Poradnik
projekt opalanie
Aclotin (Ticlopidini hydrochloridum)

Aclotin (Ticlopidini hydrochloridum)

Aclotin jest to lek zawierający substancję czynną tiklopidyny chlorowodorek. Jest lekiem hamującym agregację płytek krwi i uwalnianie płytkowych czynników krzepnięcia. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAclotin
Nazwa międzynarodowaTiclopidini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

250 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tiklopidyny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kwas stearynowy
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • hamowanie agregacji płytek krwi
 • hamowanie uwalniania płytkowych czynników krzepnięcia krwi
 • zapobieganie tworzenia zakrzepów tętniczych i żylnych
Zastosowanie
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych
 • zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w przypadku chromania przestankowego
 • zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom
Przeciwwskazania
 • uczulenie na tiklopidynę lub którykolwiek ze składników preparatu
 • skazy krwotoczne
 • ostre krwotoczne udary mózgowe
 • choroby mogące powodować krwawienie
 • agranulocytoza, małopłytkowość, leukopenia
 • choroby przebiegające z wydłużeniem czasu krwawienia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek Aclotin należy stosować głównie u pacjentów z nadwrażliwością lub brakiem skutecznej reakcji na kwas acetylosalicylowy
 • u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki
 • lek może spowodować ciężkie, zagrażające życiu działania niepożądane: neutropenia, agranulocytoza, zakrzepowa plamica małopłytkowa i niedokrwistość aplastyczna
 • 10- 14 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, tyklopidynę należy odstawić
 • w trakcie leczenia tiklopidyną pacjenci powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i regularnie zgłaszali się na wizyty kontrolne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występują:

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zmiany w obrazie krwi
 • bóle i zawroty głowy
 • alergie skórne
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia tłuszczu we krwi
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • heparyną
 • lekami fibrynolitycznymi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi
 • digoksyną
 • teofiliną
 • lekami zobojętniającymi kwas solny
 • fenytoiną
 • kortykosteroidami
 • cyklosporyną
 • cymetydyną
Ciąża

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Tiklopidyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy jej stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek Aclotin nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej lat 18.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aclotin?

Aclotin jest lekiem hamującym agregację płytek krwi i uwalnianie płytkowych czynników krzepnięcia. Zapobiega tworzeniu zakrzepów tętniczych i żylnych oraz wydłuża czas krwawienia i zmniejsza lepkość krwi.

Jej Mechanizm działania polega na zależnej od ADP agregacji płytek krwi oraz na zablokowaniu łączenia się fibrynogenu z receptorem glikoproteinowym płytki krwi. Dzięki temu uniemożliwia agregację płytek krwi, wydłuża czas krwawienia i zmniejsza lepkość krwi. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Aclotin?

Lek stosowany jest w celu:

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych ( po udarze niedokrwiennym mózgu, w przejściowych epizodach niedokrwienia)
 • zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w przypadku chromania przestankowego
 • zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom

Dawkowanie

Jak stosować lek Aclotin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Zalecana dawka dla osoby dorosłej to 1 tabletka powlekana 2 razy na dobę łącznie z posiłkiem.

Specjalne stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek lekarz może uznać za konieczne zmniejszenie dawki leku.

Specjalne stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się stężenie tiklopidyny we krwi, tym samym zmniejsza się ilość czynników krzepnięcia, które są syntetyzowane w wątrobie. U takich pacjentów należy zachować szczególną ostrożność i w razie konieczności lekarz może zmniejszyć dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przedawkowania leku Aclotin należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, należy ją uzupełnić bezpośrednio po przypomnieniu. Jednakże nigdy nie wolno przyjmować podwójnej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, ponieważ znosi to korzyści z jego zażywania. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aclotin?

Nie należy stosować leku Aclotin w przypadku wystąpienia:

 • uczulenia na tiklopidynę lub którykolwiek ze składników preparatu
 • skazy krwotocznej
 • ostrych krwotocznych udarów mózgowe
 • chorób mogących powodować krwawienie np. wrzody żołądka lub dwunastnicy, krwotoczny udar mózgu
 • agranulocytozy, małopłytkowości, leukopenii
 • chorób przebiegających z wydłużeniem czasu krwawienia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Aclotin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Często występują (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zmiany w obrazie krwi
 • bóle i zawroty głowy
 • alergie skórne
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia tłuszczu we krwi

Niezbyt często występują (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • zaburzenia czucia
 • owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy
 • jadłowstręt
 • agranulocytoza a w jej wyniku posocznica i wstrząs septyczny
 • różnego rodzaju krwawienia
 • zwiększenia stężenia bilirubiny we krwi
 • złuszczające zapalenie skóry
 • krwawienie z nosa
 • krwiomocz

Rzadko występują (nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 • krwawienie śródmózgowe
 • zaburzenia czynności wątroby
 • szumy uszne
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych i płytek krwi
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego
 • kołatanie serca

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (nie więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

 • biegunka z zapaleniem jelita grubego
 • reakcje alergiczne łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym
 • bardzo ciężkie skórne odczyny alergiczne 
 • eozynofilia
 • obrzęk naczynioruchowy lub zapalenie naczyń
 • ból stawów
 • toczeń rumieniowaty
 • gorączka
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności nerek
 • alergiczne schorzenia płuc

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Aclotin należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • lek Aclotin należy stosować głównie u pacjentów z nadwrażliwością lub brakiem skutecznej reakcji na kwas acetylosalicylowy
 • u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki
 • przed rozpoczęciem terapii Aclotinem, a następnie co 2 tygodnie w trakcie pierwszych 3 miesięcy leczenia i 15 dni po jego zakończeniu należy kontrolować całkowitą liczbę krwinek
 • lek może spowodować ciężkie, zagrażające życiu działania niepożądane: neutropenia, agranulocytoza, zakrzepowa plamica małopłytkowa i niedokrwistość aplastyczna
 • 10- 14 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, tiklopidynę należy odstawić
 • w przypadku nagłęj konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego można podać dożylnie 0,5 – 1 mg/kg mc. metyloprednizolonu lub przetoczyć masę płytkową w celu zmniejszenia ryzyka nadmiernego krwawienia
 • w trakcie leczenia tiklopidyną pacjenci powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i regularnie zgłaszali się na wizyty kontrolne
 • tiklopidynę należy stosować ostrożnie, jeśli istnieje ryzyko krwawienia
 • jeżeli konieczne będzie jednoczesne stosowanie Aclotinu i doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków hamujących agregację płytek krwi, heparyny lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym kwasu acetylosalicylowego, niezbędna jest ścisła kontrola leczenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Aclotin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Aclotin nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Aclotin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wolno stosować leku Aclotin podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Aclotin może wpływać na działanie innych leków:

 • doustnych leków przeciwzakrzepowych
 • heparyny
 • leków fibrynolitycznych
 • kwasu acetylosalicylowego
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych i innych leków hamujących agregację płytek krwi
 • digoksyny (lek nasercowy)
 • teofiliny (lek stosowany w leczeniu astmy)
 • leków zobojętniających kwas solny
 • fenytoiny (lek stosowany w leczeniu padaczki)
 • kortykosteroidów (leki przeciwzapalne)
 • cyklosporyny (lek stosowany w celu zahamowania reakcji odpornościowych organizmu)
 • cymetydyny (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i jelit)

Lek Aclotin z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować w trakcie posiłku.

Aclotin a alkohol

Brak danych.

Aclotin a prowadzenie pojazdów

Lek Aclotin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aclotin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Aclotin a ciąża
Aclotin a karmienie piersią
Interakcje
Aclotin a alkohol
Aclotin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki