Poradnik
Zopitin (Zopiclonum)

Zopitin (Zopiclonum)

Zopitin jest to lek zawierający substancję czynną zopiklon należącą do grupy leków nasennych, działających na ośrodkowy układ nerwowy. Lek ułatwia zasypianie i kontynuację snu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZopitin
Nazwa międzynarodowaZopiclonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

7,5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Zopiklon

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • wodorofosforan dwuwodny wapnia
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • indygotyna
 • makrogol 4000
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności

Przeciwwskazania
 • uczulenie na zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka postać osłabienia mięśni
 • ciężka postać zespołu bezdechu sennego
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • czas stosowania leku Zopitin
 • uzależnienie
 • nagłe przerwanie leczenia
 • jednoczesne stosowanie leku Zopitin i opioidów
 • objawy odstawienne
 • amnezja następcza
 • somnambulizm (chodzenie we śnie)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • gorzki lub metaliczny smak w ustach
 • uczucie suchości w ustach
 • zmęczenie następnego ranka po zastosowaniu leku
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami uspokajającymi
 • lekami nasennymi, przeciwpsychotycznymi, przeciwdepresyjnymi lub przeciwpadaczkowymi
 • silnymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi (ketokonazolem, itrakonazolem)
 • niektórymi antybiotykami (erytromycyną, klarytromycyna)
 • niektórymi leki przeciwwirusowymi (rytonawirem)
 • niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (nefazodonem)
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku w okresie laktacji.

Dzieci

Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zopitin osłabia zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zopitin?

Główne działanie leku polega na ułatwianiu zasypiania i kontynuacji snu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zopitin?

Lek Zopitin stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zopitin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

 • dawkowanie i czas trwania leczenia ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta
 • zalecana dawka leku dla dorosłych stanowi od 3,75 do 7,5 mg krótko przed pójściem spać, natomiast najdłuższy zalecany czas 3 trwania terapii wynosi cztery tygodnie
 • nie wolno przekraczać pojedynczej dawki leku wynoszącej  7,5 mg
 • w przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionym, a także pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek lub niewydolnością oddechową wskazane jest stosować dawkę początkową wynoszącą 3,75 mg

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zopitin

W sytuacji zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie udać się do lekarza albo zwrócić się do szpitalnej izby przyjęć, wskazane jest zażyć węgiel aktywowany.

Pominięcie zastosowania leku Zopitin

W przypadku pominięcia dawki nie wolno stosować podwójnej dawki leku. Należy zażyć lek, w przypadku gdy pacjent zapomniał przyjąć Zopitin tuż przed pójściem spać (należy pamiętać, aby sen trwał od 7 do 8 godzin).

Przerwanie stosowania leku Zopitin

W przypadku gdy pacjent stosuje dawkę 7,5 mg zaleca się stopniowe odstawianie leku Zopitin. Następnego wieczoru powinien zażyć tylko połowę tabletki. W innym przypadku istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w zasypianiu, po nagłym przerwaniu stosowania leku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Zopitin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zopitin?

Nie należy stosować leku Zopitin w przypadku, gdy:

 • pacjent wykazuje uczulenie na zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • u pacjenta występuje ciężka postać osłabienia mięśni
 • u pacjenta występuje ciężka postać zespołu bezdechu sennego
 • u pacjenta pojawiła się ciężka niewydolność oddechowa
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zopitin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • gorzki lub metaliczny smak w ustach
 • uczucie suchości w ustach
 • zmęczenie następnego ranka po zastosowaniu leku

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • występowanie koszmarów sennych
 • pobudzenie
 • ból i zawroty głowy
 • nudności, wymioty
 • niestrawność
 • zmęczenie

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • uogólnione reakcje alergiczne, wysypka, świąd
 • utrata pamięci
 • omamy
 • drażliwość, agresywność, dezorientacja
 • depresja
 • zaburzenia seksualne
 • wzrost bezsenności i upadki (dotyczy głównie osób w podeszłym wieku)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje anafilaktyczne - obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy)
 • łagodne do umiarkowanego zwiększenie aktywności aminotransferaz, a także fosfatazy alkalicznej

Częstość nieznana:

 • niepokój, omamy, złość, zaburzenia zachowania
 • somnambulizm
 • wystąpienie uzależnienia i objawów odstawiennych
 • ataksja
 • podwójne widzenie
 • osłabienie mięśni

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zopitin należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • należy omówić czas stosowania leku Zopitin (w przypadku długotrwałego stosowania leku Zopitin może nastąpić spadek skuteczności leku, a także uzależnienie - zaleca się podawać lek jak najkrócej)
 • nie wolno przerywać nagle leczenia, w sytuacji gdy pacjent długotrwale stosował lek (może wystąpić bezsenność, ból głowy, bóle mięśni, lęk, napięcie, niepokój, dezorientacja i drażliwość)
 • należy omówić stopniowy proces odstawiania leku (lek Zopitin może spowodować przemijającą utratę pamięci)
 • w przypadku gdy pacjent stosuje jednocześnie  lek Zopitin i opioidy (sedacja, depresja oddechowa, śpiączka i śmierć)
 • ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych
 • ryzyko wystąpienia amnezji następczej (należy zażywać tabletki wyłącznie przed pójściem spać i być pewnym nieprzerwanego snu wynoszącego 7-8 godzin)
 • ryzyko wystąpienia somnambulizmu (chodzenia we śnie), a także zaburzenia zachowania- prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne we śnie, o których pacjent nie pamięta

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Zopitin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zopitin nie należy stosować w okresie ciąży, ze względu na ryzyko wywołania hipotermii, niedociśnienia i depresji oddechowej u noworodka.

Zopitin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Zopitin w okresie laktacji, ponieważ lek przedostaje się do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki, które mogą nasilić nasenne działanie leku Zopitin to:

 • inne leki uspokajające (nasilenie działania zopiklonu)
 • leki nasenne, przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne lub przeciwpadaczkowe (zwiększenie hamującego wpływ zopiklonu na ośrodkowy układ nerwowy)
 • silne leki przeciwbólowe (wzrost ryzyka sedacji, depresji oddechowej, śpiączki i śmierci)
 • leki przeciwhistaminowe (zwiększenie hamującego wpływ zopiklonu na ośrodkowy układ nerwowy)

W przypadku stosowania poniższych leków z lekiem Zopitin należy zachować szczególną ostrożność:

 • niektóre leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol)
 • niektóre antybiotyki (erytromycyna, klarytromycyna)
 • niektóre leki przeciwwirusowe (rytonawir)
 • niektóre leki przeciwdepresyjne (nefazodon)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zopitin a alkohol

Nie wolno spożywać alkoholu podczas jednoczesnego stosowania leku Zopitin, ze względu na zwiększenie sedatywnego działania leku na ośrodkowy układ nerwowy i zaburzenie jego czynności, spowodowanego alkoholem.

Zopitin a prowadzenie pojazdów

Lek Zopitin wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności wymagających precyzji, z tego względu prowadzenie pojazdów wolno rozpocząć przynajmniej 8 godzin po zażyciu leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zopitin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zopitin a ciąża
Zopitin a karmienie piersią
Interakcje
Zopitin a alkohol
Zopitin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo