Poradnik
Aspirin 500 mg, 100 tabletek (import równoległy)
Aspirin 500 mg, 100 tabletek (import równoległy) - zdjęcie produktu
Aspirin 500 mg, 100 tabletek (import równoległy) - miniaturka zdjęcia produktu
Inpharm , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Aspirin 500 mg, 100 tabletek (import równoległy)

45,59 zł
4,56 zł za 10 tabletek
Dostępny, wysyłka w 1 dzień roboczy
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Aspirin® 500 mg to lek w postaci tabletek zawierający kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). Związek ten działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego w tabletkach są bóle o małym bądź umiarkowanym nasileniu, w tym ból głowy i ból mięśni oraz gorączka. 

Lek Aspirin® jest odpowiedni dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia. Każda tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego popularnie nazywanego aspiryną. Zaliczany jest on do grupy kwasowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Po podaniu doustnym, kwas acetylosalicylowy wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego.

Wskazania

 • Ból o małym lub umiarkowanym nasileniu, w tym ból głowy, ból mięśni
 • Ból i gorączka towarzyszące grypie i przeziębieniu.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) 500 mg,
 • pozostałe składniki: celuloza, skrobia kukurydziana. 
   

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

 • Dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek (nie więcej niż 8 tabletek na dobę).
 • W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin.
 • Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę, tj. 4000 mg kwasu acetylosalicylowego.
 • Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę (nie więcej niż 3 tabletki na dobę).
 • W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin.
 • Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletek na dobę, tj. 1500 mg kwasy acetylosalicylowego.
 • Tabletki należy przyjmować doustnie, po posiłkach, z dużą ilością płynu.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Skaza krwotoczna.
 • Ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
 • Ciężka niewydolność serca.
 • Ciężka niewydolność wątroby.
 • Ciężka niewydolność nerek.
 • Wystąpienie w przeszłości u pacjenta napadów astmy oskrzelowej, wywołanej podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Jednoczesne stosowanie metotreksatu (lek stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
 • Nie stosować:
  • u pacjentek w ostatnim trymestrze ciąży,
  • u dzieci poniżej 12 roku życia.

Przechowywanie

 • Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
 • Lek Aspirin® 500 należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Działania niepożądane

Aspirin®, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.
 • Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu.
 • W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną.
 • Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.


Zaburzenia żołądka i jelit:

 • bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej, im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja, enteropatia zwężeniowa jelit (szczególnie podczas długotrwałego stosowania).


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

 • w rzadkich przypadkach opisywano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).


Zaburzenia układu nerwowego:

 • zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.


Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

 • zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowopłciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia,
 • skutkiem krwawień może być wystąpienie niedokrwistości z niedoboru żelaza albo niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych,
 • hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.


Zaburzenia naczyniowe:

 • wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.


Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 • zaburzenia czynności nerek i ciężkie uszkodzenie nerek.


Zaburzenia układu immunologicznego:

 • reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: choroba układu oddechowego, która nasila się po zażyciu kwasu acetylosalicylowego,
 • łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy),
 • zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.


Zaburzenia układu oddechowego:

 • astma oskrzelowa.
   

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • Należy zastosować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin® z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila:
  • działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności,
  • działanie leków przeciwzakrzepowych, leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi, co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków,
  • ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol,
  • po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów,
  • działanie digoksyny (lek stosowany w chorobach serca), gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu,
  • działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika,
  • działanie toksyczne kwasu walproinowego (lek stosowany m.in. w padaczce), który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego,
  • działanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (leki przeciwdepresyjne).
 • Należy zastosować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin® z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie:
  • leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej,
  • leków moczopędnych,
  • niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny).
 • Aspirin® można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem. 


Aspirin® z jedzeniem i piciem lub alkoholem

 • Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania Aspirin® należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
  • jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, 
  • jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące,
  • jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby,
  • jeśli u pacjenta występowała w przeszłości (przewlekła lub nawracająca) choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek lub zaburzenia krążenia, (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek,
  • jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może wywołać wystąpienie hemolizy lub niedokrwistości hemolitycznej,
  • jeśli pacjentka karmi piersią.
 • Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka).
 • Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin®.
 • Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej.
 • W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a (rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby); występowanie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a, co wymaga natychmiastowej pomocy medycznej; ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony.
 • U dzieci poniżej 12 roku życia leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży powyżej 12 roku życia leki zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
 • Lek Aspirin® jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka. Nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.
 • W razie konieczności stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży należy przyjmować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas.
 • Aspirin® należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
 • Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiecego.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Bitterfeld GmbH
Orell Greppin Salegaster Chaussee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen Niemcy

Importer równoległy

InPharm Sp. z o.o.
ul. Strumykowa 28/11
03-138 Warszawa

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Przeziębienie i grypa
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
14,19 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
20,89 zł
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek
20,09 zł
Ibuprom Max Sprint 400 mg, 40 kapsułek miękkich - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ibuprom Max Sprint 400 mg, 40 kapsułek miękkich
24,49 zł
Theraflu Extra Grip 650 mg + 10 mg + 20 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 14 saszetek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Theraflu Extra Grip 650 mg + 10 mg + 20 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 14 saszetek
25,89 zł
Otrivin 1 mg/ 1 ml, aerozol do nosa, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Otrivin 1 mg/ 1 ml, aerozol do nosa, 10 ml
19,79 zł
Nurofen Express Forte 400 mg, 30 kapsułek miękkich - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Nurofen Express Forte 400 mg, 30 kapsułek miękkich
21,99 zł
Sudafed XyloSpray HA 1 mg/ ml, aerozol do nosa dla dzieci od 6 lat i dorosłych, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Sudafed XyloSpray HA 1 mg/ ml, aerozol do nosa dla dzieci od 6 lat i dorosłych, 10 ml
18,89 zł
Amol, płyn doustny i na skórę, 250 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Amol, płyn doustny i na skórę, 250 ml
31,39 zł
Ibuprom Sprint 200 mg, 24 kapsułki miękkie - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ibuprom Sprint 200 mg, 24 kapsułki miękkie
16,39 zł
SEMA Protect, woda morska izotoniczna, spray do nosa, 100 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
SEMA Protect, woda morska izotoniczna, spray do nosa, 100 ml
15,09 zł
Nasivin Classic 0,5 mg/ ml, aerozol do nosa dla dorosłych i dzieci od 6 lat, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Nasivin Classic 0,5 mg/ ml, aerozol do nosa dla dorosłych i dzieci od 6 lat, 10 ml
17,95 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki