Poradnik
dzień dziecka
Acard 150 mg, 60 tabletek dojelitowych
Acard 150 mg, 60 tabletek dojelitowych - zdjęcie produktu
Acard 150 mg, 60 tabletek dojelitowych - miniaturka zdjęcia produktu
Acard 150 mg, 60 tabletek dojelitowych - miniaturka 2 zdjęcia produktu
+5
Polpharma , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Acard 150 mg, 60 tabletek dojelitowych

23,09 zł
3,85 zł za 10 tabletek
Wysyłka w 1 dzień roboczy
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Acard 150 mg to lek doustny wydawany bez recepty (przepisu lekarza), odpowiedni do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób, którym towarzyszy ryzyko powstania zatorów i zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Każda tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego - susbtancji czynnej, która hamuje agregację (zlepianie się) płytek krwi. Ma kształt serca i powlekana jest specjalną otoczką, dzięki której nie rozkłada się w żołądku i ogranicza drażniące działanie kwasu na jego błonę śluzową.

Wskazania

 • W zapobieganiu:
  • zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
  • powtórnemu zawałowi serca;
  • napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;
  • zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
  • zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.
 • W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca.
 • W niestabilnej chorobie wieńcowej.
 • Po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych.
 • U osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych.

Skład

Składniki leku Acard 150 mg

1 tabletka dojelitowa zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 150 mg (Acidum acetylsalicylicum),
 • pozostałe składniki: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.

Działanie

Zawarty w składzie kwas acetylosalicylowy efektywnie hamuje agregację płytek krwi.

Dawkowanie

Jak stosować Acard 150 mg w tabletkach dojelitowych?

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak jest to opisane w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

 • Lek stosuje się doustnie. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ACARD należy poradzić się lekarza. Lekarz zaleci odpowiednią dla pacjenta dawkę leku oraz określi czas stosowania.
 • Zwykle zalecane dawkowanie: 1 tabletka (150 mg) na dobę. Acard 150 mg tabletki dojelitowe należy stosować po posiłku, w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletka dojelitowa ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.
 • W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki dojelitowe. Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie. Uwaga: w ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.

W przypadku zastosowanie większej dawki leku niż zalecana należy zwrócić się do lekarza, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy bezzwłocznie przewieźć do szpitala. Pierwszymi objawami zatrucia są: gorączka, nudności, wymioty, szumy uszne, przyspieszenie oddechu, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, stan splątania, wykwity skórne. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: duszność, nadmierna potliwość, majaczenie, drżenie, pobudzenie, śpiączka. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj.

Przeciwwskazania

 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • zwiększona skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • choroba wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy,
 • poważne problemy z nerkami lub wątrobą (ciężką niewydolność nerek, wątroby),
 • stosowanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
 • III trymestr ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży),
 • jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech),
 • nie stosować u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.
 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Acard 150 mg tabletki dojelitowe, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Jeżeli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast zwrócić się do lekarza. Lekarz oceni stopień nasilenia objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu.
 • Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego występowały:

 

Często (u 1 do 10 na 100 osób):

 • objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha.

 

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):

 • stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;
 • przemijające zaburzenia czynności wątroby.

 

Rzadko lub bardzo rzadko:

 • poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie).
 • Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość).

 

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (objawy: obrzęk twarzy, powiek, języka i krtani, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca i oddychania);
 • zaburzenia czynności nerek;
 • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

 

Ponadto występowały:

 • zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania);
 • reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego (w tym astma);
 • zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia;
 • krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł).

Interakcje

Zanim rozpoczniesz brać lek Acard 150 mg, poinformuj lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach obecnie lub ostatnio, jak również o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • Nie stosować jednocześnie leku Acard:
  • z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
  • z ibuprofenem.
 • Po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lek Acard można stosować z lekami wymienionymi poniżej z:
  • lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol, warfaryna, heparyna);
  • innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym salicylanami;
  • lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd, benzbromaron);
  • lekami przeciwcukrzycowymi - doustnymi (np. tolbutamid, glibenklamid) oraz insuliną;
  • lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna);
  • lekami stosowanymi w leczeniu depresji i lęków (np. fluoksetyna, paroksetyna);
  • lekami moczopędnymi (np. furosemid);
  • glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo;
  • lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. enalapryl, kaptopryl);
  • kwasem walproinowym (lek przeciwpadaczkowy);
  • metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;
  • digoksyną (lek nasercowy).
 • Metamizol (substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym) może zmniejszać wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi (zlepianie się komórek krwi i powstawanie zakrzepu), jeżeli te leki stosuje się jednocześnie. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania metamizolu u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy.
 • Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Acard należy poradzić się lekarza lub farmaceuty jeżeli pacjent:
  • jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie (np. naproksen) lub inne substancje uczulające;
  • choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa;
  • przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit;
  • ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna);
  • ma stwierdzoną ciężką niewydolność serca;
  • ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych leku.
 • Lek Acard 150 mg nie powinien być stosowany przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, w tym także przed niewielkimi zabiegami takimi jak usunięcie zęba.

 

Ciąża i karmienie piersią

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Lek Acard 150 mg tabletki dojelitowe można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może spowodować komplikacje u matki oraz dziecka.
 • Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Acard 150 mg zawiera sód

 • Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Podmiot odpowiedzialny

Polfa Warszawa S.A.
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Cechy produktu

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
31,19 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
16,85 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
23,80 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
13,49 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
19,19 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
10,19 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
11,49 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
23,06 zł
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek
27,52 zł
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek
23,81 zł
Sanprobi IBS, 20 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Sanprobi IBS, 20 kapsułek
24,32 zł
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml
18,89 zł
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki