Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Ivineb (Nebivololum)

Ivineb (Nebivololum)

Lek Ivineb zawiera substancję czynną nebiwolol, należący do grupy selektywnych leków beta - adrenolitycznych. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIvineb
Nazwa międzynarodowaNebivololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Nebiwolol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • krospowidon (typ A)
 • poloksamer
 • powidon K-30
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości
 • rozszerzanie naczyń
 • zwolnienie czynności serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego
Zastosowanie
 • leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • leczenie przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat i starszych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niskie ciśnienie tętniczego krwi (ciśnienie skurczowe lub „górne” ciśnienie jest mniejsze niż 90 mmHg)
 • słabe krążenie krwi w kończynach
 • bardzo wolna czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku)
 • zaburzenia przewodzenia w sercu (takie jak zespół chorej zatoki lub blok przedsionkowo - komorowy) i pacjent nie ma wszczepionego rozrusznika
 • ostra niewydolność serca lub leczenie dożylne (przez „kroplówkę” dożylną) dla wspomożenia pracy serca
 • trudności z oddychaniem lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
 • guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma)
 • ciężka choroba wątroby lub zaburzenia czynności wątroby
 • kwasica metaboliczna
 • jeżeli pacjent stosuje leki zawierające floktafeninę albo sultopryd
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca
 • ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych
 • łagodny blok serca I stopnia
 • zaburzenia krążenia w rękach lub nogach
 • utrzymujące się problemy z oddychaniem
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • alergia
 • łuszczyca
 • noszenie soczewek kontaktowych
 • planowany zabieg chirurgiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca (blok przedsionkowo - komorowy pierwszego stopnia)
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek
Możliwe interakcje z
 • floktafeniną (NLPZ)
 • sultoprydem
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I (chinidyna, hydrochinidyna, cibenzolina, flekainid, dyzopiramid, lidokaina, meksyletyna, propafenon)
 • antagonistami wapnia, np. werapamil czy dilitiazem
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym, np. klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metylodopa, rylmenidyna
Ciąża

Leku Ivineb nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Ivineb podczas karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania produktu u dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania produktu w tych grupach wiekowych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek ten może powodować zawroty głowy i zmęczenie. Wówczas nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ivineb?

Nebiwolol zawarty w leku Ivineb działa na układ sercowo - naczyniowy. Wykazuje łagodne działanie rozszerzające naczynia, powoduje zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia tętniczego w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego, zarówno u osób z prawidłowym ciśnieniem, jak i u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ivineb?

Lek Ivineb stosuje się w leczeniu:

 • podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat i starszych

Dawkowanie

Jak stosować lek Ivineb? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)

 • zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę. Należy starać się przyjmować dawkę codziennie o tej samej porze
 • u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od połowy tabletki raz na dobę
 • wpływ na ciśnienie tętnicze jest widoczny po 1 - 2 tygodniach leczenia. W rzadkich przypadkach optymalne działanie jest uzyskiwane po okresie 4 tygodni

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

 • leczenie rozpoczyna i monitoruje doświadczony lekarz
 • lekarz rozpocznie leczenie od ¼ tabletki na dobę. Po 1 - 2 tygodniach leczenia dawka ta może być zwiększona do połowy tabletki na dobę, następnie do 1 tabletki na dobę i kolejno do 2 tabletek na dobę, aż do uzyskania najlepszej dawki dla pacjenta. Lekarz określa właściwą dawkę na każdym etapie leczenia, a pacjent powinien ściśle przestrzegać jego zaleceń
 • maksymalna zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, czyli 10 mg nebiwololu
 • pacjent będzie wymagał ścisłej obserwacji przez doświadczonego lekarza przez 2 godziny po rozpoczęciu leczenia i za każdym razem, kiedy dawka leku będzie zwiększana
 • lekarz może zmniejszyć dawkę leku w razie potrzeby
 • nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to nasilić niewydolność serca
 • pacjenci z ciężką niewydolnością nerek nie powinni stosować tego leku
 • lek należy przyjmować raz na dobę, najlepiej codziennie o tej samej porze

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivineb

W razie przypadkowego przedawkowania leku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstsze objawy przedawkowania leku Ivineb to:

 • wolna czynność serca (bradykardia)
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • inne zaburzenia dotyczące serca
 • utrudnienie oddychania
 • świszczący oddech

Należy natychmiast zgłosić się na oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku.

Pominięcie zastosowania leku Ivineb

W razie pominięcia dawki leku Ivineb, ale przypomnienia sobie o tym niewiele później, należy zażyć zapomnianą dawkę tak szybko jak to możliwe. W przypadku znacznego opóźnienia, np. cała doba i zbliżania się pory przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną, wyznaczoną dawkę, o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku. Należy unikać wielokrotnego pomijania przyjęcia leku.

Przerwanie stosowania leku Ivineb

Należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem przyjmowania leku Ivineb. Nie należy nagle przerywać stosowania leku, gdyż może to spowodować niebezpieczne nasilenie objawów. Dotyczy to szczególnie pacjentów z dusznicą bolesną.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ivineb? 

Leku Ivineb nie należy stosować:

 • gdy pacjent ma uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego krwi (ciśnienie skurczowe lub „górne” ciśnienie jest mniejsze niż 90 mmHg)
 • gdy pacjent ma poważne zaburzenia krążenia krwi w kończynach
 • jeśli pacjent ma bardzo wolną czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku)
 • gdy u pacjenta zdiagnozowano zaburzenia przewodzenia w sercu (takie jak zespół chorej zatoki lub blok przedsionkowo - komorowy) i pacjent nie ma wszczepionego rozrusznika
 • w przypadku ostrej niewydolności serca lub leczenia dożylnego (przez „kroplówkę” dożylną) dla wspomożenia pracy serca
 • gdy pacjent ma trudności z oddychaniem lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
 • jeżeli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma)
 • gdy u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub zaburzenia czynności wątroby
 • w przypadku kwasicy metabolicznej (tak jak u pacjentów z cukrzycą kiedy stężenie glukozy we krwi staje się zbyt wysokie i odczyn krwi jest zbyt kwaśny)
 • jeżeli pacjent stosuje leki zawierające floktafeninę albo sultopryd

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ivineb może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania nebiwololu w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego odnotowano:

Często (częściej niż u 1 osoby na 100 leczonych, ale rzadziej niż u 1 osoby na 10 leczonych):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Niezbyt często (częściej niż u 1 osoby na 1000 leczonych, ale rzadziej niż u 1 osoby na 100 leczonych):

 • wolna czynność serca lub inne zaburzenia serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • kurczowe bóle nóg podczas chodzenia
 • zaburzenia widzenia
 • impotencja
 • nastrój depresyjny
 • zaburzenia trawienia (niestrawność), wzdęcia, wymioty
 • wysypka skórna, swędzenie
 • duszność podobna do występującej w astmie oskrzelowej, spowodowana nagłym skurczem oskrzeli
 • koszmary nocne

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 leczonych):

 • omdlenie
 • nasilenie łuszczycy

Poniższe działania niepożądane odnotowano jedynie w pojedynczych przypadkach podczas leczenia lekiem Ivineb:

 • reakcje alergiczne obejmujące całe ciało, przebiegające z uogólnionymi zmianami skórnymi (reakcje nadwrażliwości)
 • nagły obrzęk, szczególnie wokół warg, oczu lub języka, z możliwością wystąpienia nagłych problemów z oddcyhaniem (obrzęk naczynioruchowy)

W badaniu klinicznym, w którym lek Ivineb stosowany był w przewlekłej niewydolności serca, odnotowano:

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (występują częściej niż u 1 osoby na 100 leczonych, ale rzadziej niż u 1 osoby na 10 leczonych):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca (blok przedsionkowo -  komorowy pierwszego stopnia)
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ivineb należy omówić to z lekarzem.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się którykolwiek z poniższych stanów:

 • niewydolność serca (niezdolność serca do pompowania krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu)
 • łagodny (pierwszego stopnia) blok przedsionkowo - komorowy w sercu
 • ból w klatce piersiowej wywołany skurczem tętnic wieńcowych (dławica Prinzmetala)
 • słabe krążenie w kończynach, np. choroba lub zespół Raynauda, bóle podobne do skurczu mięśni podczas chodzenia
 • długotrwałe trudności z oddychaniem
 • cukrzyca: Ivineb nie wpływa na stężenie glukozy we krwi, ale może maskować objawy małego stężenia glukozy we krwi (np. drżenie, szybka czynność serca)
 • nadczynność tarczycy, ponieważ lek Ivineb może maskować nieprawidłowo szybką czynność serca w przebiegu tego zaburzenia
 • alergia, gdyż reakcje alergiczne mogą być bardziej nasilone
 • zmiany skórne określane jako łuszczyca, ponieważ lek Ivineb może zaostrzać jej objawy
 • noszenie soczewek kontaktowych, ponieważ lek Ivineb może zmniejszać wydzielanie łez i powodować suchość oczu

W przypadku planowanej operacji i konieczności zastosowania znieczulenia, ważne jest, aby pacjent poinformował chirurga lub stomatologa o stosowaniu leku Ivineb.

Nie należy stosować leku Ivineb w niewydolności serca, jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia dotyczące nerek Wówczas należy poinformować o tym lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivineb a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ivineb nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Ivineb a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Ivineb podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Dotyczy to szczególnie:

 • diltiazemu lub werapamilu (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub innych zaburzeń dotyczących serca). podczas leczenia lekiem Ivineb nie należy podawać dożylnie werapamilu
 • niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i skurczu naczyń krwionośnych serca (antagoniści wapnia), np. amlodypina, felodypina, lacydypina, nifedypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina
 • innych leków przeciwnadciśnieniowych lub azotanów organicznych stosowanych w leczeniu bólu w klatce piersiowej
 • klonidyny, guanfacyny, moksonidyny, metylodopy, rylmenidyny (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)
 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (nieregularna czynność serca), np. chinidyna, hydrochinidyna, amiodaron, cybenzolina, flekainid, dyzopiramid, lidokaina, meksyletyna, propafenon
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (stosowane w leczeniu depresji), fenotiazyny (stosowane w leczeniu psychoz) lub barbituranów (stosowane w leczeniu padaczki)
 • leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (insuliny i leki w postaci doustnej)
 • digoksyny lub innych glikozydów naparstnicy (stosowane w leczeniu niewydolności serca)
 • przeciwzapalnych leków przeciwbólowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ) stosowane w przypadku bólu i stanu zapalnego – należy pamiętać, że małe dawki dobowe kwasu acetylosalicylowego (np. 50 mg lub 100 mg), stosowanego w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, można bezpiecznie stosować z lekiem Ivineb
 • leków stosowanych w leczeniu astmy, niedrożnego nosa lub pewnych zaburzeń dotyczących oczu, takich jak jaskra (podwyższone ciśnienie w oku) lub rozszerzenie źrenic
 • środków znieczulających: należy zawsze poinformować anestezjologa o zażywaniu leku Ivineb, zanim pacjent zostanie poddany znieczuleniu
 • cymetydyny (stosowana w leczeniu nadkwasoty) - lek Ivineb należy przyjmować podczas posiłku, a leki zobojętniające pomiędzy posiłkami
 • leków wpływających na metabolizm nebiwololu, czyli terbinafina (stosowana w przypadku zakażeń grzybiczych lub drożdżakowych), bupropion (wspomagający zaprzestanie palenia tytoniu), chlorochina (stosowana w leczeniu malarii lub reumatoidalnego zapalenia stawów), lewomepromazyna (stosowana w leczeniu psychoz), paroksetyna, fluoksetyna, tiorydazyna (stosowane w leczeniu depresji)
 • amifostyny (lek o działaniu protekcyjnym, stosowany podczas chemio- lub radioterapii)
 • baklofenu (lek zwiotczający mięśnie)
 • meflochiny (lek przeciwmalaryczny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivineb a alkohol

Jednoczesne spożywanie alkoholu nie wpływa na farmakokinetykę nebiwololu.

Ivineb a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może powodować sporadyczne zawroty głowy lub zmęczenie. Gdy takie objawy występują, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Występowanie tych objawów jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ivineb?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ivineb a ciąża
Ivineb a karmienie piersią
Interakcje
Ivineb a alkohol
Ivineb a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki