Poradnik
Anacard Medica Protect 75 mg, 60 tabletek dojelitowych
Anacard Medica Protect 75 mg, 60 tabletek dojelitowych - zdjęcie produktu
Anacard Medica Protect 75 mg, 60 tabletek dojelitowych - miniaturka zdjęcia produktu
Hasco-Lek , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Anacard Medica Protect 75 mg, 60 tabletek dojelitowych

5,99 zł
1,00 zł za 10 tabletek
Dostępny, wysyłka w 1 dzień roboczy
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Anacard Medica Protect to lek doustny w postaci tabletek dojelitowych wydawany bez recepty (bez przepisu lekarza). Zawiera substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, który hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Jest przeznaczony do długotrwałego stosowania w chorobach z ryzykiem zakrzepów i zatorów naczyń krwionośnych. 

Tabletka dojelitowa leku Anacard Medica Protect ma specjalną otoczkę i nie rozpada się w żołądku, dzięki czemu kwas acetylosalicylowy uwalnia się dopiero w jelicie, ograniczając drażniące działanie na błonę śluzową żołądka.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania Anacard Medica Protect jest choroba wieńcowa, inaczej choroba niedokrwienna serca, oraz wszelkie sytuacje kliniczne, gdzie celowe jest ograniczenie agregacji płytek krwi, jak: 

 • zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, 
 • świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, 
 • przebyty epizod niestabilnej choroby wieńcowej,
 • prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, 
 • stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, 
 • zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, 
 • stan po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA, 
 • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, 
 • zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75 mg;
 • substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia żelowana kukurydziana, talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 6 171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, trietylu cytrynian, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan

Działanie

Zapobieganie agregacji (zlepianiu się) płytek krwi.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek podaje się doustnie. 
 • Dorośli: zwykle stosowane dawkowanie leku to 1 tabletka raz dziennie, połknięta w całości. 
 • Wyjątek stanowi świeży zawał serca lub jego podejrzenie – wówczas jednorazowo podaje się 4 tabletki, które należy rozgryźć bardzo dokładnie, aby lek jak najszybciej wchłonął się.

Przeciwwskazania

Leku Anacard Medica Protect nie należy stosować:

 • u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
 • jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna (skłonność do krwawień); czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek;
 • jeśli u pacjenta występowały napady astmy oskrzelowej wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
 • w ostatnim trymestrze ciąży;
 • u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja,
 • przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz),
 • wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu,
 • po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego zanotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.

Bardzo rzadko (rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. 

 

Ponadto występowały:

 • zawroty głowy i szumy uszne będące zazwyczaj objawami przedawkowania,
 • zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowopłciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia
 • (małopłytkowość). Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią (wyczerpaniem, osłabieniem), bladością, hipoperfuzją (zmniejszonym przepływem krwi), a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych,
 • reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, takie jak astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy oraz układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi, jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i zaburzenia serca,
 • astma oskrzelowa.

Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.
Objawem ciężkiej nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. 
Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. 
Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. 

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ponieważ nasila on działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny. Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Lek Anacard Medica Protect: 

 • z lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna), trombolitycznymi, rozpuszczającymi skrzeplinę (np. streptokinaza, urokinaza) i hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna), może wydłużać czas krwawienia i krwotoków;
 • z glikokortykosteroidami, NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona). Jednoczesne stosowanie glikokortykosteroidów z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko przedawkowania salicylanów po zakończonej kortykoterapii;
 • z digoksyną, zwiększa jej stężenie w osoczu;
 • nasila działanie leków przeciwcukrzycowych (np. insuliny, pochodne sulfonylomocznika);
 • nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego;
 • z litem, może zwiększać jego stężenie w osoczu;
 • nasila działanie toksyczne cyklosporyny i takrolimusa;
 • z inhibitorami wchłaniania zwrotnego serotoniny SSRI (np. sertalina lub paroksetyna) zwiększa ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;
 • osłabia działanie leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd, benzbromaron);
 • osłabia działanie leków moczopędnych;
 • osłabia działanie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (np. kaptopryl, enalapryl). 

Jednoczesne przyjmowanie leku Anacard Medica Protect i ibuprofenu lub metamizolu może osłabiać wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi.

Lek Anacard Medica Protect można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Anacard Medica Protect należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie:

 • jeśli pacjentka jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży;
 • jeśli pacjentka karmi piersią;
 • jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące;
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe (np. pochodne kumaryny, heparyna);
 • jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby lub nerek;
 • jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego;
 • jeśli u pacjenta występuje choroba genetyczna polegająca na niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.
Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka).
Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Anacard Medica Protect. Nie należy stosować leku na 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może wywołać napad dny moczanowej.

 

Ciąża i karmienie piersią

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Lek Anacard Medica Protect jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.
 • W pierwszym i drugim trymestrze przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
 • Kobiety karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek Anacard Medica Protect nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Cechy produktu

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
32,39 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
14,19 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
17,49 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
24,39 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
19,49 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
10,99 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
11,09 zł
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek
24,79 zł
Sanprobi IBS, 20 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Sanprobi IBS, 20 kapsułek
27,49 zł
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek
28,29 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
23,34 zł
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml
14,69 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki