Aspirin C Forte 800 mg + 480 mg, 10 tabletek musujących

Aspirin C Forte 800 mg + 480 mg, 10 tabletek musujących

Kategorie

Aspirin C Forte 800 mg + 480 mg, 10 tabletek musujących

Cena jednostkowa: 24,09 zł za 10 tabletek

Cena
24,09 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup lub Punkt Odbioru Gemini)

Opis produktu

Aspirin® C Forte firmy Bayer to lek w postaci tabletek musujących o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Z podwójną siłą łagodzi objawy przeziębienia i grypy, takie jak gorączka, ból głowy czy ból gardła. Preparat zawiera podwójną dawkę kwasu acetylosalicylowego i witaminy C w porównaniu do Aspirin® C.

Wskazaniem do stosowania leku Aspirin® C Forte firmy Bayer jest objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu (bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Dodatkowo preparat może być również przyjmowany w celu objawowego leczenia dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.

Wskazania

Objawowe leczenie:

 • gorączki lub bólu o małym bądź umiarkowanym nasileniu, w tym bólu głowy, bólów mięśni i bólów zębów,
 • dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie,
 • stanów zapalnych.

Skład

1 tabletka musująca zawiera:

 • substancje czynne: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) 800 mg i witamina C (Acidum ascorbicum 480 mg),
 • pozostałe składniki: sodu wodorowęglan (modyfikowany): sodu wodorowęglan i sodu węglan kwas cytrynowy bezwodny, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.
 

Dawkowanie

 • Dorośli: jednorazowo 1 tabletka musująca.
 • W razie konieczności dawkę jednorazową można powtarzać, co 4 do 8 godzin.
 • Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące na dobę.
 • Lek do podawania doustnego; tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.
 • Przyjmować po posiłkach.

Leku nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na substancje czynne, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Skaza krwotoczna.
 • Ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
 • Ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby, lub ciężka niewydolność nerek.
 • Jeśli kiedykolwiek występowały napady astmy oskrzelowej, wywoływane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany między innymi w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
 • Nie stosować:
  • w ostatnim trymestrze ciąży,
  • u dzieci i młodzieży.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane

Aspirin® C Forte jak każy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi:
  • krwawienie z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść – podobną do fusów z kawy) lub czarny, smolisty stolec;
  • objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości takie jak: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu.
 • W związku z leczeniem NLPZ (leki przeciwbólowe nazywane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi) zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.


Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 • bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja (przedziurawianie żołądka lub jelita);
 • zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz),
 • zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania,
 • zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowopłciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), ostra lub przewlekła niedokrwistość z niedoboru żelaza albo ostra niedokrwistość pokrwotoczna objawiające się ogólnym osłabieniem organizmu, bladością, hypoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych,
 • hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • krwawienie do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe),
 • zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek,
 • reakcje nadwrażliwości takie jak: astma, wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny,
 • astma oskrzelowa.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • Nie należy przyjmować leku Aspirin® C Forte z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny.
 • Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aspirin® C Forte z którymkolwiek z niżej wymienionych leków:
  • metotreksat przyjmowany w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień,
  • leki przeciwzakrzepowe ( np. pochodne kumaryny, heparyna), leki trombolityczne (rozpuszczające skrzeplinę) oraz leki hamujące zlepianie płytek krwi (np. tyklopidyna), ze względu na zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków,
  • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inne salicylany przyjmowane w dużych dawkach, ponieważ istnieje ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenie nerek,
  • glikokortykosteroidy podawane ogólnie (zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej) z wyjątkiem hydrokortyzonu (stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona), ze względu na ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego, a także zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie leczenia glikokortykosteroidami i zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów,
  • digoksyna (lek stosowany w chorobach serca), gdyż kwas acetylosalicylowy zwiększa jej stężenie w osoczu,
  • leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika,
  • kwas walproinowy (lek stosowany w leczeniu m.in. w padaczki),
  • selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji),
  • leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. benzbromaron, probenecyd), ponieważ kwas acetylosalicylowy osłabia ich działanie, co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej;
  • leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu), ponieważ kwas acetylosalicylowy osłabia ich działanie,
  • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny), szczególnie jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest w dużych dawkach, ponieważ osłabia ich działanie,
  • deferoksamina (lek stosowany m.in. w przedawkowaniu żelaza), ponieważ stosowana jednocześnie z kwasem askorbowym (witamina C wchodząca w skład leku Aspirin C Forte), może zwiększyć toksyczność tkankową żelaza, zwłaszcza w obrębie serca, co powoduje jego niewydolność.
 • Aspirin® C Forte można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem.


Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • Nie należy przyjmować leku z alkoholem, ponieważ może on zwiększyć ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży z uwagi na ilość substancji czynnych zawartych w jednej tabletce musującej.
 • Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:
  • u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące,
  • pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe,
  • u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby, zaburzenie czynności nerek lub zaburzenia krążenia, (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek,
  • u pacjenta występowała w przeszłości (przewlekła lub nawracająca) choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • pacjent ma chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej, gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może wywołać wystąpienie hemolizy lub niedokrwistości hemolitycznej,
  • pacjentka karmi piersią.
 • Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości, na które szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz pacjenci, u których występują reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.
 • Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. usunięcie zęba), powinni poinformować o przyjmowaniu leku lekarza, chirurga, anestezjologa lub dentystę.
 • Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu; u pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej.
 • W przypadku pacjentów chorych na szczawianowo-wapniową kamicę nerkową lub nawracającą kamicę nerkową zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w spożywaniu przez nich witaminy C (kwasu askorbowego).
 • Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
 • Nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.
 • W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby. Występowanie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a, co wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony.
 • Jedna tabletka musująca leku zawiera 438 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej), co odpowiada to 22 % maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.
 • Maksymalna dawka dobowa tego produktu jest równoważna 66 % zalecanej przez WHO maksymalnej dawki dobowej spożycia sodu, co należy wziąć pod wagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Leku nie stosować w ostatnim trymestrze ciąży, ponieważ może powodować powikłania w okresie okołoporodowym, zarówno u matki jak i u noworodka.
 • Nie należy stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.
 • W razie konieczności stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy przyjmować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas.
 • Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiet, dlatego nie zaleca się przyjmowania leku podczas karmienia piersią.
 • Aspirin® C Forte należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet, jednak działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego