Ginkoflav Med 80 mg, 60 kapsułek KRÓTKA DATA

Ginkoflav Med 80 mg, 60 kapsułek KRÓTKA DATA

Kategorie

Ginkoflav Med 80 mg, 60 kapsułek KRÓTKA DATA

Cena jednostkowa: 3,07 zł za 10 kapsułek

Cena
18,39 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Data ważności produktu: 2022-02-28

Możliwe formy dostawy:
  • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
  • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Lek Ginkoflav Med firmy Olimp Laboratories zawiera suchy wyciąg kwantyfikowany z liści miłorzębu japońskiego, który rozszerza naczynia krwionośne, poprawia przepływ krwi w mózgu i zmniejsza agregację płytek krwi. Substancjami czynnymi wyciągu z liści miłorzębu są glikozydy flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid. Ginkoflav Med może być stosowany celu poprawy funkcji poznawczych u osób starszych (osłabienie sprawności umysłowej i osłabienie pamięci związane z wiekiem), a także pomocniczo w celu poprawy jakości życia w łagodnym otępieniu. Produkt przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

Inne wersje tego produktu

Wskazania

W celu poprawy funkcji poznawczych u osób starszych (osłabienie sprawności umysłowej i osłabienie pamięci związane z wiekiem), pomocniczo w celu poprawy jakości życia w łagodnym otępieniu. Produkt przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

Skład

Każda kapsułka zawiera 80mg suchego wyciągu kwantyfikowanego z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba L., folium (35-67:1), odpowiadającego: 17,6-21,6 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe; 2,2-2,7 mg ginkgolidów A, B i C; 2,1-2,6 mg bilobalidu. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 65% (v/v). substancji pomocniczych, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona.

Działanie

Poprawa funkcji poznawczych u osób starszych.

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: po 1 kapsułce 3 razy na dobę. Podanie doustne. Kapsułkę należy popić płynem. Terapia zasadnicza powinna trwać co najmniej 8 tygodni. Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono jako: Bardzo często (1/10) Często (1/100 do <1/10) Niezbyt często (1/1 000 do <1/100) Rzadko (1/10 000 do <1/1 000) Bardzo rzadko (≤1/10 000) nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia żołądka i jelit często: wymioty, nudności, bóle brzucha, biegunka Zaburzenia układu nerwowego bardzo często: bóle głowy często: zawroty głowy Zaburzenia układu immunologicznego częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny) Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej częstość nieznana: skórne reakcje nadwrażliwości takie jak rumień, obrzęk, świąd, wysypka Zaburzenia krwi i układu chłonnego częstość nieznana: krwawienia w obrębie nosa, układu pokarmowego, oka, krwawienia śródczaszkowe Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.

Interakcje

Ze względu na brak możliwości wykluczenia interakcji z niżej wymienionymi produktami leczniczymi należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu Ginkoflav Med. W przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol i warfaryna) lub lekami przeciwpłytkowymi (np. klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne) działanie tych leków może ulec nasileniu. Dostępne badania nie wskazują na występowanie interakcji z warfaryną, jednakże zalecane jest odpowiednie monitorowanie w czasie rozpoczynania terapii Ginkgo biloba, zakończenia tej terapii, zmiany dawkowania lub zmiany produktu zawierającego wyciąg z miłorzębu japońskiego. Badania interakcji z talinololem wskazują, że Ginkgo biloba może hamować glikoproteinę P (P-gp) w komórkach jelita. Może to powodować zwiększenie dostępności leków podlegających w znacznym stopniu transportowi przez P-gp w jelicie, takich jak dabigatran. Zalecane jest zachowanie ostrożności w przypadku jednoczesnego stosowania dabigatranu i wyciągu z miłorzębu japońskiego. Badanie interakcji z nifedypiną wskazywało na możliwość zwiększenia maksymalnego stężenia tego leku we krwi (cmax) przez wyciąg z miłorzębu japońskiego. U niektórych uczestników badania odnotowano dwukrotny wzrost maksymalnego stężenia nifedypiny, co prowadziło do zawrotów głowy i nasilenia takich dolegliwości jak uderzenia gorąca. Jednoczesne stosowanie produktów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego i produktów zawierających efavirenz nie jest zalecane. Stężenia efavirenzu w osoczu mogą ulec zmniejszeniu wskutek indukcji enzymu CYP3A4.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi (skaza krwotoczna) oraz u osób przyjmujących leki przeciwpłytkowe lub leki przeciwzakrzepowe nie należy stosować tego produktu leczniczego bez konsultacji z lekarzem, ze względu na brak możliwości wykluczenia wpływu produktu leczniczego na występowanie krwawień. W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego należy poinformować lekarza o stosowaniu tego produktu leczniczego. Zaleca się przerwać podawanie produktu 3 - 4 dni przed planowanym zabiegiem. Nie można wykluczyć wpływu produktów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego na ryzyko wystąpienia napadów u osób cierpiących na padaczkę. Jednoczesne stosowanie produktów zawierających Ginkgo biloba oraz produktów zawierających efavirenz nie jest zalecane. Dzieci i młodzież: Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieżyCiąża: Ginkgo biloba może hamować agregację płytek krwi i zwiększać ryzyko występowania krwawień. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające. Produkt leczniczy Ginkoflav Med jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Karmienie piersią Brak wystarczających danych dotyczących przenikania wyciągu z miłorzębu japońskiego i jego metabolitów do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków.

Podmiot odpowiedzialny

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

  • Apteka Gemini

    gemini.pl

    Dodaj do ekranu głównego