Kategorie

Candepres (Candesartanum cilexetilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Candepres?

Lek Candepres zawiera substancję czynną kandesartan cyleksetyl, dzięki której  pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi oraz ułatwia sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Podstawowe informacje

NazwaCandepres
Nazwa międzynarodowaCandesartanum cilexetilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 •  8 mg
 • 16 mg
 • 32 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Kandesartan cyleksetyl

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K-30
 • karagen
 • kroskarmeloza sodowa 
 • stearynian magnezu
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek 
 • 30 tabletek 
 • 56 tabletek 
 • 60 tabletek 
Działanie / właściwości
 • antagonista receptora angiotensyny II
 • pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi
Zastosowanie
 • leczenie wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia
 • leczenie dorosłych pacjentów z niewydolnością serca, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) nie mogą być zastosowane lub jako terapia wspomagająca podczas leczenia inhibitorami ACE, gdy objawy choroby utrzymują się mimo leczenia, a nie można zastosować leków z grupy antagonistów receptorów dla mineralokortykosteroidów (MRA)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kandesartan cyleksetyl lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • ciężka choroba wątroby lub zastój żółci 
 • cukrzyca 
 • zaburzenia czynności nerek i stosowanie leku zmniejszającego ciśnienie tętnicze, zawierającego aliskiren
 • wiek poniżej 1 roku życia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z sercem, wątrobą lub nerkami, dializy
 • przebyty niedawno zabieg przeszczepienia nerki
 • wymioty lub niedawno występujące silne wymioty, lub biegunka
 • choroba nadnerczy (zespół Conna)
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • przebyty udar mózgu
 • stosowanie leków w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
  • inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą
  • aliskiren
 • stosowanie inhibitorów ACE razem z lekiem z grupy tzw. antagonistów receptorów dla mineralokortykosteroidów (MRA)
 • ciąża
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek):

 • zawroty głowy, odczucie wirowania
 • bóle głowy
 • zakażenia dróg oddechowych
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi (które może powodować omdlenie lub zawroty głowy)
 • zmiany wyników badań krwi: zwiększona ilość potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca
 • wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • suplementami potasu lub zamiennikami soli zawierającymi potas
 • heparyną
 • kotrimoksazolem
 • lekami moczopędnymi
 • litem
 • inhibitorami ACE lub aliskirenem
 • inhibitorami ACE razem z niektórymi innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, tzw. antagonistami receptorów dla mineralokortykosteroidów
 • alkoholem
Ciąża

Stosowanie leku Candepres we wczesnym okresie ciąży nie jest zalecane.
Nie wolno stosować leku Candepres po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Candepres nie jest zalecane w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Candepres nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia ze względu na ryzyko szkodliwego wpływu na rozwijające się nerki.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku Candepres wystąpią zmęczenie lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Candepres?

Lek Candepres zawierający substancję czynną kandesartan cyleksetyl z grupy tzw. antagonistów receptora angiotensyny II, powoduje rozluźnienie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi oraz ułatwia sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Candepres?

Lek Candepres stosuje się w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat
 • leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca, z osłabioną czynnością mięśnia sercowego, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) nie mogą być zastosowane 
 • terapii wspomagającej podczas leczenia inhibitorami ACE, gdy objawy choroby utrzymują się mimo leczenia, a nie można zastosować leków z grupy antagonistów receptorów dla mineralokortykosteroidów (MRA)

Dawkowanie

Jak stosować lek Candepres?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Candepres można przyjmować niezależnie od posiłków.
Tabletki należy połykać, popijając wodą.
Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze. Pomoże to pacjentowi pamiętać o przyjęciu leku.
W razie konieczności tabletkę można podzielić na równe dawki. 

Wysokie ciśnienie tętnicze

Dorośli

 • zalecana dawka leku Candepres wynosi 8 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg raz na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, w zależności od uzyskanej reakcji na leczenie

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby, zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową (również pacjentom, którzy utracili ostatnio dużą ilość płynów na skutek wymiotów lub biegunki, albo przyjmujących leki moczopędne).

Pacjenci rasy czarnej

Reakcja na lek może być słabsza, jeśli jest on stosowany jako jedyny (w tzw. monoterapii). 
Konieczne może być zastosowanie większej dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z wysokim ciśnieniem tętniczym

Dzieci w wieku od 6 do <18 lat:

 • zalecaną dawką początkową są 4 mg podawane raz na dobę
 • pacjenci o masie ciała <50 kg: u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego, lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 8 mg raz na dobę
 • pacjenci o masie ciała ≥50 kg: u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego, lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę, a następnie w razie konieczności do 16 mg raz na dobę

Niewydolność serca

Dorośli

 • zalecana dawka początkowa leku Candepres wynosi 4 mg raz na dobę
 • lekarz może podwajać dawkę leku w odstępach co najmniej 2 tygodni aż do dawki 32 mg raz na dobę

Candepres może być przyjmowany razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Candepres należy niezwłocznie zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku
Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Candepres, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć.
Dlatego nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Candepres?

Leku Candepres nie należy stosować gdy:

 • pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetyl lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • pacjentka jest w drugim lub trzecim trymestrze ciąży
 • u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby lub zastój żółci (zaburzenie odprowadzania żółci z pęcherzyka żółciowego)
 • pacjent choruje na cukrzycę lub ma zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, zawierający aliskiren
 • dziecko nie skończyło pierwszego roku życia 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Candepres może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Candepres i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli wystąpi którakolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • trudności w oddychaniu z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, lub bez obrzęku
 • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu
 • silny świąd skóry (z wysypką grudkową) 

Candepres może spowodować zmniejszenie liczby białych krwinek, co osłabia odporność organizmu na zakażenia.
Pacjent może odczuwać zmęczenie, może też wystąpić zakażenie lub gorączka.
W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem, który zleci wykonanie badań krwi w celu sprawdzenia, czy Candepres wpływa na krew pacjenta (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek):

 • zawroty głowy, odczucie wirowania
 • bóle głowy
 • zakażenia dróg oddechowych
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi (które może powodować omdlenie lub zawroty głowy)
 • zmiany wyników badań krwi
  • zwiększona ilość potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca, która może objawiać się  zmęczeniem, osłabieniem, nieregularnym biciem serca lub mrowieniem
 • wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca; bardzo rzadko może wystąpić niewydolność nerek

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

 • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych, może być odczuwane zmęczenie, może wystąpić zakażenie lub gorączka
 • wysypka skórna, pokrzywka
 • świąd
 • ból pleców, bóle stawów i mięśni
 • zmiany czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby, może być odczuwane zmęczenie, może wystąpić zażółcenie skóry i białkówek oczu oraz objawy przypominające grypę
 • nudności
 • zmiany wyników badań krwi
  • zmniejszona ilość sodu we krwi, co może objawiać się osłabieniem, brakiem energii lub kurczem mięśni jeśli ilość sodu jest bardzo mała
 • kaszel

Częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • biegunka

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży
Działania niepożądane u dzieci leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego są podobne do działań obserwowanych u dorosłych, ale występują częściej.

Bardzo często:

 • ból gardła

Często:

 • wyciek z nosa
 • gorączka 
 • przyspieszona czynność serca 

Działań tych nie zgłaszano u dorosłych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Candepres należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • ma problemy z sercem, wątrobą lub nerkami, lub poddawany jest dializie
 • przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki
 • ma wymioty lub niedawno miał silne wymioty, lub ma biegunkę
 • ma chorobę nadnerczy (zespół Conna, nazywany również pierwotnym hiperaldosteronizmem)
 • ma niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • przebył w przeszłości udar mózgu
 • przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi: inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą, aliskiren
 • przyjmuje inhibitor ACE razem z lekiem z grupy tzw. antagonistów receptorów dla mineralokortykosteroidów (MRA). Leki te stosuje się w leczeniu niewydolności serca. 

Należy poinformować lekarza również jeśli pacjentka jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). 
Candepres nie jest zalecany we wczesnej ciąży i przeciwwskazany po trzecim miesiącu ciąży, gdyż jego stosowanie w tym czasie może być bardzo szkodliwe dla dziecka.

Lekarz może zalecić regularne kontrole czynności nerek, ciśnienia tętniczego i stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.
Jeśli którykolwiek z wymienionych punktów dotyczy pacjenta, lekarz może zalecić częstsze wizyty kontrolne i wykonanie niektórych badań.

Jeśli pacjent ma poddać się operacji, powinien powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu leku Candepres, gdyż lek stosowany w skojarzeniu z niektórymi środkami znieczulającymi może spowodować nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Dzieci i młodzież
Leku Candepres nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku ze względu na ryzyko szkodliwego wpływu na rozwijające się nerki.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Candepres a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Candepres we wczesnym okresie ciąży nie jest zalecane.
Nie wolno stosować leku Candepres po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może działać bardzo szkodliwie na dziecko.

Candepres a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Candepres nie jest zalecane w okresie karmienia piersią. Dla pacjentek planujących karmienie piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka, lekarz może wybrać inny odpowiedni lek.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza o stosowaniu:

 • innych leków zmniejszających ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityków, diazoksydu i inhibitorów ACE (enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl)
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) np. ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny)
 • kwasu acetylosalicylowego, jeśli jest przyjmowany w dawce większej niż 3 gramy na dobę (lek łagodzący ból i stan zapalny)
 • suplementów potasu lub zamienników soli zawierających potas (leki, które zwiększają ilość potasu we krwi)
 • heparyny (lek zapobiegający krzepnięciu krwi)
 • kotrimoksazolu (antybiotyk)
 • leków moczopędnych
 • litu (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • inhibitorów ACE lub aliskirenu 
 • inhibitorów ACE razem z niektórymi innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, tzw. antagonistami receptorów dla mineralokortykosteroidów (np. spironolakton, eplerenon)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Candepres a alkohol

Pacjent stosujący lek Candepres, przed spożyciem alkoholu powinien poradzić się lekarza.
Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Candepres a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku Candepres wystąpi zmęczenie lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Candepres?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego