Poradnik
Indapen SR (Indapamidum)

Indapen SR (Indapamidum)

Indapen SR jest lekiem moczopędnym zmniejszającym ciśnienie krwi. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIndapen SR
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1,5 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • karbomer
 • hydroksypropyloceluloza
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk

Otoczka opadry II pink 33G24509:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 3000
 • trójoctan glicerolu
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza czarny (E 172)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 56 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości
 • zwiększenie wydalania moczu
 • rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • zmniejszenie ciśnienia krwi
Zastosowanie

Nadciśnienie tętnicze pierwotne.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid, inne sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub stan zwany encefalopatią wątrobową
 • hipokaliemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerek
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hipokaliemii
 • zaburzenia równowagi wodno - elektrolitowej
 • nadwrażliwość na światło
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii
 • badanie oceniające czynność przytarczyc
 • osłabienie wzroku lub ból oka
 • lek może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych u sportowców
 • kontrolowanie stężenia potasu, sodu i wapnia we krwi 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

 • małe stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni
 • wysypki grudkowo - plamiste
Możliwe interakcje z
 • solami litu
 • chinidyną
 • hydrochinidyną
 • dyzopiramidem
 • amiodaronem
 • sotalolem
 • ibutylidem
 • dofetylidem
 • preparatami naparstnicy
 • chloropromazyną
 • cyjamemazyną
 • lewomepromazyną
 • tiorydazyną
 • trifluoperazyną
 • amisulpirydem
 • sulpirydem
 • sultoprydem
 • tiaprydem
 • droperydolem
 • haloperydolem
 • beprydylem
 • cyzaprydem
 • dyfemanilem
 • sparfloksacyną
 • moksyfloksacyną 
 • winkaminą
 • amfoterycyną B
 • erytromycyną
 • halofantryną
 • mizolastyną
 • pentamidyną
 • ibuprofenem
 • kwasem acetylosalicylowym
 • kortykosteroidami
 • baklofenem
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
 • amilorydem
 • spironolaktonem
 • triamterenem
 • lekamii przeczyszczającymi działaniu osmotycznym
 • metforminą
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod
 • tabletkami zawierającymi wapń lub innymi środkami uzupełniającymi niedobór wapnia
 • cyklosporyną, takrolimusem lub innymi lekami hamującymi czynność układu odpornościowego
 • tetrakozaktydem
Ciąża

Nie stosować u kobiet w ciąży, chyba że będzie to konieczne i zaleci tak lekarz. 

Karmienie piersią

Nie stosować w okresie karmienia piersią. 

Dzieci

Nie stosować leku Indapen SR u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Indapen SR może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Indapen SR?

Lek Indapen SR zawiera jako substancję czynną indapamid. Substancja ta rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa wydalanie moczu przez co wykazuje działanie obniżające ciśnienie krwi. Działanie leku utrzymuje się do 24 godzin.

Lek Indapen SR ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest to taka postać leku, która powoduje, że substancja czynna jest uwalniania przez dłuższy okres czasu, niż z tabletki o natychmiastowym uwalnianiu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Indapen SR?

Lek Indapen SR należy stosować u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

Dawkowanie

Jak stosować lek Indapen SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

 • zwykle zalecana dawka to 1,5 mg (1 tabletka) na dobę, najlepiej rano
 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą
 • tabletek nie należy kruszyć ani żuć
 • w większych dawkach indapamid nie wykazuje silniejszego działania zmniejszającego ciśnienie krwi

Indapen SR z jedzeniem i piciem:

Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Indapen SR może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku jedynie wówczas, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu. Lekarz skoryguje dawkę leku, uwzglęniając wiek, masę ciała i płeć pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapen SR

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Może być konieczne wykonanie płukania żołądka lub inne odpowiednie leczenie w warunkach szpitalnych. W wyniku ostrego zatrucia mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno - elektrolitowej (zmniejszone stężenie sodu i potasu we krwi), nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, skurcze mięśniowe, zawroty głowy, senność, splątanie, wielomocz lub skąpomocz, aż do bezmoczu (w wyniku zmniejszenia objętości krwi krążącej). 

Pominięcie zastosowania leku Indapen SR

W przypadku pominięcia dawki leku, następną dawkę należy przyjąć jak zazwyczaj. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Indapen SR?

Leku Indapen SR nie stosować jeśli pacjent ma:

 • uczulenie na indapamid, inne sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężką niewydolność nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub stan zwany encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności układu nerwowego na skutek uszkodzenia wątroby)
 • za małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

 • małe stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni
 • wysypki grudkowo-plamiste

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

 • wymioty
 • plamica (choroba przebiegająca z objawami wysypki skórnej, bólu brzucha i stawów)

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

 • zawroty głowy
 • uczucie zmęczenia
 • bóle głowy
 • mrowienie (parestezje)
 • nudności
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków)
 • leukopenia (zmniejszenie ogólnej liczby krwinek białych we krwi)
 • agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów (rodzaj krwinek białych) we krwi)
 • niedokrwistość aplastyczna (zmniejszenie liczby krwinek, wskutek braku lub niecałkowitego wykształcenia szpiku kostnego)
 • niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych)
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • zapalenie trzustki
 • niewydolność nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania) i (lub) pokrzywka
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka (zmiany rumieniowo - pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry)
 • zespół Stevensa - Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych)
 • hiperkalcemia

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko - nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką - lub ostrej jaskry zamkniętego kąta)
 • omdlenie
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca (torsade de pointes)
 • u pacjentów z niewydolnością wątroby możliwość rozwoju encefalopatii wątrobowej (choroby uszkadzającej mózg)
 • zapalenie wątroby
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • możliwość nasilenia objawów współistniejącego tocznia rumieniowatego układowego
 • reakcje uczuleniowe na światło (zmiana wyglądu skóry) po ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA
 • nieprawidłowe EKG serca
 • hipokaliemia (małe stężenie potasu) szczególnie niebezpieczna u pacjentów, u których ryzyko rozwoju hipokaliemii jest największe, z uwagi na ryzyko zaburzeń rytmu serca oraz zwiększenia toksyczności preparatów naparstnicy
 • hiponatremia (zmniejszone stężenie sodu we krwi) z hipowolemią (zmniejszenie objętości krwi krążącej) powodujące odwodnienie (zwiększone ryzyko odwodnienia u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością serca) oraz ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała np. z siedzącej na stojącą) spadki ciśnienia krwi
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego i glukozy we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Indapen SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indapen SR:

 • jeśli pacjent ma niewydolność wątroby
 • jeśli pacjent ma niewydolność nerek
 • jeśli pacjent ma cukrzycę
 • jeśli pacjent ma dnę moczanową
 • jeśli pacjent ma zwiększone ryzyko wystąpienia hipokaliemii (małe stężenie potasu we krwi, objawiające się m.in. osłabieniem mięśni, drżeniem lub zaburzeniami rytmu serca)
 • jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi wodno - elektrolitowej
 • jeśli pacjent ma nadwrażliwość na światło
 • jeśli pacjent ma zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii (nadmierne stężenie wapnia w surowicy krwi, objawiające się m.in. brakiem apetytu, nudnościami, wymiotami lub zaburzeniem akcji serca)
 • jeśli u pacjenta ma zostać przeprowadzone badanie oceniające czynność przytarczyc
 • jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie wzroku lub ból oka

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którakolwiek z sytuacji wymienionych powyżej lub ma wątpliwości dotyczące stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz może zalecić przeprowadzenie badań, aby ocenić czy nie zmniejszyło się stężenie potasu lub sodu lub zwiększyło stężenie wapnia we krwi.

Lek może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych u sportowców.

Lekarz może zalecić przeprowadzenie badań, aby ocenić czy nie zmniejszyło się stężenie potasu lub sodu lub zwiększyło stężenie wapnia we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapen SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leków moczopędnych u kobiet w ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo - łożyskowe z ryzykiem zaburzenia wzrostu płodu. Indapamid może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Indapen SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmić piersią podczas stosowania leku Indapen SR, ponieważ inpadamid przenika do mleka matki. 

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki, których nie należy stosować z indapamidem:

 • sole litu (stosowane w leczeniu depresji)

Leki, które mogą zwiększać działanie leku Indapen SR lub ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:

 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetylid, preparaty naparstnicy)
 • leki przeciwpsychotyczne, stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia: pochodne fenotiazyny (np. chloropromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna), pochodne benzamidu (amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd), pochodne butyrofenonu (droperydol, haloperydol)
 • beprydyl (stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, powodującej ból w klatce piersiowej)
 • cyzapryd, dyfemanil (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych)
 • sparfloksacyna, moksyfloksacyna, podawane dożylnie winkamina, amfoterycyna B lub erytromycyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń)
 • halofantryna (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów malarii)
 • mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych, takich jak wysoka gorączka)
 • pentamidyna (stosowana w leczeniu niektórych rodzajów zapalenia płuc)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne o działaniu przeciwbólowym (np. ibuprofen) lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego
 • doustnie podawane kortykosteroidy, stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów
 • baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni, występującej w takich chorobach, jak stwardnienie rozsiane)
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) (stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi i niewydolności serca)
 • leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren)
 • leki przeczyszczające o działaniu osmotycznym
 • metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy)
 • środki cieniujące zawierające jod (stosowane podczas badań diagnostycznych z zastosowaniem promieni Roentgena)
 • tabletki zawierające wapń lub inne środki uzupełniające niedobór wapnia
 • cyklosporyna, takrolimus lub inne leki hamujące czynność układu odpornościowego po przeszczepieniu narządów lub stosowane w leczeniu chorób z autoagresji lub ciężkich chorób reumatycznych lub dermatologicznych
 • tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Crohna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapen SR a alkohol

Brak danych.

Indapen SR a prowadzenie pojazdów

Lek Indapen SR może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania leku Indapen SR, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas stosowania dodatkowo innego leku przeciwnadciśnieniowego, mogą wystąpić objawy związane ze zmniejszeniem ciśnienia krwi.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Indapen SR?

Lek Indapen SR należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Indapen SR a ciąża
Indapen SR a karmienie piersią
Interakcje
Indapen SR a alkohol
Indapen SR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo