Poradnik
Prestozek Combi (Tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum)

Prestozek Combi (Tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum)

Lek Prestozek Combi jest lekiem złożonym, zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i amlodypinę.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPrestozek Combi
Nazwa międzynarodowaTert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 4 mg + 5 mg
 • 4 mg + 10 mg
 • 8 mg + 5 mg
 • 8 mg + 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • peryndopryl z tert - butyloaminą
 • amlodypina
Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Obiżenie ciśnienia tętnicznego

Zastosowanie
 • leczenie wysokiego ciśnienia (nadciśnienia)
 • lecznie stabilnej choroby wieńcowej
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąża powyżej 3 miesiąca
 • stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym po wcześniejszym stosowaniu inhibitora ACE
 • wstrząs kardiogenny lub zwężenie aorty
 • bardzo niskie ciśnienie krwi (ciężkie niedociśnienie)
 • niewydolność serca po ostrym zawale serca
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek przy jednoczesnym stosowaniu leku obniżającego ciśnienie krwi, zawierającym aliskiren
 • stosowanie sakubitrylu z walsartanem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego)
 • zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie tętnicy dostarczającej krew do nerki)
 • inne choroby serca
 • zaburzenia czynności wątroby
 • choroba nerek lub dializoterapia
 • kolagenoza (choroba tkanki łącznej), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina skóry
 • cukrzyca
 • dieta o małej zawartości soli lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas
 • stosowanie sartanów (walsartan, telmisartan, irbesartan) lub aliskirenu
 • stosowanie racekadotrylu (stosowany w leczeniu biegunki)
 • przyjmowanie leków stosowanych w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus)
 • stosowanie wildagliptyny (lek stosowany w leczeniu cukrzycy)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • uczucie drętwienia lub mrowienia
 • senność
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (wrażenie dźwięku w uszach)
 • kołatanie serca (bardzo szybka czynność serca)
 • nagłe zaczerwienienie twarzy (uczucie gorąca lub ciepła na twarzy)
 • uczucie „pustki” w głowie w związku z niskim ciśnieniem krwi
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • zaburzenia smaku
 • niestrawność lub trudności w trawieniu
 • biegunka, zaparcie
 • reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne, świąd)
 • obrzęk okolicy kostek
 • kurcze mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • obrzęk (opuchnięcie nóg lub kostek)
Możliwe interakcje z
 • litem (stosowanym w leczeniu manii lub depresji)
 • estramustyną (stosowaną w leczeniu raka)
 • suplementami potasu (w tym substytutami soli)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas i innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi (np. trimetoprym i ko-trimoksazol)
 • cyklosporyną (lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu)
 • heparyną (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom)
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, w tym antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA)
 • lekami moczopędnymi (leki zwiększające objętość moczu wydalanego przez nerki)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)
 • lekami immunosupresyjnymi (osłabiające mechanizmy obronne organizmu)
 • allopurynolem (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • prokainamidem (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, w tym azotanami
 • efedryną, noradrenaliną lub adrenaliną (leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia krwi, wstrząsu lub astmy)
 • baklofenem stosowanym w leczeniu sztywności mięśni, występującej w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane
 • ryfampicyną, erytromycyną, klarytromycyną (antybiotyki)
 • lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon
 • itrakonazolem, ketokonazolem (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • lekami blokującymi receptory alfa - adrenergiczne, stosowanymi w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego, takie jak prazosyna, alfuzosyna, doksazosyna, tamsulosyna, terazosyna
 • amifostyną (stosowana w celu zapobiegania lub zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem innych leków lub naświetlań w leczeniu raka)
 • kortykosteroidami (stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • solami złota, zwłaszcza podawanymi dożylnie (stosowane w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • symwastatyną (lek obniżający stężenie cholesterolu)
 • lekami, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl)
 • lekami stosowanymi w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR)
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku we wczesnym okresie ciąży i nie wolno przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może to poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. Małe ilości amlodypiny przenikają do mleka matki.

Dzieci

Nie zaleca się stosowanie leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów oraz obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Prestozek Combi?

Peryndopryl jest inhibitorem ACE (enzymu konwertującego angiotensynę). Amlodypina jest antagonistą wapnia (który należy do grupy leków nazywanych dihydropirydynami).

Razem leki te powodują rozszerzenie i rozluźnienie naczyń krwionośnych, czego skutkiem jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Przepływ krwi w organizmie jest ułatwiony, więc serce nie musi pracować z tak dużym wysiłkiem.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Prestozek Combi?

Lek Prestozek Combi znajduje zastosowanie w leczeniu:

 • wysokiego ciśnienia tętniczego
 • stabilnej choroby wieńcowej (stanu, w którym dopływ krwi do serca jest zmniejszony lub zablokowany)

Dawkowanie

Jak stosować lek Prestozek Combi?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady przyjmowania:

 • lekarz indywidualnie określa dawkę dla pacjenta
 • zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę
 • tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody
 • lek przyjmuje się codziennie o tej samej porze, rano, przed posiłkiem
 • lek jest zazwyczaj przepisywany pacjentom już przyjmującym peryndopryl i amlodypinę w oddzielnych tabletkach

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prestozek Combi

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy przedawkowania to niskie ciśnienie krwi, które może powodować zawroty głowy lub omdlenie.

Pominiecie zastosowania leku Prestozek Combi

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Prestozek Combi

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem. Lek Prestozek Combi zazwyczaj stosuje się przez całe życie, przed przerwaniem leczenia należy omówić to z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Prestozek Combi?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąża powyżej 3 miesiąca
 • stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym po wcześniejszym stosowaniu inhibitora ACE
 • wstrząs kardiogenny lub zwężenie aorty
 • bardzo niskie ciśnienie krwi (ciężkie niedociśnienie)
 • niewydolność serca po ostrym zawale serca
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek przy jednoczesnym stosowaniu leku obniżającego ciśnienie krwi, zawierającego aliskiren
 • stosowanie sakubitrylu z walsartanem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Prestozek Combi może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • objawy reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu
 • silne zawroty głowy lub omdlenie
 • nienaturalnie szybka lub nieregularna czynność serca
 • ciężkie reakcje skórne, w tym silna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry na całym ciele, silny świąd, pęcherze, łuszczenie się i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje alergiczne

Inne działania niepożądane

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • uczucie drętwienia lub mrowienia
 • senność
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (wrażenie dźwięku w uszach)
 • kołatanie serca (bardzo szybka czynność serca)
 • nagłe zaczerwienienie twarzy (uczucie gorąca lub ciepła na twarzy)
 • uczucie „pustki” w głowie w związku z niskim ciśnieniem krwi
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • zaburzenia smaku
 • niestrawność lub trudności w trawieniu
 • biegunka, zaparcie
 • reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne, świąd)
 • obrzęk okolicy kostek
 • kurcze mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • obrzęk (opuchnięcie nóg lub kostek)

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • wahania nastroju
 • zaburzenia snu
 • drżenie, omdlenie (chwilowa utrata przytomności)
 • brak odczuwania bólu
 • zapalenie błony śluzowej nosa (niedrożność lub wyciek z nosa)
 • zmiana rytmu wypróżnień
 • wypadanie włosów
 • czerwone plamy lub odbarwienia na skórze
 • ból pleców, mięśni lub stawów
 • ból w klatce piersiowej
 • zwiększona częstość oddawania moczu, szczególnie w nocy
 • ogólne złe samopoczucie
 • skurcz oskrzeli (uczucie ściskania w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność)
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka)
 • zaburzenia nerek
 • impotencja
 • zwiększone pocenie się
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

 • dezorientacja
 • zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych w surowicy
 • nasilenie łuszczycy

Bardzo rzadko (u mniej 1 na 10000 osób):

 • zaburzenia sercowo - naczyniowe (zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał serca i udar)
 • eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc)
 • rumień wielopostaciowy (wysypka skórna, często rozpoczynająca się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach)
 • zaburzenia krwi
 • zaburzenia trzustki, żołądka lub wątroby
 • neuropatia obwodowa (choroba powodująca utratę czucia, ból i niekontrolowane ruchy mięśni)
 • hipertonia (wzmożone napięcie mięśni)
 • zapalenie naczyń krwionośnych (zwłaszcza skóry)
 • opuchlizna dziąseł
 • duże stężenie cukru we krwi

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • drżenie
 • usztywnienie postawy
 • maskowatość twarzy
 • spowolnione ruchy i pociąganie nogami w czasie chodzenia
 • zasinienie
 • drętwienie i ból palców dłoni lub stóp (objaw Raynauda)

Pacjenci przyjmujący lek Prestozek Combi zgłaszali również następujące działania niepożądane:

 • hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi)
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy
 • hiperkaliemia (zwiększenie stężenia potasu we krwi)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Prestozek Combi należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Prestozek Combi należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • kardiomiopati przerostowej (choroba mięśnia sercowego)
 • zwężenia tętnicy nerkowej (zwężenie tętnicy dostarczającej krew do nerki)
 • innej choroby serca
 • zaburzenia czynności wątroby
 • choroby nerek lub dializoterapii
 • kolagenozy (choroba tkanki łącznej), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina skóry
 • cukrzycy
 • diety o małej zawartości soli lub stosowania zamienników soli kuchennej zawierających potas
 • stosowania sartanów (walsartan, telmisartan, irbesartan) lub aliskirenu
 • stosowania racekadotrylu (stosowany w leczeniu biegunki)
 • przyjmowania leków stosowanych w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus)
 • stosowania wildagliptyny, lek stosowany w leczeniu cukrzycy

Lekarz może zalecić regularną kontrolę ciśnienia tętniczego oraz poziomu elektrolitów.

Należy poinformować o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży.

Należy poinformować lekarza lub personel medyczny, jeśli:

 • pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu lub znieczuleniu ogólnemu
 • w ostatnim czasie u pacjenta występowały biegunka lub wymioty
 • u pacjenta ma być przeprowadzony zabieg aferezy LDL
 • pacjent ma być poddany leczeniu odczulającemu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Prestozek Combi a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku we wczesnym okresie ciąży i nie wolno przyjmować go po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może to poważnie zaszkodzić dziecku.

Prestozek Combi a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. Małe ilości amlodypiny przenikają do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Prestozek Combi razem z:

 • litem (stosowanym w leczeniu manii lub depresji)
 • estramustyną (stosowaną w leczeniu raka)
 • suplementami potasu (w tym substytutami soli)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas i innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi (np. trimetoprym i ko-trimoksazol)
 • cyklosporyną (lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu)
 • heparyną (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom)
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, w tym antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA)
 • lekami moczopędnymi (leki zwiększające objętość moczu wydalanego przez nerki)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen)
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)
 • lekami immunosupresyjnymi (osłabiające mechanizmy obronne organizmu)
 • allopurynolem (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • prokainamidem (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, w tym azotany
 • efedryną, noradrenaliną lub adrenaliną (leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia krwi, wstrząsu lub astmy)
 • baklofenem stosowanym w leczeniu sztywności mięśni, występującej w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane
 • ryfampicyną, erytromycyną, klarytromycyną (antybiotyki)
 • lekami przeciwpadaczkowymi, takie jak karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon
 • itrakonazolem, ketokonazolem (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • lekami blokującymi receptory alfa - adrenergiczne, stosowanymi w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego, takie jak prazosyna, alfuzosyna, doksazosyna, tamsulosyna, terazosyna
 • amifostyną (stosowana w celu zapobiegania lub zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem innych leków lub naświetlań w leczeniu raka)
 • kortykosteroidami (stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • solami złota, zwłaszcza podawanymi dożylnie (stosowane w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • symwastatyną (lek obniżający stężenie cholesterolu)
 • lekami, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl)
 • lekami stosowanymi w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR)

Jeżeli pacjent stosuje lek Prestozek Combi razem z niżej wymienionymi lekami, zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych:

 • takrolimus
 • klarytromycyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Prestozek Combi a alkohol

Brak informacji.

Prestozek Combi a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność koncentracji, ale u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub osłabienie spowodowane niskim ciśnieniem krwi, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, dopóki pacjent nie upewni się, jak lek wpływa na niego.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Prestozek Combi?

 • brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Prestozek Combi a ciąża
Prestozek Combi a karmienie piersią
Interakcje
Prestozek Combi a alkohol
Prestozek Combi a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo