Poradnik
Polocard 75 mg, 30 tabletek dojelitowych - zdjęcie produktu
Polocard 75 mg, 30 tabletek dojelitowych - miniaturka zdjęcia produktu
Pfizer , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Polocard 75 mg, 30 tabletek dojelitowych

11,09 zł
3,70 zł za 10 tabletek
Dostępny, wysyłka w 1-3 dni robocze
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Lek Polocard 75 mg (30 tabletek) to tabletki dojelitowe, odpowiednie dla pacjentów dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który, podawany w małych dawkach, hamuje agregację płytek krwi, dzięki czemu odgrywa ważną rolę w profilaktyce powstawania zakrzepów.

Wskazania

Lek Polocard 75 mg stosuje się u osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia:

 • w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstawaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych (np. zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca),
 • w profilaktyce innych chorób, które mogą przebiegać z zakrzepami w naczyniach krwionośnych.

Skład

Lek Polocard 75 mg – skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75 mg,
 • substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

Działanie

Substancja czynna leku Polocard 75 mg, kwas acetylosalicylowy, podawana w małych dawkach hamuje agregację płytek krwi.

Dawkowanie

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody.
 • Osoby dorosłe: 1-2 tabletki 75 mg na dobę.
 • W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca: od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (4 tabletki po 75 mg) raz na dobę.
 • Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 • W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polocard 75 mg

 • Uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Uczulenie na inne NLPZ przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs.
 • Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenie układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa.
 • Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego.
 • Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny, heparyna).
 • Niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej.
 • Dna moczanowa.
 • Pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych.
 • Dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 • III trymestr ciąży.

Przechowywanie

Polocard 75 mg należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze ponad 25°C. W celu ochrony przed światłem i wilgocią przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Działania niepożądane

Polocard 75 mg, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł.
 • objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, brak łaknienia.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • trombocytopenia (mała liczba płytek krwi) i wydłużenie czasu protrombinowego;
 • krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości, w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (stan układu nerwowego charakteryzujący się np. zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem), bladość, hipoperfuzja;
 • niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz leukopenia (mała liczba białych krwinek), agranulocytoza (spadek liczby krwinek, które są podstawowymi obronnymi komórkami organizmu) lub eozynopenia (mała liczba eozynofili, rodzaj białych krwinek);
 • krwawienie z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie, które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu);
 • stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;
 • przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej) i zwiększeniem stężenia bilirubiny;
 • reakcje nadwrażliwości (w tym: odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia rytmu serca i oddychania – w tym astma),
 • po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje włączając wstrząs anafilaktyczny,
 • krwotok z przewodu pokarmowego,
 • perforacja wrzodu żołądka, perforacja wrzodu dwunastnicy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zawroty głowy, ból głowy po długotrwałym przyjmowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek,
 • szumy uszne (zazwyczaj objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu,
 • niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze,
 • ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby),
 • białkomocz (obecność białka w moczu), obecność leukocytów (białych krwinek) i erytrocytów (czerwonych krwinek) w moczu, tworzenie kamieni moczanowych,
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek po długotrwałym przyjmowaniu leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych.

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane z następującymi lekami: lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny); metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
 • Lek Polocard 75 mg można stosować z następującymi lekami i środkami spożywczymi wyłącznie po konsultacji z lekarzem:
  • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl),
  • inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid),
  • leki hamujące agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna),
  • kwas walproinowy,
  • leki moczopędne,
  • metotreksat,
  • niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inne salicylany),
  • ibuprofen,
  • glikokortykosteroidy stosowane układowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona),
  • leki przeciwcukrzycowe,
  • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, benzbromaron),
  • leki zobojętniające sok żołądkowy i adsorbenty,
  • digoksyna,
  • leki trombolityczne (rozpuszczające skrzepliny), takie jak streptokinaza i alteplaza.
 • Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie fenytoiny.
 • Kwas acetylosalicylowy może zwiększać toksyczność sulfonamidów.
 • Kwas acetylosalicylowy zwiększa stężenie zafirlukastu (leku stosowanego w astmie oskrzelowej).
 • Kwas acetylosalicylowy może wpływać na wyniki badań czynności tarczycy.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

 • Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.
 • Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polocard należy omówić to z lekarzem.
 • Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polocard:
  • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek,
  • jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, oraz jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw dnawe,
  • u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym oraz z zaburzoną czynnością wątroby,
  • w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;
  • podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień,
  • przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.
 • Ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu, na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić.
 • Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami alergicznymi i odwodnieniem.
 • Kwas acetylosalicylowy może wywołać skurcz oskrzeli lub napady astmy u podatnych pacjentów.
 • Przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia z zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego w chorobach sercowo-naczyniowych lub mózgowo-naczyniowych pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który może doradzić na temat korzyści wynikających ze stosowania produktu w stosunku do ryzyka dla danego pacjenta.
 • W pierwszym i drugim trymestrze ciąży.
 • W okresie karmienia piersią.

 

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

 • U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek.
 • Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.

 

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

 • U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.
 • Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej podatne na toksyczne działanie salicylanów.
 • Należy unikać długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego u osób w podeszłym wieku ze względu na ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.
 • Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Reye'a.
 • Przejmowanie przez matkę dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może powodować zaburzenia czynności płytek krwi u dziecka.
 • Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.
 • Takie działanie wystąpić może po podaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce ≥ 500 mg/dobę.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Lek Polocard zawiera czerwień koszenilową, lak (E 124)

 • Lek może powodować reakcje alergiczne.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
31,49 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
17,24 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
13,89 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
11,69 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
26,17 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
19,62 zł
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek
19,39 zł
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek
24,94 zł
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml
14,29 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 150 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 150 tabletek powlekanych
16,98 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
11,49 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
23,39 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo