Poradnik
Paramax-Cod (Paracetamolum + Codeini phosphas hemihydricus)

Paramax-Cod (Paracetamolum + Codeini phosphas hemihydricus)

Lek Paramax-Cod jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zawierającym dwie substancje czynne o takim działaniu: paracetamol i kodeinę. Ich połączenie powoduje dłuższe i silniejsze działanie przeciwbólowe w porównaniu do działania po zastosowaniu ich w monoterapii. Lek stosowany jest w leczeniu bólu o średnim i dużym nasileniu, nieustępującego po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaParamax-Cod
Nazwa międzynarodowaParacetamolum + Codeini phosphas hemihydricus
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg + 30 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • paracetamol
 • kodeina
Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon
 • kwas stearynowy
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bólu o umiarkowanym nasileniu.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na paracetamol, kodeinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka niewydolność nerek
 • niewydolność wątroby
 • choroba alkoholowa
 • astma oskrzelowa lub niewydolność oddechowa
 • podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży
 • okres karmienia piersią
 • niedobór enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • równoczesne stosowanie inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w leczeniu depresji), oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia lekami z tej grupy
 • do łagodzenia bólu u dzieci i młodzieży (w wieku 0 do 18 lat) po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych lub gardłowych w związku z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
 • bardzo szybkie metabolizowanie kodeiny do morfiny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu ani stosować leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby oraz nasilenia działania kodeiny
 • u osób z niewydolnością płuc, wątroby i nerek
 • u osób zażywających leki powodujące depresję ośrodkowego układu nerwowego, jak benzodiazepiny, leki przeciwpsychotyczne czy znieczulające
 • długotrwałe stosowanie dużych dawek kodeiny może powodować uzależnienie; w razie stosowania dużych dawek kodeiny może wystąpić tolerancja, uzależnienie psychiczne i zaparcie
 • kodeina może wywołać napad kolki wątrobowej u pacjentów z kamicą żółciową
 • kodeina może wywołać napad kolki u pacjentów z kamicą moczową
 • kodeina może spowodować zatrzymanie moczu u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego
 • kodeina może zwiększać ciśnienie wewnątrzczaszkowe i z tego powodu należy zachować ostrożność u pacjentów po urazach głowy
 • u pacjentów z niewydolnością nerek odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami leku powinien wynosić co najmniej 8 godzin
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Paracetamol może powodować:

 • reakcje anafilaktyczne niezależnie od dawki
 • zaczerwienienie skóry
 • wysypka
 • rumień lub pokrzywkę
 • obrzęk naczynioruchowy (wyraźnie oddzielony, umiejscowiony obrzęk obejmujący głębsze warstwy skóry włącznie z tkanką podskórną)
 • duszność, skurcz oskrzeli
 • nadmierne pocenie
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu
 • zmniejszenie liczby granulocytów (pewnego rodzaju krwinek białych) lub płytek krwi, i zaniku granulocytów we krwi
 • zaparcia
 • nudności, wymioty
 • kolka nerkowa
 • martwica brodawek nerkowych
 • ostra niewydolność nerek

Kodeina może spowodować:

 • senność
 • zawroty głowy
 • zahamowanie ośrodka oddechowego
 • bezdech
 • ryzyko uzależnienia oraz wystąpienia zespołu odstawiennego u pacjentów, którzy nagle zaprzestali stosowania leku, oraz u noworodków, których matki przyjmowały lek w trzecim trymestrze ciąży
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia lekami z tej grupy, ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki
 • z alkoholem, ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby
 • lekami takimi jak izoniazyd czy ryfampicyna (leki przeciwgruźlicze), karbamazepina, fenytoina i fenobarbital (leki stosowane w m.in. padaczce) przyspieszają metabolizm paracetamolu
 • probenecydem (lek stosowany m.in. w dnie moczanowej) opóźnia usuwanie metabolitów paracetamolu i może zwiększać wątrobową toksyczność paracetamolu
 • zydowudyną (AZT, lek przeciwwirusowy stosowany w zakażeniu wirusem HIV) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny
 • lekami przeciwzakrzepowymi (pochodnych kumaryny)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi; zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek
 • metoklopramidem lub domperydonem (leki stosowane w nudnościach i wymiotach)
 • kolestyraminą (lek obniżający nadmierne stężenie cholesterolu we krwi)
 • salicylamidem (lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym); wydłuża czas wydalania paracetamolu
 • lekami przeciwbólowymi zawierającymi buprenorfinę, pentazocynę lub nalbufinę
 • barbituranami
 • benzodiazepinami
 • pochodnymi morfiny (leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe)
 • metadonem (opioidowy lek przeciwbólowy)
 • innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym, barbiturany, klonidyna i jej pochodne, leki nasenne, neuroleptyki, leki przeciwlękowe)
 • lekami cholinolitycznymi
Ciąża

Lek Paramax-Cod jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży przed zastosowaniem leku należy skonsultować z lekarzem.

Karmienie piersią

Paracetamol i kodeina przenikają do mleka kobiecego. Nie należy przyjmować leku Paramax-Cod w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Paramax-Cod nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Paramax-Cod może wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Paramax-Cod?

Lek Paramax-Cod jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zawierającym dwie substancje czynne o takim działaniu: paracetamol i kodeinę. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kodeina należy do grupy leków zwanych opioidowymi lekami przeciwbólowymi, które łagodzą ból. Może być stosowana sama (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol. Lek zawierający mieszaninę paracetamolu i kodeiny powoduje dłuższe i silniejsze działanie przeciwbólowe w porównaniu z działaniem każdego składnika oddzielnie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Paramax-Cod?

Lek Paramax-Cod stosuje się w leczeniu bólu o średnim i dużym nasileniu, gdy nie pomagają inne leki przeciwbólowe o działaniu obwodowym.

Dawkowanie

Jak stosować lek Paramax-Cod?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • 1 do 2 tabletek co 6 godzin
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabletek

Dzieci w wieku od 12 do 18 lat:

 • zalecana dawka kodeiny u dzieci w wieku 12 lat i starszych wynosi 1 do 2 tabletek co 6 godzin, jeśli to konieczne, aż do maksymalnej dawki wynoszącej 180 mg na dobę

Pacjenci z niewydolnością nerek

 U pacjentów z niewydolnością nerek odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 8 godzin. Czas trwania leczenia należy ograniczyć do 3 dni i jeśli nie osiągnięto skutecznego złagodzenia bólu, pacjent lub opiekun powinien zasięgnąć opinii lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku-kilkunastu godzin objawy takie jak:

Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie kodeiny u dorosłych może spowodować:

 • zahamowanie ośrodka oddechowego (sinica, zahamowanie czynności oddechowej, spłycenie oddechu)
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • zwolnienie czynności serca
 • senność
 • wymioty
 • wysypkę
 • świąd skóry
 • niezborność ruchów
 • obrzęk płuc (rzadko)
 • zwężenie źrenic

Objawy przedawkowania u dzieci:

 • zahamowanie czynności oddechowej
 • zwężenie źrenic
 • drgawki
 • objawy uwalniania histaminy – nagłe zaczerwienienie i obrzęk twarzy
 • pokrzywka
 • zatrzymanie moczu

W każdym przypadku przyjęcia przez pacjenta większej niż zalecana dawki leku lub jeśli dziecko przypadkowo połknęło nawet jedną tabletkę, należy sprowokować wymioty, jeżeli od zażycia nie upłynęło więcej czasu niż 1 godzina, i natychmiast skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Paramax-Cod należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Paramax-Cod?

Nie należy stosować leku Paramax-Cod w przypadku:

 • uczulenia na paracetamol, kodeinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkiej niewydolności nerek
 • niewydolności wątroby
 • choroby alkoholowej
 • astmy oskrzelowej lub niewydolności oddechowej
 • podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży
 • okresu karmienia piersią
 • niedoboru enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • równoczesnego stosowania inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w leczeniu depresji), oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia lekami z tej grupy
 • łagodzenia bólu u dzieci i młodzieży (w wieku 0 do 18 lat) po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych lub gardłowych w związku z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
 • bardzo szybkiego metabolizowaniu kodeiny do morfiny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Paramax-Cod może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Paracetamol może powodować:

 • reakcje anafilaktyczne niezależnie od dawki
 • zaczerwienienie skóry
 • wysypka
 • rumień lub pokrzywkę
 • obrzęk naczynioruchowy (wyraźnie oddzielony, umiejscowiony obrzęk obejmujący głębsze warstwy skóry włącznie z tkanką podskórną)
 • duszność, skurcz oskrzeli
 • nadmierne pocenie
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu
 • zmniejszenie liczby granulocytów (pewnego rodzaju krwinek białych) lub płytek krwi, i zaniku granulocytów we krwi
 • zaparcia
 • nudności, wymioty
 • kolka nerkowa
 • martwica, brodawek nerkowych
 • ostra niewydolność nerek

Kodeina może spowodować:

 • senność
 • zawroty głowy
 • zahamowanie ośrodka oddechowego
 • bezdech
 • ryzyko uzależnienia oraz wystąpienia zespołu odstawiennego u pacjentów, którzy nagle zaprzestali stosowania leku, oraz u noworodków, których matki przyjmowały lek w trzecim trymestrze ciąży

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Paramax-Cod należy skonsultować się z lekarzem:

 • podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu ani stosować leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby oraz nasilenia działania kodeiny
 • u osób z niewydolnością płuc, wątroby i nerek
 • u osób zażywających leki powodujące depresję ośrodkowego układu nerwowego, jak benzodiazepiny, leki przeciwpsychotyczne czy znieczulające
 • długotrwałe stosowanie dużych dawek kodeiny może powodować uzależnienie; w razie stosowania dużych dawek kodeiny może wystąpić tolerancja, uzależnienie psychiczne i zaparcie
 • kodeina może wywołać napad kolki wątrobowej u pacjentów z kamicą żółciową
 • kodeina może wywołać napad kolki u pacjentów z kamicą moczową
 • kodeina może spowodować zatrzymanie moczu u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego
 • kodeina może zwiększać ciśnienie wewnątrzczaszkowe i z tego powodu należy zachować ostrożność u pacjentów po urazach głowy
 • u pacjentów z niewydolnością nerek odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami leku powinien wynosić co najmniej 8 godzin

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Paramax-Cod a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Paramax-Cod jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży przed zastosowaniem leku należy skonsultować z lekarzem.

Paramax-Cod a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Paramax-Cod w okresie karmienia piersią, ponieważ kodeina i morfina przenikają do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Interakcje dotyczące paracetamolu:

 • inhibitory MAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia lekami z tej grupy, ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki
 • alkohol, ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby
 • leki takie jak izoniazyd czy ryfampicyna (leki przeciwgruźlicze), karbamazepina, fenytoina i fenobarbital (leki stosowane w m.in. padaczce) przyspieszają metabolizm paracetamolu
 • probenecyd (lek stosowany m.in. w dnie moczanowej) opóźnia usuwanie metabolitów paracetamolu i może zwiększać wątrobową toksyczność paracetamolu
 • zydowudyna (AZT, lek przeciwwirusowy stosowany w zakażeniu wirusem HIV) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny
 • leki przeciwzakrzepowe (pochodnych kumaryny)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne; zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek
 • metoklopramid lub domperydon (leki stosowane w nudnościach i wymiotach)
 • kolestyramina (lek obniżający nadmierne stężenie cholesterolu we krwi)
 • salicylamid (lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym); wydłuża czas wydalania paracetamolu

Interakcje dotyczące kodeiny:

 • leki przeciwbólowe zawierające buprenorfinę, pentazocynę lub nalbufinę
 • barbiturany
 • benzodiazepiny
 • pochodne morfiny (leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe)
 • metadon (opioidowy lek przeciwbólowy)
 • inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym, barbiturany, klonidyna i jej pochodne, leki nasenne, neuroleptyki, leki przeciwlękowe)
 • leki cholinolityczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Paramax-Cod a alkohol

Podczas stosowania leku Paramax-Cod nie należy pić alkoholu ani stosować leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby oraz nasilenia działania kodeiny. Szczególne ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby istnieje u osób niedożywionych i regularnie pijących alkohol.

Paramax-Cod a prowadzenie pojazdów

Ze względu na zawartość kodeiny lek Paramax-Cod może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Paramax-Cod?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Paramax-Cod a ciąża
Paramax-Cod a karmienie piersią
Interakcje
Paramax-Cod a alkohol
Paramax-Cod a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo