Aspicam Bio 7,5 mg, 10 tabletek

Aspicam Bio 7,5 mg, 10 tabletek

Kategorie

Aspicam Bio 7,5 mg, 10 tabletek

Cena jednostkowa: 5,29 zł za 10 tabletek

Cena
5,29 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup lub Punkt Odbioru Gemini)

Opis produktu

Lek Aspicam Bio zawiera substancję meloksykam, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania przeciwzapalnego meloksykamu polega na preferencyjnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do COX-1. 

Wskazania

Jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów

Stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: 

 • reumatoidalne zapalenie stawów, 

 • młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, 

 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. 

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: meloksykam 7,5 mg, 

 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian. 

 

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

 • Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: 1 tabletka na dobę.  

 • Dawkowanie należy ustalać indywidualnie zależnie od reakcji pacjenta.  

 • U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek lub wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawki.  

 • U dializowanych pacjentów z ciężką niewydolnością nerek - nie przekraczać dawki 7,5 mg na dobę.  

 • Lek Aspicam Bio przyjmuje się podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem. 

Lek należy stosować doustnie. Przed pierwszym zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Należy stosować możliwie najkrótszy czas leczenia i oraz najmniejszą skuteczną dawkę leku. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować leku dłużej niż przez 7 dni.  

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą lub na inne leki o podobnym działaniu np. NLPZ, kwas acetylosalicylowy.  

 • Nie podawać pacjentom, u których stwierdzono objawy astmy, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych preparatów z grupy NLPZ.  

 • Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie po uprzednim leczeniem NLPZ.  

 • Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub nawracająca choroba wrzodowa i krwawienia w wywiadzie (2≥ oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).  

 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.  

 • Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych. 

 • Krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne zaburzenia przebiegające z występowaniem krwawień w wywiadzie.  

 • Ciężka niewydolność serca. 

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpi którakolwiek z niżej opisanych reakcji, należy przerwać stosowanie leku Aspicam Bio i skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. 

 

Jakiekolwiek reakcje alergiczne (nadwrażliwość), które mogą objawiać się w następujący sposób:

 • reakcje skórne, takie jak swędzenie (świąd), powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, mogące mieć ciężki przebieg (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), uszkodzenia tkanek miękkich (zmiany na błonach śluzowych) lub rumień wielopostaciowy; rumień wielopostaciowy jest ciężką reakcją alergiczną skóry, powodującą plamy, czerwone lub fioletowe pręgi lub pęcherze na skórze; może również występować na ustach, oczach i innych wilgotnych częściach ciała; 

 • obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk w okolicy oczu, twarzy i warg, jamy ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg (obrzęki kończyn dolnych); 

 • duszność lub napad astmy; 

 • zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy, jak: 

  • zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka), 

  • ból brzucha, 

  • utrata apetytu. 

Jakiekolwiek objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, a w szczególności: 

 • krwawienia (powodującego smołowate stolce), 

 • owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego ból brzucha). 

Działania niepożądane meloksykamu – substancji czynnej leku Aspicam Bio: 

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • niestrawność (dyspepsja), 

 • nudności (mdłości) i wymioty, 

 • ból brzucha, 

 • zaparcia

 • wzdęcia

Częste (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów): 

 • bóle głowy. 

Niezbyt częste (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): 

 • zawroty głowy (uczucie pustki w głowie), 

 • zawroty głowy lub uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego), 

 • senność (ospałość), 

 • niedokrwistość (zmniejszenie stężenia czerwonego barwnika krwi - hemoglobiny), 

 • wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze), 

 • zaczerwienienie twarzy (tymczasowe zaczerwienienie twarzy i szyi), 

 • zatrzymanie sodu i wody, 

 • zwiększone stężenie potasu (hiperkaliemia); może to prowadzić do wystąpienia objawów takich jak: 

  • zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca (kiedy pacjent czuje bicie serca bardziej niż zwykle), 

  • osłabienie mięśni; 

  • odbijanie, 

  • zapalenie żołądka, 

  • krwawienie z przewodu pokarmowego, 

  • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, 

  • natychmiastowe reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość), 

  • świąd, 

  • wysypka skórna, 

  • obrzęki spowodowane zatrzymaniem płynów, w tym obrzęk kostek lub nóg (obrzęki kończyn dolnych), 

  • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy), 

  • chwilowe zaburzenia wyników testów czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych - aminotransferaz lub zwiększenie stężenia barwnika żółci - bilirubiny); lekarz może wykryć te zmiany za pomocą badania krwi, 

  • zaburzenia wyników badań laboratoryjnych czynności nerek (np. zwiększone stężenie kreatyniny lub mocznika). 

Rzadkie (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): 

 • zaburzenia nastroju, 

 • koszmary senne, 

 • zaburzenia morfologii krwi, w tym: 

  • nieprawidłowy rozmaz krwi, 

  • zmniejszenie liczby białych krwinek (leukocytopenia), 

  • zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), 

  • te działania niepożądane mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia i objawów takich jak siniaki lub krwawienia z nosa; 

 • dzwonienie w uszach (szumy uszne), 
 • uczucie bicia serca (kołatanie serca), 

 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, 

 • zapalenie przełyku, 

 • pojawienie się napadów astmy (u osób uczulonych na aspirynę lub inne NLPZ), 

 • powstawanie pęcherzy na skórze lub złuszczanie naskórka (zespół Stevensa-Johnsona 

 • i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), 

 • pokrzywka, 

 • zaburzenia widzenia, w tym: 

  • niewyraźne widzenie, 

  • zapalenie spojówek (zapalenie gałki ocznej lub powiek); 

 • zapalenie jelita grubego. 

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): 

 • skórne reakcje pęcherzowe i rumień wielopostaciowy, 

 • zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy, jak: 

  • zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka), 

  • ból brzucha, 

  • utrata apetytu; 

 • ostra niewydolność nerek, w szczególności u pacjentów z czynnikami ryzyka takimi, jak choroby serca, cukrzyca czy choroby nerek, 

 • perforacja ściany jelita. 

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

 • stan splątania, 

 • dezorientacja, 

 • skrócenie oddechu i reakcje skórne (anafilaktyczne lub anafilaktoidalne), wysypki spowodowane narażeniem na działanie promieni słonecznych (reakcje nadwrażliwości na światło), 

 • niewydolność serca odnotowana w związku z leczeniem NLPZ, 

 • całkowita utrata określonych rodzajów białych krwinek (agranulocytoza), zwłaszcza u pacjentów, którzy stosują meloksykam wraz z innymi lekami, które mogą hamować czynność szpiku kostnego lub niszczyć go (leki mielotoksyczne). Może to spowodować: 

 • nagłą gorączkę, 

 • ból gardła, 

 • zakażenia. 

Interakcje

 • W związku z tym, że lek Aspicam Bio może mieć wpływ na inne stosowane leki, jak również inne leki mogą wywierać wpływ na lek Aspicam Bio, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. 

 • Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, należy zawsze powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie: 

  • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), 

  • leki przeciwzakrzepowe, 

  • leki, które rozpuszczają zakrzepy krwi (leki trombolityczne), leki stosowane w chorobach serca oraz nerek, 

  • kortykosteroidy (np. stosowane w stanach zapalnych lub w leczeniu reakcji alergicznych), 

  • cyklosporyna – stosowana po przeszczepieniu narządów lub w przypadku ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego, 

  • leki moczopędne; jeśli pacjent przyjmuje takie leki, lekarz może kontrolować czynność jego nerek, 

  • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia (np. leki beta-adrenolityczne), 

  • lit – stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju. 

  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – stosowane w leczeniu depresji, 

  • metotreksat – stosowany w leczeniu nowotworów lub ciężkiej niekontrolowanej choroby skóry i czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów, 

  • cholestyramina – stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu, 

  • jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną antykoncepcję, powszechnie znaną jako spirala. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 Przed rozpoczęciem stosowania leku Aleric Deslo Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, 

 • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym. 

Stosowanie u dzieci i młodzieży 

 • Leku Aspicam Bio nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.  

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność 

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 
 • Nie należy stosować leku Aspicam Bio w okresie ciąży. 

 • Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno stosować leku Aspicam Bio, ponieważ może mieć poważny wpływ na dziecko, zwłaszcza na układ krążenia i układ oddechowy oraz nerki, nawet tylko po jednokrotnym zastosowaniu. 

 • Lek Aspicam Bio nie jest zalecany u kobiet karmiących piersią. 

 • Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. 

 • Jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Aspicam Bio. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

 • Zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić po zastosowaniu leku Aspicam Bio.  

 • Jeśli objawy te wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. 

Lek Aspicam Bio zawiera laktozę 

 • Jeśli u pacjenta zdiagnozowano nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 

 

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm Sp. z o.o. 
ul. Wałbrzyska 13 
60-198 Poznań 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego