Poradnik
Brymont (Brimonidini tartras)

Brymont (Brimonidini tartras)

Brymont to krople oczne zawierające w składzie winian brimonidyny. Substancja ta obniża ciśnienie śródgałkowe.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBrymont
Nazwa międzynarodowaBrimonidini tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2 mg / ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Winian brimonidyny

Skład - substancje pomocnicze
 • alkohol poliwinylowy 
 • cytrynian sodu dwuwodny
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • chlorek sodu
 • chlorek benzalkoniowy
 • kwas solny 1N lub wodorotlenek sodu 1N do ustalenia pH 
 • woda do wstrzykiwań 
Dostępne opakowania
 • 1 butelka 5 ml
 • 2 butelki 5 ml
 • 3 butelki 5 ml
Działanie / właściwości

Obniżanie ciśnienia śródgałkowego

 

Zastosowanie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na winian brimonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Brymont
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) np. fenelzyny, izokarboksazydu
 • przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. amitryptyliny, imipraminy) lub mianseryny
 • karmienie piersią lub planowane karmienie piersią
 • wiek poniżej 2 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • depresja występująca obecnie lub w przeszłości
 • zmniejszony dopływ krwi do mózgu lub kończyn
 • choroby serca
 • zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi 
 • zaburzenia nerek lub wątroby (obecnie lub w przeszłości)
 • noszenie miękkich soczewek kontaktowych
 • stosowanie u dzieci w wieku 2 - 17 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • uczucie zmęczenia, senność
 • reakcja alergiczna ze strony oka
 • pęcherzyki lub białe plamki na przedniej części oka
 • niewyraźne widzenie
 • zaczerwienienie oka
 • uczucie obecności ciała obcego w oku
 • świąd
 • uczucie palenia, kłucia

Częste:

 • zbielenie przedniej części oka
 • łzawienie
 • suchość oczu
 • podrażnienie
 • wrażliwość na światło
 • zmiany na powierzchni oka
 • zaczerwienienie
 • zaburzenia widzenia
 • zlepione powieki
 • obrzęk
 • ból lub nadmierna wrażliwość oka, lub powieki
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami imonoaminooksydazy (MAOI) np. fenelzyną, izokarboksazydem
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi m.in. amitryptyliną, imipraminą
 • mianseryną
Ciąża

Dopuszcza się stosowanie leku w ciąży na wyraźne zalecenie lekarza. 

Karmienie piersią

Nie stosować leku w przypadku karmienia piersią lub zamiaru karmienia piersią. 

Dzieci

Leku Brymont nie wolno stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

Lek Brymont nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku 2 - 17 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu ustąpienia ospałości, zmęczenia, niewyraźnego widzenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Brymont?

Brymont obniża podwyższone ciśnienie śródgałkowe u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub z nadciśnieniem ocznym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Brymont?

Wskazaniem do stosowania leku jest podwyższone ciśnienie śródgałkowe w przebiegu jaskry lub nadciśnienia ocznego. Lek podawany jest w:

 • w monoterapii, gdy miejscowe stosowanie beta - adrenolityków jest przeciwwskazane
 • w leczeniu wspomagającym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, gdy zastosowanie jednego preparatu nie przyniosło oczekiwanych efektów

Dawkowanie

Jak stosować lek Brymont?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Miękkie soczewki kontaktowe należy wyjąć przed podaniem leku oraz odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kropla dwa razy na dobę do chorego oka (oczu) co około 12 godzin, np. rano i wieczorem. W przypadku stosowania innych kropli do oczu należy zachować 5 – 15 minut przerwy pomiędzy kolejnymi preparatami.

Instrukcje dotyczące stosowania

Lek Brymont jest przeznaczony wyłącznie do stosowania jako krople do oczu, leku nie należy połykać.

Przed zakropleniem do oczu należy umyć ręce.

Należy unikać dotykania końcówką kroplomierza do oka, innych części ciała lub przedmiotów.

Pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby

Produkt leczniczy Brymont powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 

Jeżeli lek zostanie przypadkowo połknięty, wskazany jest pilny kontakt z lekarzem. Mogą temu towarzyszyć takie objawy jak:

 • niskie lub wysokie ciśnienie krwi
 • osłabienie świadomości
 • powolna akcja serca
 • osłabione napięcie mięśni
 • trudności z oddcyhaniem
 • niska tempetarura ciała

Zastosowanie większej ilości kropel do oka najprawdopodobniej nie jest szkodliwe.

Pominięcie zastosowania leku 

Pominiętą dawkę należy zastosować możliwie najszybciej, o ile nie zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki. Nie należy przekraczać 2 kropel do każdego oka na dobę.

Przerwanie stosowania leku 

Pacjent nie powinien samodzielnie przerywać leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Brymont?

Leku nie należy przyjmować:

 • jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylinę, imipraminę) lub mianserynę
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAOI), na przykład fenelzynę, izokarboksazyd
 • jeśli pacjent ma uczulenie na winian brimonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Brymont
 • jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią
 • u dzieci poniżej 2 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Brymont może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Brymont i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych (ogólna reakcja alergiczna):

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • trudności z przełykaniem lub oddychaniem
 • wysypka 

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • reakcja alergiczna ze strony oka
 • pęcherzyki lub białe plamki na przedniej części oka
 • niewyraźne widzenie
 • zaczerwienienie oka
 • uczucie palenia, kłucia
 • uczucie obecności ciała obcego w oku
 • świąd
 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • uczucie zmęczenia
 • senność

Częste (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zmiany na powierzchni oka
 • zaczerwienienie
 • obrzęk
 • ból lub nadmierna wrażliwość oka, lub powieki
 • zaburzone widzenie
 • zlepione powieki
 • wrażliwość na światło
 • podrażnienie
 • suchość oczu
 • łzawienie
 • zbielenie przedniej części oka
 • zawroty głowy
 • objawy przypominające przeziębienie
 • zaburzenia żołądka i jelit
 • zaburzenia smaku lub ogólne osłabienie 

Niezbyt częste (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • depresja
 • palpitacje serca
 • zmiany częstości akcji serca
 • suchość w nosie
 • ogólna reakcja alergiczna

Rzadkie (u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • duszność

Bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10.000 osób):

 • stan zapalny wewnątrz oka lub zmniejszenie wielkości źrenicy
 • bezsenność
 • omdlenia
 • wysokie lub niskie ciśnienie krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Brymont, należy poinformować lekarza o:

 • występowaniu obecnie lub w przeszłości depresji
 • zmniejszonym dopływie krwi do mózgu lub kończyn
 • chorobach serca
 • zaburzeniach ciśnienia tętniczego krwi
 • występowaniu obecnie lub w przeszłości zaburzeń nerek, lub wątroby
 • noszeniu miękkich soczewek kontaktowych, chlorek beznzalkoniowy może powodować zmianę ich koloru oraz podrażnienie oka

Stosowanie leku u dzieci powyżej 2 roku życia, zwłaszcza w grupie wiekowej 2 - 7 lat lub u dzieci o masie ciała <20 kg wymaga ostrożności ze względu na często występującą u nich senność. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Brymont a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Brymont można stosować podczas ciąży wyłącznie w przypadku wyraźnego zalecenia lekarza, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. 

Brymont a karmienie piersią

Jeśli pacjenta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Brymont nie powinien być stosowany jednocześnie z:

 • inhibitorami imonoaminooksydazy (MAOI) np. fenelzyną, izokarboksazydem
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi m.in. amitryptyliną, imipraminą
 • mianseryną

Inne leki, które mogą wchodzić w interakcje z brimonidyną to:

 • leki przeciwbólowe np. paracetamol z kodeiną
 • leki uspokajające np. diazepam, alprazolam
 • opioidy np. morfina
 • barbiturany np. fenobarbital
 • alkohol regularnie spożywany
 • leki stosowane w leczeniu depresji np. fluoksetyna paroksetyna, lub wenlafaksyna
 • leki stosowane w chorobach serca np. digoksyna, może nastąpić nieznaczne obniżenie ciśnienia krwi
 • leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi np. bendrofluazyd, atenolol, lizynopryl, rezerpina
 • prazosyna
 • chloropromazyna i metylfenid

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Brymont a alkohol

Możliwe jest nasilone działanie hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego w wyniku interakcji leku Brymont z alkoholem.

Brymont a prowadzenie pojazdów

Lek może powodować ospałość, zmęczenie, niewyraźne lub zaburzone widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu ustąpienia tych objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Brymont?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie stosować leku, jeśli plomba na butelce jest uszkodzona przed pierwszym użyciem
 • nie należy stosować jednej butelki dłużej niż 28 dni od momentu otwarcia
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C
 • przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Brymont a ciąża
Brymont a karmienie piersią
Interakcje
Brymont a alkohol
Brymont a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo