Poradnik
Atacand (Candesartanum cilexetilum)

Atacand (Candesartanum cilexetilum)

Substancją czynną leku Atacand jest kandesartan cyleksetylu. Należy on do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa hipotensyjnie poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAtacand
Nazwa międzynarodowaCandesartanum cilexetilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 8 mg
 • 16 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Kandesartan cyleksetylu

Skład - substancje pomocnicze
 •  karboksymetyloceluloza wapniowa
 •  hydroksypropyloceluloza
 •  laktoza jednowodna
 •  stearynian magnezu
 •  skrobia kukurydziana
 •  makrogol
 •  tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • antagonista angiotensyny II
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • obniża ciśnienie krwi
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat
 • niewydolność serca, z osłabioną czynnością mięśnia sercowego, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) nie mogą być stosowane
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • II i III trymestr ciąży
 • ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych
 • dzieci poniżej 1 życia
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i kuracja lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek, lub dializa
 • przeprowadzony ostatnio przeszczep nerki
 • nasilone wymioty lub biegunka (obecnie lub w przeszłości)
 • choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (hiperaldosteronizm pierwotny)
 • niskie ciśnienie krwi
 • przebyty udar
 • podejrzenie ciąży
 • przyjmowanie inhibitorów ACE (np. enalaprylu, lizynoprylu, ramiprylu), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
 • przyjmowanie aliskirenu
 • przyjmowanie inhibitorów ACE jednocześnie z lekiem należącym do grupy antagonistów receptorów mineralokortykoidowych (MRA)
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • zawroty głowy, odczucie wirowania
 • ból głowy
 • zakażenie dróg oddechowych
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi, objawiające się zmęczeniem, osłabieniem, nieregularną czynnością serca lub odczuciem mrowienia
 • wpływ na czynność nerek
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, w tym beta - adrenolitykami i diazoksydem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takimi jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb
 • kwasem acetylosalicylowym (w dawce większej niż 3 g na dobę) 
 • suplementemi diety zawierającymi w składzie potas i substytutami soli kuchennej zawierającymi potas
 • heparyną
 • kotrimoksazolem
 • lekami moczopędnymi
 • litem 
 • inhibitorami ACE takimi jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl, ramipryl
 • aliskirenem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Atacand we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się przyjmowania leku Atacand podczas karmienia piersią, zwłaszcza gdy dziecko nie ukończyło 1 roku życia.

Dzieci

Atacand można stosować u dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Nie wolno podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 1 roku ze względu na potencjalne zagrożenie dla rozwoju nerek.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia zmęczenia i zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atacand? 

Lek Atacand powoduje rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co pozwala obniżyć ciśnienie tętnicze. Ponadto ułatwia sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atacand?

Lek ten stosowany jest w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat

 • leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca, z osłabioną czynnością mięśnia sercowego, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) są przeciwwskazane lub jako uzupełnienie leczenia inhibitorami ACE, jeśli objawy niewydolności serca utrzymują się pomimo leczenia, a nie można zastosować leków z grupy antagonistów receptora mineralokortykoidowego (MRA) 

Dawkowanie

Jak stosować lek Atacand? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zaleca się, by lek przyjmować codziennie o tej samej porze, popijając tabletkę wodą, w trakcie lub niezależnie od posiłków.

Wysokie ciśnienie tętnicze

Dorośli

Zalecana dawka leku to 8 mg raz na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg raz na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego.

U pacjentów rasy czarnej może wystąpić słabsza reakcja na leczenie, jeśli Atacand stosowany jest w monoterapii. Konieczne wówczas może być zwiększenie dawki.

Dzieci w wieku od 6 do 18 lat

Zalecana dawka początkowa to 4 mg raz na dobę.

U niektórych pacjentów o masie ciała <50 kg z niewystarczającą kontrolą ciśnienia tętniczego lekarz może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnie 8 mg raz na dobę.

U niektórych pacjentów o masie ciała ≥50 kg z niewystarczającą kontrolą ciśnienia tętniczego lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 8 - 16 mg raz na dobę.

Niewydolność serca u dorosłych

Zalecana dawka początkowa leku Atacand to 4 mg raz na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę podwajając ją w odstępach co najmniej 2 - tygodniowych, do 32 mg raz na dobę.

Lek Atacand może być przyjmowany z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby

Lekarz może u nich zalecić mniejszą dawkę początkową. Dotyczy to także pacjentów odwodnionych np. w wyniku biegunki, wymiotów lub stosowania leków moczopędnych.

Zastosowanie większej niż zaleca dawki leku Atacand

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Atacand należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Atacand

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Atacand

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Atacand, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Zakończenie kurcji powinno nastąpić po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atacand?

Leku Atacand nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • po 3 miesiącu ciąży
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby lub niedrożność dróg żółciowych
 • u dzieci w wieku poniżej 1 roku
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atacand może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Atacand i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • trudności w oddychaniu z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, lub bez obrzęku
 • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu
 • silny świąd skóry (z wysypką grudkową)

Lek Atacand może spowodować zmniejszenie liczby krwinek białych, co osłabia odporność na zakażenia. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może też wystąpić zakażenie lub gorączka, a sytuacja ta wymaga konsultacji z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane występujące często (u mniej niż u 1 na 10 osób stosujących lek):

 • zawroty głowy, odczucie wirowania
 • ból głowy
 • zakażenie dróg oddechowych
 • niskie ciśnienie tętnicze, które może powodować omdlenie lub zawroty głowy
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca. W przypadku znacznego zwiększenia stężenia potasu może wystąpić zmęczenie, osłabienie, nieregularna czynność serca lub odczucie mrowienia
 • wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca

Bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

 • obrzęk twarzy, warg, języka i gardła
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych - może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka
 • wysypka skórna, pokrzywka
 • świąd
 • ból pleców, ból stawów i mięśni
 • zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby - może wystąpić zmęczenie, zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne
 • kaszel
 • nudności
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi, co może wywołać osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni
 • niewydolność nerek

O nieznanej częstości:

 • biegunka

Działania niepożądane u dzieci pokrywają się z tymi u dorosłych pacjentów, ale obserwowane są częściej.

Bardzo często występuje u dzieci zapalenie gardła, natomiast często występuje katar, gorączka i przyspieszony rytm serca. Działań tych nie obserwowano u dorosłych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem:

 • jeśli występują zaburzenia serca, wątroby lub nerek lub jeśli pacjent jest dializowany
 • jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę
 • jeśli występują lub występowały nasilone wymioty lub biegunka
 • jeśli występuje choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (hiperaldosteronizm pierwotny)
 • jeśli występuje niskie ciśnienie tętnicze
 • jeśli kiedykolwiek wystąpił udar
 • jeżeli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży - lek może zaszkodzić dziecku
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
 • jeśli pacjent przyjmuje aliskiren
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z lekiem należącym do grupy tak zwanych antagonistów receptorów mineralokortykoidowych (MRA)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, lek zawiera laktozę

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny, należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Atacand. Kandesartan w połączeniu z niektórymi lekami znieczulającymi może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atacand a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Atacand we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować w II i III trymestrze ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku.

Jeżeli kobieta planuje zajść w ciążę, lekarz zmieni lek Atacand na inny.

Atacand a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się przyjmowania leku Atacand podczas karmienia piersią, zwłaszcza jeżeli dziecko nie ukończyło 1 roku życia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to w szczególności:

 • innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, w tym beta - adrenolityków, diazoksydu i inhibitorów ACE, takich jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ): ibuprofenu, naproksenu, diklofenaku, celekoksybu lub etorykoksybu
 • kwasu acetylosalicylowego, w dawce powyżej 3 g na dobę
 • suplementów potasu, substytutów soli zawierających potas
 • heparyny
 • kotrimoksazolu (trimetoprim/sulfametoksazol)
 • leków moczopędnych
 • litu
 • aliskirenu
 • jednoczesnego stosowania inhibitora ACE z antagonistami receptorów mineralokortykoidowych (MRA) - spironolaktonem, eplerenonem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atacand a alkohol

Atacand w połączeniu z alkoholem może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Atacand a prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów może wystąpić zmęczenie i zawroty głowy.  W takiej sytuacji nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atacand?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Atacand a ciąża
Atacand a karmienie piersią
Interakcje
Atacand a alkohol
Atacand a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo