Poradnik
mamo to twój dzień
Acesan 30 mg, 63 tabletki - zdjęcie produktu
Acesan 30 mg, 63 tabletki - miniaturka zdjęcia produktu
Sun-Farm , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Acesan 30 mg, 63 tabletki

14,59 zł
2,32 zł za 10 tabletek
Wysyłka w 1 dzień roboczy
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Lek Acesan 30 mg to preparat w postaci tabletek zawierających kwas acetylosalicylowy. Opakowanie wykonane z tektury zawiera 63 żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o jednolitej powierzchni w aluminiowych blistrach. Składnik ten hamuje zdolność płytek krwi do agregacji (czyli zlepania) i tworzenia zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), a jego działanie polega na hamowaniu aktywności enzymu cyklooksygenazy (COX), który jest niezbędny do syntezy tromboksanu A2 (TXA2), będącego głównym czynnikiem powodującym zlepianie się płytek krwi.

Wskazania

Acesan 30 mg – wskazania

Lek Acesan 30 mg stosuje się:

 • w zapobieganiu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
 • w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach (pomostowanie aortalno-wieńcowe),
 • w zapobieganiu udarowi mózgu,
 • w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawale serca,
 • w dławicy piersiowej.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: 30 mg kwasu acetylosalicylowego,
 • substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas stearynowy, żółcień chinolowa, lak (E104).

Działanie

Działanie Acesan 30 mg

Tabletki Acesan hamują zdolność płytek krwi do agregacji i tworzenia zakrzepów.

Dawkowanie

Lek Acesan (63 tabletki) należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • O doborze odpowiedniej dawki leku Acesan decyduje lekarz na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pacjentem.
 • Zwykle stosuje się 1 tabletkę raz na dobę.
 • Tabletki przyjmować doustnie, w trakcie posiłku, z dużą ilością płynu.
 • W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy pilnie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast zawieźć do szpitala.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub dowolny z pozostałych składników leku.
 • Skaza krwotoczna.
 • Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.
 • Ciężka niewydolność wątroby, nerek i/lub serca.
 • Historia napadów astmy oskrzelowej wywołanych podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, a w szczególności niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Jednoczesne przyjmowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
 • Ostatni trymestr ciąży.
 • U dzieci w wieku do 12. lat w przebiegu infekcji wirusowych (w szczególności grypy i ospy wietrznej), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, będącego rzadką, ale ciężką chorobą powodującą uszkodzenie wątroby i mózgu.

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu (w celu ochrony preparatu przed wilgocią).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Należy zaprzestać stosowania leku i od razu skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, szczególnie powodujące trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni stopień nasilenia objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu.
 • W przypadku stosowania leków należących do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca jako działań niepożądanych.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Objawy:
  • obrzęk twarzy, powiek, języka i krtani,
  • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego,
  • zaburzenia rytmu serca i oddychania,
 • zaburzenia czynności nerek,
 • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

Rzadko lub bardzo rzadko:

 • poważne krwawienia takie jak:
  • krwotok z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce),
  • krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienia),
 • krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i/lub niedokrwistości z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość).

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji,
 • przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty),
 • bóle brzucha.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania),
 • reakcje nadwrażliwości:
  • wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd,
  • zaburzenia serca,
  • zaburzenia układu oddechowego (w tym astma),
 • zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, zmniejszenie liczby płytek krwi,
 • krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł).

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
 • Kwas acetylosalicylowy zwiększa:
  • działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny (nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, a  jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności),
  • działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę, np. streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna), co może spowodować podwyższone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków,
  • ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, a także krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol
  • ryzyko przedawkowania salicylanów – po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona),
  • ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. sertralina, paroksetyna),
  • działanie digoksyny, gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu,
  • działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika,
  • działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei zwiększa działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego.
 • Kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie:
  • leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, które zwiększają wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować zwiększenie objawów dny moczanowej,
  • leków moczopędnych,
  • części leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl).
 • Jednoczesne stosowanie ibuprofenu osłabia działanie kardioprotekcyjne kwasu acetylosalicylowego.
 • Jednoczesne stosowanie metamizolu z kwasem acetylosalicylowym może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego. Z tego względu metamizol należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących kwas acetylosalicylowy w małych dawkach.
 • Lek Acesan można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami wyłącznie po odbyciu konsultacji z lekarzem (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, kiedy stosowanie leku Acesan jest przeciwwskazane).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

 • Lek należy zażywać w trakcie posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Acesan należy skonsultować to z lekarzem lub farmaceutą.
 • Kwas acetylosalicylowy można stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności:
  • w pierwszym i drugim trymestrze ciąży,
  • w okresie karmienia piersią,
  • w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne albo inne substancje alergizujące,
  • przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwzakrzepowych,
  • u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek,
  • u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby,
  • u pacjentów, u których występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
  • przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (możliwość wystąpienia krwawienia).
 • Leku Acesan nie należy stosować jako środka przeciwbólowego ani przeciwgorączkowego.
 • Kwas acetylosalicylowy może spowodować skurcz oskrzeli i wywołać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym z polipami błony śluzowej nosa oraz pacjenci, u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd lub pokrzywka).
 • Przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, jak ekstrakcja zęba) należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Acesan. Zazwyczaj zaleca się odstawienie leku na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem.
 • Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może wywołać napady dny moczanowej.

Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej, lek Acesan może powodować reakcje alergiczne.

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę leku Acesan o zwykłej porze. Nie stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Ciąża i karmienie piersią

 • Będąc w ciąży lub karmi piersią, mając przypuszczenie bycia w ciąży lub planując mieć dziecko, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.
 • Lek Acesan jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym tak u matki, jak i u noworodka.
 • Przed zastosowaniem leku w pierwszym i drugim trymestrze ciąży należy poradzić się lekarza.
 • Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza, ponieważ kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź obsługiwania maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o.
ul. Dolna 21
05-092 Łomianki

Dodatkowe informacje

 • Zawartość opakowania leku Acesan: 63 tabletki.
 • To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Cechy produktu

Postać
tabletki
Kluczowy składnik
kwas acetylosalicylowy
Działanie/właściwości
przeciwzakrzepowe

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
31,29 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
16,84 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
13,49 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
23,80 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
19,19 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
10,19 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
11,49 zł
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek
27,53 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
24,01 zł
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek
23,88 zł
Sanprobi IBS, 20 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Sanprobi IBS, 20 kapsułek
24,49 zł
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml
18,89 zł
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki