Poradnik
Paroxinor (Paroxetinum)

Paroxinor (Paroxetinum)

Paroxinor zawiera w swoim składzie paroksetynę która należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowana jest u osób dorosłych. Lek Paroxinor wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Paroksetyna zwiększa stężenie serotoniny w mózgu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaParoxinor
Nazwa międzynarodowaParoxetinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Paroksetyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • wodorofosforan wapnia dwuwodny (Calipharm)
 • wodorofosforan wapnia dwuwodny (Ditab)
 • wodorofosforan wapnia bezwodny
 • laktoza jednowodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • tytanu dwutlenek (E 171)
 • hypromeloza 3 cP
 • hypromeloza 6 cP
 • makrogol 400
 • polisorbat 80
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwdepresyjne

Zastosowanie
 • epizody ciężkiej depresji
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw)
 • zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii
 • fobia społeczna
 • zaburzenia lękowe uogólnione
 • zaburzenia stresu pourazowego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na paroksetynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku
 • przyjmowanie leków zwanych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) również, gdy były stosowane w dowolnym momencie w ciągu ostatnich dwóch tygodni
 • pacjent ma zamiar przyjmować leki z grupy inhibitorów MAO, należy zachować przynajmniej tydzień odstępu między zakończeniem przyjmowania Paroxinoru a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO
 • przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych zawierających tiorydazynę lub pimozyd
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wiek poniżej 18 lat
 • wystąpienie myśli samobójczych i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych
 • poczucie niepokoju, pobudzenie psychoruchowe
 • objawy zespołu serotoninowego (wysoka gorączka, skurcze mięśni, splątanie, lęk)
 • epizody manii
 • choroba serca, wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • padaczka
 • wystąpienie drgawek w trakcie leczenia
 • zastosowanie u pacjenta elektrowstrząsów jako terapia depresji
 • jaskra
 • przyjmowanie tamoksyfenu, leku przeciwnowotwoworego stosowanego w leczeniu raka piersi
 • stosowanie diety niskosodowej
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • przyjmowanie leków, które mogą zwiększać skłonność do krwawień
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • mdłości
 • zaburzenia czynności seksualnych

Często (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • zmniejszenie łaknienia, zwiększenie stężenia cholesterolu
 • senność, bezsenność, pobudzenie, nietypowe sny (także koszmary senne)
 • bóle głowy
 • zawroty głowy, drżenie ciała (drżenia)
 • zaburzenia koncentracji
 • niewyraźne widzenie
 • ziewanie
 • zaparcia, biegunki, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • pocenie się
 • osłabienie (astenia), zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym
 • SSRI selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
 • L-tryptofanem
 • lekami będącymi inhibitorami monoaminoksydazy (MAO)
 • litem
 • buprenorfiną
 • zielem dziurawca zwyczajnego
 • tryptanam
 • tramadolem
 • linezolidem
 • metylotioniniowym chlorkiem
 • petydyną
 • fentanylem
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • propafenonem i flekainidem
 • metoprololem
 • prawastatyną
 • fenobarbitalem, karbamazepiną i fenytoiną
 • ryfampicyną
 • skojarzeniem fosamprenawiru i rytonawiru
 • tamoksyfenem
 • NLPZ – niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • warfaryną
 • procyklidyną
 • miwakurium i suksametonium
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w ciaży bez konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią

Lek może w niewielkich ilościach przenikać do mleka matki. Przyjmując lek nie należy karmić piersią bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ mogą pojawić się takie objawy jak: senność, zawroty głowy, splątanie, które wpływają na zdolnośc koncentracji i szybkość reakcji. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Paroxinor?

Lek Paroxinor wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Paroksetyna zwiększa stężenie serotoniny w mózgu. Jest wykorzystywana w leczeniu osób dorosłych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Paroxinor?

Lek Paroxinor wskazany jest do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu:

 • ciężkiego epizodu depresji
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
 • zaburzeń lękowych z napadami lęku (w tym z agorafobią lub bez, która jest lękiem przed otwartą przestrzenią)
 • fobii społecznych (strachu lub unikania sytuacji kontaktu z innymi ludźmi)
 • zaburzeń lękowych uogólnionych (długotrwale obecnego strachu, w przypadku którego dominuje przewlekłe, nerwowe martwienie się)
 • zaburzeń stresowych pourazowych (niepokoju spowodowanego traumatycznymi wydarzeniami)

Dawkowanie

Jak stosować lek Paroxinor?

Ten lek należy zawsze stosować z zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Depresja

 • zalecana dawka leku to 20 mg na dobę
 • dawkę mozna zwiększać o 10 mg jednorazowo, aż do osiągnięcia dobowej dawki maksymalnej wynoszącej 50 mg
 • poprawa stanu pacjenta następuje po pierwszym tygodniu terapii, natomiast zauważalna staje się po 2 tygodniach leczenia
 • leczenie nalezy prowadzić minimum 6 miesięcy

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

 • zalecana dawka leku to 40 mg na dobę
 • terapia paroksetyną rozpoczyna się od 20 mg
 • lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę o 10 mg w odniesieniu do dawki zalecanej, aż do dawki dobowej maksymalnej 60 mg

Zaburzenia lękowe z napadami lęku

 • zalecana dawka leku to 40 mg na dobę
 • leczenie rozpoczyna się od dawki 10 mg i zwiększa się ją stopniowo o 10 mg aż do dawki zalecanej
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg

Fobie społeczne, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia lękowe poourazowe

 • zalecana dawka leku  wynosi 20 mg na dobę
 • lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki o 10 mg, aż do dobowej dawki maksymalnej 50 mg

Pacjenci w podeszłym wieku

Maksymalna dawka dla pacjentów w podeszłym wieku wynosi 40 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Lekarz może zalecić stosowanie niższej dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W momencie zastosowania większej dawki paroksetyny należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub udać się do szpitala. Objawami przedawkowania leku są: wymioty, rozszerzone źrenice, gorączka, zmiany ciśnienia tętniczego, ból głowy, mimowolne skurcze mięśniowe, pobudzenie, lęk i przyspieszenie rytmu serca.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę leku według ustalonego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia samodzielnie. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia objawów odstawienia lekarz może zalecić powolne zmniejszanie dawki leku (np. o 10 mg co tydzień). Objawy te mają na ogół nasilenie łagodne lub umiarkowane i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni.Jeśli objawy odstawienne leku będą bardzo uciążliwe dla pacjenta, lekarz może zalecić, aby lek wycofywać jeszcze wolniej. Nawet w przypadku wystąpienia objawów odstawienia możliwe jest przerwanie stosowania paroksetyny.

Objawy odstawienia:

 • zawroty głowy
 • zaburzenia czuciowe
 • zaburzenia snu (w tym intensywne sny)
 • mdłości, biegunka
 • bóle głowy
 • szybki i nieregularny rytm serca
 • drżenia
 • zwiększona potliwość
 • zaburzenia widzenia lub uczucie pobudzenia, lęku

Paroxinor z jedzeniem, piciem

Tabletki należy przyjmować rano podczas śniadania. Zmniejszy to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Paroxinor?

Leku nie należy przyjmować w przypadku:

 • uczulenie na paroksetynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku
 • przyjmowanie leków zwanych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) również, gdy były stosowane w dowolnym momencie w ciągu ostatnich dwóch tygodni
 • pacjent ma zamiar przyjmowac leki z grupy inhibitorów MAO, nalezy zachować przynajmniej tydzień odstępu między zakończeniem przyjmowania Paroxinoru a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO
 • przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych zawierających tiorydazynę lub pimozyd

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Paroxinor może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy:

 • obrzęk twarzy, języka i/lub gardła i/lub trudności z połykaniem lub pokrzywka z towarzyszącymi trudnościami z oddychaniem
 • wysoka gorączka, skurcze mięśni, splątanie i lęk, ponieważ objawy te mogą wskazywać na wystąpienie tzw. zespołu serotoninowego

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • mdłości
 • zaburzenia czynności seksualnych

Często (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • zmniejszenie łaknienia, zwiększenie stężenia cholesterolu
 • senność, bezsenność, pobudzenie, nietypowe sny (także koszmary senne)
 • bóle głowy
 • zawroty głowy, drżenie ciała (drżenia)
 • zaburzenia koncentracji
 • niewyraźne widzenie
 • ziewanie
 • zaparcia, biegunki, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • pocenie się
 • osłabienie (astenia), zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • nieprawidłowe krwawienia, głównie w obrębie skóry i błon śluzowych (w tym wybroczyny i niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych)
 • splątanie, omamy
 • powolne i/lub mimowolne ruchy (objawy pozapiramidowe)
 • przyspieszenie rytmu serca
 • przejściowe podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego, które może powodować zawroty głowy lub omdlenie przy nagłym wstawaniu. Leczenie paroksetyną wywoływało przejściowe podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego, na ogół u pacjentów z istniejącym uprzednio wysokim ciśnieniem tętniczym (nadciśnieniem) lub lękiem.
 • rozszerzenie źrenic
 • wysypki skórne, świąd
 • niemożność oddania moczu (zatrzymanie moczu), mimowolne popuszczanie moczu (nietrzymanie moczu)
 • utrata kontroli nad stężeniem cukru we krwi u pacjentów chorujących na cukrzycę

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):

 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • reakcje maniakalne, lęk, uczucie oderwania od własnej osoby, napady paniki, niepokój ruchowy i uczucie niemożności usiedzenia na jednym miejscu
 • drgawki, zespół niespokojnych nóg
 • zwolnienie rytmu serca
 • podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych
 • bóle stawowe, bóle mięśniowe
 • hiperprolaktynemia pojawienie się wydzieliny z brodawki sutkowej
 • zaburzenia miesiączkowania

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie i zależne od leku Paroxinor, w tym pokrzywka i obrzęk powiek, twarzy, warg, języka lub gardła z utrudnieniem oddychania (duszność) lub połykania (obrzęk naczynioruchowy)
 • uczucie osłabienia lub zawroty głowy mogące być przyczyną upadku lub utraty przytomności
 • zwiększenie wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespół nieprawidłowego wydzielania ADH), prowadzące do hiponatremii z takimi objawami, jak ból głowy, nudności i wymioty
 • zespół serotoninowy (objawy mogą obejmować pobudzenie, splątanie, nadmierne pocenie się, omamy, nasilenie odruchów (zaburzenia nerwowo-mięśniowe), skurcze mięśni, dreszcze, przyspieszenie rytmu serca i drżenie)
 • ostra jaskra
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • zaburzenia ze strony wątroby
 • ciężkie reakcje skórne (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna martwica naskórka), nadwrażliwość na światło
 • długotrwały wzwód prącia (priapizm)
 • obrzęk tkanek spowodowany zatrzymaniem płynów

Częstość nieznana:

 • myśli lub zachowania samobójcze
 • u niektórych pacjentów pojawiało się brzęczenie, szum, świstanie, dzwonienie lub inny, utrzymujący się dźwięk w uszach (szumy uszne) podczas stosowania leku Paroxinor
 • agresja
 • zgrzytanie zębami
 • zapalenie jelita grubego
 • ciężki krwotok z pochwy, występujący krótko po porodzie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Paroxinor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Paroksetyny nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Pacjenci z tej grupy stosujący lek Paroxinor są szczególnie narażeni na wystąpienia działań niepożądanych takich, jak:

 • próby samobójcze
 • myśli samobójcze
 • wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu)

Mimo to, lekarz może przepisać paroksetynę młodszemu pacjentowi, jeżeli uzna to za korzystne w procesie leczenia. Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia lub nasilenia przedstawionych wcześniej objawów.

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

U pacjentów chorujących na depresję lub zaburzenia lękowe, mogą czasami pojawiać się myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Zdarza się, że takie zaburzenia nasilają się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasem później. Wystąpienie takich stanów jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

 • u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia
 • pacjent jest młodym dorosłym (dane wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi)

Jeśli u pacjenta pojawią się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza jeśli któraś z poniższych sytuacji go aktualnie dotyczy lub miałą miejsce w przeszłości:

 • poczucie niepokoju, pobudzenie psychoruchowe
 • objawy zespołu serotoninowego (wysoka gorączka, skurcze mięśni, splątanie, lęk)
 • epizody manii
 • choroba serca, wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • padaczka
 • wystąpienie drgawek w trakcie leczenia
 • zastosowanie u pacjenta elektrowstrząsów jako terapia depresji
 • jaskra
 • przyjmowanie tamoksyfenu, leku przeciwnowotwoworego stosowanego w leczeniu raka piersi
 • stosowanie diety niskosodowej
 • zaburzenia krzepnięcia krwi 
 • przyjmowanie leków, które mogą zwiększać skłonność do krwawień

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Paroxinor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przyjmowanie leku Paroxinor w pierwszych miesiącach ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzieci, szczególnie układu krążenia. Stosowanie leku (zwłaszcza w 3 ostatnich miesiącach ciąży) może rówież zwiększać ryzyko wystąpienia u niemowląt zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków (PPHN), powodującego przyspieszony oddech i sinicę skóry. Objawy te występują zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną, jeśli u noworodka wystąpią poniższe objawy:

 • trudności ze spaniem lub z przyjmowaniem pokarmu
 • trudności z oddychaniem
 • zsinienie
 • zbyt wysoka lub za niska temperatura ciała
 • wymioty
 • płaczliwość
 • sztywność lub zwiotczenie mięśni
 • podsypianie
 • drżenia mięśniowe
 • nerwowość lub napady drgawkowe

Jeśli po urodzeniu u dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów lub istnieją obawy o jego zdrowie, należy skontaktować się z lekarzem lub położną.

Paroxinor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może w niewielkich ilościach przenikać do mleka matki. Przyjmując lek nie należy karmić piersią bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Paroxinor wykazuje interakcje z:

 • trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym np. klomipraminą, nortryptyliną i dezypraminą
 • SSRI selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, np. cytalopramem i fluoksetyną
 • L-tryptofanem (stosowanym w leczeniu zaburzeń snu)
 • inhibitorami MAO (np. stosowanymi w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona)
 • litem
 • buprenorfiną
 • zielem dziurawca zwyczajnego
 • tryptanami (stosowanymi w leczeniu migren) np. sumatryptanem
 • tramadolem (silnym lekiem przeciwbólowym)
 • linezolidem (antybiotykiem)
 • metylotioniniowym chlorekiem (błękit metylenowy)
 • petydyną (silny środek przeciwbólowy)
 • fentanyl (używany w znieczuleniu ogólnym lub przewlekłym bólu)

Wyżej wymienione leki w połączeniu z lekiem Paroxinor mogą prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego.

Jednoczesne stosowanie leku Paroxinor z poniższymi lekami może nasilić działania niepożądane, głownie ze strony układu krążenia:

 • perfenazyna, rysperydon, atomoksetyna, tiorydazyna, pimozyd i klozapina (leki przeciwpsychotyczne)
 • propafenon i flekainid (stosowanymi w leczeniu nieregularnego rytmu serca)
 • metoprolol (stosowany w leczeniu niewydolności serca)
 • prawastatyna (stosowana na obniżenie cholesterolu)

Tamoksyfen stosowany łącznie z Paroxinorem może osłabić jego działanie.

Wydłożenie krawienia obserwowano po podanu Paroxinoru z:

 • NLPZ – niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofenem, diklofenakiem), inhibitorami cyklooksygenazy typu 2 i kwasem acetylosalicylowym (lekami przeciwbólowymi)
 • warfaryną (stosowaną w zapobieganiu krzepnięciu krwi)

Po równoczesnym podaniu Paroxinoru i procyklidyny może wystąpić zwiększenie częstości działań niepożądanych procyklidyny na skutek jej zwiększonego stężenia we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Paroxinor a alkohol

W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu, może on nasilić objawy choroby lub działania niepożądane leku Paroxinor.

Paroxinor a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ mogą pojawić się takie objawy jak: senność, zawroty głowy, splątanie, które wpływają na zdolnośc koncentracji i szybkość reakcji. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Paroxinor?

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Paroxinor a ciąża
Paroxinor a karmienie piersią
Interakcje
Paroxinor a alkohol
Paroxinor a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo