Ibuprom Sprint Caps 200 mg, 24 kapsułki

Ibuprom Sprint Caps 200 mg, 24 kapsułki

Kategorie

Ibuprom Sprint Caps 200 mg, 24 kapsułki

Cena jednostkowa: 6,04 zł za 10 kapsułek

Cena
14,49 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Ibuprom Sprint to lek przeciwbólowy w postaci kapsułek miękkich przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Stosowany jest w leczeniu stanu zapalnego, który jest jedną z przyczyn bólu.  Dodatkowo lek obniża gorączkę. 

Wskazania

 • Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym:
  • bóle głowy,
  • bóle mięśniowe,
  • bóle zębów,
  • bóle kostne i stawowe;
  • bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej,
  • bolesne miesiączkowanie;
 • gorączka (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Skład

1 kapsułka miękka zawiera:

 • substancję czynną: ibuprofen 200 mg
 • substancje pomocnicze: Makrogol 600, woda oczyszczona, krystaliczny potasu wodorotlenek, żelatyna, Anidrisorb 85/70, błękit patentowy V 85%.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

 • Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1-2 kapsułki doustnie co 4 godziny (nie należy stosować ilości większej niż 6 kapsułek na dobę).
 • Lek Ibuprom Sprint przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania, jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeśli wystąpią nowe objawy, powinno skontaktować się z lekarzem.
 • Nie wolno przyjmować leku przez okres ponad 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Ibuprom Sprint:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
 • jeśli po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej;
 • u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, czynną lub przebytą, perforacją lub krwawieniem, również z tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ;
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca;
 • u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych);
 • u kobiet w III trymestrze ciąży;
 • w przypadku skazy krwotocznej. 

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

 • Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS, do którego należą takie objawy jak: 
  • wysypka skórna, 
  • gorączka, 
  • obrzęk węzłów chłonnych 
  • zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).
 • W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.
 • Przyjmowanie takich leków, jak Ibuprom Sprint może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.
 • W przypadku doraźnego stosowania leku działania niepożądane występują rzadko.
 • U pacjentów w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
 • związanych ze stosowaniem ibuprofenu niż u pacjentów młodszych. Częstość występowania oraz
 • nasilenie działań niepożądanych można zmniejszyć stosując najmniejszą dawkę terapeutyczną przez
 • możliwie najkrótszy okres.
 • U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. 

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • niestrawność, 
 • nudności, 
 • ból głowy, 
 • ból brzucha,
 • świąd, 
 • pokrzywka.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • wzdęcia, biegunka, zaparcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, wymioty, zawroty głowy;
 • obrzęki wynikające z zaburzeń nerek i dróg moczowych;
 • pobudzenie, bezsenność, drażliwość i uczucie zmęczenia.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • krwiste wymioty, smoliste stolce, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • zaostrzenie choroby Crohna i zapalenia okrężnicy;
 • choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku;
 • w pojedynczych przypadkach opisywano: reakcje psychotyczne i szumy uszne, a także depresje, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (objawiające się sztywnością karku, bólem
 • głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości). 

W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w surowicy (retencja sodu);
 • zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania;
 • zaburzenia wytwarzania różnych komórek krwi (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, płytek krwi, pewnego rodzaju białych krwinek - leukocytów, brak pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów, oraz pancytopenia - zaburzenie polegające na niedoborze wszystkich krwinek): pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła,
 • powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa). W takim
 • przypadku należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wolno leczyć tych objawów lekami przeciwbólowymi lub lekami przeciwgorączkowymi.
 • rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się
 • naskórka; ciężkie reakcje nadwrażliwości takie jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia - zaburzenia rytmu serca, hipotensja - nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego
 • krwi, wstrząs; zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli;
 • u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowordzeniowych takie jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
 • Nie należy przyjmować leku Ibuprom Sprint jednocześnie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym inhibitorów cyklooksygenazy 2, takich jak celekoksyb lub etorikoksyb), innymi lekami przeciwbólowymi albo kwasem acetylosalicylowym (w dawkach przeciwbólowych).
 • Lek Ibuprom sprint może mieć wpływ na działanie innych leków, a także inne leki mogą wpływać na działanie leku Ibuprom Sprint. Do leków takich należą na przykład:
  • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna),
  • leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan),
  • leki moczopędne,
  • kortykosteroidy (takie jak np.: prednizolon lub deksametazon),
  • Metotreksat (lek przeciwnowotworowy), lit (lek przeciwdepresyjny),
  • zydowudyna (lek przeciwwirusowy).


Ibuprom Sprint z jedzeniem i piciem

 • Zaleca się przyjmowanie leku po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku, a także u kobiet w III trymestrze ciąży, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko
 • wystąpienia powikłań u matki i dziecka w okresie okołoporodowym.
 • Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małej ilości i nie są znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią oraz nie ma konieczności przerywania karmienia piersią w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w małych dawkach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Lek Ibuprom sprint zawiera sorbitol, który jest źródłem fruktozy. Pacjent, u którego wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może mieć działanie przeczyszczające.
 • Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibuprom Sprint:
  • jeśli występują objawy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego,
  • jeśli u pacjenta stwierdzono nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca,
  • jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej,
  • jeśli u pacjenta stwierdzono choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby
  • jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna),
  • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,
  • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek,
  • jeśli u pacjenta stwierdzono czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji
  • alergicznych w przeszłości; po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli,
  • jeśli pacjent przyjmuje inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne,
  • nasercowe, kortykosteroidy),
  • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi.
 • Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia należy natychmiast odstawić lek. 
 • Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii.
 • Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).
 • Stosowanie leku przez pacjentów odwodnionych (dzieci i młodzież) zwiększa ryzyko zaburzenia czynności nerek.
 • Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
 • Przed zastosowaniem leku Ibuprom Sprint pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
  • u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny - TIA).
  • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.
 • Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane. 
 • Jeśli objawy się utrzymują, nasilają lub nie ustąpią po 3 dniach, lub, jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
 • W przypadku trudności w zajściu w ciążę należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem ibuprofenu.
 • Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego