Poradnik
Abrea 75 mg, 90 tabletek dojelitowych - zdjęcie produktu
Abrea 75 mg, 90 tabletek dojelitowych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt niedostępny
KRKA , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Abrea 75 mg, 90 tabletek dojelitowych

9,39 zł
1,04 zł za 10 tabletek
Niedostępny

Sprawdź inny popularny produkt z tej kategorii:

Acard 75 mg, 120 tabletek dojelitowych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Acard 75 mg, 120 tabletek dojelitowych
26,83 zł
Kurier
Punkt odbioru

Opis produktu

Abrea, 75 mg tabletki dojelitowe to lek stosowany profilaktycznie w celu zmniejszenia ryzyka powstawania zakrzepów. Pomaga zapobiegać zawałom serca i udarom mózgu, a także chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których występuje stabilna lub niestabilna dławica piersiowa (rodzaj bólu w klatce piersiowej). Lek Abrea stosuje się również, aby zapobiegać tworzeniu się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych. Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi.

Wskazania

Lek Abrea stosuje się:

 • w celu zmniejszenia ryzyka tworzenia się zakrzepów krwi i zapobiegania późniejszym zawałom serca, udarom mózgu, chorobom sercowo-naczyniowym,
 • w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75 mg,
 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana.
 • składniki pierwszej otoczki: talk, triacetyna, kwasu metakrylowy, etyl akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, sodu dodecylosulfonian, polisorbat 80,
 • składniki drugiej otoczki: alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, karmin (E120), żółcień pomarańczowa (E110), lak aluminiowy.

Działanie

Działanie leku Abrea 

Lek Abrea zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową; a w mózgu może wywołać udar.

Dawkowanie

Stosowanie tabletek dojelitowych Abrea 

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

 • zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: 75-160 mg raz na dobę,
 • zapobieganie udarowi: 75-325 mg raz na dobę,
 • zapobieganie zaburzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ustabilizowaną lub niestabilną dławicą (rodzaj bólu w klatce piersiowej): 75-160 mg raz na dobę,
 • zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych: 75-160 mg raz na dobę.

Dzieci i młodzież: nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że zaleci to lekarz.

Przeciwwskazania

Leku Abrea nie należy stosować:

 • w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku,
 • w przypadku uczulenia na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ są często stosowane w leczeniu zapalenia stawówreumatyzmu lub bólu),
 • jeśli po zastosowaniu salicylanów lub NLPZ wystąpił kiedykolwiek u pacjenta napad astmy lub obrzęk niektórych części ciała, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy),
 • jeśli aktualnie lub w przeszłości występował u pacjenta wrzód żołądka, lub dwunastnicy, lub jakikolwiek rodzaj krwawienia, np. udar,
 • jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek,
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca powodujące duszność i obrzęk kostek,
 • w trakcie trzeciego trymestru ciąży,
 • nie wolno stosować dawek większych niż 100 mg na dobę, jeśli pacjent przyjmuje lek metotreksat (np. w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) w dawce większej niż 15 mg na tydzień.

Przechowywanie

 • Lek Abrea 75 mg przechowuj w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
 • Przechowuj w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
 • Nie stosuj tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Abrea i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne),
 • zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczenie skóry, które może być powiązane z wysoką gorączką i bólem stawów,
 • nieoczekiwane krwawienie, jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krew w wymiotach lub moczu, smoliste stolce.

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • nudności, wymioty, biegunka,
 • niestrawność,
 • zwiększona skłonność do krwawienia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): 

 • pokrzywka,
 • katar,
 • trudności w oddychaniu.

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie mózgowe; zmieniona liczba krwinek,
 • skurcze w dolnej części układu oddechowego, napad astmy,
 • zapalenie naczyń krwionośnych,
 • wybroczyny z fioletowymi plamami (krwawienie w obrębie skóry),
 • ciężkie reakcje skórne, jak wysypka znana jako rumień wielopostaciowy i jego postaci zagrażające życiu, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella,
 • reakcje nadwrażliwości, jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała albo wstrząs,
 • zespół Reya (bardzo rzadka choroba występująca u dzieci, która dotyczy mózgu i wątroby,
 • nieprawidłowe obfite lub przedłużające się miesiączki.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu,
 • ból głowy, zawroty głowy,
 • wrzód żołądka lub dwunastnicy lub perforacja,
 • wydłużony czas krwawienia,
 • zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek,
 • zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
 • duże stężenie kwasu moczowego lub małe stężenie cukru we krwi.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Na wynik leczenia mogą mieć wpływ inne leki przyjmowane w tym samym czasie, co kwas acetylosalicylowy:

 • leki przeciwpłytkowe - zapobiegające powstawaniu zakrzepów lub rozpuszczające zakrzepy (np. warfaryna, heparyna, klopidogrel, alteplaza),
 • leki przeciwko odrzuceniu przeszczepu po zabiegu transplantacji (cyklosporyna, takrolimus),
 • leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki moczopędne i inhibitory ACE),
 • leki regulujące rytm serca (digoksyna),
 • leki stosowane w leczeniu stanów maniakalno-depresyjnych (lit),
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. NLPZ jak ibuprofen lub steroidy),
 • leki przeciwbólowe i obniżające gorączkę (metamizol), wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi może być zmniejszony po jednoczesnym podaniu z metamizolem,
 • leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd),
 • leki stosowane w leczeniu padaczki (walproinian, fenytoina),
 • leki stosowane w leczeniu jaskry (acetazolamid),
 • leki stosowane w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów (metotreksat w dawce mniejszej niż 15 mg na tydzień),
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. glibenklamid, insulina),
 • leki stosowane w depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny jak sertralina lub paroksetyna),
 • leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej u pacjentów z uszkodzeniem lub po usunięciu nadnerczy lub przysadki mózgowej albo w leczeniu zapalenia, w tym chorób reumatoidalnych i zapalenia jelit (kortykosteroidy).

 

Lek Abrea z jedzeniem piciem i alkoholem

 • Picie alkoholu może zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego i wydłużać czas krwawienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Abrea należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca,
 • jeśli u pacjenta występują, lub występowały w przeszłości zaburzenia żołądka lub dwunastnicy,
 • w przypadku niekontrolowanego wysokiego ciśnienia krwi,
 • w przypadku występującej astmy, wysokiej gorączki, polipów błony śluzowej nosa lub innych przewlekłych chorób układu oddechowego; kwas acetylosalicylowy może spowodować napad astmy,
 • jeśli kiedykolwiek u pacjenta występowała dna moczanowa,
 • w przypadku występowania obfitych miesiączek,
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD).

Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy ulegną nasileniu lub jeśli wystąpią ciężkie lub niespodziewane działania niepożądane, np. nietypowe krwawienie, ciężkie reakcje skórne lub jakiekolwiek inne objawy ciężkiej nadwrażliwości.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu przez pacjenta leku Abrea przed zabiegami chirurgicznymi (nawet niewielkimi jak, np. ekstrakcja zęba), ponieważ kwas acetylosalicylowy ma właściwości zmniejszające krzepliwość krwi, co może zwiększać ryzyko krwawienia.

Należy zwracać uwagę, aby pacjent nie odwodnił się (uczucie pragnienia i suchości w ustach), ponieważ kwas acetylosalicylowy stosowany w tym czasie może spowodować zaburzenia czynności nerek.

Leku tego nie należy stosować jako leku przeciwbólowego, ani obniżającego gorączkę.

 

Dzieci i młodzież

Stosowany u dzieci, kwas acetylosalicylowy może spowodować zespół Reye’a. Jest to bardzo rzadka choroba, która dotyczy mózgu i wątroby i może powodować zagrożenie życia. Z tego powodu leku Abrea nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba, że jest to zalecone przez lekarza.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Kobiety w ciąży nie powinny stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz.
 • W czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży nie należy przyjmować leku Abrea, chyba że jest to zalecone przez lekarza, a dawka nie powinna wtedy być większa niż 100 mg na dobę.
 • Regularne przyjmowanie leku lub przyjmowanie dużych jego dawek w czasie ostatnich miesięcy ciąży może powodować ciężkie powikłania u matki lub dziecka.
 • Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek Abrea nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

 

Lek Abrea zawiera laktozę

 • Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem tego leku.

 

Lek Abrea 75 mg zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
31,53 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
12,59 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
17,55 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
27,10 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
11,09 zł
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml
19,09 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
23,40 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
9,88 zł
No-Spa Max 80 mg, 20 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
No-Spa Max 80 mg, 20 tabletek
16,68 zł
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek
24,88 zł
Stoperan 2 mg, 18 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Stoperan 2 mg, 18 kapsułek
12,08 zł
Sanprobi IBS, 20 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Sanprobi IBS, 20 kapsułek
25,65 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo