Poradnik
Oropram 20 mg (Citalopramum)

Oropram 20 mg (Citalopramum)

Oropram 20 mg to lek, który zawiera substancję czynną cytalopram. Należy on do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji i/lub zaburzeń lękowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOropram 20 mg
Nazwa międzynarodowaCitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bromowodorek cytalopramu

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 30 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • przeciwdepresyjne
Zastosowanie
 • leczenie zaburzeń depresyjnych
 • leczenie zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii
Przeciwwskazania
 • uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • stosowanie linezolidu
 • przyjmowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO)
 • wrodzone zaburzenia rytmu serca lub pojawienie się takich zaburzeń w przeszłości (stwierdzone w badaniu EKG)
 • stosowanie leków regulujących rytm serca lub leków, które mogą wpływać na rytm serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • napady lęku
 • choroba maniakalno-depresyjna
 • cukrzyca
 • padaczka (leczenie należy przerwać, jeśli u pacjenta wystąpią drgawki lub zwiększy się częstość ich występowania)
 • uczucie niepokoju ruchowego, pobudzenia i/lub potrzeba częstego poruszania się, któremu często towarzyszą trudności w siedzeniu lub staniu w miejscu
 • jeśli pacjent stosuje leki, które wiążą receptory serotoniny w organizmie, takie jak sumatryptan lub inne tryptany, tramadol, oksytryptan i tryptofan
 • gdy pacjent stosuje selektywne inhibitory MAO-A
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi (widoczne w badaniach krwi)
 • gdy u pacjenta występowały w przeszłości zaburzenia krwawienia
 • gdy pacjent stosuje leki zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • psychozy lub depresja
 • choroby serca prowadzące do wydłużenia odstępu QT
 • powolna spoczynkowa akcja serca i/lub zmniejszone stężenie elektrolitów
 • szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenie, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania
 • jaskra z zamkniętym kątem przesączania lub jaskra występowała w przeszłości
 • zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • leczenie elektrowstrząsami
 • w przypadku odstawienia leku mogą wystąpić objawy odstawienne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • kołatanie serca
 • bóle głowy
 • nudności, suchość w jamie ustnej
 • nasilona potliwość
 • senność, bezsenność

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej)

Możliwe interakcje z
 • inhibitorami monoaminooksydazy takimi jak selegilina, fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypramina i moklobemid
 • linezolidem
 • sumatryptanem i innymi tryptanami
 • oksytryptanem i tryptofanem
 • tramadolem
 • lekami, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych włączając leki przeciwzakrzepowe
 • neuroleptykami, np. tioksantenem i butylofenonem
 • buspironem
 • propafenonem i flekanidem
 • lekami stosowanymi w chorobach psychiatrycznych (leki przeciwpsychotyczne), np. lit
 • lekami stosowanymi we wrzodach żołądka, omeprazolem, lanzoprazolem, cymetydyną, ezomeprazolem; flukonazolem (lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • lekami stosowanymi w depresji, takimi jak np. fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna, bupropion, trójpierścieniowe leki antydepresyjne jak nortryptylina, dezypramina, klomipramina, imipramina, dezypramina oraz preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego
 • rysperydonem, chloropromazyną, tiorydazyną, chlorprotiksenem, haloperidolem
 • meflokinem (stosowanym w malarii)
 • lekami wydłużającymi odstęp QT lub lekami, które zmniejszają stężenie potasu i magnezu we krwi
 • metoprololem
 • lekami antyarytmicznymi klasy IA i III
 • leki przeciwpsychotycznymi, np. pochodne fentiazyny, pimozyd, haloperidol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi (np. sparfloksacyna, moksifloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, w szczególności halofentryna)
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (astemizol, mizolastyna)
Ciąża

Leku Oropram 20 mg nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy karmić dziecka piersią w trakcie przyjmowania leku Oropram 20 mg, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki.

Dzieci

Leku Oropram 20 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Oropram 20 mg może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W trakcie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oropram 20 mg?
Oropram 20 mg to lek, który zawiera substancję czynną cytalopram. Należy on do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Oropram 20 mg normalizuje ilość serotoniny w mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oropram 20 mg?

 • w leczeniu zaburzeń depresyjnych
 • w leczeniu zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii (lęk przed miejscami publicznymi).

Dawkowanie

Jak stosować lek Oropram 20 mg?
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Leczenie depresji

 • 20 mg raz na dobę.
 • W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę, w zależności od nasilenia objawów depresji i reakcji pacjenta na leczenie.
 • Leczenie powinno być kontynuowane po ustąpieniu objawów choroby przez okres od 4 do 6 miesięcy.

Leczenie zaburzenia lękowego z napadami lęku

 • 10 mg na dobę przez pierwszy tydzień, a następnie dawka zwiększana jest do 20-30 mg na dobę.
 • W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 40 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

 • 10-20 mg jeden raz na dobę.
 • Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

 • Nie zaleca się stosowania leku Oropram 20 mg u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

 • Konieczne jest zmniejszenie dawki przez lekarza i stosowania się do jego zaleceń. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przyjmować dawki większej niż 20 mg na dobę.

Lek Oropram 20 mg należy przyjmować w pojedynczej dawce rano lub wieczorem, z posiłkiem lub bez. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Oropram 20 mg

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana może wystąpić nasilenie działań niepożądanych. W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala, koniecznie zabierając ze sobą opakowanie leku.

Objawami przedawkowania mogą być:

 • senność
 • utrata przytomności
 • drgawki
 • przyspieszone lub wolne bicie serca
 • zawroty głowy
 • zaburzenia rytmu serca, np. wydłużenie odstępu QT
 • obniżone lub podwyższone ciśnienie krwi
 • drżenia
 • omdlenia
 • nudności, wymioty
 • obfite pocenie się
 • pobudzenie
 • wysoka gorączka
 • zatrzymanie serca
 • rozszerzenie źrenic
 • zmiany stanu psychicznego
 • niebieskawe zabarwienie skóry spowodowane niedotlenieniem (sinica)
 • hiperwentylacja

Mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków.

Pominięcie przyjęcia leku Oropram 20 mg

W razie pominięcia przyjęcia dawki leku należy zażyć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oropram 20 mg

Nie należy nagle przerywać terapii lekiem Oropram 20 mg. Może to spowodować wystąpienie objawów, takich jak zwroty głowy, uczucie mrowienia, zaburzenia snu, drażliwość, drżenia, uczucie dezorientacji, ból głowy, nudności, nerwowość, niepokój lub zwiększone pocenie się oraz możliwość powrotu myśli samobójczych u pacjentów ze skłonnością do takich zachowań. Zwykle objawy te ustępują w przeciągu dwóch tygodni, ale mogą być znacznie nasilone lub przedłużać się w przypadku otrzymywania dużych dawek leku. Jeżeli pacjent zamierza odstawić lek Oropram 20 mg powinien zapytać lekarza o zalecenia, ponieważ lek musi być odstawiany stopniowo i powoli przez dłuższy czas. Jest ważne, aby lekarz w tym okresie nadzorował pacjenta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oropram 20 mg?
Leku Oropram 20 mg nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • gdy pacjent przyjmuje linezolid
 • gdy pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu 2 ostatnich tygodni lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO); do grupy inhibitorów MAO należą: selegilina, fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina, a także mokloblemid; jeżeli lekarz zamieni leczenie lekiem Oropram 20 mg 20 mg na leczenie inhibitorem MAO, musi upłynąć co najmniej 7 dni zanim zacznie się przyjmować inhibitor MAO
 • gdy pacjent ma wrodzone zaburzenia rytmu serca lub w przeszłości wystąpiły u niego takie zaburzenia (stwierdzone w badaniu EKG)
 • gdy pacjent przyjmuje leki regulujące rytm serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oropram 20 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas leczenia lekiem Oropram 20 mg działania niepożądane mogą zazwyczaj wystąpić w okresie pierwszych 8-14 dni.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast odstawić lek Oropram 20 mg i powiadomić lekarza lub udać się do najbliższego szpitala:

 • zespół serotoninowy: wysoka gorączka, drżenia mięśni i gwałtowne skurcze mięśni, uczucie niepokoju; objawy te mogą wskazywać na rozwój choroby
 • viężkie reakcje alergiczne: obrzęk twarzy, języka i/lub gardła i/lub trudności w oddychaniu albo połykaniu połączone z trudnościami w oddychaniu, może być konieczna interwencja medyczna lub hospitalizacja. Objawy te występują zazwyczaj bardzo rzadko
 • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami stanu zagrożenia życia (zespół Torsades de Pointes).

Należy zgłosić się do lekarza lub do oddziału ratunkowego w przypadku wystąpienia myśli i zachowań samobójczych podczas leczenia lekiem Oropram 20 mg.

Wymienione działania niepożądane są zazwyczaj lekkie i ustępują po kilku dniach leczenia:

 • nudności, biegunka
 • potliwość
 • suchość w ustach
 • uczucie zmęczenia, bezsenność lub senność

Bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • kołatanie serca
 • bóle głowy
 • nudności, suchość w jamie ustnej
 • nasilona potliwość
 • senność, bezsenność

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • drżenie, zawroty głowy
 • zmniejszenie apetytu, zmniejszenie lub utrata masy ciała
 • pobudzenie, niepokój, nerwowość, splątanie
 • osłabienie popędu płciowego
 • uczucie mrowienia, kłucia, pieczenia skóry
 • zaburzenia koncentracji
 • dzwonienie w uszach
 • nadciśnienie tętnicze
 • biegunka, wymioty, zaparcia, niestrawność, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • zwiększone wydzielanie śliny
 • bóle mięśni, bóle stawów
 • migrena
 • nieżyt nosa i zapalenie zatok
 • nadmierne wydzielanie moczu
 • świąd
 • uczucie zmęczenia, ziewanie
 • brak orgazmu u kobiet, bóle miesiączkowe, impotencja, zaburzenia wytrysku nasienia
 • koszmary senne, zanik pamięci, brak emocji i entuzjazmu

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • wolne lub przyspieszone bicie serca
 • zwiększenie apetytu i/lub masy ciała
 • rozszerzone źrenice
 • kaszel
 • pokrzywka
 • wysypka
 • wypadanie włosów
 • agresja, utrata poczucia własnej osobowości (depersonalizacja), omamy, mania (uczucie nadmiernej ekscytacji, nadmierna aktywność, nerwowość i nadpobudliwość)
 • euforia
 • zwiększenie popędu płciowego
 • omdlenia
 • zaczerwienienie skóry lub plamy na skórze (plamica)
 • nadwrażliwość na światło
 • problemy z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)
 • krwotoki miesiączkowe (obfite miesiączki)
 • obrzęk

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • krwawienia , np. z pochwy, przewodu pokarmowego, skóry, tkanek miękkich
 • napady toniczno-kloniczne (drgawki typu „grand mal”), mimowolne ruchy (dyskinezy)
 • zaburzenia smaku
 • zapalenie wątroby (WZW)
 • gorączka
 • małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

 • zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość)
 • zaburzenia rytmu serca (arytmia)
 • obrzęk skóry i narządów wewnętrznych (błony śluzowej)
 • nagłe, ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna) z towarzyszącymi gwałtownym spadkiem ciśnienia krwi, swędzącą wysypką, obrzękiem warg, języka i gardła oraz trudnościami w oddychaniu
 • alergia (nadwrażliwość)
 • zaburzenia ruchu
 • zaburzenia widzenia
 • choroby serca prowadzące do wydłużenia odstępu QT (nieregularne bicie serca rozpoznawalne w EKG)
 • zawroty głowy podczas szybkiego wstawania spowodowane niskim ciśnieniem krwi (niedociśnienie ortostatyczne)
 • krwotoki z nosa
 • zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego, szczególnie u osób w podeszłym wieku
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi
 • napady paniki, zgrzytanie zębami (bruksizm), uczucie niepokoju
 • myśli samobójcze i zachowania samobójcze
 • drgawki
 • zespół serotoninowy (wysoka gorączka, drżenie, nietypowe ruchy i sztywność mięśni, uczucie niepokoju)
 • zaburzenia pozapiramidowe, np. mimowolne ruchy mięśni, drżenie, sztywność, kurcze mięśni
 • uczucie niepokoju oraz problemy z siedzeniem (akatyzja)
 • krew w stolcu (wrzody przewodu pokarmowego lub odbytu)
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • krwawe wybroczyny w skórze (siniaki)
 • mlekotok u mężczyzn
 • bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • nieregularne miesiączki
 • u pacjentów stosujących leki z tej samej grupy co Oropram 20 mg obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości

Zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących leki tej grupy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dzieci i młodzież

Zasadniczo leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. U pacjentów w wieku poniżej 18. roku życia podczas stosowania leków z omawianej grupy, stwierdza się zwiększoną możliwość wystąpienia:

 • prób samobójczych
 • myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa (myśli samobójcze)
 • wrogości (głównie zachowania agresywne, buntownicze i gniew).

Jednak lekarz może zdecydować o przepisaniu leku Oropram 20 mg pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, jeśli będzie to w interesie pacjenta. Jeśli lekarz przepisze lek Oropram 20 mg pacjentowi w wieku poniżej 18. roku życia i opiekun dziecka będzie chciał to przedyskutować, należy się skontaktować z lekarzem. Jeśli podczas stosowania leku Oropram 20 mg pojawi się lub nasili którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy powiadomić lekarza. Dodatkowo, nie potwierdzono bezpieczeństwa długotrwałego przyjmowania leku Oropram 20 mg pod względem jego wpływu na wzrost, dojrzewanie, rozwój poznawczy i zachowania.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oropram 20 mg należy poinformować lekarza o następujących obecnych lub występujących w przeszłości sytuacjach:

 • napady lęku; może wystąpić nasilenie objawów lęku podczas rozpoczynania leczenia lekiem Oropram 20 mg. Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia
 • choroba maniakalno-depresyjna. U niektórych pacjentów może wystąpić faza maniakalna, która charakteryzuje się niezwykłymi i szybko się zmieniającymi pomysłami, nieuzasadnionym poczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną. W przypadku wystąpienia tych objawów należy zwrócić się do lekarza
 • cukrzyca
 • padaczka (leczenie należy przerwać, jeśli u pacjenta wystąpią drgawki lub zwiększy się częstość ich występowania)
 • uczucie niepokoju ruchowego, pobudzenia i/lub potrzeba częstego poruszania się, któremu często towarzyszą trudności w siedzeniu lub staniu w miejscu; objawy te występują częściej w pierwszych tygodniach leczenia
 • jeśli pacjent stosuje leki, które wiążą receptory serotoniny w organizmie, takie jak sumatryptan lub inne tryptany, tramadol, oksytryptan i tryptofan
 • gdy pacjent stosuje selektywne inhibitory MAO-A (inhibitory monoaminooksydazy stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie sodu we krwi (widoczne w badaniach krwi). Objawy mogą obejmować zmęczenie, splątanie, skurcze mięśni. Stężenie sodu zwykle wraca do normy po zakończeniu leczenia
 • gdy u pacjenta występowały w przeszłości zaburzenia krwawienia. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków, które zwiększają ryzyko krwawienia, takich jak kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • gdy pacjent stosuje leki zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • psychozy lub depresja
 • choroby serca prowadzące do wydłużenia odstępu QT
 • powolna spoczynkowa akcja serca i/lub zmniejszone stężenie elektrolitów będące wynikiem przedłużającej się, ciężkiej biegunki, wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenie, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, co może wskazywać na zaburzenia czynności serca
 • jaskra z zamkniętym kątem przesączania lub jaskra występowała w przeszłości
 • zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • leczenie elektrowstrząsami
 • w przypadku odstawienia leku mogą wystąpić objawy odstawienne.

Leki takie, jak Oropram 20 mg (SSRI) mogą spowodować wystąpienie objawów zaburzeń czynności seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymywały się po przerwaniu leczenia.

Myśli samobójcze oraz pogorszenie depresji lub zaburzeń lękowych

U pacjentów z depresją i/lub zaburzeniami lękowymi mogą czasami występować myśli samookaleczenia lub samobójcze. Mogą się nasilić po rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać dopiero po pewnym czasie – zazwyczaj po dwóch tygodniach, a nawet później.

Większa skłonność do takich myśli może wystąpić:

 • gdy u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć do samookaleczenia
 • jeśli pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych pokazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych, a także poproszenie ich o przeczytanie ulotki tego leku. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, gdy zauważą, że objawy depresji lub lęku nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Zespół serotoninowy

U niektórych pacjentów, lek Oropram 20 mg może prowadzić do zespołu serotoninowego. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią jednocześnie objawy, takie jak wysoka gorączka, drżenie mięśni, dreszcze, splątanie lub niepokój.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oropram 20 mg a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza i/lub położną o przyjmowaniu leku Oropram 20 mg. Stosowanie takich leków podczas ciąży zwłaszcza w ostatnim trymestrze może zwiększać ryzyko ciężkich powikłań u noworodka, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Stan ten objawia się przyspieszonym oddechem i sinicą oraz występuje zwykle w pierwszych 24 godzinach po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i/lub położną.

Pacjentki stosujące Oropram 20 mg w ostatnich 3 miesiącach ciąży aż do porodu powinny zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić objawy takie jak:

 • trudności w zasypianiu
 • problemy z karmieniem
 • trudności w oddychaniu
 • siny kolor skóry
 • wahania ciepłoty ciała
 • wymioty
 • ciągły płacz
 • sztywność i wiotkość mięśni
 • letarg
 • drżenia
 • drażliwość lub drgawki..

Jeśli u noworodka wystąpił którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i/lub położną.

Oropram 20 mg a karmienie piersią

jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić dziecka piersią w trakcie przyjmowania leku Oropram 20 mg, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy uwzględnić fakt, że może to dotyczyć leków przyjmowanych 14 dni temu lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Nie należy stosować leku Oropram 20 mg jeśli pacjent stosuje leki regulujące rytm serca lub leki, które mogą mieć wpływ na rytm serca, takie jak:

 • leki antyarytmiczne klasy IA i III
 • leki przeciwpsychotyczne, np. pochodne fentiazyny, pimozyd, haloperidol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
 • niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksifloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, w szczególności halofentryna)
 • niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leku Oropram 20 mg z następującymi lekami:

 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI, stosowanymi w leczeniu depresji i choroby Parkinsona), takimi jak selegilina, fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypramina i moklobemid
 • linezolid (stosowane w leczeniu infekcji)
 • sumatryptanem i innymi tryptanami (stosowane w leczeniu migreny)
 • oksytryptanem i tryptofanem (stosowane w przypadku zaburzeń snu oraz depresji)
 • tramadolem (stosowanym w leczeniu bólu)
 • lekami, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych włączając leki przeciwzakrzepowe (leki wpływające na czynność płytek krwi), np. warfarynę, tyklopidynę i dipirydamol, leki przeciwbólowe z grupy NLPZ, m.in. ibuprofen, ketoprofen, diklofenak i kwas acetylosalicylowy
 • neuroleptykami (leki stosowane w innych chorobach psychiatrycznych), np. tioksantenem i butylofenonem
 • buspironem (stosowanym w leczeniu zaburzeń lękowych i depresji)
 • propafenonem i flekanidem (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • lekami stosowanymi w chorobach psychiatrycznych (leki przeciwpsychotyczne), np. lit
 • lekami stosowanymi we wrzodach żołądka, omeprazolem, lanzoprazolem, cymetydyną, ezomeprazolem; flukonazolem (lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • lekami stosowanymi w depresji, takimi jak np. fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna, bupropion, trójpierścieniowe leki antydepresyjne jak nortryptylina, dezypramina, klomipramina, imipramina, dezypramina oraz preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
 • rysperydon, chloropromazyna, tiorydazyna, chlorprotiksen, haloperidol
 • meflokinem (stosowanym w malarii)
 • lekami wydłużającymi odstęp QT lub lekami, które zmniejszają stężenie potasu i magnezu we krwi
 • metoprololem (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym krwi i chorobach układu sercowo-naczyniowego oraz w zapobieganiu migrenie).

Oropram 20 mg a alkohol

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Oropram 20 mg a prowadzenie pojazdów

Lek Oropram 20 mg może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W trakcie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oropram 20 mg?
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Oropram 20 mg a ciąża
Oropram 20 mg a karmienie piersią
Interakcje
Oropram 20 mg a alkohol
Oropram 20 mg a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo