie gosereliną wykazuje porównywalną skuteczność do leczenia antyandrogenowego pod względem wydłużenia czasu przeżycia
 • leczenie uzupełniające radioterapię u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu
 • leczenie neoadjuwantowe przed radioterapią u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu
 • leczenie uzupełniające prostatektomię radykalną u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o dużym ryzyku progresji, u których goserelina wykazuje poprawę czasu przeżycia bez objawów choroby
Przeciwwskazania
 • uczulenie na goserelinę lub inne składniki leku
 • u kobiet- dane pozwalające ocenić skuteczność zmniejszenia stężenia estradiolu we krwi są niewystarczające
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca
 • trudności w oddawaniu moczu
 • dolegliwości pleców
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • stany osłabiające kondycję kości np. nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, osteoporoza, stosowanie leków sterydowych lub przeciwdrgawkowych
 • choroby serca i naczyń krwionośnych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • uderzenia gorąca i pocenie się
 • zmniejszony popęd płciowy i impotencja

Często:

 • ból w dolnej części pleców
 • trudności z oddawaniem moczu
 • bóle kości na początku leczenia
 • utrata masy kostnej
 • wzrost stężenia cukru we krwi
 • mrowienie w palcach dłoni i stóp
 • wysypki skórne
 • wzrost masy ciała
 • ból, siniaki, krwawienie
 • zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
 • osłabienie czynności serca lub atak serca
 • zmiany ciśnienia tętniczego krwi
 • obrzęk i bolesność piersi
 • zmiany nastroju, w tym depresja
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • metadonem
 • moksyfloksacyną
Ciąża

Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania u kobiet. 

Karmienie piersią

Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczność stosowania gosereliny w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera lub wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Xanderla LA?

Lek Xanderla LA zawiera syntetyczny analog gonadoliberyny, który obniża czynność gonad. Działa hamująco na produkcję gonadotropin. W początkowym okresie podawania zwiększa wydzielanie testosteronu w wyniku zwiększenia wydzielania LH i FSH. Po około 7 dniach, w wyniku nadmiernego pobudzenia wydzielania LH i FSH, ustaje wydzielanie tych hormonów i następuje spadek wydzielania testosteronu. Rozwija się kastracja farmakologiczna trwająca przez cały okres stosowania leku. U kobiet leczonych gosereliną, u których stężenie estradiolu zmniejsza się w trakcie leczenia do takiego stężenia, jak w okresie po menopauzie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Xanderla LA?

Lek Xanderla LA stosuje się:

 • w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego hormonozależnego
 • w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego jako metoda alternatywna do kastracji chirurgicznej, w przypadku, gdy leczenie gosereliną wykazuje porównywalną skuteczność do leczenia antyandrogenowego pod względem wydłużenia czasu przeżycia
 • jako leczenie uzupełniające radioterapię u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu
 • jako leczenie neoadjuwantowe przed radioterapią u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu – u których goserelina wykazuje poprawę czasu przeżycia bez objawów choroby
 • jako leczenie uzupełniające prostatektomię radykalną u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o dużym ryzyku progresji, u których goserelina wykazuje poprawę czasu przeżycia bez objawów choroby

Dawkowanie

Jak stosować lek Xanderla LA?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku

 • lek Xanderla LA jest przeznaczony do podawania podskórnego
 • implant podaje się podskórnie w przednią ścianę brzucha co 12 tygodni
 • zachować należy ostrożność podając lek Xanderla LA w przednią ścianę brzucha ze względu na znajdującą się w pobliżu tętnicę nabrzuszną dolną i jej odgałęzienia
 • zachować szczególną ostrożność podając produkt Xanderla LA pacjentom o niskim wskaźniku masy ciała BMI
 • zachować ostrożność podczas podawania leku pacjentowi otrzymującemu leki przeciwzakrzepowe

Dawkowanie- dorośli mężczyźni

 • jeden implant leku Xanderla LA, 10,8 mg, depot, podaje się podskórnie w przednią ścianę brzucha co 12 tygodni
 • kontynuować leczenie lekiem Xanderla LA, nawet gdy pacjent czuje się dobrze
 • należy kontynuować leczenie do czasu, gdy lekarz zdecyduje, że można je zakończyć

Kolejna wizyta

 • należy zawsze przypomnieć lekarzowi lub pielęgniarce o wyznaczeniu terminu wizyty, w celu otrzymania następnego zastrzyku leku Xanderla LA
 • gdy termin kolejnej wyznaczonej wizyty przypada wcześniej lub później niż po 12 tygodniach od ostatniego zastrzyku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce
 • gdy od podania leku upłynęło więcej niż 12 tygodni od ostatniego zastrzyku, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, aby jak najszybciej otrzymać następny zastrzyk

Pacjenci z zaburzeniami nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami nerek.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami wątroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Xanderla LA?

Leku Xanderla LA nie należy stosować, w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na substancje pomocnicze leku
 • u kobiet

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Xanderla LA może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Reakcje alergiczne:

 • działania te występują rzadko
 • objawy, które  mogą pojawić się nagle to wysypka, swędzenie lub pokrzywka na skórze, obrzęk twarzy, warg lub języka, lub innych części ciała, duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu
 • gdy wystąpi któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza

Odnotowywano także urazy w miejscu wstrzyknięcia leku Xanderla LA, w tym uszkodzenie brzusznych naczyń krwionośnych. Bardzo rzadko powodowało to poważne krwawienie. Niemniej jednak należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia takich objawów jak ból brzucha z towarzyszącym wzdęciem, uczucie duszności, zawroty głowy, niskie ciśnienie krwi i (lub) jakiekolwiek zaburzenie świadomości.

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • uderzenia gorąca i pocenie się (mogą utrzymywać się przez dłuższy czas (nawet kilka miesięcy) po zakończeniu stosowania leku Xanderla LA)
 • zmniejszony popęd płciowy i impotencja

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból w dolnej części pleców- wymagana konsultacja lekarska
 • trudności z oddawaniem moczu- wymagana konsultacja lekarska
 • bóle kości na początku leczenia- wymagana konsultacja lekarska
 • utrata masy kostnej
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi
 • mrowienie w palcach dłoni i stóp
 • wysypki skórne
 • zwiększenie masy ciała
 • ból, siniaki, krwawienie
 • zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia leku Xanderla LA
 • osłabienie czynności serca lub atak serca
 • zmiany ciśnienia tętniczego krwi
 • obrzęk i bolesność piersi
 • zmiany nastroju, w tym depresja

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • dolegliwości psychiczne określane mianem zaburzeń psychotycznych, w tym omamy (widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, których w rzeczywistości nie ma), zaburzenia myślenia i zmiany osobowości
 • pojawienie się guza przysadki lub, jeśli u pacjenta występował wcześniej guz przysadki, goserelina może spowodować krwawienie z guza lub zapaść; guzy przysadki mogą powodować silne bóle głowy, nudności lub wymioty, utratę wzroku i utratę przytomności

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • wypadanie włosów
 • zmiany dotyczące krwi
 • zaburzenia wątroby
 • zakrzep krwi w płucach, powodujący ból w klatce piersiowej lub duszność
 • zapalenie płuc z objawami typowymi dla zapalenia płuc (duszność i kaszel)
 • zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Xanderla LA należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • występowania trudności z oddawaniem moczu
 • gdy pacjent zgłasza dolegliwości pleców
 • gdy pacjent ma zdiagnozowaną cukrzycę
 • gdy pacjent ma wyskokie ciśnienie tętnicze krwi
 • gdy pacjent zgłasza stany, które mogą osłabiać kości, zwłaszcza, jeśli pacjent pije duże ilości alkoholu, pali papierosy, w  jego rodzinie występuje osteoporoza, stoduje jednocześnie leki przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy
 • gdy pacjent zgłasza choroby serca lub naczyń krwionośnych, głównie zaburzenia rytmu serca, jednocześnie stosując leki z powodu tych schorzeń

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xanderla LA a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Xanderla LA jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet.

Xanderla LA a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Xanderla LA jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Xanderla LA z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca tj. chinidyna, dyzopiramid, prokainamid, amiodaron, sotalol, dofetylid i ibutylid
 • metadonu- może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca
 • moksyfloksacyny
 • leków przeciwpsychotycznych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xanderla LA a alkohol

Brak danych.

Xanderla LA a prowadzenie pojazdów

Lek Xanderla LA nie wywiera lub wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywac lek Xanderla LA?

Lek Xanderla LA należy:

 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Xanderla LA a ciąża
Xanderla LA a karmienie piersią
Interakcje
Xanderla LA a alkohol
Xanderla LA a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo