Poradnik
Fevarin (Fluvoxamini maleas)

Fevarin (Fluvoxamini maleas)

Fevarin należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Zawiera w składzie fluwoksaminę o działaniu przeciwdepresyjnym. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFevarin
Nazwa międzynarodowaFluvoxamini maleas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Maleinian fluwoksaminy

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • mannitol
 • skrobia kukurydziana
 • skrobia żelowana
 • stearylofumaran sodu
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • talk
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania

Fevarin 50 mg

 • 30 tabletek
 • 60 tabletek

Fevarin 100 mg

 • 15 tabletek 
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
Zastosowanie
 • duże zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jednoczesne stosowanie z tyzanidyną
 • przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) 
 • jednoczesne stosowanie z pimozydem
 • jednoczesne stosowanie z ramelteonem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia
 • choroby serca
 • ciąża lub planowana ciąża
 • padaczka lub drgawki w przeszłości
 • krwawienia w przeszłości lub regularne stosowanie leków zwiększających ryzyko krwawień
 • cukrzyca
 • jaskra
 • prowadzona terapia elektrowstrząsowa
 • mania
 • zaburzenia nerek lub wątroby
 • wiek poniżej 18 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • anoreksja
 • pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk
 • bezsenność
 • senność
 • drżenie
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • kołatanie serca, przyśpieszona czynność serca
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • biegunka
 • suchość w ustach
 • niestrawność
 • nudności
 • wymioty
 • nadmierne pocenie się
 • złe samopoczucie, wyczerpanie
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwzakrzepowymi np. warfaryną, nikumalonem, klopidogrelem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami przeciwalergicznymi np. terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem
 • takryną
 • ramelteonem
 • teofiliną
 • metadonem
 • meksyletyną
 • fenytoiną lub karbamazepiną
 • cyklosporyną
 • ropinirolem
 • propranololem
 • sildenafilem
 • tramadolem
 • tryptanami
 • pimozydem
 • benzodiazepinami
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • neuroleptykami lub lekami przeciwpsychotycznymi
 • litem
 • tryptofanem
 • inhibitorami monoaminooksydazy np. moklomemidem
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny np. cytalopramem
 • preparatami dziurawca
 • alkoholem
Ciąża

Nie należy stosować fluwoksaminy podczas ciąży, chyba że według lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Powyżej 8 roku życia wyłącznie w leczeniu zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Fluwoksamina może wywoływać nadmierną senność. Należy zachować szczególną ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując maszyny, jeśli nie jest znany wpływ leku na sprawność psychoruchową.

Działanie i właściwości

Jak działa Lek Fevarin?

Fluwoksamina hamuje wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach mózgu. W konsekwencji poprawia nastrój, wycisza natrętne myśli czy przymusowe zachowania.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fevarin?

Fevarin stosuje się w leczeniu:

 • ciężkich epizodów depresyjnych u dorosłych
 • zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Fevarin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki połyka się bez rozgryzania (można dzielić), popijając je wodą.

Działanie leku może być widoczne dopiero po kilku tygodniach. Czas trwania kuracji ustala lekarz, zazwyczaj leczenie należy kontynuować przez minimum 6 miesięcy od momentu ustąpienia objawów.

Dorośli

Depresja

Dawka początkowa to 50 lub 100 mg na dobę, przyjmowanych wieczorem

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne

Należy rozpocząć od 50 mg na dobę, przyjmowanych najlepiej wieczorem

W przypadku braku poprawy po kilku tygodniach należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę do maksymalnie 300 mg na dobę. Jeśli lekarz zaleci stosowanie więcej niż 150 mg na dobę, nie należy przyjmować ich jednorazowo.

Młodzież i dzieci powyżej 8 lat

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne - OCD

Dawka początkowa to 25 mg (pół tabletki leku Fevarin 50 mg) na dobę, najlepiej przed snem.

Lekarz może zwiększać dawkę co 4 - 7 dni o 25 mg, w zależności od tolerancji, do uzyskania skutecznej dawki, jednak nie większej niż 200 mg na dobę. Jeśli lekarz zaleci stosowanie więcej niż 50 mg na dobę, lek należy przyjmować w dwóch dawkach. W przypadku, gdy dawka dobowa nie została równomiernie podzielona, większą część dawki należy przyjąć wieczorem.

Zaburzenia wątroby i nerek

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek powinni rozpoczynać leczenie od małej dawki i pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza. Zdarzały się przypadki zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, z reguły z towarzyszącymi objawami klinicznymi, wymagające przerwania leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fevarin

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania to:

 • dolegliwości żołądkowo - jelitowe (nudności, wymioty i biegunka)
 • senność i zawroty głowy
 • tachykardia, bradykardia, niedociśnienie
 • zaburzenia czynności wątroby
 • drgawki
 • śpiączka

Fluwoksamina charakteryzuje się dużym marginesem bezpieczeństwa w razie przedawkowania

Leczenie:

 • opróżnić żołądek możliwie najszybciej po przyjęciu tabletek i zastosować leczenie objawowe
 • podawanie węgla aktywowanego, w razie konieczności razem z osmotycznym środkiem przeczyszczającym

Pominięcie zastosowania leku Fevarin

Należy poczekać do czasu przyjęcia kolejnej dawki. Stosowanie dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej nie jest zalecane.

Przerwanie stosowania leku Fevarin

Nie należy przerywać przyjmowania leku Fevarin zbyt szybko, ponieważ mogą wystąpić objawy odstawienia:

 • pobudzenie ruchowe i niepokój
 • splątanie
 • biegunka
 • zaburzenia snu
 • bóle i zawroty głowy
 • niestabilność emocjonalna
 • nudności lub wymioty
 • kołatanie serca
 • zaburzenia zmysłów
 • pocenie
 • drżenie

W celu uniknięcia wystąpienia powyższych objawów lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fevarin?

Nie należy stosować leku Fevarin:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na fluwoksaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające tyzanidynę
 • jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy lub przyjmował je w czasie ostatnich 14 dni
 • jeśli pacjent przyjmuje pimozyd
 • jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające ramelteon

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fevarin może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Fevarin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jednocześnie kilka objawów takich jak:

 • pocenie się, sztywność lub skurcz mięśni, zaburzenia równowagi, splątanie, drażliwość lub skrajne pobudzenie może to oznaczać zespół serotoninowy
 • sztywność mięśni, wysoka temperatura, splątanie lub inne podobne objawy może to oznaczać złośliwy zespół neuroleptyczny
 • zmęczenie, osłabienie lub splątanie oraz bolesność, sztywność lub brak kontroli mięśni może to oznaczać zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny (SIADH)

W przypadku wystąpienia nietypowych siniaków, wybroczyn, wymiotów z krwią lub krwistych stolców należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane obserwowane często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • anoreksja
 • pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk
 • bezsenność
 • senność
 • drżenie
 • ból lub zawroty głowy
 • kołatanie serca, przyśpieszona czynność serca
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • biegunka
 • suchość w ustach
 • niestrawność
 • nudności
 • wymioty
 • nadmierne pocenie się
 • złe samopoczucie, wyczerpanie

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • omamy, dezorientacja
 • agresja
 • zaburzenia ruchowe, zaburzenia koordynacji ruchowej
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • skórne reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, wysypka lub świąd)
 • bóle stawów lub mięśni
 • opóźniony wytrysk nasienia

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • mania (uczucie euforii lub nadmiernego pobudzenia)
 • drgawki
 • zaburzenia czynności wątroby
 • nadwrażliwość na światło
 • mlekotok

Nieznana częstość:

 • krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia ginekologiczne, wybroczyny, plamica
 • wzrost stężenia hormonu prolaktyny
 • nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
 • hiponatremia
 • wahania masy ciała
 • myśli lub zachowania samobójcze
 • zespół serotoninowy
 • objawy tożsame ze złośliwym zespołem neuroleptycznym
 • pobudzenie ruchowe
 • zaburzenia czucia
 • zaburznia smaku
 • jaskra
 • rozszerzenie źrenic
 • niemożność osiągnięcia orgazmu
 • zaburzenia miesiączkowania
 • ciężki krwotok z pochwy tuż po porodzie
 • zaburzenia oddawania moczu
 • ciężkie reakcje skórne: wysypki, zaczerwienienie, uogólniona wysypka z pęcherzami i złuszczaniem skóry (zespół Stevensa - Johnsona)

U pacjentów stosujących Fevarin wzrasta ryzyko złamań kości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Fevarin, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku, gdy:

 • pacjent ma chorobę serca (stan po zawale serca, zaburzenia rytmu serca)
 • pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść
 • pacjent ma padaczkę lub występowały u niego w przeszłości drgawki
 • u pacjenta występowały w przeszłości krwawienia lub pacjent regularnie stosuje leki zwiększające ryzyko krwawień np. leki przeciwbólowe
 • pacjent choruje na cukrzycę
 • pacjent ma jaskrę
 • pacjent przechodzi terapię elektrowstrząsową
 • kiedykolwiek u pacjenta występowała mania
 • pacjent ma zaburzenia nerek lub wątroby
 • pacjent ma mniej niż 18 lat

Leki takie, jak Fevarin (tak zwane SSRI) mogą zaburzać czynności seksualne, niekiedy nawet po przerwaniu leczenia.

Myśli samobójcze lub o samookaleczaniu się, pogłębienie depresji i lęku

Osoby chorujące na depresję lub z zaburzeniami lękowymi, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy bądź zachowanie mogą nasilać się zwłaszcza na początku leczenia, ponieważ leki przeciwdepresyjne zaczynają działać po około 2 tygodniach.

W sytuacji wystąpienia takich myśli, czy zachowań należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Wystąpienie myśli samobójczych lub myśli o samookaleczeniu jest bardziej prawdopodobne w przypadku:

 • występowania myśli samobójczych lub chęci samookaleczenia w przeszłości
 • młodego wieku
 • wieku poniżej 25 lat i towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi, które były leczone lekami przeciwdepresyjnymi

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

U pacjentów w wieku poniżej 18 lat stosujących tego typu leki występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Dlatego stosowanie leku u osób poniżej 18 roku życia ogranicza się do leczenia zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych. Długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży są ograniczone. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fevarin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować produktu Fevarin w czasie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia fluwoksaminą.

Stosowanie leku w ostatnich tygodniach ciąży może zwiększać ryzyko krwotoku z pochwy po porodzie, a u noworodka może wywołać m.in. zespół przetrwałego nadciśnienia płucnego. 

Fevarin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Fluwoksamina jest w niewielkim stopniu wydzielana do mleka kobiecego, dlatego lek nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to zwłaszcza leków takich jak:

 • warfaryna, nikumalon, klopidogrel lub innych leków przeciwzakrzepowych, ryzyko krwotoku wzrasta
 • kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • leki przeciwalergiczne (terfenadyna, astemizol, cyzapryd) - wzrost ich stężenia w osoczu i możliwość wydłużenia odstępu QT
 • takryna
 • ramelteon
 • teofilina
 • metadon
 • meksyletyna
 • fenytoina lub karbamazepina
 • cyklosporyna
 • ropinirol
 • propranolol
 • sildenafil
 • tramadol
 • tryptany, stosowane w leczeniu migreny
 • pimozyd - może dojść do wydłużenia odstępu QT
 • benzodiazepiny
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • neuroleptyki lub leki przeciwpsychotyczne
 • lit
 • tryptofan
 • inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) np. moklobemid
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny np. cytalopram
 • wyciąg z dziurawca

Fevarin z jedzeniem i piciem

Spożywanie dużych ilości herbaty, kawy i napojów zawierających kofeinę może spowodować drżenie rąk, nudności, kołatanie serca, niepokój i bezsenność. Objawy te mogą ustąpić po ograniczeniu ilość przyjmowanej kofeiny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fevarin a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania fluwoksaminy.

Fevarin a prowadzenie pojazdów

Lek nie wykazuje wpływu na sprawność psychoruchową. Fluwoksamina może wywołać nadmierną senność, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn do momentu ustalenia indywidualnej reakcji na lek.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fevarin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25ºC.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Fevarin a ciąża
Fevarin a karmienie piersią
Interakcje
Fevarin a alkohol
Fevarin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo